15-05-13

Verloning Arabische executives neemt met 6 procent toe

De vergoeding van werknemers in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zal dit jaar met 6 procent stijgen. Daarmee stijgen de lonen in de regio dubbel zoveel als de groei van het bruto binnenlandse product. Dat blijkt uit een rapport van consulent Morgan McKinley. Er wordt aan toegevoegd dat investeringsbankiers in Dubai tot 40.839 dollar per maand kunnen verdienen. Er wordt aan toegevoegd dat de carrièremogelijkheden in de regio dit jaar met 2 procent tot 3 procent zullen toenemen, terwijl de lonen zelf met 5 procent tot 6 procent zouden toenemen.

"Rekening houdende met de aanhoudende wereldwijde economische druk, blijken de Verenigde Arabische Emiraten beter te presteren dan de meeste andere regio's," merkt Trefor Murphy, regionaal directeur van Morgan McKinley, op. "Hoewel de crisis in de eurozone zich het voorbije jaar ook in de rekrutering in de Verenigde Arabische Emiraten heeft laten voelen, blijkt het vertrouwen duidelijk terug te keren nadat er steeds meer signalen kunnen worden opgemerkt dat er niet meer voor een wereldwijde recessie dient te worden gevreesd."

"De rekrutering in de regio kent een voortdurende groei en verwacht mag worden dat die evolutie zich ook in de toekomst verder zal doorzetten," zegt Murphy nog. "De grootste groei mag worden verwacht in de financiële diensten en bankensector, ondanks de ratingverlaging door het bureau Moody's van de drie grootste banken uit de regio. Ook de industrie en retail laten opnieuw een stijging optekenen nadat het consumentenvertrouwen in het gebied steeds verder blijkt toe te nemen."

Lees Verder

26-11-11

Emiraten willen cruciale draaischijf luchtvaartsector worden

De Verenigde Arabische Emiraten willen tegen het einde van het volgende decennium een cruciale draaischijf voor de wereldwijde luchtvaartindustrie worden. Tegen het einde van het huidige decennium willen de emiraten hun eigen zakenjets bouwen en een belangrijke toeleverancier worden van Boeing en Airbus. De Arabische luchtvaartmaatschappij Emirates is op het gebied van internationale trafiek al de grootste carrier van de wereld geworden. Op de Dubai Air Show sloot de maatschappij onlangs nog het grootste contract uit de luchtvaartgeschiedenis.

Mubadala Aerospace uit Abu Dhabi, producent van vliegtuigonderdelen, hoopt een zakenvliegtuig voor veertien passagiers te kunnen ontwikkelen. Abu Dhabi wil zich verder op de vliegtuigindustrie toeleggen om te kunnen inspelen op de groei van de lokale luchtvaartmaatschappijen Emirates en Etihad. Mubadala Aerospace zegt over twintig jaar tot de vijf grootste producenten uit de wereldwijde luchtvaartindustrie te willen behoren. Ook wil het bedrijf tot de belangrijkste dienstverstrekkers voor herstellingen en onderhoud uitgroeien.

Mubadala Aerospace werkt al samen met Finmeccanica en General Electric en heeft plannen om 200 miljoen dollar te investeren in een onderhoudcentrum voor motoren van Airbus en Boeing. De zakenjet van Mubadala Aerospace zou de concurrentie moeten aangaan met de Gulfstream van General Dynamics, de Cessna van Textron, de Falcon van Dassault Aviation, Embraer en de Global Express en Learjet van Bombardier.

04-08-11

Gemengde stemming bij de Arabische consument

De bevolking van de Verenigde Arabische Emiraten, één van de grootste markten van het Midden-Oosten, heeft gemengde gevoelens over zijn financiële vooruitzichten en bestedingsmogelijkheden. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau YouGov en het rekruteringsbedrijf Bayt. Onder meer wordt daarbij opgemerkt dat 62 procent van de respondenten aangeeft dat zijn loon niet op dezelfde manier toeneemt als de levensduurte.

De onderzoekers merkten op dat 25 procent van de respondenten van mening is dat zijn persoonlijke financiële omstandigheden het voorbije jaar zijn verbeterd, terwijl 38 procent geen verandering zegt opgemerkt te hebben en 30 procent opmerkt financieel achteruit gegaan te zijn. Volgens 49 procent van de ondervraagden zal die situatie volgend jaar echter verbeteren. De nationale economie zou volgens 51 procent van de respondenten volgend jaar een verbetering laten optekenen.

Er wordt wel opgemerkt dat 51 procent van de ondervraagden niet verwacht dat de arbeidsmarkt verder zal groeien. Bovendien heeft 30 procent een pessimistische opstellen over de werkzekerheid. Slechts 26 procent zegt positief gestemd te zijn over de werkzekerheid. De onderzoekers merken op dat slechts 17 procent van de respondenten het huidige klimaat geschikt noemt om belangrijke consumptiegoederen te kopen. Een groep van 47 procent stelt zich neutraal op.

05-02-11

Emiraten moeten universitair onderwijs stimuleren

Er moeten meer inspanningen worden gedaan om het universitair onderwijs in de Verenigde Arabische Emiraten te promoten. Anders zal de regio er niet in slagen om zijn economie te diversifiëren en minder afhankelijk te maken van de olieproductie. Dat is de conclusie van een rapport van het Education Centre of Excellence van de Amerikaanse consulent Parthenon Group. Daarbij wordt opgemerkt dat de regio het huidig aantal universitairen moet verdubbelen om het niveau van andere landen te evenaren.

"Wanneer men naar de wereldwijde cijfers kijkt, zouden sommige leden van de Verenigde Arabische Emiraten de universitaire participatie moeten verdubbelen, verdrievoudigen of zelfs verviervoudigen," merkt Parthenon Group op. "Gebaseerd op een extrapolatie van het inkomen, komen de Verenigde Arabische Emiraten aan een participatiegraad van 37 procent, terwijl dat ongeveer 65 procent zou moeten zijn, een niveau dat vergeleken kan worden met Brazilië, Italië en Slovenië."

Parthenon Group voegt er aan toe dat de lokale jonge bevolking moet aangezet worden om zijn opleiding af te maken, aangezien dat een enorme impact heeft op de rest van de economie. "Wanneer het inkomen stijgt, groeit ook de vraag naar opleiding," aldus het rapport. "Daardoor wordt de kwaliteit en de kwantiteit van het onderwijs opgedreven. Dat is absoluut noodzakelijk indien de regio zich meer wil richten op andere economische sectoren, zoals hightech en services."

05-01-11

Australische bedrijven trekken massaal naar emiraten

Het voorbije jaar hebben 235 nieuwe Australische bedrijven zich in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigd. Dat heeft Raymi Van der Spek, voorzitter van de Australian Business Council in Dubai. Daarmee verdubbelt de Australische industrie nagenoeg zijn aanwezigheid in de regio. Voordien waren er immers al ongeveer 300 Australische ondernemingen gevestigd in de emiraten. Een groot gedeelte daarvan heeft zijn aandacht volgens Van der Spek echter verschoven van Dubai naar Abu Dhabi, dat zich probeert te profileren als een centrum van toerisme en cultuur. Een groot gedeelte van de Australische bedrijven in de regio is actief in de bouwsector.

"Abu Dhabi heeft een reeks van belangrijke toeristische projecten aangekondigd en versterkt zijn status als een belangrijke culturele bestemming," aldus het webmagazine Arabian Business. "Abu Dhabi heeft duidelijk aangegeven een verdere groei te willen realiseren, terwijl die rol in het verleden enkel door Dubai werd gespeeld. Inmiddels heeft Abu Dhabi voor 32,6 miljard dollar aan projecten voorzien, met inbegrip van een eerste buitenlandse vestiging van het Franse Louvre en een nieuw filiaal van het Guggenheim Art Museum. De toeristische sector heeft meer dan vijfenvijftig projecten gepland, met inbegrip van golfclubs, hotels en kunstmatige eilanden."

Daarna werkt Abu Dhabi aan infrastructuurprojecten voor wegen en spoorlijnen voor een totaal bedrag van 82 miljard dollar. Van de driehonderd Australische bedrijven die in de emiraten zijn gevestigd, is er een honderdtal actief in de bouwsector. Elizabeth Gordon, handelsvertegenwoordiger van Australië in Dubai, merkt op dat de handel in de bouwsector tussen beide landen dit jaar een gevoelige groei zal kennen. Het voorbije jaar exporteerde Australië voor 78,2 miljoen dollar bouwproducten naar de Verenigde Arabische Emiraten. Gordon voegt er aan toe dat Australische bedrijven bijzonder veel opportuniteiten zien in de constructiesector, zoals de nieuwe duurzame stad Masdar City en het spoorwegennet.

30-12-10

Emiraten verhogen pensioenleeftijd voor expats

In de Verenigde Arabische Emiraten wordt de pensioenleeftijd van zestig naar vijfenzestig jaar verhoogd. Dat hebben woordvoerders van het ministerie van arbeid van de emiraten bekend gemaakt. Er wordt aan toegevoegd dat de maatregel expats toelaat om vijf jaar langer in de emiraten actief te blijven. De maatregel vormt een onderdeel van een uitgebreide herziening van de arbeidswetgeving in de Verenigde Arabische Emiraten. Gegadigden zouden vanaf begin volgend jaar een aanvraag voor een langere werkvergunning kunnen indienen. Er wordt opgemerkt dat de betrokkenen de expertise hebben die de emiraten nodig hebben.

23-12-10

Emiraten moeten drastisch investeren in onderwijs

De volgende golf investeringen in Dubai moet naar onderwijs gaan om te kunnen concurreren met groeimarkt-rivalen zoals India, Singapore en China. Dat zegt Omar Boulos, managing director Midden-Oosten bij Accenture. Hij wijst erop dat de Verenigde Arabische Emiraten evolueren naar een kennis-economie, die nood heeft aan een weliswaar kleinere, maar tegelijkertijd hoger opgeleide arbeidsbevolking. In dat opzicht speelt het onderwijs volgens Boulos een cruciale rol omdat daar de noodzakelijke opleiding kan worden voorzien voor de volgende generaties arbeidskrachten. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, president van de Verenigde Arabische Emiraten, had eerder al gezegd dat in het beleid prioriteit zou worden verleend aan jeugd en onderwijs.

"De Verenigde Arabische Emiraten kunnen volgens Omar Boulos hun onderwijs sneller naar het absolute topniveau tillen dan landen zoals India en China, waar die evolutie wellicht geruime tijd in beslag zal nemen," merkt Arabian Business op. "De Verenigde Arabische Emiraten hebben volgens hem de mogelijkheid om India en China voorbij te steken. Maar daarvoor moet men een duidelijk toekomstplan hebben, dat duidelijk heeft welke doelstellingen over twintig jaar bereikt moeten zijn." Boulos voegt er aan toe dat de Verenigde Arabische Emiraten zich moeten kunnen onderscheiden van andere gelijkaardige economieën.

Omar Boulos voert aan dat de emiraten daarbij vooral moeten focussen op expats. "De bevolking van de Verenigde Arabische Emiraten bestaat voor meer dan 50 procent uit expats," voert hij aan. "De overheid moet profiteren van de vaardigheden van de jonge expats, die in het schoolsysteem van de Verenigde Arabische Emiraten zijn opgegroeid en die moeten aangezet worden om bij te dragen tot de economie van het land. Maar op dit ogenblik heeft de overheid geen strategie om jonge expats hier te houden. Dat moet deel uitmaken van de totale strategie, want anders worden infrastructuur en investeringen alleen maar verspild. Men heeft altijd iemand nodig die het onderwijssysteem kent en heeft doorlopen."