14-06-14

Bedrijven moeten meer rekening houden met het vaderschap

Werkgevers moeten erkennen dat vele vaders meer willen zijn dan een traditionele organisatie-figuur die hun hele leven aan hun professionele carrière wijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Massachusetts om basis van intervieuws met eenendertig vaders met een werkende echtgenote. De onderzoekers stellen dat er in het bedrijfsleven nog altijd een sterke cultuur aanwezig is waarbij ervan wordt uitgegaan dat het vaderschap voor de mannelijke werknemer eigenlijk weinig verandert. Op die manier bedreigt de werkomgeving volgens de onderzoekers een grotere betrokkenheid van de man bij de opvoeding van de kinderen en het gezinsleven.

Lees Verder

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaderschap |  Facebook |

30-05-14

Kinderzorg vervrouwelijkt het brein van de man

Een grote verantwoordelijkheid voor de zorg van pasgeboren kinderen heeft een duidelijke impact op het mannelijk brein. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de Bar-Ilan University in Israël bij bijna negentig jonge ouderparen. Vaders die de belangrijkste zorgdrager zijn voor pasgeboren kinderen, blijken volgens de onderzoekers ouderlijke emoties te vertonen die typisch door moeders worden ervaren. De Israëlische wetenschappers merken op dat vaders op het gebied van het ouderschap dezelfde capaciteiten hebben als moeders, maar een dagelijkse impuls nodig hebben om dat zorgzame netwerk te activeren.

"Vaders die meer tijd besteden aan de zorg voor hun pasgeboren kind, vertonen een verandering in de hersenactiviteit waardoor ze meer ingesteld worden op de veiligheid van de baby,” zegt onderzoeker Ruth Feldman, psycholoog aan het Gonda Brain Sciences Center aan de Bar-Ilan University. “Vooral vaders die als primaire verzorger optreden, ervaren een toename van de activiteit in de amygdala en andere emotionele systemen, waardoor hun ouderlijke gevoelens meer op het gedrag van moeders lijken. De resultaten suggereren het bestaan van een hersennetwerk dat specifiek is toegespitst op het ouderschap. Dat netwerk blijkt bovendien ook te reageren op de verandering in de ouderlijke rol.”

"Zwangerschap, bevalling en borstvoeding bieden vrouwen belangrijke stimulansen om de overlevingskracht van het kind te beschermen,” zegt Feldman nog. “Vaders hebben in principe de capaciteit om even goed te doen, maar hebben wel de dagelijkse zorgverantwoordelijkheid voor de kinderen nodig om dat netwerk te kunnen activeren.” De onderzoekers vonden duidelijke verschillen tussen de hersenen van vrouwen die een leidende rol hadden in de opvoeding van een kind en mannen die daarin een aanvullende functie opnamen. De moeders vertoonden een grotere activiteit in de amygdala en andere emotie-verwerking structuren dan vaders.

“Deze vrouwen zijn de piekeraars,” zegt Ruth Feldman. “Hun hersenen zijn door zwangerschap en bevalling geactiveerd om bedreigende signalen voor het kind op te vangen. Vaders tonen daarentegen een grotere activiteit in de superieure temporale sulcus, een hersenregio die betrokken is bij een logische benadering van sociale interactie. Deze hersenregio is bij de vaders vooral cruciaal voor het verwerken van sociale signalen, het lezen van gezichtsuitdrukkingen en de verwerking van spraak. Het vaderschap is er veel meer op gericht om begrip en empathie op een cognitieve manier te benaderen. Wanneer de vader echter de belangrijkste zorg voor de kinderen op zich neemt, vertonen beide hersenregio’s een grote activiteit.”

"De graad van connectiviteit tussen de twee hersengebieden wordt bepaald door de hoeveelheid tijd die de vader besteedt aan de verzorging van het kind,” geeft Ruth Feldman aan. “Dit gegeven suggereert dat de hersenen van de vader zich kunnen aanpassen aan een actievere ouderrol. Naarmate vaders meer bij de actieve zorgverstrekking worden betrokken, zal in de mannelijke hersenen het moederschaps-netwerk intensiever worden geactiveerd.” Naast de amygdala bleken de onderzoekers de activiteit in de betrokken netwerken van de ouders ook te kunnen koppelen aan de productie van oxytocine, een hormoon dat verbondenheid en zorg met positieve gevoelens beloont.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaderschap, kinderzorg |  Facebook |