15-05-13

Verloning Arabische executives neemt met 6 procent toe

De vergoeding van werknemers in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zal dit jaar met 6 procent stijgen. Daarmee stijgen de lonen in de regio dubbel zoveel als de groei van het bruto binnenlandse product. Dat blijkt uit een rapport van consulent Morgan McKinley. Er wordt aan toegevoegd dat investeringsbankiers in Dubai tot 40.839 dollar per maand kunnen verdienen. Er wordt aan toegevoegd dat de carrièremogelijkheden in de regio dit jaar met 2 procent tot 3 procent zullen toenemen, terwijl de lonen zelf met 5 procent tot 6 procent zouden toenemen.

"Rekening houdende met de aanhoudende wereldwijde economische druk, blijken de Verenigde Arabische Emiraten beter te presteren dan de meeste andere regio's," merkt Trefor Murphy, regionaal directeur van Morgan McKinley, op. "Hoewel de crisis in de eurozone zich het voorbije jaar ook in de rekrutering in de Verenigde Arabische Emiraten heeft laten voelen, blijkt het vertrouwen duidelijk terug te keren nadat er steeds meer signalen kunnen worden opgemerkt dat er niet meer voor een wereldwijde recessie dient te worden gevreesd."

"De rekrutering in de regio kent een voortdurende groei en verwacht mag worden dat die evolutie zich ook in de toekomst verder zal doorzetten," zegt Murphy nog. "De grootste groei mag worden verwacht in de financiële diensten en bankensector, ondanks de ratingverlaging door het bureau Moody's van de drie grootste banken uit de regio. Ook de industrie en retail laten opnieuw een stijging optekenen nadat het consumentenvertrouwen in het gebied steeds verder blijkt toe te nemen."

Lees Verder

26-11-11

Emiraten willen cruciale draaischijf luchtvaartsector worden

De Verenigde Arabische Emiraten willen tegen het einde van het volgende decennium een cruciale draaischijf voor de wereldwijde luchtvaartindustrie worden. Tegen het einde van het huidige decennium willen de emiraten hun eigen zakenjets bouwen en een belangrijke toeleverancier worden van Boeing en Airbus. De Arabische luchtvaartmaatschappij Emirates is op het gebied van internationale trafiek al de grootste carrier van de wereld geworden. Op de Dubai Air Show sloot de maatschappij onlangs nog het grootste contract uit de luchtvaartgeschiedenis.

Mubadala Aerospace uit Abu Dhabi, producent van vliegtuigonderdelen, hoopt een zakenvliegtuig voor veertien passagiers te kunnen ontwikkelen. Abu Dhabi wil zich verder op de vliegtuigindustrie toeleggen om te kunnen inspelen op de groei van de lokale luchtvaartmaatschappijen Emirates en Etihad. Mubadala Aerospace zegt over twintig jaar tot de vijf grootste producenten uit de wereldwijde luchtvaartindustrie te willen behoren. Ook wil het bedrijf tot de belangrijkste dienstverstrekkers voor herstellingen en onderhoud uitgroeien.

Mubadala Aerospace werkt al samen met Finmeccanica en General Electric en heeft plannen om 200 miljoen dollar te investeren in een onderhoudcentrum voor motoren van Airbus en Boeing. De zakenjet van Mubadala Aerospace zou de concurrentie moeten aangaan met de Gulfstream van General Dynamics, de Cessna van Textron, de Falcon van Dassault Aviation, Embraer en de Global Express en Learjet van Bombardier.

04-08-11

Gemengde stemming bij de Arabische consument

De bevolking van de Verenigde Arabische Emiraten, één van de grootste markten van het Midden-Oosten, heeft gemengde gevoelens over zijn financiële vooruitzichten en bestedingsmogelijkheden. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau YouGov en het rekruteringsbedrijf Bayt. Onder meer wordt daarbij opgemerkt dat 62 procent van de respondenten aangeeft dat zijn loon niet op dezelfde manier toeneemt als de levensduurte.

De onderzoekers merkten op dat 25 procent van de respondenten van mening is dat zijn persoonlijke financiële omstandigheden het voorbije jaar zijn verbeterd, terwijl 38 procent geen verandering zegt opgemerkt te hebben en 30 procent opmerkt financieel achteruit gegaan te zijn. Volgens 49 procent van de ondervraagden zal die situatie volgend jaar echter verbeteren. De nationale economie zou volgens 51 procent van de respondenten volgend jaar een verbetering laten optekenen.

Er wordt wel opgemerkt dat 51 procent van de ondervraagden niet verwacht dat de arbeidsmarkt verder zal groeien. Bovendien heeft 30 procent een pessimistische opstellen over de werkzekerheid. Slechts 26 procent zegt positief gestemd te zijn over de werkzekerheid. De onderzoekers merken op dat slechts 17 procent van de respondenten het huidige klimaat geschikt noemt om belangrijke consumptiegoederen te kopen. Een groep van 47 procent stelt zich neutraal op.

05-02-11

Emiraten moeten universitair onderwijs stimuleren

Er moeten meer inspanningen worden gedaan om het universitair onderwijs in de Verenigde Arabische Emiraten te promoten. Anders zal de regio er niet in slagen om zijn economie te diversifiëren en minder afhankelijk te maken van de olieproductie. Dat is de conclusie van een rapport van het Education Centre of Excellence van de Amerikaanse consulent Parthenon Group. Daarbij wordt opgemerkt dat de regio het huidig aantal universitairen moet verdubbelen om het niveau van andere landen te evenaren.

"Wanneer men naar de wereldwijde cijfers kijkt, zouden sommige leden van de Verenigde Arabische Emiraten de universitaire participatie moeten verdubbelen, verdrievoudigen of zelfs verviervoudigen," merkt Parthenon Group op. "Gebaseerd op een extrapolatie van het inkomen, komen de Verenigde Arabische Emiraten aan een participatiegraad van 37 procent, terwijl dat ongeveer 65 procent zou moeten zijn, een niveau dat vergeleken kan worden met Brazilië, Italië en Slovenië."

Parthenon Group voegt er aan toe dat de lokale jonge bevolking moet aangezet worden om zijn opleiding af te maken, aangezien dat een enorme impact heeft op de rest van de economie. "Wanneer het inkomen stijgt, groeit ook de vraag naar opleiding," aldus het rapport. "Daardoor wordt de kwaliteit en de kwantiteit van het onderwijs opgedreven. Dat is absoluut noodzakelijk indien de regio zich meer wil richten op andere economische sectoren, zoals hightech en services."

05-01-11

Australische bedrijven trekken massaal naar emiraten

Het voorbije jaar hebben 235 nieuwe Australische bedrijven zich in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigd. Dat heeft Raymi Van der Spek, voorzitter van de Australian Business Council in Dubai. Daarmee verdubbelt de Australische industrie nagenoeg zijn aanwezigheid in de regio. Voordien waren er immers al ongeveer 300 Australische ondernemingen gevestigd in de emiraten. Een groot gedeelte daarvan heeft zijn aandacht volgens Van der Spek echter verschoven van Dubai naar Abu Dhabi, dat zich probeert te profileren als een centrum van toerisme en cultuur. Een groot gedeelte van de Australische bedrijven in de regio is actief in de bouwsector.

"Abu Dhabi heeft een reeks van belangrijke toeristische projecten aangekondigd en versterkt zijn status als een belangrijke culturele bestemming," aldus het webmagazine Arabian Business. "Abu Dhabi heeft duidelijk aangegeven een verdere groei te willen realiseren, terwijl die rol in het verleden enkel door Dubai werd gespeeld. Inmiddels heeft Abu Dhabi voor 32,6 miljard dollar aan projecten voorzien, met inbegrip van een eerste buitenlandse vestiging van het Franse Louvre en een nieuw filiaal van het Guggenheim Art Museum. De toeristische sector heeft meer dan vijfenvijftig projecten gepland, met inbegrip van golfclubs, hotels en kunstmatige eilanden."

Daarna werkt Abu Dhabi aan infrastructuurprojecten voor wegen en spoorlijnen voor een totaal bedrag van 82 miljard dollar. Van de driehonderd Australische bedrijven die in de emiraten zijn gevestigd, is er een honderdtal actief in de bouwsector. Elizabeth Gordon, handelsvertegenwoordiger van Australië in Dubai, merkt op dat de handel in de bouwsector tussen beide landen dit jaar een gevoelige groei zal kennen. Het voorbije jaar exporteerde Australië voor 78,2 miljoen dollar bouwproducten naar de Verenigde Arabische Emiraten. Gordon voegt er aan toe dat Australische bedrijven bijzonder veel opportuniteiten zien in de constructiesector, zoals de nieuwe duurzame stad Masdar City en het spoorwegennet.

30-12-10

Emiraten verhogen pensioenleeftijd voor expats

In de Verenigde Arabische Emiraten wordt de pensioenleeftijd van zestig naar vijfenzestig jaar verhoogd. Dat hebben woordvoerders van het ministerie van arbeid van de emiraten bekend gemaakt. Er wordt aan toegevoegd dat de maatregel expats toelaat om vijf jaar langer in de emiraten actief te blijven. De maatregel vormt een onderdeel van een uitgebreide herziening van de arbeidswetgeving in de Verenigde Arabische Emiraten. Gegadigden zouden vanaf begin volgend jaar een aanvraag voor een langere werkvergunning kunnen indienen. Er wordt opgemerkt dat de betrokkenen de expertise hebben die de emiraten nodig hebben.

23-12-10

Emiraten moeten drastisch investeren in onderwijs

De volgende golf investeringen in Dubai moet naar onderwijs gaan om te kunnen concurreren met groeimarkt-rivalen zoals India, Singapore en China. Dat zegt Omar Boulos, managing director Midden-Oosten bij Accenture. Hij wijst erop dat de Verenigde Arabische Emiraten evolueren naar een kennis-economie, die nood heeft aan een weliswaar kleinere, maar tegelijkertijd hoger opgeleide arbeidsbevolking. In dat opzicht speelt het onderwijs volgens Boulos een cruciale rol omdat daar de noodzakelijke opleiding kan worden voorzien voor de volgende generaties arbeidskrachten. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, president van de Verenigde Arabische Emiraten, had eerder al gezegd dat in het beleid prioriteit zou worden verleend aan jeugd en onderwijs.

"De Verenigde Arabische Emiraten kunnen volgens Omar Boulos hun onderwijs sneller naar het absolute topniveau tillen dan landen zoals India en China, waar die evolutie wellicht geruime tijd in beslag zal nemen," merkt Arabian Business op. "De Verenigde Arabische Emiraten hebben volgens hem de mogelijkheid om India en China voorbij te steken. Maar daarvoor moet men een duidelijk toekomstplan hebben, dat duidelijk heeft welke doelstellingen over twintig jaar bereikt moeten zijn." Boulos voegt er aan toe dat de Verenigde Arabische Emiraten zich moeten kunnen onderscheiden van andere gelijkaardige economieën.

Omar Boulos voert aan dat de emiraten daarbij vooral moeten focussen op expats. "De bevolking van de Verenigde Arabische Emiraten bestaat voor meer dan 50 procent uit expats," voert hij aan. "De overheid moet profiteren van de vaardigheden van de jonge expats, die in het schoolsysteem van de Verenigde Arabische Emiraten zijn opgegroeid en die moeten aangezet worden om bij te dragen tot de economie van het land. Maar op dit ogenblik heeft de overheid geen strategie om jonge expats hier te houden. Dat moet deel uitmaken van de totale strategie, want anders worden infrastructuur en investeringen alleen maar verspild. Men heeft altijd iemand nodig die het onderwijssysteem kent en heeft doorlopen."

20-09-10

Verenigde Arabische Emiraten investeren in Rusland

De Verenigde Arabische Emiraten investeren 800 miljoen dollar in Rusland. Daarover werden tijdens het Sochi International Investment Forum akkoorden ondertekend. De investeringen moeten de regio nieuwe financiële middelen bezorgen en moeten een terugval in de directe buitenlandse investeringen een halt toe roepen. De investeerders wezen voor hun beslissing op de Russische stabiliteit en openheid. De Russische eerste minister Vladimir Poetin beloofde om hindernissen voor onder meer bouwprojecten te zullen wegwerken. De hinderpalen worden vaak opgeworpen door Russische ambtenaren die uit zijn op steekpenningen.

30-07-10

BlackBerry gevaar voor nationale veiligheid emiraten

De BlackBerry vormt een bedreiging voor de nationale veiligheid van de emiraten. Dat heeft de telecomregulator van de Verenigde Arabische Emiraten gezegd. Er wordt een verbod op het toestel overwogen. Volgens de regulator zouden gebruikers van de BlackBerry de service kunnen misbruiken om hun communicatie onbereikbaar te maken voor de politie en veiligheidsdiensten. Het email-verkeer van de BlackBerry wordt immers opgeslagen op servers buiten het Arabische gebied en bovendien wordt de trafiek tussen mobiele telefoon en server ook met een relatief sterke encryptie afgeschermd. De telecomregulator voert daarbij aan dat het niet aanvaard kan worden dat email door een buitenlandse, commerciële organisatie wordt beheerd.

"Het voorbije jaar probeerde telecom-operator Etisalat, die gecontroleerd wordt door de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten, op een amateuristische manier spyware te plaatsen op de BlackBerry-toestellen," merkt het magazine The Register op. "Daarbij werd de spyware gecamoufleerd als een netwerk-upgrade. Dat mislukte echter, vooral omdat de spyware vol fouten stond en zo slecht was gecamoufleerd dat zelfs een relatieve leek de onderscheppende code kon ontmaskeren. Die poging werd niet geapprecieerd door Research In Motion, de producent van de BlackBerry, die van mening was dat daardoor zijn reputatie in het gedrang dreigde te komen."

De BlackBerry-producent reageerde daarop met zijn gebruikers te waarschuwen voor het downloaden van updates. "Het is dan ook twijfelachtig dat een twee poging om spyware te plaatsen, zou kunnen lukken," merkt The Register nog op. "De telecom-regulator van de Verenigde Arabische Emiraten stelt nu dat het gebruik van de BlackBerry ernstige gevolgen kan hebben op sociaal, juridisch en nationaal veiligheidvlak. De telecom-regulator heeft echter niet tot een onmiddellijk verbod opgeroepen, wellicht in de hoop dat de dreigingen voldoende impact zullen hebben om Research In Motion te overtuigen om een overeenkomst te sluiten met de overheid."

23-05-10

Emiraat Sharjah wil nieuwe toeristische bestemming worden

In de Verenigde Arabische Emiraten kan worden begonnen aan de ontwikkeling van het erfgoedproject Heart of Sharjah. Sultan Bin Mohammed Al Qassami, de emir van Sharjah, heeft officieel zijn toestemming gegeven aan de ontwikkeling van het project. Shurooq, de investeringsgroep van Sharjah, heeft inmiddels een werkgroep opgericht om de eerste fase van het project te realiseren. Het is de bedoeling dat het historisch gedeelte van de hoofdstad Sharjah nieuw leven wordt ingeblazen. Daarbij wil men het Sharjah uit de jaren vijftig gebruiken als basis om van de regio een nieuwe toeristische en commerciële bestemming te maken. Heart of Sharjah wil de oude woningen van de stad omvormen tot hotels, restaurants, kunstgalerijen en markten, waarbij echter het lokale historische karakter gerespecteerd zou moeten kunnen blijven.

"Sheikha Bodour Bint Sultan Al Qassami, voorzitter van Shurooq, wees erop dat elke natie wil vasthouden aan zijn historische wortels en fier is over zijn creativiteit en erfgoed," aldus Arabian Times. "Met het project wil Sharjah volgens haar de historische rol van de Arabische Golf benadrukken en dat verleden opnieuw onder de belangstelling brengen." Het erfgoedproject zou gerealiseerd worden in een samenwerkingsverband tussen de overheid en privébedrijven. Een aantal werken zouden deze zomer al aangevat kunnen worden. Shurooq voegde er aan toe om met een aantal instellingen te zullen gaan praten om de nodige studies en rapporten in een versneld te tempo te kunnen afwerken. Sharjah wordt bestempeld als de meest conservatieve deelstaat van de Verenigde Arabische Emiraten en wordt bij buitenlanders dan ook niet aanbevolen als een goede toeristische bestemming.

Het emiraat Sharjah heeft een oppervlakte van 2.600 vierkante kilometer en bestaat uit de hoofdstad Sharjah uit een aantal kleinere steden zoals Kalba, Dibba Al-Hisn en Khor Fakkan. Historisch gezien was Sharjah één van de rijkste steden uit de regio en zijn geschiedenis gaat minstens vijfduizend jaar terug. Het emiraat dankt een groot gedeelte van zijn belang aan zijn ligging op de handelsroute naar India. Sharjah trad veertig jaar geleden toe tot de Verenigde Arabische Emiraten. De hoofdstad telt ongeveer 800.000 inwoners en staat onder meer bekend om zijn twee grote overdekte souks, het Al Jazeirah Fun Park en de Al Buheirah Corniche. Het emiraat wordt vaak de culturele hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten genoemd en telt verscheidene musea. Tegelijkertijd is de consumptie van alcohol er onder alle omstandigheden verboden en er geldt een strikte kledingcode voor mannen en vrouwen.

22-12-09

In Arabische Emiraten is luxe een levensstijl

In de Verenigde Arabische Emiraten is luxe een levensstijl geworden. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van het bureau Synovate. Daarbij wordt opgemerkt dat wereldwijd 33 procent van de ondervraagden zich schuldig voelt over zijn luxe-gedragingen, maar is de Verenigde Arabische Emiraten is dat slechts 25 procent. De inwoners hebben echter niet alleen een voorliefde voor luxeproducten, zoals juwelen en gouden horloges, maar ook voor logo's van grote merken, waardoor immers rijkdom kan worden aangegeven. Het grootste plezier van een inwoner van de Verenigde Arabische Emiraten is dan ook een product te bezitten dan nog niemand zich heeft kunnen aankopen. In datzelfde stramien wonen in de Verenigde Arabische Emiraten de grootste liefhebbers van luxe uitstalramen. Terwijl wereldwijd 37 procent van de ondervraagden zegt over luxeproducten te lezen op de websites van de merken, gaat 69 procent van de inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten het liefst langs uitstalramen om de goederen te bewonderen.

Volgens 35 procent van de ondervraagden wereldwijd betekent luxe alles wat men heeft en niet nodig heeft. Volgens 17 procent is luxe een levensstijl, terwijl 16 procent luxe definieert als de tijd waarin men kan doen wat men wil. De onderzoekers stellen dat de exacte definitie in grote mate bepaald wordt door de regio waarin de respondent leeft. In de Verenigde Arabische Emiraten zegt 26 procent dat luxe een levensstijl is. Dat is de hoogste score van de hele wereld. Synovate voegt er aan toe dat in die regio ook de media en reclame gericht zijn op luxemerken. "Dat begint al voor de aankomst, want de video in de vliegtuigen van Emirates Airlines over Dubai heeft het hoofdzakelijk over winkelen, luxewagens en hotels. Ook daarna blijft luxe het straatbeeld beheersen. De hoofdwegen staan vol met billboards die reclame maken voor luxemerken en zelfs dineren in Dubai vormt een onderdeel van deze levensstijl, met een aantal luxemerken die er eigen vestigingen hebben."

De Verenigde Arabische Emiraten hebben volgens de onderzoekers dan ook een grote voorliefde voor het dragen van logo's. Wereldwijd zegt 47 procent van de ondervraagden liefst merkproducten te gebruiken. De hoogste score wordt daar gehaald in India (79 procent), gevolgd door Hong Kong (68 procent) en de Verenigde Arabische Emiraten (58 procent). "Het dragen van logo's wordt in de Verenigde Arabische Emiraten helemaal niet gezien als een teken van slechte smaak," merkt Synovate nog op. "Het gaat erom zijn welstand te tonen. Hoe groter het logo is, hoe beter de dragen zich voelt." Het is volgens de onderzoekers dan ook niet verwonderlijk dat 14 procent van de inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten zich bijzonder goed voelen wanneer ze iets hebben dat hun vrienden en collega's niet hebben. Dat verklaart volgens de onderzoekers ook waarom 63 procent van de bevolking toegeeft jaloers te zijn wanneer vrienden een betere wagen hebben.

Inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten zijn volgens Synovate dan ook grote impulsieve kopers. "Daarbij geeft 23 procent toe een product meteen te kopen wanneer ze beslissen het te willen," merken de onderzoekers op. "Alleen India telt nog meer impulsieve kopers (28 procent). Impulsief kopen is in Dubai heel normaal. Wanneer er een nieuw product op de markt komt, wil men het onmiddellijk kopen, zodat ze iets hebben wat niemand anders heeft." De onderzoekers voegen er aan toe dat in de Verenigde Arabische Emiraten dan ook het meeste waarde wordt gehecht aan juwelen. Daar noemt 28 procent van de ondervraagden juwelen als de ultieme aankoop. Dat is wereldwijd de hoogste score, gevolgd door India (24 procent). Het wereldwijde gemiddelde bedraagt 11 procent. Goud en juwelen worden in de Verenigde Arabische Emiraten cultureel gezien als een bewijs van weelde en rijkdom. Goud en juwelen worden ook gezien als een investering, waarmee ook een buffer wordt opgebouwd tegen eventuele moeilijke tijden.

16:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, luxe, verenigde arabische emiraten |  Facebook |

20-12-08

Patriots voor Verenigde Arabische Emiraten

Patriot_420_popHet Amerikaanse bedrijf Raytheon, de grootste rakettenbouwer ter wereld, heeft met de Verenigde Arabische Emiraten een contract getekend voor de verkoop van Patriot-raketten, lanceerinstallaties en randapparatuur. Met het contract is een investering gemoeid van 3,3 miljard dollar. De bestelling bij Raytheon kadert in een voorstel van het Amerikaanse ministerie van defensie in september van dit jaar om aan de Verenigde Arabische Emiraten een pakket luchtafweer-systemen en helicopters te leveren. Dat globale pakket zou een waarde hebben van meer dan 9 miljard dollar. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen zich te moeten bewapenen omwille van de groeiende dreiging in de regio.

De Golfstaten maken zich onder meer steeds meer ongerust over de nucleaire plannen van Iran. Ze dringen aan op een vreedzame oplossing in het meningsverschil tussen de regeringen in Washington en Teheran over de Iraanse kernplannen. Iran zegt dat het kernprogramme uitsluitend bedoeld is om energie op te wekken, maar de Verenigde Staten stellen dat het duidelijk de bedoeling is om kernwapens te produceren. De groeiende spanning tussen de Verenigde Stagen en Iran over de kernplannen zorgt ervoor dat er in de Arabische wereld een steeds groeiende bezorgdheid komt over een mogelijke militaire confrontatie tussen beide landen. De voorbije jaren hebben de Verenigde Arabisch Emiraten van verscheidene landen ultramoderne wapensystemen gekocht.

Raytheon realiseerde vorig jaar een omzet van 21,3 miljard dollar. Daarvan is 20 procent afkomstig van de afdeling geïntegreerde defensiesystemen die de Patriot produceert. De Patriot-raketten vormen een onderdeel van het luchtverdedigingssysteem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), dat werd ontwikkeld door Lockheed Martin en waarvoor Raytheon een radarsysteem heeft geleverd. Het THAAD-systeem vertegenwoordigt 7 miljard dollar van het totale defensie-pakket dat de Verenigde Staten aan de Verenigde Arabische Emiraten hebben aangeboden. De Verenigde Arabische Emiraten gebruikt ook al het Hawk-luchtafweersysteem van Raytheon. Dat werd in 1987 aangekocht.