28-12-12

Opkomende markten financieren groter deel budget Verenigde Naties

India, Brazilië, China en andere opkomende markten hebben zich akkoord verklaard om hun financiële bijdrage aan de Verenigde Naties op te drijven. De algemene vergadering van de Verenigde Naties besliste het jaarlijkse budget voor de organisatie met 5 procent te verhogen tot 5,4 miljard dollar. Opkomende landen zoals India, China, Rusland en Brazilië zouden echter proportioneel meer moeten bijdragen tot de budgetverhoging, terwijl het aandeel van Europese landen zoals Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk en van Japan werd teruggeschroefd. De bijdrage van India wordt met 24 procent opgedreven, waardoor het aandeel van het land in het budget van de Verenigde Naties wordt opgedreven van 0,5 procent tot 0,66 procent. In China is er sprake van een stijging met 61 procent, waardoor het aandeel in het budget van 3,2 procent tot 5,1 procent wordt opgevoerd. Het budget van Brazilië wordt door een verhoging van de betalingen met 82 procent opgedreven van 1,6 procent naar 2,9 procent.

Lees Verder

09:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde naties |  Facebook |

02-08-12

Verenigde Staten blijven internationaal beheer internet afwijzen

De Verenigde Staten zullen zich verzetten tegen voorstellen om het internet onder controle van de Verenigde Naties te brengen of om nieuwe lasten te hebben op online trafieken. Dat heeft het hoofd van de Amerikaanse delegatie bij de International Telecommunications Union (ITU), een organisatie van de Verenigde Naties die verantwoordelijk is voor de wereldwijde telecom-regelgeving, gezegd. De Amerikaanse delegatie benadrukte dat de Verenigde Staten zich niet akkoord kunnen verklaren met voorstellen van onder meer Rusland en China om de verantwoordelijkheid van de internationale telecom-organisatie uit te breiden tot het internet. Terry Kramer, speciaal Amerikaans afgezant bij de telecom-organisatie, merkt daarbij op dat het internet is kunnen groeien omdat het niet werd beheerd door een regering of een multinationale organisatie. Openheid en decentralisatie vormen volgens Kramer belangrijke troeven voor het succes van het internet.

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, verenigde naties |  Facebook |

01-06-12

Internet moet onder Amerikaanse controle blijven

De Amerikaanse regering weigert het internet onder controle te brengen van de Verenigde Naties. Verwacht wordt dat een aantal lidstaten van de International Telecommunications Union, de telecom-divisie van de Verenigde Naties, tijdens de algemene vergadering van de organisatie later dit jaar zullen aandringen om een einde te maken aan de Amerikaanse controle over het beheer van het internet. Ook Vint Cerf, die bestempeld wordt als één van de uitvinders van het internet, is van mening dat een beheer door de Verenigde Naties desastreuze gevolgen zou hebben.

"Onder meer Rusland en China zijn van mening dat het internet nog altijd teveel wordt gecontroleerd door de Verenigde Staten en merken op dat een controle door de Verenigde Naties een grotere stem zou geven aan de ontwikkelingslanden," merkt het persbureau AFP op. "In de Verenigde Staten wordt echter opgemerkt dat een aantal autoritaire regimes daarvan zouden kunnen proberen om de vrije meningsuiting te beperken en aan andere partijen de kans zou geven om heffingen in te stellen op het gebruik van het internet of andere beperkingen door te voeren."

"Een overdracht van het internet aan de Verenigde Naties zou niet alleen de dynamiek van de online wereld uithollen, maar ook de bijhorende economische en sociale voordelen voor de wereld uithollen," werd in het Amerikaans Congres opgemerkt. Vint Cerf, op dit ogenblik internet-adviseur bij Google, zegt dat een overdracht van het internet aan de Verenigde Naties bijzonder desastreuze implicaties zou kunnen hebben voor de toekomst van het internet en al zijn gebruikers.

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, verenigde naties |  Facebook |

01-02-12

Snelgroeiende wereldbevolking heeft extra grondstoffen nodig

Er moet worden gezorgd dat er voldoende voedsel, water en energie is voor de snelgroeiende wereldbevolking voor het te laat is. Anders dreigen drie miljard mensen in armoede te verzeilen. Dat is de boodschap van een rapport van de Verenigde Naties. Groeiende ongelijkheid, recessies en klimaatverandering laten volgens het rapport zien dat er een nieuwe manier moet worden gevonden om handel te voeren. Het huidige model is volgens de Verenigde Naties immers onhoudbaar.

"Er is een transformatie nodig van de wereldeconomie," wordt in het rapport opgemerkt. "Kleine wijzigingen zijn niet genoeg. De wereldwijde economische crisis biedt de kans om belangrijke hervormingen door te voeren." De Verenigde Naties maken zich zorgen over de behoeftes van een snel groeiende wereldbevolking. Over dertig jaar telt de wereld naar verwachting bijna 9 miljard mensen. Dat betekent een stijging met 2 miljard mensen tegenover het huidig niveau. De hoeveelheid consumenten in de middenklasse groeit met 3 miljard. Hierdoor stijgt de vraag exponentieel.

Uit schattingen van de Verenigde Naties blijkt dat de wereld over twintig jaar de helft meer voedsel nodig heeft, 45 procent meer energie en 30 procent meer water. "Het veranderend klimaat stelt echter grenzen grenzen aan de groei," wordt eraan toegevoegd. "Als het niet lukt om aan de behoeften te voorzien, worden wellicht drie miljard mensen veroordeeld tot armoede." In de aanbevelingen van het rapport staat onder meer dat er gestreefd moet worden naar een nieuwe politieke economie en een grotere aandacht voor het belang van vrouwen voor de maatschappij.

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde naties, wereldbevolking |  Facebook |

09-06-11

Verenigde Naties noemen internet een fundamenteel mensenrecht

Toegang tot het internet behoort tot de fundamentele mensenrechten. Dat is de conclusie van een rapport van de Verenigde Naties. Auteur Frank La Rue, speciaal rapporteur vrijheid van meningsuiting bij de Verenigde Naties, merkt in het rapport op dat het internet een onmisbaar instrument is geworden voor een brede waaier van mensenrechten, het bestrijden van de ongelijkheid en het stimuleren ontwikkeling en menselijke vooruitgang. Daarom moet de algemene toegang tot het internet volgens La Rue voor alle landen een absolute prioriteit zijn.

"Elk land moet een concreet en efficiënt beleid ontwikkelen om het internet algemeen beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te maken voor alle segmenten van de bevolking," voert Frank La Rue aan. "Er mogen zo weinig mogelijk restricties worden opgelegd aan de informatiestroom op het internet, op uitzondering van een aantal specifieke en gelimiteerde omstandigheden, voorgeschreven in de internationale wetgeving over mensenrechten. Elke beperking moet een wettelijke en noodzakelijke basis hebben, waarbij de impact minimaal moet worden gehouden."

In het rapport wordt gewaarschuwd voor een controle op het internet onder de dekmantel van anti-terrorisme of nationale veiligheid. "Het internet heeft bij een aantal regeringen voor paniek gezorgd, waardoor het gebruik van het internet als een misdrijf wordt bestempeld," merkt La Rue op. Hij wijst er daarbij op dat het voorbije jaar meer dan honderd bloggers in de gevangenis werden opgesloten. Bovendien gebruiken overheden volgens hem steeds meer gesofisticeerde technologieën om content te blokkeren en activisten en critici op te sporen en te identificeren.

04-01-11

Verenigde Naties starten jaar van het bos

De Verenigde Naties hebben 2011 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Bos. Daarmee wil de organisatie extra aandacht vestigen op maatregelen om de gezondheid van alle mogelijke types bossen en wouden, die ongeveer 31 procent van de oppervlakte van de aarde bedekken, te verbeteren. Dat heeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN) bekend gemaakt. Daarbij wordt opgemerkt dat de bossen niet alleen de schepselen op aarde ondersteunen, maar er wordt aan toegevoegd dat gezonde bosgebieden de mensheid ook helpen om één van zijn grootste doelstellingen te realiseren. Daarbij wordt gewezen op het terugdringen van de armoede, de strijd tegen de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

Julia Marton-Lefèvre, directeur-generaal van de International Union for Conservation of Nature, voert aan dat het Internationaal Jaar van het Bos de nadruk wil leggen op de centrale rol die mensen spelen in het beheer, het behoud en de duurzame ontwikkeling van de bosgebieden op de wereld. "De lucht die we inademen, het voedsel, water en geneesmiddelen die we nodig hebben om te overleven, de soortenvariëteit op aarde en het klimaat dat bepalend is voor het heden en de toekomst, zijn allemaal afhankelijk van de bossen," merkt Marton-Lefèvre op. "Dit jaar moet er dan ook duidelijk worden gemaakt welke belangrijke rol gezonde bossen hebben voor het leven op aarde."

De organisatie wijst erop dat bossen 80 procent van de biodiversiteit op aarde vertegenwoordigen en 300 miljoen mensen herbergen, maar ook zorgen voor het inkomen van 1,6 miljard mensen, ongeveer één kwart van de totale bevolking op aarde. Er wordt aan toegevoegd dat bossen meer koolstofdioxide opslaan dan er op dit ogenblik in de atmosfeer aanwezig is. "Het redden van de bossen is volgens een aantal wetenschappers de snelste en meest kostenefficiënte manier om de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide af te remmen," merkt de organisatie op. ""Het halveren van die emissies zou tot het einde van de eeuw naar schatting een besparing van 3,7 triljoen dollar opleveren."

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosbeheer, natuur, verenigde naties |  Facebook |

21-10-10

Wereld heeft nog tien jaar om biodiversiteit te redden

De wereld heeft tien jaar tijd om een natuurcrisis te voorkomen. Dat is gezegd op een congres van de Verenigde Naties rond de problematiek van biodiversiteit in de Japanse stad Nagoya. Ryo Matsumoto, minister van milieu van Japan, benadrukte daarbij dat het verlies aan biodiversiteit onomkeerbaar dreigt te worden, tenzij er snel voor een ommekeer kan worden gezorgd. Hij voegde er echter aan toe dat er wel hoop mag geput worden uit het feit dat analyses hebben uitgewezen dat het verlies aan soorten en ecosystemen de wereldwijde economie elk jaar triljoenen dollars kost. Gehoopt wordt dat in Nagoya een nieuwe reeks doelstellingen voor het einde van het decennium kan worden afgesproken.

Ryo Matsumoto wees erop dat alle leven op aarde afhankelijk is van biodiversiteit. "De wereld nadert echter een keerpunt, waarna het verlies aan biodiversiteit onomkeerbaar dreigt te worden," merkte de Japanse milieuminister op. "Indien er geen proactieve inspanningen worden gedaan om de biodiversiteit te bewaren, zou dat keerpunt mogelijk de volgende tien jaar worden bereikt. De voorbije jaren is de milieuproblematiek grotendeels gedomineerd door de klimaatverandering, maar Achim Steiner, executive director van het United Nations Environment Programme (UNEP), stelt dat er op het politieke niveau geen besef is over het belang van het behoud van de biodiversiteit.

"De aarde is de enige planeet in het universum die deze vorm van leven heeft," voerde Steiner aan. "Dat alleen zou iedereen aan het denken moeten zetten. Belangrijker is nog echter dat we de fundamenten van het leven op deze planeet aan het ondermijnen zijn. Maar op het intergouvernementele vlak blijkt het bijzonder moeilijk te zijn om het belang van deze problematiek te beseffen." Gehoopt wordt dat economische argumenten het beleid wel zullen kunnen aanzetten om actie te ondernemen. Uit een onderzoek van de Verenigde Naties is immers gebleken dat het verlies aan biodiversiteit een verlies van 2 triljoen dollar tot 5 triljoen dollar veroorzaakt, meestal in armere landen.

20:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, verenigde naties |  Facebook |