30-06-14

Verkeerslicht-labels bezorgen consument vals gevoel van veiligheid

Het gebruik van verkeerslicht-methodes in de labels van financiële producten kan de consument een vals gevoel van veiligheid bezorgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan Technische Universität München (TUM) en het Franse Institut national de la recherche agronomique (INRA) bij vijfhonderd Duitse shoppers. Onder meer zou de aandacht voor de return-on-investment worden aangetast.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: label, veiligheid |  Facebook |

22-05-14

Creatieve hindernissen maken nooduitgang efficiënter

Een nooduitgang zou creatief gedeeltelijk moeten worden geblokkeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash Univeristy in Australië naar het gedrag van een kolonie mieren die werd gedwongen om voor een bedreigende situatie op de vlucht te slaan. De wetenschappers merken op dat het dreigende gevaar voor paniek zorgt, waardoor een ordelijke evacuatie wordt bemoeilijkt. Hindernissen kunnen volgens de onderzoekers de stroom vluchtelingen helpen kanaliseren en daardoor de evacuatie ook efficiënter en sneller laten voorlopen, zodat een grotere kans kan worden gegarandeerd dat de aanwezigen in veiligheid kunnen worden gebracht.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitgang, veiligheid |  Facebook |

03-05-14

Overdaad aan informatie leidt tot selectieve blindheid

Een overvloed aan visuele informatie leidt tot een selectieve blindheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London. De onderzoekers zeggen dat het fenomeen kan vergeleken worden met het dimmen van licht. De bevindingen kunnen volgens de Britse wetenschappers worden gebruikt om risicovolle situaties te identificeren en te zoeken naar oplossingen die de zware risico’s kunnen helpen vermijden. De onderzoekers merken op dat het fenomeen onder meer oplossingen kan aanbrengen om het werk van piloten en chirurgen te vergemakkelijken.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, veiligheid |  Facebook |

20-03-14

Gevoel van dreiging heeft bijzonder besmettelijk karakter

Een bedreigende atmosfeer straalt bijzonder snel af op de omgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Newcastle University bij een vijftigtal Britse studenten die een bezoek brachten aan een achtergestelde buurt met een hoog criminaliteitsniveau. De onderzoekers stelden vast dat de bedreigende omgeving op amper vijfenveertig minuten tijd een negatieve impact bleek te hebben op de bezoekers. De wetenschappers benadrukken dat de bedreigende buurten bij de inwoners aanleiding geven tot een gevoel van wantrouwen en paranoia, maar kunnen die negatieve gevoelens ook bijzonder snel bij bezoekers worden geregistreerd.

“Er kon worden vastgesteld dat inwoners van een arme buurt met een hoge criminaliteit minder sociaal vertrouwen tentoon spreiden en ook van een grotere paranoia getuigen dan de residenten van rijkere wijken met een beperkte criminele activiteit,” zegt onderzoeksleider Daniel Nettle, professor gedragswetenschappen aan de Newcastle University. “Wanneer echter groepen van vijftig studenten uit andere regio’s werden gevraagd om in de betrokken buurten onder meer folders te verspreiden, bleek dat de omgeving van de wijk met een hogere criminaliteit ook bij de bezoekers tot hogere niveaus aan wantrouwen en paranoia leidde dan bij hun collega’s die in een stadsdeel uit de hogere sociale categorie actief waren geweest.”

“Er kon in de probleemwijk op het gebied van sociaal wantrouwen en paranoia zelfs geen enkel verschil worden opgetekend tussen bewoners en bezoekers,” merkt professor Nettle nog op. “Eerder onderzoek had al aangetoond dat inwoners van achtergestelde wijken geconfronteerd worden met een slechtere mentale gezondheid en een groter sociaal wantrouwen. De concrete aard van die relatie kon echter niet worden geïdentificeerd. Het was immers niet duidelijk of de achtergestelde buurt daadwerkelijk een negatieve impact had op de bewoners, want het zou immers ook mogelijk zijn dat personen met een lagere mentale gezondheid en een groter sociaal wantrouwen vooral in een achtergestelde wijk terecht komen.”

“Door het inschakelen van studenten uit een andere omgeving kon worden vastgesteld dat de omgeving wel degelijk een impact heeft op het individu,” benadrukt Daniel Nettle. “Het was opmerkelijk dat zelfs een kort bezoek aan een achtergestelde wijk op de mentale gezondheid en het sociaal wantrouwen eenzelfde impact heeft als een langdurig verblijf. De resultaten tonen aan dat het individu in realtime reageert op de signalen die door een wijk worden uitgestuurd, zoals gebroken vensters, graffiti of rondzwervend afval. Bovendien worden die signalen gebruikt om de verwachting over het gedrag van de bewoners bij te sturen.”

“Het onderzoek houdt een belangrijke boodschap in voor het beleid,” waarschuwen de onderzoekers. “De houding en gevoelens van de bevolking kunnen door de sociale omgeving bijzonder snel worden geboetseerd. Beleidsmakers, ontwikkelaars en het brede publiek moeten dan ook beseffen dat een verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de stedelijke omgeving geen cosmetische luxe vormt, maar een grote impact zou kunnen hebben op de sociale relaties en mentale gezondheid van de bevolking.”

Lees Verder

12:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid |  Facebook |

Pesterijen leiden bij daders en slachtoffers tot mentale problemen

Jonge tieners die het slachtoffer worden van pesterijen lopen later als adolescent een groter risico op mentale gezondheidszorgen. Bovendien lopen ze ook een groter gevaar op drugsmisbruik. Dat geldt echter ook voor de daders. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat 40,2 procent van de veertienjarigen op één of andere manier bij pesterijen zijn betrokken. Die cijfers tonen volgens de Australische wetenschappers aan dat pesterijen een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid vormen.

Lees Verder

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid |  Facebook |

04-08-13

Hackers zien veel mogelijkheden in intelligente woningen

Intelligente woningen vormen een bijzonder aantrekkelijk werkgebied voor hackers. Dat is de conclusie van een analyse door specialisten van het beveiligingsbedrijf Trustwave. De beveiligers merken op dat het aankoppelen van de woning op een netwerk kan leiden tot een blootstelling aan mogelijke aanvallen. Er wordt aangevoerd dat de beveiliging op de woning-netwerken vaak bijzonder te wensen overlaat. De onderzoekers wijzen erop dat onderlegde hackers zich mogelijk toegang zouden kunnen verschaffen tot een grote reeks woningen, wat op zijn beurt potentieel zou kunnen leiden tot een enorme plaag van inbreken.

“Een verbinding met netwerken creëert onvermijdelijk een aantal nieuwe potentiële bedreigingen,” voert Daniel Crowley, consulent bij Trustwave, aan. “Indien daarbij ook sprake is van deursloten, garagepoorten en alarmsystemen, wordt het verhaal echter heel beangstigend. De beveiliging van de meeste netwerken blijft ver verwijderd van de ideale situatie. Het is vooral angstwekkend dat hackers relatief gemakkelijk toegang blijken te kunnen krijgen tot lokale woningnetwerken, onder meer door onvoldoende beschermde draadloze routers of malware op computers, waarna de apparaten zonder paswoorden of authentificatie kunnen worden bediend.”

“Ook smartphone-applicaties voor de controle van intelligente huishoudelijke apparaten, biedt aan malafide figuren kansen om zich illegaal toegang te verschaffen tot de woningen,” waarschuwt de beveiligingsspecialist nog. “Gecombineerd met het rijke instrumentarium waarover de hackers beschikken, zouden die nieuwe ontwikkelingen een totaal nieuw tijdperk voor woninginbraken kunnen inluiden. Het is zelfs niet ondenkbaar dat één enkele aanval honderdduizenden woningen zou kunnen blootstellen aan inbraakgevaar. Op die manier zou zelfs een gigantische misdaadgolf kunnen worden gelanceerd.”

Lees Verder

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intelligente woning, hacker, veiligheid |  Facebook |

30-05-13

Ontwikkeling gaat gepaard met vrede en veiligheid

Armoede wordt versterkt door de afwezigheid van vrede en veiligheid. De Europese Unie moet in zijn steun aan ontwikkelingslanden dan ook niet alleen materiële hulp verstrekken, maar dient ook actief op te treden om oplossingen voor conflicten te helpen vinden. Dat heeft Alexander Rondos, speciaal afgevaardigde van de Europese Unie voor de Hoorn van Afrika, gezegd. Aangezien de Europese Unie financiële hulp verstrekt aan de regio, is de Europese gemeenschap volgens Rondos ook belanghebbende partij en hij merkt op dat een dergelijke positie dan ook recht geeft op een stem in het probleem.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling, vrede, veiligheid |  Facebook |

15-05-13

Bevolking Venezuela voelt zich het minst veilig op straat

In Venezuela voelt de bevolking zich tijdens de nacht het minst veilig op straat. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup in ruim honderddertig landen. De onderzoekers stelden vast dat 74 procent van de Venezolanen toegeeft zich tijdens de nacht niet veilig te voelen op straat, gevolgd door Zuid-Afirka (73 procent) en Tsjaad (67 procent). Wereldwijd blijkt meer dan tweederde van de bevolking zich tijdens de nacht veilig te voelen op straat. In eenendertig landen daalt dat aantal echter tot minder dan de helft.

Ook Botswana (65 procent) en Gabon (62 procent) behoren tot de top vijf van de meest onveilige landen. Daarna volgen Afghanistan (60 procent), Dominikaanse Republiek (60 procent), Rusland (60 procent), Madagascar (60 procent) en Bolivia (58 procent). "Het onveiligheidsgevoel gaat vaak gepaard met interne conflicten en repressieve regimes," merkt Gallup op. "Bovendien blijkt ook armoede, zoals in Afghanistan en Madagascar, een belangrijke rol te spelen in het onveiligheidsgevoel."

"Toch hebben een aantal landen met een hoog onveiligheidsgevoel, zoals Zuid-Afrika, relatief stabiele regering en een welvarende economie," stippen de onderzoekers nog aan. "Ook Botswana is gedurende decennia geleid door een goedfunctionerende en democratisch verkozen regering. Politieke stabiliteit en welvaart zijn geen garantie op veiligheid. Een aantal landen ervaart een snelle economische ontwikkeling, maar kan daarbij met een aantal groeipijnen, zoals een toenemende inkomensongelijkheid," worden geconfronteerd. Dat kan leiden tot een stijgende criminaliteit."

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: venezuela, veiligheid |  Facebook |

13-05-13

Minderwaardige wagens oorzaak van dodelijk Braziliaans autoverkeer

Verkeersongevallen kosten in Brazilië vele levens, maar dat is in belangrijke mate te wijten aan het gebruik van ondeugdelijk materiaal. Dat hebben een aantal experts gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat auto's in Brazilië worden geproduceerd met materiaal en technologieën die inferieur zijn aan dezelfde modellen die worden gemaakt voor consumenten in Europa en de Verenigde Staten. Er wordt aan toegevoegd dat vier van de meest populaire modellen op de Braziliaanse automarkt er niet in slagen de eisen van onafhankelijke crashtests te halen.

Verkeersongevallen zouden volgens de experts in Brazilië vier keer dodelijker zijn dan in de Verenigde Staten. "Braziliaanse autobouwers benadrukken echter dat hun modellen voldoen aan de nationale veiligheidsnormen en een aantal producenten geeft aan zelfs sterkere wagens te bouwen om te kunnen weerstaan aan de slecht onderhouden Braziliaanse wegen," merkt het persbureau Associated Press. "Er wordt ook ontkend dat de dodentol te wijten zou zijn aan kostenbesparingen in de productie."

Uit officiële cijfers blijkt dat drie jaar geleden in Brazilië 9.059 mensen bij verkeersongevallen om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse verkeer eiste datzelfde jaar 12.435 levens, maar de Amerikaanse autovloot is vijf keer keer groter dan het Braziliaanse autopark. Het gevaarlijke autoverkeer is volgens insiders onder meer te wijten aan een gebrek aan versterkende elementen, het gebruik van inferieur staal, onvoldoende laspunten en verouderde productieplatformen. Bovendien zouden veel wagens geen kreukelzones hebben.

Volgend jaar zouden in Brazilië airbags worden verplicht, terwijl ook maatregelen zouden worden geëist om het blokkeren van remmen te beletten. "Deze vereisten zijn in de geïndustrialiseerde landen al vele jaren een standaardvereiste," wordt er echter opgemerkt.

Lees Verder

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, autoverkeer, veiligheid |  Facebook |

25-04-13

Warmere weersomstandigheden fataal voor Amerikaanse motorrijders

Het voorbije jaar zijn in de Verenigde Staten ongeveer vijfduizend motorfietsers om het leven gekomen. Dat betekent een stijging met 9 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van de Governors Highway Safety Association (GHSA). Het aantal slachtoffers heeft daarmee bijna zijn historisch recordniveau bereikt. De stijging in het aantal fatale ongevallen moet volgens het rapport vooral worden geweten aan de warmere temperaturen, waardoor vaker en sneller naar de motorfiets wordt gegrepen voor verplaatsingen of uitstappen. Opgeroepen wordt onder meer om de helmplicht in alle staten in te voeren.

De onderzoekers stelden vast dat het aantal fatale ongevallen met motorrijders het voorbije jaar in vierendertig staten is toegenomen, terwijl in zestien staten sprake was van een daling. In het District of Columbia werd een status-quo opgetekend. In een aantal staten werden bijzonder sterke toenames opgetekend. In Oregon diende een stijging met 32 procent te worden geregistreerd. "Die toename moet worden toegeschreven aan een verbeterde economie en een breder venster met zonnige weersomstandigheden," merkt Troy Costales, hoofd verkeersveiligheid van de staat, op. Ook in Indiana werd een stijging met 29 procent gemeld.

"Door de verbeterde economische omstandigheden hebben de consumenten een groter budget om motorfietsen te kopen en reizen te maken," wordt in het rapport opgemerkt. "Tegelijkertijd hebben de stijgende benzineprijzen de bevolking ook aangezet om brandstof-efficiëntere voertuigen, zoals motorfietsen, te kopen. Ook blijkt nog slechts in negentien staten het dragen van een helm verplicht te zijn. Tijdens de tweede helft van de jaren negentig werd er nog in zesentwintig staten een helmplicht gehanteerd." In het rapport wordt aangestuurd op extra maatregelen om de veiligheid van de motorrijders te verbeteren.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motorfiets, verkeer, veiligheid |  Facebook |

09-02-13

Bevoorradingsketen heeft belangrijke impact op veiligheidsbeleid

De bevoorradingsketen kan een belangrijke impact hebben op het bedrijfsbeleid op het gebied van gezondheid en veiligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) en de Cardiff University over het veiligheidsbeleid in de bouwsector. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de impact van de bevoorradingsketen het grootste is bij bedrijven die een grote reputatie verdedigen te hebben. Minder bekende ondernemingen zouden daarentegen minder gevoelig zijn voor de druk van de bevoorradingsketen, wat volgens de onderzoekers moet leiden tot een grote waakzaamheid voor de gezondheid van de betrokken werknemers.

Lees Verder

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bevoorradingsketen, veiligheid |  Facebook |

16-10-12

Chinese consument blijft bezorgd om voedselveiligheid

Voedselveiligheid blijft voor Chinese consumenten een grote bezorgdheid. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Ipsos. Er wordt aan toegevoegd dat buitenlandse merken in deze sector in de perceptie van de consument duidelijk beter score dan hun Chinese concurrenten. Uit het onderzoek bleek dat 64 procent van de Chinese consumenten zich bezorgd maakt over voedselveiligheid. In de leeftijdsgroep tussen eenendertig en veertig jaar loopt dat op tot 68 procent. Ook bij rijkere consumenten toont een score van 67 procent een grotere bezorgdheid aan.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, voeding, veiligheid |  Facebook |

04-10-12

Eén op vier Amerikanen slachtoffer van online datalek

In de Verenigde Staten heeft 26 procent van de consumenten al te horen gekregen dat hun persoonlijke informatie, zoals paswoorden of een kredietkaartnummers, mogelijk zou kunnen zijn blootgesteld aan een datalek. Dat is de conclusie van een onderzoek van het beveiligingsbedrijf McAfee en de Amerikaanse National Cyber Security Alliance. De onderzoekers zeggen echter ook belangrijke discrepanties opgemerkt te hebben tussen de bezorgdheid van de consumenten en hun initiatieven om zich tegen gevaren te beschermen.

Uit het onderzoek bleek dat 90 procent van de Amerikaanse consumenten toegeeft dat een veilig internet cruciaal is voor de economische beveiliging. Een even grote groep zegt zich bij zijn online activiteiten niet helemaal beschermd te voelen tegen virussen, malware en hackers. Toch blijft 64 procent van de ondervraagden toe te geven nog nooit een veiligheidssoftware of beveiligingsapplicaties geïnstalleerd te hebben om zich tegen virussen en malware te beschermen.

De onderzoekers stelden verder vast dat 49 procent van de smartphone-bezitters zijn apparaat heeft gebruikt om zich op het internet aan te melden, maar daarbij geeft 58 procent toe zijn gegevens niet beschermd te hebben. “De bedreiging van de online veiligheid van de Amerikaanse consument neemt met elke dag toe,” waarschuwt Gary Davis, vice-president global consumer marketing bij McAfee. “Ook de angst van de Amerikaanse bevolking is tot 90 procent verder gestegen.”

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, veiligheid |  Facebook |

Honderden aanbevelingen voor Europese kerncentrales

De Europese kerncentrales vertonen honderden problemen en vergen miljarden euro nieuwe investeringen. Dat blijkt uit stresstest die in opdracht van de Europese Unie werden uitgevoerd. Volgens het rapport zal een verbetering van de veiligheid in 134 kernreactoren een investering tussen 10 miljard euro en 25 miljard euro vergen. Er wordt aan toegevoegd dat de aanpassingen tegen het midden van het decennium moeten zijn afgerond. In het rapport wordt echter op geen enkele sluiting van een kerncentrale aangestuurd.

“De tekortkomingen aan de centrales zijn heel uiteenlopend,” aldus het rapport, waarbij onder meer gewag gemaakt wordt van het ontbreken van seismische meetapparatuur of onvoldoende opvangsystemen voor noodgevallen. De stresstests bij de Europese reactoren werden opgelegd na de ramp met de kerncentrale van Fukushima in maart vorig jaar in Japan. Er wordt opgemerkt dat 111 Europese reactoren zijn gevestigd in gebieden met een bevolking van meer dan honderdduizend mensen in een straal van dertig kilometer.

“De Europese Unie moet lessen trekken uit de ramp met Fukushima om het gevaar van nucleaire incidenten in Europa te reduceren,” wordt in het rapport opgemerkt. “Nagenoeg alle Europese kerncentrales blijken te moeten worden verbeterd. Een aantal veiligheidsmaatregelen die werden opgelegd na de incidenten in Three Mile Island en Tsjernobil moetenen in een aantal landen nog altijd worden geïmplementeerd.” Onder meer wordt opgemerkt dat slechts vier landen een volledig backup-systeem hebben voor het geval de controlekamer van een kerncentrale ontoegankelijk zou worden door een groot ongeval.

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kerncentrale, energie, veiligheid |  Facebook |

22-08-12

Shell betaalt gigantische sommen voor veiligheidsdiensten

Het olieconcern Royal Dutch Shell heeft tijdens de tweede helft van vorig decennium over een periode van drie jaar 383 miljoen dollar geïnvesteerd om zijn installaties en personeel in Nigeria te beschermen. Dat heeft de Britse oliewaakhond Platform berekend. Een gedeelte van die middelen werd besteed aan een private veiligheidsdienst van twaalfhonderd man, die er in het verleden al van beticht werd de mensenrechten te overtreden. Wereldwijd zou Shell tijdens die periode nagenoeg 1 miljard dollar hebben geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen. Volgens Platform investeerde Shell ook bijna 65 miljoen dollar aan betalingen voor de Nigeriaanse politiediensten, die daarmee een aanvulling vormden voor de eigen beveiligingsdienst. Platform zegt dat Shell met die investeringen conflicten heeft aangewakkerd en officiële veiligheidsdiensten en gewapende milities de mogelijkheid heeft geboden om systematisch de mensenrechten te overtreden.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shell, veiligheid |  Facebook |

17-08-12

Olympische Spelen Londen krijgen goed rapport voor veiligheid

De voorbije Olympische Spelen in Londen hebben een goede score gerealiseerd op het gebied van gezondheid en veiligheid. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse The Institute of Occupational Safety and Health (IOSH). Hoewel er in de media vooraf vragen werden gesteld over de veiligheid en transport, heeft een zorgvuldige planning er volgens het instituut voor gezorgd dat de veiligheid voor het publiek in Londen en op de sportlocaties gevrijwaard bleef. Woordvoerders van het instituut zeggen te hopen dat deze resultaten een blijvende impact hebben op de bouwsector, waar een aantal werkgevers dezelfde technieken nu ook in hun eigen projecten zouden doorvoeren. Er wordt bovendien opgemerkt dat de Olympische Spelen van Londen op het gebied van veiligheid een blauwdruk kunnen vormen voor de veilige organisatie van andere grootschalige evenementen.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, veiligheid |  Facebook |

07-08-12

Mobiele technologie moet veiligheid Amerikaanse bruggen opvolgen

In de Verenigde Staten hebben wetenschappers aan de University of Maryland een nieuwe technologie ontwikkeld die de veiligheid van 150.000 verouderende bruggen moet controleren. De onderzoekers voeren onder meer experimenten uit met draadloze sensoren en software die in real-time gegevens over de betrokken infrastructuur verzamelen en doorsturen. Indien er ernstige problemen worden opgemeten, wordt bovendien een mobiele waarschuwing verstuurd naar het onderhoudspersoneel. Onderzoeksleider Mehdi Kalantari merkt daarbij op dat technologische vooruitgang de real-time controle zowel praktisch realiseerbaar als betaalbaar maken. Op dit ogenblik worden in de Verenigde Staten bijna 70.000 bruggen met een structureel defect geconfronteerd, waardoor extra opvolging noodzakelijk is. Daarnaast blijken 77.000 andere exemplaren hun voorziene levensduur overschreden te hebben.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, veiligheid |  Facebook |

31-07-12

Europese Commissie wil geharmoniseerde veiligheidssector

De Europese veiligheidsindustrie moet zijn mogelijkheden op het gebied van natuurrampen en terroristische aanvallen verbeteren om zijn imago als internationale industrie op te drijven. Dat staat in een nieuw actieplan van de Europese Commissie. Opgemerkt wordt dat de veiligheidsindustrie één van de sectoren met de hoogste groeimogelijkheden en werkgelegenheid in de Europese Unie. Die activiteit moet volgens het rapport in Europa behouden blijven. In het plan wordt gemikt op een sterkere interne markt voor de veiligheidsindustrie, met geharmoniseerde normen en certificatieprocedures voor veiligheidstechnologieën. Ook wordt aangestuurd op een betere band tussen het onderzoek in de private industrie en de defensie-sector. Op dit ogenblik is de Europese markt volgens het rapport te zeer gefragmenteerd, wat de concurrentiekracht van de Europese veiligheidsindustrie zou uithollen. Geraamd wordt dat de Europese veiligheidssector op dit ogenblik een waarde heeft tussen 26 miljard euro en 36,5 miljard euro en ongeveer 180.000 werknemers telt.

Lees Verder

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese commissie, veiligheid |  Facebook |

30-07-12

Niet elk beveiligingssysteem voordeel voor autoverkeer

Niet alle systemen die het autoverkeer veiliger moeten maken, werken even efficiënt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Highway Loss Data Institute. Aangevoerd wordt dat een aantal systemen zelfs meer schade blijken te berokkenen dan voordeel op te leveren. Het onderzoek toonde aan dat automatische remsystemen en meedraaiende voorlichten de grootste baten opleveren. Vooral de meedraaiende voorlichten bleken volgens de onderzoekers meer voordelen op te leveren dan oorspronkelijk werd gedacht. Daarentegen blijken systemen die de wagen in hun rijvak moeten houden, in de praktijk tot meer problemen aanleiding te geven. De onderzoekers merken echter op dat dit systeem in belangrijke mate afhankelijk is van camera's die de witte lijnen op het wegdek moeten detecteren. Mogelijk zijn die wegmarkeringen volgens de onderzoekers onvoldoende duidelijk gebleken om voor een grotere efficiëntie te kunnen zorgen.

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, veiligheid |  Facebook |

25-06-12

Streven naar collectieve veiligheid bedreiging voor individuele rechten

De individuele rechten dreigen ondergeschikt te raken aan het principe van de collectieve veiligheid naarmate politiediensten meer gebruik maken van informatie die onder dwang is ingewonnen. Dat zeggen wetenschappers van de University of Melbourne. Opgemerkt wordt dat sommige politiediensten en overheidsorganisaties machtsentiteiten zijn geworden die de mogelijkheid hebben om personen onder dwang ertoe te brengen bewijs te leveren of bezwarende documenten vrij te geven. Een aantal recente incidenten heeft volgens de onderzoekers duidelijk gemaakt dat er onvoldoende gegarandeerd kan worden dat politiediensten zich verantwoordelijk opstellen. Bovendien wordt opgemerkt dat ook rechters niet altijd bij machte zijn om de legaliteit van de bewijsvoering te testen.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid, rechten |  Facebook |

24-06-12

Canadese onderzoekers combineren biometrische gegevens

Onderzoekers aan de University of Calgary zeggen een systeem ontwikkeld te hebben om verschillende biometrische gegevens - zoals de kleur van de ogen, de vorm van het gelaat en vingerafdrukken - te combineren. Dat moet volgens de onderzoekers mogelijke lacunes in de veiligheidsmaatregelen helpen dichten. Marina Gavrilova, hoofd van het Biometric Technologies Laboratory aan de University of Calgary, zegt dat het systeem een kunstmatige intelligentie vormt die de verschillende informatie-elementen onder meer kan herkennen en rangschikken naar belangrijkheid. Met deze nieuwe multi-dimensionale benadering kan een beveiligingssysteem volgens Gavrilova zichzelf trainen en de meest belangrijke resultaten in het beleidsproces incorporeren.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biometrie, veiligheid |  Facebook |

21-06-12

Europees parlement wil noodsysteem in alle wagens

Het Europees parlement wil het ecall-noodsysteem in alle wagens laten installeren. Het ecall-systeem, waarbij de auto bij een ongeval automatisch en autonoom zelf contact zoekt met de hulpdiensten, zou over drie jaar in alle nieuwe wagens moeten worden geïnstalleerd. Het noodsysteem zou levens moeten redden en de gevolgen van verwondingen reduceren omdat hulpverleners sneller de plaats van het ongeval zouden kunnen bereiken. Volgens ramingen zou het ecall-systeem elk jaar ongeveer 2.500 levens moeten kunnen redden en de gevolgen van de opgelopen verwondingen met 10 procent tot 15 procent kunnen terugdringen. Drie jaar geleden werden in de Europese Unie ongeveer 1,15 miljoen verkeersongevallen geregistreerd. Daarbij vielen ongeveer 35.000 doden en meer dan 1,5 miljoen gewonden.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, ecall, veiligheid |  Facebook |

08-06-12

Olympische Spelen grootste veiligheidsoperatie sinds tweede wereldoorlog

De veiligheidsdiensten van de Olympische Spelen in Londen onderzoeken de achtergrond van een half miljoen mensen om te voorkomen dat het evenement door criminelen of terroristen zou worden verstoord. Er wordt gewag gemaakt van de grootste screening-operatie sinds de tweede wereldoorlog. Tot nu toe zouden door het Britse ministerie van binnenlandse zaken een honderdtal accreditaties zijn geweigerd. In de meeste gevallen zou de weigering ingegeven zijn door het strafregister van de betrokkenen. In een aantal gevallen zou de geheime dienst MI5 echter zijn tussengekomen.

Lees Verder

09:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, veiligheid |  Facebook |

26-05-12

Veiligheidscontroles luchthavens moeten selectiever worden aangepakt

Een consequente veiligheidscontrole van alle bagage en reizigers op luchthavens en andere transport-centra levert geen efficiënte resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. Het systeem leidt er volgens de onderzoekers immers toe dat reizigers met een hoog risico onvoldoende worden gecontroleerd, terwijl de populatie met een laag risico overmatig wordt gescreend. De onderzoekers stellen dan ook dat screenings zouden moeten gebeuren op basis van een risico-berekening.

"Een intensieve screening van alle passagiers maakt het systeem minder veilig door de beschikbare middelen te overbelasten," merkt onderzoeksleider Sheldon Jacobsen, professor computerwetenschappen aan de University of Illinois, op. "Aangezien men echter beperkte informatie heeft over mogelijk dreigingsgevaar, is men geneigd het totale risico te overschatten. Daardoor worden teveel middelen besteed aan passagiers met een laag risico-gehalte, waardoor het systeem uiteindelijk minder veilig wordt."

"Door de middelen te verdelen over een grote populatie met een laag risico-profiel, is het systeem minder in staat om de passagiers met een hoog risico-profiel te identificeren en adequaat te controleren," voert Jacobsen nog aan. "Toch blijft het beleid voorstander van een brede screening." De onderzoeker merkt op dat de middelen efficiënter zouden kunnen worden ingezet indien de passagiers-segmenten met een lager risico, zoals frequent travelers, aan een oppervlakkiger controle zouden kunnen worden onderworpen.

Cruciaal is volgens de onderzoekers om geschikte risico-profielen op te stellen.

Lees Verder

11:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchthaven, veiligheid, terrorisme |  Facebook |

06-05-12

Rotondes verhogen zowel veiligheid als efficiëntie

Rotondes zijn de meest veilige manier om kruisend wegverkeer te verwerken. Dat is de conclusie van een rapport van David Noyce, professor burgerlijke bouwkunde aan de University of Wisconsin. De rotondes betekenen volgens het rapport een efficiënt en veiliger alternatief voor traditionele kruispunten die met verkeersborden en lichten worden aangestuurd. De onderzoekers voeren aan dat het invoeren van rotondes in Wisconsin heeft geleid tot een daling van het aantal ongevallen en de intensiteit van de incidenten.

"Het traditionele verkeersmanagement wordt gekenmerkt door een dilemma tussen efficiëntie en veiligheid," voert David Noyce, directeur van het Wisconsin Traffic Operations and Safety Laboratory aan de University of Wisconsin, aan. "Naarmate de veiligheid wordt opgedreven, blijkt aan efficiëntie ingeboet te worden. Bij rotondes is dat echter niet het geval. Het inplanten van een rotonde blijkt zowel de efficiëntie als de veiligheid te verhogen." Omdat de bestuurders op een rotonde altijd rechtsaf draaien, wordt de invalshoek van een eventuele crash volgens de onderzoekers altijd afgezwakt.

"Automobilisten zijn vaak van mening dat rotondes onveilig zijn omdat het moeilijk zou zijn om een juiste inschatting te maken van de tijd die ze ter beschikking hebben om de rotonde te vervoegen," voeren de onderzoekers aan. "De praktijk heeft echter uitgewezen dat er zelfs bij een incident het gevaar op een fatale crash gevoelig wordt verlaagd. In de studie werd een chauffeur opgemerkt die de verkeerde richting indraaide, maar door de lage snelheid op de rotonde kon toch iedereen op tijd stoppen om een aanrijding te voorkomen. Er is tijd om te vertragen en te reageren."

Lees Verder

10:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, rotonde, veiligheid |  Facebook |

26-03-12

Nieuwe bewakingscamera scant zes miljoen foto's per seconde

Het Japanse concern Hitachi Kokusai Electric heeft een nieuwe bewakingscamera ontwikkeld die in amper één seconde een databank met zesendertig miljoen foto's kan doorbladeren voor een mogelijke identificatie. De ontwikkelaars stellen dat de identificatie bij misdrijven door de innovatie niet alleen veel sneller kan gebeuren, maar de technologie biedt politiediensten volgens hen onder meer ook de mogelijkheid om in een grote massa op zoek te gaan naar gezochte criminelen.

De onderzoekers merken op dat de hoge zoeksnelheid onder meer te danken is aan het groeperen van gezichten met aanverwante kenmerken. Dat versnelt volgens hen het zoeken naar een bepaald individu. Het Japanse concern merkt op dat het systeem vooral nuttig zal zijn voor organisaties of locaties met complexe camerasystemen, zoals spoorwegstations en luchthavens. Ook kan het systeem de politiediensten ondersteunen bij de opsporing van verdachten van misdrijven of vermiste personen.

Er zijn echter nog andere toepassingsmogelijkheden. De technologie laat immers toe om een link te leggen met eerdere opnames van de persoon in kwestie. Daardoor zou de toepassing onder meer in supermarkten kunnen worden gebruikt om aan klanten gepersonaliseerde digitale reclameboodschappen aan te bieden op basis van eerdere opnames. De onderzoekers zeggen te verwachten dat volgend jaar een definitieve versie van de technologie op de markt gebracht zal kunnen worden.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid, criminaliteit, bewaking |  Facebook |

29-02-12

Computermodellen moeten risico massasamenkomsten inschatten

Computermodellen die accurate simulaties kunnen bieden van het massagedrag kunnen worden gebruikt om problemen rond gezondheid en veiligheid op verzamelpunten van grote groepen mensen. Die modellen zouden kunnen worden aangepast om de verspreiding van infecties te simuleren en de mogelijkheden van de gezondheidsdiensten om een uitbraak van een ziekte te voorkomen of te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Department of Civil Engineering aan de University of Bristol.

De onderzoekers stellen dat massa-evenementen erop gericht zijn om mensen samen te brengen, maar het beheer van die groepen moet er volgens hen op gericht zijn om die groep in tijd en ruimte gescheiden te houden. "Om die paradox op te lossen, is er een omgevings-management nodig om de verhoopte beweging en emotie van de massa te sturen," merken de onderzoekers op. Er wordt aan toegevoegd dat aan de hand van gegevens zoals video, satellietnavigatie en mobiele telefoon punten van congestie en overbevolking kunnen ontwaren die nuttig zijn voor massamanagement.

De wetenschappers voeren aan dat dergelijke modellen werden gehanteerd tijdens het Notting Hill Carnival, waarbij simulaties werden gemaakt over het gedrag van de massa onder verschillende omstandigheden van beweging van congestie en voor het uitwerken van alternatieve routes om het aantal ongevallen, vertragingen in de behandeling en inbreuken tegen de openbare orde tegen te gaan. De onderzoekers stellen dat een onvoldoende massa-controle en een slechte infrastructuur-inrichting twee jaar geleden op een Love Parade in Duitsland tot een stampede leidde die aan eenentwintig mensen het leven kostte.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid, gezondheid |  Facebook |

28-02-12

Consument voorzichtiger met wachtwoord Facebook dan bedrijfsnetwerk

De consument heeft de neiging om veel voorzichtiger om te springen met wachtwoorden voor sociale netwerken zoals Facebook en Twitter dan met wachtwoorden waarmee ze op hun bedrijfsnetwerk kunnen inloggen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het beveiligingsbedrijf Ping Security bij een groep internetgebruikers in Groot-Brittannië. Uit een ander onderzoek bleek eerder al dat veel mensen voorstander zijn van een strengere internetbeveiliging, maar desondanks niet bereid zijn om de eigen wachtwoorden aan te passen.

De onderzoekers stelden vast dat 34 procent van de ondervraagden toegeeft hun wachtwoorden voor het bedrijfsnetwerk met anderen te delen. "Anderzijds blijkt echter 80 procent te weigeren om zijn inloggegevens voor het sociale netwerk Facebook aan anderen door te geven," merkt Ping Security op. De onderzoekers voeren aan dat de vereiste om een hele reeks en vaak ingewikkelde paswoorden te onthouden een beveiligingsrisico betekent voor zowel de gebruikers als de bedrijven.

Van de ondervraagden moet meer dan de helft minstens vier verschillende wachtwoorden per dag onthouden. "Bij 22 procent van de respondenten gaat het zelfs om minstens acht wachtwoorden," wordt er aan toegevoegd. "Niet zelden moeten die codes uit veiligheidsoverwegingen uit een moeilijk te onthouden combinatie van letters en cijfers bestaan en ook regelmatig worden gewijzigd. Ruim de helft van de respondenten gaf aan wachtwoorden om die reden ergens op te schrijven. Ook gebruiken veel mensen voor verschillende sites hetzelfde wachtwoord."

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid, paswoord, internet |  Facebook |

16-12-11

Russisch ruimtevaartbedrijf verbiedt buitenlandse reizen personeel

Het Russische ruimtevaartbedrijf Roscosmos heeft buitenlandse reizen voor een gedeelte van zijn personeel verboden. Dat blijkt uit een interne nota die Vladimir Popovkin, de nieuwe topman van Roscosmos, binnen het bedrijf heeft verspreid. Het verbod geldt voor managers, kaderleden en personeel dat kennis heeft van belangrijke of geheime informatie over de Russische raket-industrie. Alleen om medische redenen zou een uitzondering op het verbod kunnen worden toegestaan.

"De regel - die doet herinneren aan het tijdperk van de Sovjet-Unie - geldt niet alleen voor de verschillende dochterbedrijven van Roscosmos, maar ook voor medewerkers van toeleveranciers die contracten met een gevoelige inhoud kregen toegewezen," voert de Russische krant Izvestia aan. "Alexei Kuznetsov, hoofd public relations bij Roscosmos, merkt op dat het verbod een onderdeel vormt van het algemeen veiligheidsbeleid dat het bedrijf heeft geïmplementeerd."

De maatregel heeft volgens Izvestia al geleid tot grote ontevredenheid bij het personeel. "Het bedrijf heeft de reispassen van de betrokkenen in beslag genomen," wordt er nog opgemerkt. "De documenten kunnen alleen worden teruggekregen wanneer een aantal bureaucratische formaliteiten zijn vervuld. Eén van de managers heeft al aangegeven een geneeskundig attest te zullen aanvragen, aangezien hij naar een warme bestemming op vakantie wil gaan en daarvoor in de Russische winter in eigen land geen enkele kans toe ziet."

06-12-11

Veiligheidsbudget Olympische Spelen opgelopen tot meer dan 1 miljard pond

Het budget voor de ceremonieën bij de start en de sluiting van de Olympische Spelen in Londen volgend jaar zal worden verdubbeld. Bovendien wordt een extra bedrag van 271 miljoen pond vrijgemaakt voor beveiliging. Dat heeft Hugh Robertson, Brits minister van cultuur, media en sport, aangekondigd. In totaal stijgt het veiligheidsbudget van de Olympische Spelen tot meer dan 1 miljard pond. In totaal zullen tijdens het evenement 24.000 veiligheidsagenten worden ingezet.

In het rapport van het Britse ministerie wordt gewag gemaakt van een extra bedrag van 41 miljoen pond voor het organiseren van de ceremonies. Daardoor komt die kostenpost uit op een totaalbedrag van meer dan 80 miljoen pond. Deze evenementen vormen volgens Hugh Robertson echter een unieke gelegenheid om het land aan een publiek van 4 miljard mensen over de hele wereld te tonen. De evenementen hebben volgens de minister een potentiële reclamewaarde van 2 miljard pond tot 5 miljard pond.

Oorspronkelijk was berekend dat voor de veiligheid van de Olympische Spelen een budget van 282 miljoen pond zou moeten worden voorzien. De verhoging van het budget heeft volgens Robertson echter niets te maken met een eventuele veiligheidsdreiging. Er wordt echter op gewezen dat er op meer dan honderd sites voor de bewaking en veiligheid moet worden voorzien. Daarom moet er volgens de minister meer personeel en materiaal worden ingeschakeld dan oorspronkelijk was ingeschat.

 

19:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, veiligheid |  Facebook |