11-04-14

Boeken van vakantie tijdens kantooruren geen goed idee

Het is waarschijnlijk geen goed idee om tijdens de kantooruren een vakantiereis te boeken. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Rice University en Iowa State University. De onderzoekers stelden vast dat consumenten die tijdens de kantooruren hun reis hadden gereserveerd, zich achteraf minder tevreden toonden over hun hun vakantie. Ook bleek dat consumenten die vroeg hun reizen boeken, geneigd zijn om hotels van een hogere kwaliteit te reserveren en ook van een grotere tevredenheid getuigen dan collega’s die op het laatste ogenblik hun vakantie boeken. Meer dan 35 procent van de respondenten blijkt tijdens de kantooruren een reis te boeken.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakantie, kantoor, boeken |  Facebook |

12-03-14

Na pensioen wil werknemer eerst een luxevakantie

Werknemers hebben na hun pensionering de neiging om hun geplande bestedingsbudget te overschrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van pensioenverzekeraar Liverpool-Victoria bij een groep Britse gepensioneerden. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal gepensioneerden daardoor verplicht worden om uiteindelijk een nieuw krediet op te nemen of hun bestaande programma uit te breiden. De onderzoekers stelden vast dat 22 procent van de vijftigplussers zegt van plan te zijn om na zijn pensioen een luxevakantie te nemen, terwijl 15 procent een nieuwe wagen wil kopen. Daarna volgen een cruise (12 procent), een renovatie van de woning (8 procent) en de aankoop van een woning in het buitenland (5 procent).

“Tijdens de eerste vijf jaar van het pensioen wordt getracht om maximaal te profiteren van de gekregen vrijheid,” merkt Richard Rowney, directeur pensioen-management bij Liverpool-Victoria, op. “Daarbij wordt echter vaak gebruik gemaakt van opgebouwde financiële reserves om die dromen te kunnen realiseren. Dat kan er echter toe leiden dat er tijdens de rest van de pensioenperiode tot besparingen dient te worden overgegaan. Het onderzoek bracht aan het licht dat 32 procent van de gepensioneerden na zes jaar zijn bestedingen gevoelig dient terug te schroeven om te vermijden dat zijn financiële reserves helemaal zouden worden uitgehold. Eén op vijf toont veel spijt over de uitgaven de jaren voordien.”

“Het pensioen heeft een heel andere invulling gekregen,” voert Richard Rowney aan. “Bij vroegere generaties was het pensioen een signaal om het rustiger aan te doen, maar dat is niet langer het geval. De huidige generatie wil de gevonden vrije tijd zoveel mogelijk zinvol en aangenaam doorbrengen, waarbij 32 procent zegt er een prioriteit van te maken om zijn leven op een aangename manier in te vullen. Deze gepensioneerden zijn van mening dat ze na hun lange loopbaan een beloning hebben verdiend. Deze verschuiving geeft echter aan dat gepensioneerden ervoor dienen te zorgen dat ze kunnen beschikken over een financieel plan dat aan hun behoeftes tegemoet komt.”

Uit het onderzoek bleek dat een Britse gepensioneerde na het afscheid van zijn professionele loopbaan gemiddeld 1.280 pond besteedt aan vakanties, naast 1.814 pond aan recreatieve activiteiten en 900 pond aan restaurantbezoek. Er wordt aan toegevoegd dat de totale gemiddelde uitgaven van de leeftijdsgroep tussen vijfenzestig en zeventig jaar 900 pond per jaar hoger liggen dan het officiële pensioen van 5.728 pond. De gemiddelde financiële reserves die tijdens de loopbaan zijn opgebouwd, zijn volgens de onderzoekers dan ook na zes jaar uitgeput, terwijl een pensioen gemiddeld zeventien jaar duurt.

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, vakantie |  Facebook |

20-09-13

Werkgevers willen mogelijkheid om vakanties op te schorten

Een belangrijk deel van de werkgevers is van mening dat vakanties van medewerkers moeten kunnen worden ingetrokken wanneer die maatregel door een grote werklast kan worden verdedigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbedrijf Adecco bij meer dan duizend Britse managers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 31 procent van de ondervraagden aangaf dat werkgevers het recht zouden moeten hebben om de vakanties van werknemers in het belang van de onderneming in te trekken. De studie toont volgens Adecco aan dat werkgevers het probleem van vakanties nog altijd niet goed hebben kunnen benaderen.

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgever, vakantie |  Facebook |

27-08-13

Minstens vier dagen vakantie nodig om los te komen van het werk

Een werknemer heeft minstens vier dagen nodig om tijdens een vakantie de beslommeringen van het werk helemaal achter zich te laten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wervingsspecialist Monster. De onderzoekers stelden vast dat 40 procent van de respondenten aangeeft minstens vier dagen nodig heeft om zich volledig van het werk te kunnen losmaken. Bij 28 procent duurt die herstelperiode minstens vijf dagen. Anderzijds zegt 18 procent aan één dag voldoende te hebben om helemaal in vakantiestemming te komen. Monster stelde echter ook vast dat 12 procent toegeeft zich nooit helemaal los te kunnen maken van hun werk.

“Het feit dat het werk ook tijdens een vakantie nog lang prominent aanwezig blijft, geeft een goed beeld van de huidige arbeidscultuur,” voert Michael Gentle, hoofd consumtenmarketing bij Monster, aan. “In het verleden betekende een vakantie een volledige breuk met de werkende wereld. Vandaag zijn de meeste vakantiegangers uitgerust met smartphones en tablets, zodat digitaal het contact met de werkvloer behouden blijft. Die werkethiek mag misschien worden gewaardeerd, maar een vakantie dient in de eerste plaats om zich te ontspannen en de batterijen opnieuw op te laden voor de uitdagingen van de toekomst.”

“Door onvoldoende ontspanning te nemen, lopen werknemers een groter risico op een burn-out,” zegt Michael Gentle nog. “Daarmee worden op de langere termijn zowel de werknemer zelf als de werkgever, die met een verlies aan productiviteit dreigt geconfronteerd te worden, benadeeld. Het is dan ook noodzakelijk dat een vakantie een echte periode van ontspanning is en de professionele verantwoordelijkheden aan collega’s worden toevertrouwd.” De onderzoekers merken nog op dat de studie uitwijst dat een verlengd weekend meestal niet voldoende zal blijken te zijn om de opgebouwde werkstress te doen verdwijnen.

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakantie, werk |  Facebook |

16-07-13

Vakantie verschuilt talrijke valkuilen voor gezondheid

De vakantieperiode moet een rustpauze aanbieden in de dagelijkse stress, maar houdt ook een aantal belangrijke risico’s voor de mentale en fysieke gezondheid in. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan Loyola University in Chicago. De onderzoekers merken op dat de reiziger op zijn vakantie zorg moet dragen voor zijn lichaam, wat het risico op vermoeidheid, ziekte en negatieve emoties kan verminderen. Cruciaal zijn volgens de wetenschappers een evenwichtige voeding en voldoende slaap en lichaamsbeweging.

“Vele vakantiegangers leggen zich een strikt schema op of willen zoveel mogelijk uit hun reis halen, waardoor de stress opnieuw de kop dreigt op te steken,” merkt onderzoeker Kate Goldhaber, professor psychologie aan de Loyola University, op. “Bovendien moet er ook rekening worden gehouden met de dreigende stress in het vooruitzicht van een terugkeer naar huis en de dagelijkse taken op het werk. Bovendien is er het gevaar van conflicten met medereizigers of heimwee, naast gekende gevaren zoals een gebrek aan evenwichtige voeding, voeding of lichaamsbeweging.”

“Uiteraard heeft de vakantie ook een positieve impact op de mentale gezondheid,” aldus Goldhaber. “Naast een ontspanning, kan een reis immers ook intellectueel stimulerend wereken. Het biedt immers de gelegenheid om kennis te maken met nieuwe voeding, muziek en cultuur, maar reizen betekent vaak ook een grotere intimiteit, diepgaander conversaties en een nauwere band met het leefmilieu, de familie en de gemeenschap. Zonder de verantwoordelijkheden rond werk en gezin, kunnen mensen zich vaak op een dieper niveau appreciëren.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakantie, gezondheid |  Facebook |

02-07-11

Overgedragen werk vakantiegangers vaak een probleem

Twee op drie werknemers laat het na om bij een vertrek op vakantie zijn werk over te dragen aan collega's. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Nederlandse Nationale Vacaturebank. Er wordt aan toegevoegd dat bijna 40 procent van de medewerkers zich stoort aan de extra druk die wordt veroorzaakt door het overnemen van werk van collega's die op vakantie zijn vertrokken. De onderzoekers merken op dat leidinggevenden goede afspraken moeten maken over het opvangen van het werk van vakantiegangers.

Uit het onderzoek blijkt dat 23 procent van de respondenten zijn taken niet doorgeeft aan collega's omdat ervoor gekozen wordt om tijdens de vakantie gewoon door te werken. Daarnaast zegt 14 procent geen voorstander te zijn om opdrachten door te geven omdat ze twijfelen aan de kwaliteit van het overgedragen werk. Dat is volgens de onderzoekers echter geen goed signaal over de sfeer binnen het bedrijf. Een groep van 29 procent geeft geen opdrachten door en wil het werk na de vakantie gewoon weer oppikken.

De onderzoekers merken op dat 68 procent van de ondervraagden aangeeft het overgedragen werk van een collega altijd perfect af te handelen. Eén op de vijf respondenten geeft aan alleen de noodzakelijke taken over te nemen en slechts 5 procent geeft aan het overgenomen werk op een relatief oppervlakkige manier af te handelen. Wel wordt algemeen opgemerkt dat de werkdruk bij de achterblijvers wordt verhoogd, wat tot ergernissen leidt.

09:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, vakantie |  Facebook |

13-08-08

E-mail verliest populariteit in toeristische sector

HolidayIn de toeristische sector boeten e-mailcampagnes in aan populariteit. Dat blijkt uit een studie van het Franse onderzoeksbureau Cabestan. Daarmee ontsnapt de sector volgens de onderzoekers aan de groeivertraging in het succes van e-mailcampagnes. Dat heeft volgens hen twee grote oorzaken. In de eerste plaats zijn ze van oordeel dat de consument overspoeld wordt met allerhande e-mailcampagnes en geen tijd of zin heeft om daar allemaal interesse voor te hebben. Verder gaan vele verzenders volgens Cabestan weinig professioneel om met het verzenden van e-mailcampagnes.

"Iets meer dan de informatieve e-mails, voornamelijk nieuwsletters met redactionele inhoud, uit de toeristische sector worden volgens Cabestan geopend," aldus het magazine Le Journal du Net. "Dat is evenveel als het gemiddelde van alle consumentensectoren. Maar het percentage toeristische campagnes waarbij daar op wordt doorgeklikt, ligt duidelijk lager dan het gemiddelde. In de toerisme wordt daarbij slechts in 8 procent van alle gevallen doorgeklikt. Het gemiddelde van alle consumentensectoren bedraagt 16 procent."

In 26 procent van de gevallen wordt er ook daadwerkelijk gereageerd. Daarmee zit de toeristische e-mail weer op het gemiddelde van alle consumentensectoren. Bij dynamische campagnes ligt de respons echter duidelijk hoger. Daar worden 33 procent tot 74 procent van alle e-mails geopend, terwijl er in 10 procent tot 46 procent ook wordt doorgeklikt. In 33 procent tot 88 procent van de e-mails wordt er ook daadwerkelijk gereageerd. Het uitschrijven ligt bij toeristische e-mails echter hoger dan het gemiddelde van alle consumentensectoren. Gemiddeld wordt slechts uit 0,09 procent van alle nieuwsbrieven uitgeschreven, maar in de toerismesector bedraagt dat 0,12 procent.

Voor wervingscampages doet de toeristische e-mail het volgens Cabestan daarentegen duidelijk beter dan het gemiddelde van de consumentensectoren. In de toeristische sector wordt daar 20 procent van de e-mails geopend, tegenover 17 procent voor het algemeen gemiddelde. Ook wordt hier in de toeristische sector duidelijk minder vaak uitgeschreven dan in het gemiddelde van de sectoren. Het uitschrijvingspercentage in de toeristische sector bedraagt amper 0,01 procent, tegenover 0,12 procent voor het algemeen gemiddelde. Op het vlak van doorklikken (5 procent) en daadwerkelijke reactie (20 procent) zit het toerisme op het algemeen gemiddelde.

Bij dynamische wervingscampagnes werden 29 procent tot 60 procent van alle e-mails geopend, werd er in 9 procent tot 38 procent van de gevallen doorgeklikt en was er in 26 procent tot 28 procent van de gevallen sprake van daadwerkelijk reactie. "Algemeen bekeken presteren wervingscampagnes iets minder goed dan informatiecampagnes," aldus nog Cabestan. "Voor nagenoeg alle indicatoren ligt het percentage bij informatiecampagnes iets hoger dan bij de wervingscampagnes. Alleen op het vlak van uitschrijvingen scoren wervingscampagnes hoger."

16:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakantie, internet, e-mail |  Facebook |