08-05-14

Sociale netwerken hebben grote impact op gevoel van verbondenheid

Een gebrek aan succes op sociale netwerken kan leiden tot eenzaamheid en oorzaak zijn van een verlies van eigenwaarde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De Australische onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een actieve participatie aan sociale media bij de gebruikers een groter gevoel van verbondenheid creëert. Er wordt aan toegevoegd dat dit groepsgevoel echter wordt bedreigd wanneer de gebruikers niet langer content genereren en niet meer aan online activiteiten deelnemen of wanneer er van andere sociale netwerkers geen reacties meer worden ontvangen op boodschappen die online werden geplaatst.

"Social netwerksites zoals Facebook, die meer dan één miljard leden telt, bezorgen de gebruikers een rechtstreekse herinnering aan hun sociale relaties en laten hen toe om op elk willekeurig ogenblik met anderen te communiceren,” benadrukt onderzoeksleider Stephanie Tobin, professor psychologie aan de University of Queensland. "De bevindingen van de studie geven aan dat zowel passieve observanten, die zelf geen online activiteit meer ontplooien, als uitgesloten gebruikers, die geen reacties meer ontvangen op hun boodschappen, een gebrek aan groepsgevoel bleken te vertonen en zich minder tevreden toonden over hun leven.”

“Bovendien bleek dat bij uitgesloten gebruikers ook een lager niveau van eigenwaarde en controle diende te worden geregistreerd,” zegt professor Tobin nog. “De resultaten van de studie laten duidelijk blijken dat betrokkenheid noodzakelijk is om gevoelens van sociale afwijzing te kunnen vermijden. De conclusies verwijzen bovendien duidelijk naar een parallel met het reële leven, waar afwijzing en uitsluiting eveneens tot een verlies aan zelfvertrouwen leiden. Velen denken dat de houding in de online omgeving in belangrijke mate afwijkt van het reële leven, maar vastgesteld moet worden dat het gedrag in beide werelden vaak door dezelfde variabelen wordt gestuurd.”

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, verbondenheid |  Facebook |