18-02-18

Ook vakbondswereld moet digitaal leren werken

Ook in de vakbondswereld luiden digitale technologieën een nieuw tijdperk in. Dat staat in een rapport van het Britse advocatenkantoor EMW Law. Opgemerkt wordt dat door nieuwe technologische mogelijkheden werknemers de kans krijgen om zich op alternatieve manieren te organiseren. Er wordt aan toegevoegd dat zowel werkgevers als vakbonden zich op deze nieuwe evoluties moeten instellen. Er kunnen volgens de onderzoekers immers door de werknemers zelf digitaal een aantal afspraken worden gemaakt om allerlei acties, zoals de organisatie van stiptheidsacties of gecoördineerd ziekteverlet, op te zetten.

“In totaal zijn vorig jaar door stakingen in de Britse privésector 149.000 arbeidsdagen verloren gegaan,” zegt John Taylor, topman van EML Law. “Dat betekent een stijging met 80 procent tegenover het jaar voordien. In de openbare sector moest tegelijkertijd een daling met 69 procent tot 72.000 verloren arbeidsdagen worden opgetekend. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat het aantal stakingsdagen in werkelijkheid gevoelig hoger ligt dan uit de officiële cijfers blijkt. Dankzij nieuwe communicatie-applicaties - zoals onder meer WhatsApp - is het niet langer noodzakelijk om een officiële vakbondsactie op te zetten.”

“Werkgevers moeten oppassen voor de verborgen bedreiging van geïmproviseerde collectieve acties,” betoogt Taylor. “Het is volgens de WhatsApp-generatie heel gemakkelijk geworden om een stakingsactie op te zetten zonder beroep te moeten doen op een vakbond of zelfs maar een officiële aankondiging te doen. Portals zoals WhatsApp of Viber kunnen een verzamelpunt worden van toenemende klachten en protesten, waardoor het moreel van het personeel wordt ondermijnd of uitgehold.” Ook bij de vakbonden echter dreigen de nieuwe platformen tot grondige veranderingen te zullen leiden.

“De vakbonden moeten hun sociale mediastrategieën herdenken om relevant te kunnen blijven,” benadrukt Alex Wood, onderzoeker bij het Oxford Internet Institute. Vakbonden zijn vaak hiërarchisch en bureaucratisch. Dus hebben ze de neiging om sociale media te gebruiken om hun boodschap te verspreiden op de manier zoals ze gewend zijn, zodat te weinig aandacht wordt geschonken aan de discussies waarvoor deze platformen door de werknemers worden gebruikt. Indien de vakbonden hulp bieden zoals de werknemers wensen, kan het aantal stakingen gevoelig worden beperkt.”

“Werknemers zullen in staking gaan indien zij vinden dat actie de enige manier is om hun stem te laten horen,” zegt Wood nog. "Maar als vakbonden de werknemers eigen ruimte bieden om hun grieven te bespreken en hulp aanbieden, kan een instrument worden aangereikt om het conflict te institutionaliseren en de werkomgeving beter te maken.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakbond |  Facebook |

21-01-18

Lidmaatschap Amerikaanse vakbonden blijft op historisch dieptepunt

In de Verenigde Staten was vorig jaar nog slechts 10,7 procent van de arbeidspopulatie bij een vakbond aangesloten. Dat is een status-quo tegenover het voordien. Daarmee blijft het lidmaatschap van de vakbonden op het laagste niveau uit de Amerikaanse geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. De recente cijfers vertegenwoordigen nagenoeg een halvering tegenover vijfendertig jaar geleden, toen in de Verenigde Staten 20,1 procent van de werknemers bij een vakbond waren aangesloten. In de jaren vijftig van de voorbije eeuw werden nog scores van meer dan 33 procent opgetekend.

Uit de cijfers van het ministerie blijkt dat in de Verenigde Staten vorig jaar 1,8 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen werden gecreëerd. De vakbonden konden daarentegen slechts 262.000 nieuwe leden werven. Er zijn in de Verenigde Staten nu 14,8 miljoen werknemers bij een vakbond aangesloten. Vijfendertig jaar geleden werden nog 17,7 miljoen aangesloten leden geteld. In het rapport wordt wel opgemerkt dat bij de ambtenaren het lidmaatschap een status-quo laat optekenen. Bij de overheidsdiensten kan immers een cijfer van 34,4 procent opgetekend. In de Amerikaanse privésector is immers nog slechts 6,5 procent in een vakbond georganiseerd.

Er kan ook geografisch een aantal opmerkelijke verschillen worden opgetekend. In South Carolina hebben de vakbonden met een lidmaatschap van amper 2,6 procent de kleinste impact op de arbeidsmarkt. In North Carolina kan een cijfer van 3,4 procent worden opgetekend. New York heeft met een score van 23,8 procent de hoogste vakbondsgraad, gevolgd door Hawaii met 21,3 procent. Tevens bleek dat de mediaan van het wekelijks inkomen van een vakbondslid in de overheidssector 1.104 dollar bedraagt, tegenover 917 dollar voor werknemers die niet zijn georganiseerd. In de privésector kan gewag gemaakt worden van respectievelijk 984 dollar en 816 dollar.

Lees Verder

10:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakbond |  Facebook |

25-02-13

Britse politie beticht van medewerking aan zwarte lijst bouwsector

De Britse Metropolitan Police is een formeel onderzoek gestart naar aantijgingen dat het politiekorps zou hebben bijgedragen aan de samenstelling van een zwarte lijst voor bouwsector, waardoor meer dan drieduizend werknemers gedurende meer dan vijftien jaar geen werk zouden hebben gevonden, onder meer omdat ze lid waren van een vakbond of als een veiligheidsrisico zouden zijn bestempeld. Een aantal Britse politiebeambten zouden informatie over bouwvakkers hebben verstrekt aan de Consulting Association, die de gegevens aan een veertigtal bouwbedrijven zou hebben verkocht. Op die manier zouden de bedrijven informatie hebben verkregen over persoonlijke relaties, vakbondsactiviteit en de arbeidsgeschiedenis van potentiële werknemers.

Lees Verder

17:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politie, vakbond, bouwsector |  Facebook |

08-02-12

Bouwvakkers Braziliaanse voetbalstadions dreigen met acties

De Braziliaanse bouwvakkers hebben er opnieuw mee gedreigd om de werken aan de infrastructuur voor het wereldkampioenschap voetbal over twee jaar te saboteren. De werknemers eisen dat overal dezelfde lonen worden uitgekeerd. Indien aan de eisen niet wordt tegemoet gekomen, wordt er gedreigd met een nationale staking. Acties zouden problemen kunnen opleveren voor de Braziliaanse regering, die door de internationale voetbalfederatie al werd gewaarschuwd voor vertragingen bij de constructie van de voetbalstadions.

"Eerder al werden acties gevoerd in Brasilia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife en Salvador," merkt het webmagazine Sportbusiness op. "De vakbonden van de bouwvakkers in de twaalf stadions proberen echter de krachten te bundelen en betere werkvoorwaarden te eisen over het hele land. Indien de werkgevers niet bereid zijn om alle werknemers over het hele land hetzelfde loon en voordelen toe te kennen, dreigt er volgens de vakbonden volgende maand een nationale staking."

"De bouwvakkers voeren overal hetzelfde werk uit, maar toch ontvangen ze niet hetzelfde loon," aldus vertegenwoordigers van de vakbonden. "In het zuiden van Brazilië verdienen bouwvakkers bijna dubbel zoveel als hun collega's in het noordoosten van het land." De werknemers eisen een gezamenlijk basissalaris van 580 dollar per maand, met dezelfde voordelen en verbeterde compensaties voor overwerk. De bouwvakkers zeggen de druk om de stadions tijdig klaar te krijgen als een wapen tijdens de onderhandelingen te zullen uitspelen.

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, brazilië, vakbond, voetbal |  Facebook |

20-02-11

Appreciatie Amerikaanse vakbonden op dieptepunt

Slechts 45 procent van de Amerikanen hebben een positieve perceptie over de vakbonden. Dat is bijna het laagste niveau in een kwarteeuw. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook slechts 47 procent van de Amerikaanse zich positief opstelt tegenover werkgeversorganisatie. Ook daar wordt een historisch dieptepunt benaderd. Er wordt aan toegevoegd dat 53 procent van de Amerikanen van mening zijn dat vakbonden een positief effect hebben op de salarissen en voordelen van de aangesloten werknemers.

Ook zegt 51 procent dat de vakbonden een positief impact hebben op de salarissen en voordelen voor alle werknemers. Het oordeel van het Amerikaanse publiek over de invloed van de vakbonden op de productiviteit en de beschikbaarheid van interessante banen in de Verenigde Staten is echter evenwichtig verdeeld over negatieve en positieve percepties, terwijl een grotere groep ervan overtuigd is dat de syndicaten een negatieve impact hebben op de mogelijkheden van de Amerikaanse bedrijven om internationaal te concurreren.

De onderzoekers voegen er aan toe dat 43 procent van de Amerikanen bij een dispuut tussen vakbonden en werkgevers toegeeft de neiging te hebben om de zijde van het bedrijfsleven te kiezen. Daarentegen zegt 40 procent zich achter de vakbonden te scharen. Ook zegt 44 procent de zijde van de vakbonden te kiezen in een dispuut met de overheid, terwijl 38 procent de andere zijde zou kiezen. In het algemeen zegt 55 procent dat vakbondsakkoorden de leden van de syndicaten een eerlijke behandeling geven, terwijl 34 procent van mening is dat vakbondsleden oneerlijke voordelen krijgen.

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakbond, verenigde staten |  Facebook |

06-08-08

Werknemers Anheuser-Busch maken zich klaar voor strijd

IBT_new_logo_smallDe werknemers van de Amerikaanse brouwer Anheuser-Busch maken zich op voor keiharde onderhandelingen over de overname van hun bedrijf door de Braziliaans-Belgische brouwgroep InBev. Dat heeft de International Brotherhood of Teamsters, die het grootste gedeelte van de arbeiders van Anheuser-Busch vertegenwoordigen, bekend gemaakt. Binnenkort vat Anheuser-Busch nieuwe contractbesprekingen aan met zijn werknemers. Voor de onderhandelingen starten, vergadert de International Brotherhood of Teamsters in St. Louis, waar de hoofdzetel van Anheuser-Busch is gevestigd, met vakbondsleiders uit onder meer Brazilië, België en Canada.

"We willen de Amerikaanse werknemers tonen dat we solidair zijn en dat we niet van plan zijn hen slachtoffer te laten worden van de overname van Anheuser-Busch door InBev," vertelde Robert Bouvier, president van Teamsters Canada, aan de Amerikaanse krant St. Louis Dispatch. De International Brotherhood of Teamsters, één van de grootste vakbonden van de Verenigde Staten, wil naar eigen zeggen duidelijk maken dat er een keihard standpunt zal ingenomen worden bij de onderhandelingen over de contractverlengingen. Het huidige contract loopt af in februari volgend jaar.

De International Brotherhood of Teamsters zegt dat Anheuser-Busch goed moet beseffen dat de vakbond aan één koord trekt en van plan is om zijn leden krachtdadig te vertegenwoordigen. "Met buitenlandse vakbonden zal worden overlegd om tot een gecoördineerde strategie te komen," wordt er opgemerkt. "We willen niet aansturen op een conflict, maar we zullen een partij zijn waar rekening mee gehouden moeten worden." Gary Rutlegde, vice-president van Anheuser-Busch, reageerde op de melding te zeggen dat Anheudser-Busch een constructieve dialoog zal aangaan met de vakbonden.

In Amerikaanse vakbondskringen is men bezorgd over berichten dat InBev de faam heeft om strenge arbeidsvoorwaarden op te leggen, weinig soepele relaties onderhoudt met de vakbonden en zware kostenbesparingen durft door te voeren.

12:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakbond, anheuser-busch, inbev |  Facebook |