29-06-14

Betrokkenheid vader in het huishouden beïnvloedt carrière-ambitie dochter

Vaders die in de huishoudelijke taken een even groot gedeelte van het werk op zich nemen als hun partners, hebben vaak dochters wiens aspiraties voor de toekomst minder snel beperkt blijven tot de geijkte gender-stereotypes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia bij ruim driehonderd kinderen tussen zeven en dertien jaar. Deze dochters zouden volgens de Canadese onderzoekers vaker naar beroepen streven zoals politieagent, arts, accountant of wetenschapper dan seksegenotes uit gezinnen waar de vader zich minder met de huishoudelijke taken inlaat.

“Ook de overtuiging rond gendergelijkheid van de moeder heeft weliswaar een impact op de aspiraties van de dochters, maar het onderzoek geeft aan dat de visie van de vader tegenover de huishoudelijke taken een grotere impact heeft op de toekomstige professionele carrière van jonge vrouwen,” geeft onderzoeksleider Alyssa Croft aan. “De impact van de betrokkenheid van de vader in de huishoudelijke taken kan moeilijk worden genegeerd. Indien de man een traditionele visie heeft op de gezinstaken, zal ook zelfs zijn openlijke promotie van gelijkheid niet kunnen beletten dat zijn dochters vooral in de richting van een klassieke vrouwelijke carrière worden gestuurd, zoals verpleegster, lerares, bibliothecaris of huismoeder.”

De resultaten tonen volgens Alyssa Croft, sociaal psychologe aan de University of California, aan dat een gelijkheid in het huishouden voor vrouwen een instrument kan betekenen om voor een carrière te kiezen waarvoor ze tot nu toe uitgesloten werden. "Bovendien kunnen jonge vrouwen ook de mogelijkheid krijgen te streven naar een tewerkstelling met een hogere financiële beloning," zegt de onderzoekster. "Vaders moeten dan ook beseffen dat hun visie op de organisatie cruciaal kan zijn voor de professionele toekomstkansen van hun kinderen." De onderzoekers stelden wel vast dat vrouwen nog altijd een groter deel van de huishoudelijke taken op zich nemen.

“Zowel ouders als kinderen vereenzelvigen vrouwen meer met kinderzorg en huishoudelijke taken dan mannen,” merkt Alyssa Croft op. “Bovendien bleken meisjes duidelijk sneller dan jongens geneigd te zijn om zichzelf in de toekomst te zien als de verantwoordelijke voor de kinderzorg dan als een professional met een succesrijke carrière."

Lees Verder

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, vader, dochter |  Facebook |

16-04-14

Ook jonge vaders lopen risico op zware depressies

Ook jonge vaders kunnen zwaar door depressies worden geraakt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University in de Verenigde Staten bij meer dan tienduizend jonge vaders. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat na de geboorte van een kind niet alleen aandacht moet worden besteed aan mogelijke postnatale depressie bij de jonge moeders, maar moet ook rekening gehouden worden met potentiële mentale problemen bij hun echtgenoten. Er wordt daarbij voor gewaarschuwd dat deze depressies belangrijke consequenties kunnen hebben voor de kinderen.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vader, depressie |  Facebook |

30-03-08

Reclame ongenadig voor vaderfiguur

In reclameboodschappen wordt de vaderfiguur tegenwoordig vooral als een onhandige, simpele ziel met goede bedoelingen afgeschilderd. Dat schrijft het magazine Brandweek. Daarbij wordt gesteld dat de vader allang niet meer naar voor wordt geschoven als de traditionele man die het gezinsinkomen verdient en zich verder weinig met huishouden of kinderen bemoeit, maar adverteerders gaan volgens Brandweek nu wel erg ver in het belachelijk maken van vaders.

Brandweek stelt dat vaders in de hedendaagse reclame geen boodschappen meer kunnen doen, niet meer kunnen koken of geen intelligent gesprek meer kunnen voeren met hun gezin. "Kinderen kijken in de reclame dan ook met medelijden naar hun vader, die ver achteroploopt op het vlak van gadgets en nieuwe media," aldus nog het magazine. "Ook voor zijn kledij kan hij niet zorgen, want het is de vrouw die beslist wat haar partner koopt en draagt."

Psychologisch is het onderuit halen van de vaderfiguur volgens Brandweek ook logisch. "Vroeger hoefden ze zich maar te bemoeien met enkele aspecten van het gezinsleven," aldus het magazine. "Vader verdiende het geld, onderhield de tuin en deed wat klussen in huis als dat nodig was. Toen duidelijk werd dat ook luiers verschonen en koken bij het moderne vaderschap hoorden, bleek de vrouw daarin een grote voorsprong te hebben." Maar deze slapstick-typeringen doen de moderne man volgens het magazine echter geen recht. Indien hij altijd negatief wordt benaderd, zal de man zich volgens Brandweek wellicht gaan gedragen naar zijn reclamevoorbeeld.

15:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, vader |  Facebook |