30-06-14

Verkeerslicht-labels bezorgen consument vals gevoel van veiligheid

Het gebruik van verkeerslicht-methodes in de labels van financiële producten kan de consument een vals gevoel van veiligheid bezorgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan Technische Universität München (TUM) en het Franse Institut national de la recherche agronomique (INRA) bij vijfhonderd Duitse shoppers. Onder meer zou de aandacht voor de return-on-investment worden aangetast.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: label, veiligheid |  Facebook |

22-05-14

Creatieve hindernissen maken nooduitgang efficiënter

Een nooduitgang zou creatief gedeeltelijk moeten worden geblokkeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash Univeristy in Australië naar het gedrag van een kolonie mieren die werd gedwongen om voor een bedreigende situatie op de vlucht te slaan. De wetenschappers merken op dat het dreigende gevaar voor paniek zorgt, waardoor een ordelijke evacuatie wordt bemoeilijkt. Hindernissen kunnen volgens de onderzoekers de stroom vluchtelingen helpen kanaliseren en daardoor de evacuatie ook efficiënter en sneller laten voorlopen, zodat een grotere kans kan worden gegarandeerd dat de aanwezigen in veiligheid kunnen worden gebracht.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitgang, veiligheid |  Facebook |

03-05-14

Overdaad aan informatie leidt tot selectieve blindheid

Een overvloed aan visuele informatie leidt tot een selectieve blindheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London. De onderzoekers zeggen dat het fenomeen kan vergeleken worden met het dimmen van licht. De bevindingen kunnen volgens de Britse wetenschappers worden gebruikt om risicovolle situaties te identificeren en te zoeken naar oplossingen die de zware risico’s kunnen helpen vermijden. De onderzoekers merken op dat het fenomeen onder meer oplossingen kan aanbrengen om het werk van piloten en chirurgen te vergemakkelijken.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, veiligheid |  Facebook |

20-03-14

Gevoel van dreiging heeft bijzonder besmettelijk karakter

Een bedreigende atmosfeer straalt bijzonder snel af op de omgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Newcastle University bij een vijftigtal Britse studenten die een bezoek brachten aan een achtergestelde buurt met een hoog criminaliteitsniveau. De onderzoekers stelden vast dat de bedreigende omgeving op amper vijfenveertig minuten tijd een negatieve impact bleek te hebben op de bezoekers. De wetenschappers benadrukken dat de bedreigende buurten bij de inwoners aanleiding geven tot een gevoel van wantrouwen en paranoia, maar kunnen die negatieve gevoelens ook bijzonder snel bij bezoekers worden geregistreerd.

“Er kon worden vastgesteld dat inwoners van een arme buurt met een hoge criminaliteit minder sociaal vertrouwen tentoon spreiden en ook van een grotere paranoia getuigen dan de residenten van rijkere wijken met een beperkte criminele activiteit,” zegt onderzoeksleider Daniel Nettle, professor gedragswetenschappen aan de Newcastle University. “Wanneer echter groepen van vijftig studenten uit andere regio’s werden gevraagd om in de betrokken buurten onder meer folders te verspreiden, bleek dat de omgeving van de wijk met een hogere criminaliteit ook bij de bezoekers tot hogere niveaus aan wantrouwen en paranoia leidde dan bij hun collega’s die in een stadsdeel uit de hogere sociale categorie actief waren geweest.”

“Er kon in de probleemwijk op het gebied van sociaal wantrouwen en paranoia zelfs geen enkel verschil worden opgetekend tussen bewoners en bezoekers,” merkt professor Nettle nog op. “Eerder onderzoek had al aangetoond dat inwoners van achtergestelde wijken geconfronteerd worden met een slechtere mentale gezondheid en een groter sociaal wantrouwen. De concrete aard van die relatie kon echter niet worden geïdentificeerd. Het was immers niet duidelijk of de achtergestelde buurt daadwerkelijk een negatieve impact had op de bewoners, want het zou immers ook mogelijk zijn dat personen met een lagere mentale gezondheid en een groter sociaal wantrouwen vooral in een achtergestelde wijk terecht komen.”

“Door het inschakelen van studenten uit een andere omgeving kon worden vastgesteld dat de omgeving wel degelijk een impact heeft op het individu,” benadrukt Daniel Nettle. “Het was opmerkelijk dat zelfs een kort bezoek aan een achtergestelde wijk op de mentale gezondheid en het sociaal wantrouwen eenzelfde impact heeft als een langdurig verblijf. De resultaten tonen aan dat het individu in realtime reageert op de signalen die door een wijk worden uitgestuurd, zoals gebroken vensters, graffiti of rondzwervend afval. Bovendien worden die signalen gebruikt om de verwachting over het gedrag van de bewoners bij te sturen.”

“Het onderzoek houdt een belangrijke boodschap in voor het beleid,” waarschuwen de onderzoekers. “De houding en gevoelens van de bevolking kunnen door de sociale omgeving bijzonder snel worden geboetseerd. Beleidsmakers, ontwikkelaars en het brede publiek moeten dan ook beseffen dat een verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de stedelijke omgeving geen cosmetische luxe vormt, maar een grote impact zou kunnen hebben op de sociale relaties en mentale gezondheid van de bevolking.”

Lees Verder

12:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid |  Facebook |

Pesterijen leiden bij daders en slachtoffers tot mentale problemen

Jonge tieners die het slachtoffer worden van pesterijen lopen later als adolescent een groter risico op mentale gezondheidszorgen. Bovendien lopen ze ook een groter gevaar op drugsmisbruik. Dat geldt echter ook voor de daders. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat 40,2 procent van de veertienjarigen op één of andere manier bij pesterijen zijn betrokken. Die cijfers tonen volgens de Australische wetenschappers aan dat pesterijen een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid vormen.

Lees Verder

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid |  Facebook |

04-08-13

Hackers zien veel mogelijkheden in intelligente woningen

Intelligente woningen vormen een bijzonder aantrekkelijk werkgebied voor hackers. Dat is de conclusie van een analyse door specialisten van het beveiligingsbedrijf Trustwave. De beveiligers merken op dat het aankoppelen van de woning op een netwerk kan leiden tot een blootstelling aan mogelijke aanvallen. Er wordt aangevoerd dat de beveiliging op de woning-netwerken vaak bijzonder te wensen overlaat. De onderzoekers wijzen erop dat onderlegde hackers zich mogelijk toegang zouden kunnen verschaffen tot een grote reeks woningen, wat op zijn beurt potentieel zou kunnen leiden tot een enorme plaag van inbreken.

“Een verbinding met netwerken creëert onvermijdelijk een aantal nieuwe potentiële bedreigingen,” voert Daniel Crowley, consulent bij Trustwave, aan. “Indien daarbij ook sprake is van deursloten, garagepoorten en alarmsystemen, wordt het verhaal echter heel beangstigend. De beveiliging van de meeste netwerken blijft ver verwijderd van de ideale situatie. Het is vooral angstwekkend dat hackers relatief gemakkelijk toegang blijken te kunnen krijgen tot lokale woningnetwerken, onder meer door onvoldoende beschermde draadloze routers of malware op computers, waarna de apparaten zonder paswoorden of authentificatie kunnen worden bediend.”

“Ook smartphone-applicaties voor de controle van intelligente huishoudelijke apparaten, biedt aan malafide figuren kansen om zich illegaal toegang te verschaffen tot de woningen,” waarschuwt de beveiligingsspecialist nog. “Gecombineerd met het rijke instrumentarium waarover de hackers beschikken, zouden die nieuwe ontwikkelingen een totaal nieuw tijdperk voor woninginbraken kunnen inluiden. Het is zelfs niet ondenkbaar dat één enkele aanval honderdduizenden woningen zou kunnen blootstellen aan inbraakgevaar. Op die manier zou zelfs een gigantische misdaadgolf kunnen worden gelanceerd.”

Lees Verder

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intelligente woning, hacker, veiligheid |  Facebook |

30-05-13

Ontwikkeling gaat gepaard met vrede en veiligheid

Armoede wordt versterkt door de afwezigheid van vrede en veiligheid. De Europese Unie moet in zijn steun aan ontwikkelingslanden dan ook niet alleen materiële hulp verstrekken, maar dient ook actief op te treden om oplossingen voor conflicten te helpen vinden. Dat heeft Alexander Rondos, speciaal afgevaardigde van de Europese Unie voor de Hoorn van Afrika, gezegd. Aangezien de Europese Unie financiële hulp verstrekt aan de regio, is de Europese gemeenschap volgens Rondos ook belanghebbende partij en hij merkt op dat een dergelijke positie dan ook recht geeft op een stem in het probleem.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling, vrede, veiligheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende