28-10-09

Alleen vegetariërs kunnen de wereld redden

Indien men de klimaatverandering wil tegengaan, zal de vleesconsumptie drastisch moeten teruggeschroefd worden. Dat zegt Nicolas Stern, de belangrijkste adviseur van de Britse regering op het gebied van klimaatveranderingen. Stern merkt daarbij op dat vleesconsumptie leidt tot een massale verspilling van water en de productie van een grote hoeveelheid broeikasgassen tot gevolg heeft. Vleesconsumptie zet volgens de Britse klimaattsaar een enorme druk op de natuurlijke bronnen. Hij stelt dan ook dat vegetarisch eten beter is voor het leefmilieu. Nicolas Stern, die toegeeft zelf geen absoluut vegetariër te zijn, voert aan dat de mens perfect zijn gedrag kan veranderen, zoals dat ook met de perceptie over alcohol in het autoverkeer is gebeurd. Hij is ook van mening dat de westerse wereld financieel moet bijdragen om de ontwikkelingslanden te helpen met de onvermijdelijke impact van de opwarming van de aarde. Ook zei hij dat de Verenigde Staten de leiding over de strijd tegen klimaatverandering op zich moeten nemen.

"Stern wijst onder meer op de directie uitstoot van methaan door koeien en varkens," merkt de Britse krant The Times op. "Hij merkt daarbij op dat de impact van methaan op de opwarming van de aarde drieëntwintig keer groter is dan die van koolstofdioxide." Stern zegt te hopen dat op de Climate Change Conference in Kopenhagen in december van dit jaar besloten zou worden om de prijzen van vlees en andere voedingsproducten die grote hoeveelheden broeikasgassen veroorzaken, gevoelig op te drijven. Hij voegt er aan toe dat mensen het eten van vlees langzaam maar zeker als onaanvaardbaar zullen gaan beschouwen. Hij stipt daarbij aan dat het belangrijk is dat mensen nadenken over wat ze aan het doen zijn en dus ook over wat ze eten. Daarom zullen ze volgens Stern steeds meer vragen gaan stellen over de gevolgen van hun eetgedrag op de klimaatverandering en dus uiteindelijk vleesproducten als onethische zullen gaan beschouwen."

Volgens Stern is een dergelijke gedragsverandering perfect mogelijk. "Ik ben nu éénenzestig en de houding tegenover alcohol in het autoverkeer zijn radicaal veranderd sinds mijn studententijd," merkt hij op. "Mensen kunnen hun opinie over verantwoordelijk gedrag veranderen." De Britse klimaattsaar is de man achter uit Stern Review Report on the Economics of Climate Change, dat drie jaar geleden werd uitgebracht. Hij is ook een gewezen topeconoom van de Wereldbank en is nu docent aan de London School of Economics. Hij heeft de Amerikaanse president Barack Obama opgeroepen om persoonlijk aanwezig te zijn op de Klimaatconferentie in Kopenhagen. Het Amerikaanse leiderschap is volgens Stern immers onontbeerlijk om tot een overeenkomst te kunnen komen. De Klimaatconferentie is volgens Stern voor de wereld een unieke mogelijkheid om zijn huidig catastrofaal pad te verlaten. Volgens hem moet er een akkoord komen op de productie van broeikasgassen over twintig jaar te halveren tot 25 gigaton per jaar.