04-04-14

Veestapel lijdt aan posttraumatische stress door aanvallen predatoren

Aanvallen van wolven op kuddes kunnen zwaardere gevolgen dan louter een verlies van dieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon State University. Wanneer wolven vee doden of verwonden, kunnen de veeboeren volgens de Amerikaanse onderzoekers een duidelijk financieel verlies ramen, maar daarnaast is er volgens hen ook nog een psychologisch effect, dat vergeleken kan worden met de posttraumatische stress bij de mens. De stressreactie kan volgens de wetenschappers immers leiden tot een lagere frequentie van zwangerschappen, lichtere kalveren en een groter ziekterisico. Op die manier kunnen dergelijke incidenten voor een langere periode schade toebrengen aan de veetelers.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veeteelt, stress, predators |  Facebook |

02-03-14

Zweden meest spaarzaam met antibiotica in de veeteelt

In de Europese Unie maken Zweden bij de voedselproductie het minst gebruik van antibiotica. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Medicines Agency (EMA) in vijfentwintig Europese landen. Vastgesteld werd dat in Zweden gemiddeld slechts 13,6 milligram antibiotica worden gebruikt per kilogram vlees. Op de tweede plaats staat Finland (24 milligram), gevolg door Letland (35 milligram) en Litouwen (42 milligram). Het grootste gebruik van antibiotica wordt daarentegen opgetekend in Cyprus (408 milligram), gevolgd door Italië (370 milligram), Spanje (249 milligram) en Duitsland. De European Food Safety Authority (EFSA) waarschuwt dat het massale gebruik van antibiotica in de voedselsector ook zware gevolgen kan hebben voor de mens.

Lees Verder

07:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, antibiotica, veeteelt |  Facebook |

09-06-13

Russische veeteelt krijgt Amerikaanse injectie

Het Russische landbouwconcern Miratorg Agribusiness Holding heeft van de Russische kredietverstrekker Sberbank een lening van 33 miljoen dollar ontvangen om investeringen in het Amerikaanse runderras Aberdeen Angus te financieren. Miratorg wil met de uitbouw van een eigen kudde inspelen van de Russische overheid om de afhankelijkheid van buitenlandse landbouwproducten terug te schroeven. Het landbouwconcern heeft inmiddels in Bryansk al een kudde met meer dan zestigduizend Amerikaanse runderen uitgebouwd.

Lees Verder

09:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, veeteelt |  Facebook |

09-02-11

Britse veeteelt geconfronteerd met tekort van 330 miljoen pond

Britse veetelers worden geconfronteerd met een tekort van 330 miljoen pond door het verschil van de melkprijs op de markt en de productiekost. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse National Farmers Union (NFU). Gemeld wordt de Britse veetelers op elke liter melk gemiddeld 3,16 pence verliezen. Met een productie van 11 miljard liter melk per jaar, loopt dat verlies voor de Britse melkveesector op tot 380 miljoen pond.

"De kloof tussen de productiekosten en de marktprijzen is de voorbije twaalf maanden nog toegenomen," merkt de National Farmers Union op. "Die kloof wordt vooral veroorzaakt door de stijgende kosten van veevoeder en onderkomen. Verwacht wordt dat dit jaar de kosten van het veevoeder dit jaar nog met 16,6 procent zullen stijgen." Mansel Raymond, voorzitter van de National Farmers Union, voegt er aan toe dat de melkprijzen volgens een aantal voorspellingen weliswaar zouden stijgen, maar die toename zou heel beperkt blijven.

"Volgens een aantal klanten moet er rekening gehouden worden met een prijsverhoging van maximaal 1 pence," stipt Raymond aan. "Dat is een druppel op een hete plaat, rekening houdend met het prijsprobleem waarmee de sector wordt geconfronteerd. Voor vele veetelers is die prijsverhoging veel te klein en komt ze wellicht ook veel te laat." Kostenbeheersing is volgens waarnemers dan ook de enig mogelijke redding. Uit cijfers van het Britse ministerie van landbouw blijkt dat het gemiddelde inkomen van de veeteler op één jaar tijd met 19 procent is gedaald tot 56.100 pond.

18:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, veeteelt |  Facebook |

11-08-08

Kangoeroe milieuvriendelijker dan rund of schaap

Indien Australische veetelers van schapen en runderen zouden overschakelen op kangoeroes, zou de sector de uitstoot van broeikasgassen met bijna een kwart kunnen terugschroeven. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of New South Wales. De veeteelt vertegenwoordigt in Australië 11 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. De studie wijst erop dat ook elders in de wereld werd overgeschakeld naar andere teelten, zoals springbokken in Zuid-Afrika, bizons in de Verenigde Staten en herten in Groot-Brittannië. De kangoeroeteelt heeft volgens de onderzoekers ook wereldwijde toepassingsmogelijkheden.

Het vervangen van 7 miljoen runderen en 36 miljoen schapen door 175 miljoen kangoeroes tegen 2020 zou dezelfde hoeveelheid vlees opleveren, maar zou de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met 3 procent kunnen doen dalen. Methaan uit de mest van runderen en schapen vertegenwoordigt 11 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen, maar kangoeroes produceren een verwaarloosbare hoeveelheid methaan. Methaan stoot jaarlijks meer dan 500 miljoen ton gas uit, veel meer dan op een natuurlijke manier kan worden verwijderd.

"Over een periode van honderd jaar is de invloed van methaan op de opwarming van de aarde 21 keer hoger dan dit van koolstofdioxide, maar zijn chemische levensduur in de atmosfeer bedraagt slechts acht tot twaalf jaar, tegenover honderd jaar voor koolstofdioxide," aldus het persbureau Reuters. "De reducering van de methaanproductie is volgens de onderzoekers dan ook een aantrekkelijk doel om op korte termijn de opwarming van de aarde te bestrijden. Maar de onderzoekers geven toe dat een omschakeling naar de teelt van kangoeroes niet gemakkelijk zal zijn."

Er wordt op gewezen dat de verandering een grote culturele en sociale aanpassing zal vergen en ook zware herinvesteringen zal vereisen. "Eén van de problemen is de wettelijke bescherming van de kangoeroe, net zoals zijn status als nationaal symbool," wordt er opgemerkt. In Australië leven ongeveer 34 miljoen kangoeroes, maar ze worden door de Australische boeren beschouwd als ongedierte, dat graasgebieden voor runderen en schapen in beslag neemt. Australië werkt aan de uitbouw van een emissiehandel tegen 2010, maar de landbouw is in die plannen niet opgenomen.

Australië komt aan een totale uitstoot van broeikasgassen 576 miljoen ton per jaar. Dat is ongeveer 1,5 procent van de hele wereld. Maar per inwoner stoot Australië 28,1 ton koolstofdioxide uit. Dat is één van de hoogste niveau's van de hele wereld en vijf keer meer dan China. Oorzaak is het gebruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit. Transport en energie nemen 69,6 procent van de uitstoot voor hun rekening, terwijl landbouw 15,6 procent vertegenwoordigt. Schapen en runderen alleen komen aan een aandeel van 10,9 procent. Volgens het onderzoek heeft de landbouw weinig andere mogelijkheden om uitstoot te verminderen dan het aantal dieren te reduceren of over te schakelen op andere teelten.

16-01-08

Ierse veeteelt bloeit onder Aziatische vraag

De Ierse export van voedingsproducten heeft een nieuw recordjaar beleefd. Dat is vooral te danken aan de veeteelt, die zijn omzet met 13 procent zag stijgen tot 2,36 miljard dollar. Dat is volgens de Ierse voedingsautoriteiten vooral te danken aan de grote vraag vanuit Azië. De Ierse voedingsindustrie realiseerde het voorbije jaar een omzetgroei van 414 miljoen euro en een winst van 8,62 miljard euro. Dat is 5 procent meer dan het jaar voordien.

De veeteelt vertegenwoordigde 270 miljoen euro (65 procent) van de totale jaarlijkse groei van de voedingssector en zal die trend naar verwachting ook volgend jaar verder zetten. De Ierse export profiteerde het voorbije jaar wel van een voorraadtekort op de wereldmarkt, te wijten aan de extreme weersomstandigheden waaronder typische melkproducenten zoals Argentinië en Australië te lijden hadden. "Maar het is duidelijk dat de Aziatische groei, het gebruik van landbouwgrond voor biobrandstoffen en de klimaatverandering een rol spelen," aldus de Ierse voedselautoriteit.

Volgens de Irish Dairy Board zal de vraag naar producten uit de veeteelt en dan vooral naar kaas, blijven toenemen. "De sterke groei van het bruto binnenlandse product in Azië en de inkomstenstijging in de olieproducerende regio's, de groeiende wereldbevolking, de verwestersing van het dieet en de melkprogramma's van bepaalde landen, leiden allemaal tot een groeiende vraag," aldus een woordvoerder van de organisatie. "Het is zelfs de vraag of de wereldwijde melkproductie dit jaar aan de vraag zal kunnen beantwoorden."

Meer over voeding en drank

15:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ierland, voeding, veeteelt |  Facebook |