02-05-18

Werknemers Silicon Valley zien waarde in vakbonden

Aangezien ze meestal goed worden betaald en op een grote belangstelling van andere werkgevers kunnen rekenen, lijkt het personeelsbestand van Silicon Valley weinig reden te hebben om zijn krachten in vakbonden te bundelen, maar toch zijn er signalen van een toenemende interesse in een syndicale werking. Die evolutie zou vooral te maken hebben dat steeds minder werknemers van Silicon Valley geïnteresseerd zijn in een carrière met een snelle opeenvolging van verschillende banen en werkgevers. Steeds meer werknemers zouden zich voor langere tijd aan een bedrijf willen binden, waardoor het ook belangrijker wordt problemen op de werkvloer aan te pakken en op te lossen.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakbonden |  Facebook |

06-09-11

Amerikaanse vakbonden gaan door dalperiode

Door de economische crisis en de problemen op de arbeidsmarkt maken de Amerikaanse vakbonden een moeilijke periode door. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Institute for Research on Labor and Employment aan de University of California. Het lidmaatschap van de vakbonden is volgens de onderzoekers op het einde van het tweede kwartaal tot op een historisch dieptepunt gedaald. De onderzoekers noemen de evolutie slecht voor de vakbonden, de werknemers en de economie in het algemeen, aangezien het fenomeen slechte economische omstandigheden weerspiegelt.

In het rapport wordt opgemerkt dat op dit ogenblik nog 11,8 procent van de Amerikaanse arbeidsbevolking bij een vakbond is aangesloten. Dat is het laagste niveau sinds met de metingen tijdens de eerste helft van de jaren tachtig werden opgestart. Maar er wordt opgemerkt dat ook geruime tijd voordien het percentage vakbonds-aansluitingen hoger zal hebben gelegen dan het huidige niveau. De onderzoekers merken op dat de populariteit van de vakbonden wellicht tot het laagste niveau is gedaald sinds de Grote Depressie.

Volgens de onderzoekers is de terugval vooral te wijten aan de privésector, net zoals vorig jaar. "De recessie sloeg in eerste instantie toe in de sectoren die weinig vakbonds-activiteit kennen, zoals vastgoed en financiële instellingen," wordt er opgemerkt. "Maar naarmate de economische crisis zich verder uitspreidde, werden ook sectoren geraakt met een belangrijke vakbondswerking. Technisch verkeert de economie zich weliswaar in een herstelfase, maar de tewerkstelling blijft achter. Bovendien is er bij de meeste nieuwe banen weinig sprake van vakbondsactiviteit."

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling, vakbonden |  Facebook |

25-05-07

Vakbond wil actie op onderkant arbeidsmarkt

De Europese vakbonden willen nadrukkelijker aanwezig zijn in een aantal moeilijke sectoren, zoals de postbezorging, schoonmaak, retail en de horeca. Dat werd gesteld tijdens een congres van het het Europese Verbond van Vakverenigingen (EVV) in het Spaanse Sevilla. In deze sectoren aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het aantal leden van de vakbonden te klein. Daardoor is er ook te weinig invloed om in die sectoren een vuist te kunnen maken.

Het aantal Europese vakbondsleden blijft al een tijdlang stabiel op ongeveer 60 miljoen eenheden. Het is volgens de vakbonden echter niet alleen een kwantitatief probleem, maar is er vaak ook sprake van een structurele barrière. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de schoonmaaksector. Daarin zijn veelal interationaal opererende bedrijven actief, waardoor het met de werkgevers moeilijk onderhandelen is voor nationale vakbonden.

Een betere internationaal overleg is volgens het EVV nodig om in te spelen op een aantal recente evoluties. Dat blijkt onder meer bij de liberalisering van de postmarkt, die volgens de vakbonden alle Europese postbodes raken. Gesteld wordt dat de Europese Unie meer oog moet hebben voor de sociale kanten kanten van de marktwerking en het vrije verkeer van arbeid en intensiever strijd moet leveren tegen concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Om te voorkomen dat werknemers in Europese landen tegen elkaar worden uitgespeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, willen de nationale vakbondskoepels in de toekomst intensiever overleggen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en collectieve arbeidsovereenkomsten.

12:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakbonden, human resources |  Facebook |