17-01-18

China blijft uitdaging voor wereldwijd Amerikaans leiderschap

De pogingen van de Verenigde Staten om de uitdagingen op zijn wereldwijd leiderschap te pareren, worden gehinderd door een buitenlands beleid dat eurocentrisch en elitair van karakter is en zich tegen elke trend tot verandering verzet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de City University London naar de relatie van de Verenigde Staten met Zuid-Korea en China. Bovendien wordt geargumenteerd dat de pogingen van de Verenigde Staten om hun positie als dominante internationale macht te handhaven ook op de thuismarkt tot politiek onrust zorgen. Die strategieën zouden immers in versterkende mate de ongelijkheid doen oplopen.

“De Verenigde Staten ervaren bijzonder veel moeilijkheden in het beheer van hun rivaliteit met China en andere opkomende machten,” aldus onderzoeksleider Inderjeet Pamar, professor internationale politiek aan de City University London. “Het concept van een wereld onder leiding van de Verenigde Staten, ontstaan na de tweede wereldoorlog, is immers niet compatibel met een divers netwerk van internationale machten. De internationale orde die door de Verenigde Staten wordt gepropageerd is verdekt racistisch, elitair en imperialistisch. Die internationale orde diende vooral de Amerikaanse belangen te behartigen, waarbij rijke en krachtige individuen en elitegroepen uit andere landen werden geïntegreerd.”

“Daarbij werden verschillende tactieken gehanteerd,” aldus nog professor Pamar. “Tijdens de Koreaanse Oorlog werd van geweld gebruik gemaakt, terwijl later in China door sociale contacten geprobeerd werd de Amerikaanse waarden te promoten. China is echter te sterk om naar de Amerikaanse smaak te worden geboetseerd. Het Amerikaanse buitenlandse beleid blijkt onvoldoende flexibel om diverse machten te kunnen incorporeren. Daardoor zal China steeds een uitdager blijven voor het wereldwijde marktleiderschap van de Verenigde Staten.” Volgens de onderzoeker moet worden verwacht dat de binnenlandse en internationale politieke crisissen nog verder zullen oplopen.

Lees Verder

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten |  Facebook |

18-06-14

Verenigde Staten blijven relatief achter in gezondheidszorg

Tegenover andere landen blijven de Verenigde Staten op het gebied van gezondheidszorg met een achterstand worstelen. Recente hervormingen in de openbare gezondheid en grotere bestedingen aan medische technologie kunnen die situatie de volgende jaren verbeteren. Dat blijkt uit een enquête van het Commonwealth Fund in elf rijke landen. In het rapport wordt opgemerkt dat de Verenigde Staten op het gebied van gezondheidszorg voor de vijfde keer in tien jaar slechtere prestaties laat optekenen tegenover de andere rijke landen. De beste score wordt opgetekend in Groot-Brittannië, dat Zwitserland nipt achter zich laat.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg, verenigde staten |  Facebook |

26-05-14

Verenigde Staten besteedt 10 biljoen dollar aan consumptiegoederen

Het voorbije jaar is de Verenigde Staten voor de eerste keer in de geschiedenis meer dan 10 biljoen dollar besteed aan consumptiegoederern. Over vier jaar zou dat bedrag verder zijn opgelopen tot 12 biljoen dollar. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. Het grootste bedrag werd het voorbije jaar besteed aan huisvesting (2,1 biljoen dollar) en transport (1,2 biljoen dollar), maar ook steeds meer budgetten gaan naar technologie en communicatie.

Lees Verder

13-04-14

Verenigde Staten hebben de meest ondernemers-gerichte economie

De Verenigde Staten hebben de meest ondernemers-gerichte economie ter wereld. Dat is de conclusie van een analyse van de economieën van honderdtwintig landen door onderzoekers van het Imperial College London, de London School of Economics, de Universiteit van Pecs en de George Mason University. De Verenigde Staten werden in de rangschikking gevolgd door Canada en Australië. In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat de Verenigde Staten een wereldleider zijn om de financiering van nieuwe bedrijven met risicokapitaal. Dat stimuleert volgens de onderzoekers de opstart van veel nieuwe bedrijven. In het rapport worden de Verenigde Staten ook wereldleider in het vrouwelijk ondernemerschap genoemd.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, ondernemen |  Facebook |

12-03-14

Amerikaanse drugsverkoop boekt 1 triljoen dollar op één decennium

In de Verenigde Staten is het cocaïne-gebruik tijdens de tweede helft van het voorbije decennium gehalveerd, terwijl tegelijkertijd de verkoop van marihuana met meer dan 30 procent is gestegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Rand Corporation en de University of Maryland. Het gebruik van heroïne bleef nagenoeg hele decennium op hetzelfde niveau. De consumptie van methamphetamines bleek tijdens de eerste helft van het decennium een spectaculaire toename te kennen, maar daarna kon opnieuw een afname worden opgetekend. Volgens de onderzoekers werd het voorbije decennium in de Verenigde Staten meer dan 1 biljoen dollar uitgegeven aan cocaïne, heroïne, marihuana en methamphetamine.

“Het voorbije decennium werd jaarlijks gemiddeld 100 miljard dollar uitgegeven aan cocaïne, heroïne, marihuana en methamphetamine,” merkt hoofdonderzoeker Beau Kilmer, directeur van het Drug Policy Research Center van Rand Corporation, op. “Dat bedrag bleef gedurende de hele periode ongeveer status-quo, maar wel konden opmerkelijke verschuivingen tussen de verschillende producten worden opgetekend. In het begin van de eeuw werd meer betaald aan cocaïne dan aan marihuana, maar op het einde van het decennium was die situatie omgekeerd. Steeds meer Amerikaanse burgers geven toe nagenoeg dagelijks marihuana te gebruiken.”

De onderzoekers merken op dat in het rapport geen rekening is gehouden met de recente toename in het gebruik van heroïne of de consequenties van de legalisering van marihuana voor recreatieve consumptie in de Amerikaanse staten Colorado en Washington. Evenmin worden verklaringen gegeven voor de verschuivingen in het Amerikaanse druggebruik en er werden ook geen evaluaties gemaakt over de efficiëntie van de verschillende maatregelen om het druggebruik tegen te gaan. Wel wordt opgemerkt dat de halvering van het cocaïne-gebruik, rekening houdend met de gigantische maatschappelijke kosten die het product met zich meebrengt, wellicht als het grootste succes in de geschiedenis van de Amerikaanse drugsbestrijding moet worden bestempeld.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, verenigde staten |  Facebook |

21-02-14

Steeds meer Amerikaanse gezinnen zonder eigen wagen

In de Verenigde Staten bezit inmiddels al 9,2 procent van de gezinnen geen eigen wagen meer. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan op basis van cijfers van twee jaar geleden. Vijf jaar voordien bleek 8,7 procent van de Amerikaanse gezinnen niet over een eigen auto te beschikken. De onderzoekers voegen er aan toe dat in eenentwintig van de dertig grootste Amerikaanse steden steeds meer inwoners over geen persoonlijke auto blijken te beschikken. De trend heeft volgens de wetenschappers onder meer te maken met de kwaliteit van het openbaar vervoer, stedenbouwkundige realisaties, de beschikbaarheid en kostprijs van parkeergelegenheid, inkomen en brandstofprijs.

“De achteruitgang in het bezit van een eigen wagen kan wellicht aan verschillende factoren worden toegewezen,” merkt onderzoeksleider Michael Sivak, procent vervoer aan het Transportation Research Institute van de University of Michigan, op. “Onder meer heeft een verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer een aantal gezinnen aangezet om van het bezit van een persoonlijke wagen af te zien. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met een efficiëntere invulling van het stadsplan en het creëren van betere omstandigheden voor het voetgangersverkeer. Bovendien is er ook een financiële impact door de kosten van parkeergelegenheid, het inkomen en de brandstofprijs.”

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat in New York inmiddels 56 procent van de huishoudens geen eigen personenwagen bezit, gevolgd door Washington (38 procent), Boston (37 procent), Philadelphia (33 procent), San Francisco (31 procent), Baltimore (31 procent), Chicago (28 procent) en Detroit (26 procent). In eenentwintig van de dertig grootste steden van de Verenigde Staten is het eigendom van personenwagens de voorbije vijf jaar teruggevallen. De steden met het laagste autobezit bleken ook de beste scores op het gebied van openbaar transport te laten optekenen en bieden aan hun inwoners ook het grootste aantal diensten binnen wandelafstand aan. In een stad zoals San José beschikt daarentegen slechts 5,8 procent van de gezinnen niet over een eigen wagen.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, auto |  Facebook |

06-02-14

Chinese bedrijven investeren recordbedrag in Verenigde Staten

Het voorbije jaar hebben Chinese bedrijven 14 miljard dollar geïnvesteerd in de Verenigde Staten. Dat betekent een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse consulent Rhodium Group. Er wordt opgemerkt dat de Chinese bestedingen in de Verenigde Staten daarmee een nieuw recordniveau hebben bereikt. De resultaten werden gedreven door grootschalige overnames in de voedingsindustrie, de energiesector en vastgoed. Rhodium Group zegt te verwachten dat de Chinese interesse in Amerikaanse activa ook dit jaar op een hoog niveau zal blijven. Er wordt aan toegevoegd dat zich nu ook steeds meer Chinese privébedrijven op de Amerikaanse markt begeven.

“De toename van de Chinese investeringen op de Amerikaanse markt kan worden toegeschreven aan een toleranter beleid van de Chinese overheid tegenover uitgaande investeringen en aan de verbeterde vooruitzichten voor de Amerikaanse economie,” schrijven Thilo Hanemann en Cassie Gao, analisten bij Rhodium Group, in het rapport. Er wordt aan toegevoegd dat de Chinese investeringen in de Verenigde Staten in het verleden werden gedomineerd door staatsbedrijven, maar dat blijkt niet langer het geval te zijn. De investeringen kwamen het voorbije jaar voor meer dan 70 procent van private ondernemingen, die samen verantwoordelijk waren voor meer dan 80 procent van het aantal gerealiseerde projecten.

Chinese bedrijven realiseerden het voorbije jaar zevenentachtig investeringsprojecten in de Verenigde Staten. Daarbij werden vierenveertig overnames geteld, naast achtendertig nieuwe initiatieven. Het belangrijkste doelwit van de Chinese activiteit was de sector van olie en gas, waar een bedrag van 3,2 miljard dollar werd besteed aan overnames en investeringen in onder meer Nexen Energy en Wolfcamp Shale. Op de tweede plaats staat vastgoed met een investeringstotaal van 1,8 miljard dollar, gespreid over achttien projecten in San Francisco, Los Angeles, New York en Detroit. De grootste transactie van het voorbije jaar was echter de overname van vleesverwerker Smithfield door Shuanghui voor een bedrag van 7,1 miljard dollar.

Rhodium merkt op dat Chinese bedrijven in de Verenigde Staten ook belangrijke werkgevers zijn geworden. Eind vorig jaar hadden Chinese ondernemingen op de Amerikaanse markt 70.000 mensen in dienst. Dat is acht keer meer dan zes jaar voordien. “Onder meer Huawei Technologies en Lenovo zijn in de Verenigde Staten belangrijke werkgevers geworden,” zeggen Hanemann en Gao. “De grootste werkgever is echter Shuanghui, dat door de overname van Smithfield, plots 37.000 Amerikaanse werknemers kreeg.”

Lees Verder

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, bedrijven, verenigde staten |  Facebook |

01-02-14

Meerderheid Amerikaanse bevolking pessimistisch over toekomst

Een meerderheid van de Amerikanen vrezen dat hun land tegen het midden van de eeuw verder zal afglijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Center for Public Affairs Research. Vastgesteld werd dat 54 procent van de Amerikanen van mening is dat hun levensstijl de volgende vier decennia verder zal achteruitgaan. Slechts 23 procent verwacht een verbetering, terwijl 21 procent een status-quo in het vooruitzicht stelt. Er wordt opgemerkt dat vooral blanken zich pessimistisch tonen over de toekomst, maar ook bij Amerikanen van middelbare leeftijd en senioren wordt de volgende decennia weinig verbetering verwacht.

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, toekomst |  Facebook |

22-10-13

Segregatie Amerikaanse maatschappij gaat steeds verder

Middenstandsbuurten worden in de Verenigde Staten steeds zeldzamer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en de Stanford University. Opgemerkt wordt dat in het begin van de jaren zeventig nog 65 procent van de Amerikaanse gezinnen in middenstandswijken woonde, maar op het einde van het voorbije decennium was dat afgenomen tot 42 procent. Meer dan één derde van alle Amerikaanse gezinnen wonen nu in rijke ofwel arme wijken. Dat betekent een verdubbeling tegenover het begin van de jaren zeventig. De grote reden voor deze toenemende segregate in de Amerikaanse gemeenschap moet volgens de onderzoekers worden gezocht in de groeiende inkomenskloof.

“De inkomenskloof krijgt ook steeds meer een geografische weerspiegeling,” benadrukken de onderzoekers Kendra Bischoff en Sean Reardon. “Die trend kon al enkele decennia worden vastgesteld, maar sinds het begin van deze eeuw is er een duidelijke versnelling merkbaar. De grootste segratie dient te worden vastgesteld bij de populatie die de 10 procent rijkste gezinnen van de Verenigde Staten omvat. Dat betekent dat de kapitaalkrachtige bevolking zich steeds meer isoleert van de middenklasse en de lagere inkomens. Dat houdt echter ook in dat een belangrijk deel van de economische middelen van het land in steeds kleinere buurten wordt geconcentreerd.”

De groeiende inkomenskloof zou volgens Bischoff en Reardon 70 procent van de toenemende segregatie van de Amerikaanse maatschappij verklaren. Ook wordt opgemerkt dat een duidelijke segregatie kan worden opgemerkt in gemeenschappen met een groeiend percentage kinderen. “Wanneer ouders zich meer bezorgd beginnen te maken over opportuniteiten voor de kinderen, zal er bij rijkere families sneller een neiging ontstaan om zich in afzonderlijke wijken te verzamelen”, aldus de wetenschappers. Ook blijkt er een toenemende segregatie in aftakelende industriële gebieden. Bischoff en Reardon menen dat wegkwijnende industrie ook de aanwezigheid van de middenklasse in de steden heeft doen afnemen.

De wetenschappers waarschuwen wel dat de toenemende isolatie van de kapitaalkrachtige populatie belangrijke gevolgen kan hebben voor het behoud van het openbare domein en nutsvoorzieningen die ten goede kunnen komen aan een brede laag van de bevolking, zoals scholen, parken en openbare diensten. “Indien kapitaalkrachtige gezinnen niet langer sociale omgevingen en publieke instellingen delen met families uit lagere inkomensklassen, kan de steun voor investeringen in deze gedeelde bronnen gevoelig worden uitgehold,” menen Bischoff en Reardon. “Dat kan verregaangde consequenties hebben voor de sociale ongelijkheid.”

Lees Verder

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: segregatie, verenigde staten |  Facebook |

27-08-13

Amerikaanse consument minder tevreden over nationale automerken

De Amerikaanse consument toont zich minder tevreden met de producten van zijn nationale autoconstructeurs. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Customer Satisfaction Index (ACSI) bij vierduizend Amerikaanse autobestuurders. De onderzoekers merken op dat de Europese en Aziatische automerken hun voorsprong tegenover de Amerikaanse merken verder uitbouwen. Het Duitse automerk Mercedes-Benz biedt de Amerikaanse bestuurder volgens het rapport de grootste tevredenheid. De score van Mercedes-Benz liep nog met 4 procent op tegenover vorig jaar. Het Japanse Lexus, dochter van Toyota, diende wel een daling met 2 procent op te tekenen, maar behoudt wel zijn tweede plaats.

De tevredenheid van de Amerikaanse bestuurders over hun nieuwe wagen is het voorbije jaar met 1 procentpunt gedaald tegenover het jaar voordien, toen echter wel een absoluut recordniveau werd opgetekend. “In het algemeen kan echter gesteld worden dat de buitenlandse wagens beter presteren dan hun Amerikaanse sectorgenoten,” voeren de onderzoekers aan. Na Mercedes-Benz en Toyota volgen in de Acsi-rangschikking de Japanse merken Subaru, Toyta en Honda, dat een stijging met 4 procentpunt heeft laat optekenen tegenover vorig jaar. De onderzoekers stelden dat slechts 26 procent van de merken hun prestaties tegenover vorig jaar hebben verbeterd, terwijl 53 procent een terugval lieten optekenen.

“Drie van de negen Aziatische merken in de rangschikking lieten een slechtere prestatie optekenen dan vorig jaar,” wordt er opgemerkt. “Dat geldt ook voor twee van de drie Europese merken, maar tevens voor vijf van de acht Amerikaanse merken, waar alleen Cadillac en GMC hun score konden verbeteren. Bovendien zijn de drie laatste plaatsen in de rangschikking met Jeep, Dodge en Chevrolet helemaal Amerikaans gekleurd.” De dalende trend moet volgens Acsi-voorzitter Claes Fornell mogelijk worden geweten aan het feit dat de automerken op volle capaciteit moeten draaien om aan de vraag te kunnen antwoorden. Buitenlandse merken hebben er volgens Fornell altijd beter in gelukt hun aanbod aan de vraag aan te passen.

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, verenigde staten |  Facebook |

30-05-13

Rijkste gezinnen profiteren meest van Amerikaanse belastingverminderingen

De Amerikaanse belastingvoordelen bieden aan rijkere gezinnen veel meer voordelen dan aan gezinnen uit lagere inkomensklassen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Congressional Budget Office (CBO). Er wordt opgemerkt dat de tien belangrijkste belastingverminderingen dit jaar de Amerikaanse belastingbetaler meer dan 900 miljard dollar zal opleveren. Meer dan de helft van die voordelen gaan echter naar de 20 procent rijkste huishoudens van de Verenigde Staten.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, inkomen, verenigde staten |  Facebook |

17-04-13

Terrorisme grootste bezorgdheid voor Amerikaanse bevolking

Terrorisme is voor de Amerikaanse bevolking een grotere bezorgdheid dan geweld of een ziekenhuisopname. Dat is de conclusie van een onderzoek de voorbije herfst bij meer dan vijftienhonderd Amerikanen door medewerkers van het Amerikaanse National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (Start) aan de University of Maryland. De onderzoekers stelden vast dat 15 procent van de ondervraagden de week voordien hadden gedacht aan een terroristische aanslag in de Verenigde Staten, terwijl telkens slechts 10 procent eraan had gedacht het slachtoffer te kunnen worden van crimineel geweld of in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden.

Lees Verder

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, verenigde staten |  Facebook |

08-04-13

Industrie kan Amerikaanse economie nieuwe groei bezorgen

Gematigde economische stimulansen zouden in de Amerikaanse industrie tegen het midden van het volgende decennium 3,7 miljoen extra banen kunnen worden gecreëerd. Dat is de conclusie van een economisch groeimodel van het Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation (Mapi) en The Aspen Institute. Opgemerkt wordt dat tegelijkertijd op de handelsbalans een surplus van 700 miljard dollar zou kunnen worden opgetekend, tegenover het huidige tekort van 500 miljard dollar. Bij een ongewijzigd beleid zou het tekort nog verder uitgediept worden.

"Het model toont aan er in de Amerikaanse industrie talloze mogelijkheden zijn voor een heropleving die tegen het midden van het volgende decennium zou kunnen leiden tot een talrijke goedbetaalde banen, economische groei en een eerste handelsoverschot sinds het midden van de jaren zeventig," voert het rapport aan. "Cruciale sectoren voor die heropbloei zijn export en import, kapitaalinvesteringen, energievoorraden, een gepast regelgevend en fiscaal beleid en het opvullen van de tekorten aan arbeiders en onderzoekers."

Door die maatregelen zou de industrie volgens het rapport onder meer 307.000 nieuwe banen per jaar kunnen worden gecreëerd. Wanneer echter geen extra inspanningen worden gedaan, zouden volgens de onderzoekers slechts 23.000 banen per jaar kunnen worden gecreëerd. Ook het bruto binnenlandse product van de Verenigde Staten zou volgens het rapport 1,5 biljoen dollar groter zijn dan in een situatie zonder een gewijzigd beleid. De belangrijkste bijdrage tot die groei zou afkomstig zijn van de industrie.

Lees Verder

18:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, industrie, groei |  Facebook |

28-03-13

Amerikanen kiezen vaker voor sterven in eigen thuisomgeving

Steeds meer Amerikanen kiezen ervoor om thuis in plaats van in een ziekenhuis te sterven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse National Center for Health Statistics. Daarbij wordt opgemerkt dat drie jaar geleden 29 procent van de Amerikaanse overlijdens in ziekenhuizen werden geregistreerd. Bij het begin van de eeuw werden nog meer dan 32 procent van alle Amerikaanse overlijdens in ziekenhuizen opgetekend. Vooral bij vrouwen zou er een duidelijke keuze kunnen worden opgemerkt om in de eigen thuisomgeving te kunnen sterven.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overlijden, verenigde staten |  Facebook |

Amerikaanse muziekindustrie maakt einde aan periode van achteruitgang

De Amerikaanse muziekindustrie heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 7,1 miljard dollar. Dat betekent een daling met 0,9 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Recording Industry Association of America (RIAA). Het jaar voordien had de sector nog een lichte groei gekend. De cijfers tonen volgens de sector aan dat de achteruitgang van de muziekindustrie in de Verenigde Staten tot stilstand is gekomen en digitale activiteiten er eindelijk in zijn geslaagd de terugval in de verkoop van fysieke muziekdragers op te vangen.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, muziek |  Facebook |

17-03-13

Geografische mobiliteit Amerikaanse werknemers tot stilstand gekomen

De geografische mobiliteit van Amerikaanse werknemers is gevoelig gedaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van onderzoekers aan de Princeton University en de Federal Reserve Bank of Minneapolis. Vaak wordt aangenomen dat die trend te wijten is aan een verouderende populatie die zich meer verbonden voelt aan zijn woonplaats en het systeem van tweeverdieners die het moeilijker vinden om samen van baan te veranderen, maar volgens de onderzoekers moet er naar andere redenen worden gekeken. Onder meer wordt aangevoerd dat de bevolking door het digitale tijdperk meer informatie kan verzamelen over andere locaties en daardoor vaker afgeschrikt wordt door potentieel negatieve elementen. Bovendien is de arbeidsmarkt over het hele land volgens de onderzoekers veel minder divers geworden dan in het verleden, zodat er minder stimulansen zijn om elders een betere baan te vinden.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, verenigde staten |  Facebook |

14-03-13

Amerikanen voelen steeds minder een band met religie

De aantrekkingskracht van religie is in de Verenigde Staten teruggezakt tot het laagste niveau sinds in de jaren dertig van de voorbije eeuw met de tellingen is gestart. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers stelden vast dat inmiddels 20 procent van de Amerikanen aangeeft tot geen enkele religieuze beweging te behoren. In het begin van de jaren negentig had slechts 8 procent van de Amerikaanse bevolking geen enkele band met een religieuze beweging.

Wel wordt opgemerkt dat slechts 3 procent van de Amerikanen aangeeft atheïst te zijn. Daarnaast zegt 8 procent van de Amerikanen zonder religie opgegroeid te zijn. "Sinds het begin van de jaren negentig verliest religie in de Verenigde Staten steeds meer aan populariteit," voeren de onderzoekers Mike Hout en Claude Fischer, sociologen aan de University of California, aan. Uit het onderzoek bleek verder dat in progressieve kringen 40 procent van de populatie geen band meer heeft met religie, maar bij conservatieven blijft dat beperkt tot 9 procent.

Bij de Amerikaanse mannen voelt inmiddels 24 procent geen enkele band meer met een religie, maar datzelfde geldt slechts voor 16 procent van de vrouwen. Ook bij de blanken geeft 21 procent toe tot geen enkele religieuze beweging te behoren, tegenover 17 procent bij Afro-Amerikanen en 14 procent bij Latino-Amerikanen. In de leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar heeft meer dan 33 procent geen band met een religieuze beweging, maar datzelfde geldt slechts voor 7 procent van de vijfenzeventigplussers.

De grootste religieuze betrokkenheid wordt nog aangetroffen in het midwesten en de zuidelijke staten. Protestanten vormen met een aandeel van 33 procent de grootste religieuze groep van de Verenigde Staten, gevolgd door katholieken (25 procent) en joden (1,5 procent).

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, verenigde staten |  Facebook |

13-03-13

Verenigde Staten niet langer grootste sojaproducent van de wereld

Brazilië zal dit jaar de Verenigde Staten verdrijven als grootste producent van sojabonen ter wereld. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse rapport van landbouw. De positiewissel is volgens het rapport te wijten aan een combinatie van trends op lange termijn en recente weerpatronen. Voor de volgende jaren wordt een strijd voor het marktleiderschap tussen de Verenigde Staten en Brazilië in het vooruitzicht gesteld, maar algemeen wordt verwacht dat de voormalige Amerikaanse dominantie definitief tot het verleden zal behoren.

Chad Hart, professor economie en landbouwmarktexpert aan de Iowa State University, merkt op dat er langere tijd aanwijzingen waren dat Brazilië uiteindelijk de Verenigde Staten zouden voorbijsteken als grootste sojaproducent van de wereld. "Door de droogte die dit jaar een groot gedeelte van de landbouwgebieden van de Verenigde Staten heeft getroffen, wordt die verwachting alleen sneller in realiteit omgezet dan algemeen werd verwacht," merkt hij op. "Er kan echt van een mijlpaal worden gesproken."

"De Verenigde Staten waren gedurende lange tijd de dominante producent sojabonen," voert Chad Hart nog aan. "Het feit dat Brazilië deze positie overneemt, toont dat de wereldwijde landbouwmarkt aan het verschuiven is. De Amerikaanse landbouwers zullen niet in staat zijn om de uitbreiding van de sojaproductie in Brazilië te volgen. In de Verenigde Staten is geen ruimte meer voor een grote productieverhoging. Men mag dan ook aannemen dat Brazilië over twintig jaar zijn positie als grootste producent van sojabonen verder zal hebben versterkt."

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, soja |  Facebook |

09-03-13

Amerikaans armoede op hoogste niveau in vijftien jaar

In de Verenigde Staten worden 46 miljoen mensen met armoede geconfronteerd. Daarmee heeft de Amerikaanse armoede het hoogste niveau in vijftien jaar bereikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. Door de financiële crisis worden inmiddels 4,7 miljoen Amerikanen met een langdurige werkloosheid geconfronteerd. Dat is het hoogste niveau in vijfenzestig jaar. Er moet volgens de onderzoekers vooral ingezet worden op een snelle economische groei. Deze groei zal volgens de onderzoekers de armen meer ademruimte bieden, de filantropie stimuleren en politici minder aanzetten om de uitgaven voor de sociale opvang te beperken.

Lees Verder

09:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, armoede |  Facebook |

05-03-13

Amerikaanse bedrijven blijven optimistisch over Chinese toekomstperspectieven

Amerikaanse bedrijven blijven optimistisch over hun toekomstperspectieven in China, ondanks de blijvende problemen met bureaucratie en regelgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van Amcham Shanghai, de Amerikaanse kamer van koophandel in China bij meer dan vierhonderd Amerikaanse bedrijven met activiteiten op de Chinese markt. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 91 procent van de ondervraagde bedrijven zich minstens relatief optimistisch opstellen over hun activiteiten tijdens de volgende vijf jaar op de Chinese markt. Er wordt wel opgemerkt dat de ondernemingen het voorbije jaar met een terugval van de winstgevendheid op de Chinese markt werden geconfronteerd.

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, verenigde staten |  Facebook |

11-02-13

Driekwart Amerikanen verwacht snel vrouwelijke president

Meer dan 75 procent van de Amerikanen is ervan overetuigd dat ze nog tijdens hun leven de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Statden zullen beëdigd zien. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arkansas. De onderzoekers stelden vast dat 77 procent van de mannelijke Amerikanen nog tijdens zijn leven de aanstelling van een vrouwelijke president te zullen ervaren. Bij de vrouwelijke bevolking loopt dat cijfer op tot 80 procent. Ook naargelang etnische groepen kan een onderscheid worden vastgesteld. Bij blanke Amerikanen verwacht 76 procent relatief snel een vrouwelijke president, maar bij Latino-Amerikanen en Afro-Amerikanen loopt dat cijfer op tot respectievelijk 80 procent en 83 procent.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, president, verenigde staten |  Facebook |

10-02-13

Verenigde Staten moeten werk maken van beter wiskunde-onderwijs

De Verenigde Staten moeten dringend werk maken van een beter wiskundig onderwijs om het niveau van zijn arbeidspopulatie op te drijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het US Center for Educational Statistics en de University of Missouri. De onderzoekers stelden vast dat één of vijf Amerikaanse volwassenen onvoldoende wiskundige basiskennis heeft. De wetenschappers voeren aan dat het gebrek aan wiskundige kennis niet alleen de kansen op de arbeidsmarkt vermindert, maar de betrokkene ook een groter risico doet lopen het slachtoffer te worden van fraudeurs. Bovendien wordt er opgemerkt dat een goede wiskundige basis ook leidt tot betere beslissingen in een brede waaier van domeinen.

Lees Verder

07:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, wiskunde |  Facebook |

24-01-13

Distributie belangrijk aspect Amerikaans wapenprobleem

Om een efficiënt wapenbeleid uit te bouwen, moet de Amerikaanse overheid zich in eerste instantie niet op de kopers, maar wel op de verdelers richten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Kevin Bradford, professor marketing aan het Mendoza College of Business van de University of Notre Dame, naar het kanaliseren van wapens vanuit de legale circuits naar het criminele milieu. De onderzoekers onderzochten bijna dertigduizend pagina's rechtbankdocumenten over gewelddadige misdrijven.

"De wapenindustrie is ondergedompeld in een sfeer van geheimzinnigheid," merkt Kevin Bradford op. "Het onderzoek toonde aan dan 1 procent van de wapenhandelaars verantwoordelijk is voor 45 procent tot 60 procent van alle wapengeweld bij misdrijven. Deze verkopers leiden nieuwe wapens, bedoeld voor legale bezitters, naar malafide bestemmelingen." De onderzoeker noemt het verwonderlijk dat heel wat verkopers geen gebruik maken van de beveiligingsmaatregelen die beschikbaar zijn, zoals achtergrondcontroles.

"Er is een duidelijke negatieve correlatie tussen het hanteren van veiligheidsmaatregelen en het crimineel gebruik van wapens," zegt de Amerikaanse onderzoeker nog. "Dat is een belangrijke vaststelling. Het probleem is immers gesitueerd bij de beslissing van de verkoper om de wapens aan bepaalde klanten te bezorgen. Ook veel fabrikanten blijken niet te controleren of hun verkopers wel voldoende voorzichtigheid in acht nemen met het verdelen van wapens bij de consumenten. Een betere controle over de distributie zou het geweld dan ook kunnen tegengaan."

Lees Verder

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, wapens |  Facebook |

19-01-13

Amerikaans wapenbezit heeft belangrijke economische consequenties

De Verenigde Staten tellen opvallend meer gewelddadige overlijdens dan de andere rijke landen. Dat is in belangrijke mate te wijten aan het wijdverspreide wapenbezit en de gewoonte om wapens in de woning vaak op te bergen op locaties niet zijn afgesloten. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse National Research Council het Amerikaanse Institute of Medicine. De onderzoekers stelden vast dat geweld in de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor zes doden per honderdduizend inwoners.

"Geen enkel ander rijk land komt in de buurt van dat cijfer," voeren de onderzoekers aan. "Finland staat op de tweede plaats met amper iets meer dan twee doden per honderdduizend inwoners. Al jaren sterven Amerikanen op jongere leeftijd dan in andere rijke landen. Naast het wapenbezit worden de Verenigde Staten immers ook geconfronteerd met een hoge calorie-consumptie, frequente verkeersongevallen met alcoholgebruik, drugs, kindersterftes en aids. De levensverwachting van de Amerikaanse man bedraagt dan ook slechts 75,6 jaar."

De Amerikaanse levensverwachting ligt daarmee het laagste van alle zeventien rijke landen die in het onderzoek werden opgenomen. De levensverwachting van de Amerikaanse vrouw bedraagt 80,7 jaar. Dat is de tweede laagste score uit het onderzoek. "Die problemen hebben ook economische consequenties," voeren de onderzoekers aan. "De slechte Amerikaanse score vertaalt zich immers in een hogere kost voor consumenten en belastingbetalers en een minder gezonde arbeidspopulatie dan in andere landen met een hoog inkomen."

De Verenigde Staten tellen negenentachtig wapens per honder inwoners. Bovendien is tussen 35 procent en 50 procent van alle vuurwapens in de wereld te vinden bij Amerikaanse gezinnen.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, wapenbezit |  Facebook |

03-01-13

Amerikaanse consument heeft voorkeur voor lokale producten

Maatschappelijk verantwoordelijk gedrag en lokale productie zijn belangrijk voor Amerikaanse consumenten. Dat is de conclusie van de organisatie Consumer Reports. De onderzoekers stelden vast dat 92 procent van de respondenten aangaven bij een keuze tussen twee gelijkaardige producten of diensten meer geneigd te zullen zijn om zaken te doen met bedrijven die zich inspannen voor de lokale gemeenschap. Datzelfde geldt bij 90 procent voor bedrijven die hun werknemers goed behandelen.

Verder bleek dat 82 procent van de respondenten een voorkeur zou geven voor ondernemingen die dezelfde goede doelen steunt dan henzelf, terwijl 79 procent positiever zou staan tegenover organisaties die een milieuvriendelijk beleid voeren. Daarnaast gaf 78 procent van de ondervraagden liefst zaken te doen met een bedrijf dat een productie in de Verenigde Staten heeft. Voor 75 procent geniet de eigen staat daarbij nog de grootste voorkeur. Volgens 80 procent is de bescherming van de Amerikaanse tewerkstelling een belangrijke motivatie om binnenlandse producten te kopen.

Er bleek echter ook dat 60 procent van de respondenten zich zorgen maakt over kinderarbeid in andere landen. De onderzoekers stelden verder vast dat meer dan 60 procent van de respondenten bereid is om 10 procent extra te betalen voor kleding en huishoudelijke apparatuur die in de Verenigde Staten zijn geproduceerd. Een groep van 25 procent is bereid om daarvoor een extra budget van 20 procent te voorzien. Er wordt aan toegevoegd dat 61 procent van de ondervraagden ook van mening is dat Amerikaanse kleding en schoenen van betere kwaliteit zijn dan buitenlandse productie.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, consumptie |  Facebook |

22-12-12

Amerikaanse bevolking met 0,75 procent aangegroeid

De Verenigde Staten telden op het einde van de eerste jaarhelft 313,9 miljoen inwoners. Dat betekende een stijging met 0,75 procent tegenover hetzelfde tijdstip vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het US Census bureau. De snelste groei werd opgetekend in de staat North-Dakota (2,17 procent), gevolgd door het District of Columbia (2,15 procent). In de top tien zijn voor de rest echter enkel staten te vinden uit het zuiden of het westen van het land. Op de derde plaats staat Texas met een bevolkingstoename van 1,67 procent. Met 427.400 nieuwe inwoners kende Texas in absolute cijfers de grootste aangroei, gevolgd door California (357.500), Florida (257.300), Georgia (235.300) en North Carolina (101.000). Met ruim 38 miljoen inwoners blijft Californië de grootste staat van het land, gevolgd door Texas (26,1 miljoen), New York (19,57 miljoen), Florida (19,32 miljoen) en Illinois (12,88 miljoen). Wyoming blijft met 576.412 inwoners de kleinste staat van het land, voorafgegaan door Vermont (626.011), het District of Columbia (632.323) en North Dakota (699.628).

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, bevolking |  Facebook |

12-12-12

Antigua dreigt met economische sancties tegen Verenigde Staten

De Caraïbische eilandenstaat Antigua overweegt om een sancties te nemen tegen Amerikaanse commerciële diensten en intellectuele eigendomsrechten. De overwogen sancties vormen een onderdeel van een handelsoorlog tussen beide landen. Harold Lovell, minister van financiën van Antigua, stelt dat zijn land jarenlang tevergeefs een eerlijke regeling met de Verenigde Staten heeft nagestreefd. Antigua, dat minder dan negentigduizend inwoners telt, beschuldigt de Verenigde Staten ervan de economie van de Caraïbische natie te saboteren door Amerikanen te verbieden om deel te nemen aan online gokactiviteiten die georganiseerd worden door bedrijven die in de eilandenstaat zijn geregistreerd. Antigua heeft aangekondigd tijdens de volgende vergadering van de World Trade Organisation (WTO) officieel klacht te zullen neerleggen tegen het Amerikaanse handelsbeleid. Daarbij zou ook worden aangegeven welke sectoren door de sancties zouden worden geviseerd.

Lees Verder

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antigua, verenigde staten |  Facebook |

10-12-12

Illegale immigratie in de Verenigde Staten afgenomen

Het voorbije jaar werden in de Verenigde Staten naar schatting 11,1 miljoen illegale immigranten geteld. Dat is een duidelijke afname tegenover de voorbije jaren. Vijf jaar geleden was er nog sprake van een piek van 12 miljoen illegale immigranten. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Census Bureau. Er wordt ook opgemerkt dat het voorbije jaar voor de eerste keer in meer dan een eeuw een grotere immigratie vanuit Azië dan uit Latijns-Amerika werd opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat de illegale immigratie vanuit Latijns-Amerika wellicht niet meer de piekcijfers uit het midden van het voorbije decennium zal halen. Oorzaak daarvan zijn volgens de onderzoekers de verzwakkende economie van de Verenigde Staten en strengere controles op illegale migrantenstromen, maar ook de vergrijzing van de Mexicaanse bevolking zou daarin een belangrijke factor zijn. In de Verenigde Staten verblijven ook 12,2 miljoen legale migranten, naast 15,1 miljoen genaturaliseerde burgers.

Lees Verder

29-11-12

Opvallend veel Amerikaanse bedrijven met bijzondere dividenden

Een recordaantal Amerikaanse bedrijven betalen dit jaar bijzondere dividenden uit. Daarmee anticiperen de ondernemingen op eventuele belastingverhogingen begin volgend jaar indien de federale overheid er niet in slaagt om een akkoord te vinden om het federale budgettekort terug te schroeven. Indien er geen akkoord wordt bereikt, zou de belasting op inkomsten uit dividenden mogelijk van 15 procent kunnen stijgen tot 43,4 procent. Howard Silverblatt, analist bij S&P Dow Jones Indices, berekende dat tijdens de maand november 173 bedrijven bijzondere dividenden hebben aangekondigd. Tijdens diezelfde periode vorig jaar hadden slechts 72 bedrijven bijzondere dividenden voorzien.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, dividend |  Facebook |

Amerikaanse regering wil meer buitenlandse hightech-ondernemers

De Amerikaanse regering werkt aan maatregelen om buitenlandse hightech-ondernemers te stimuleren om in de Verenigde Staten bedrijven op te richten. Dat moet de Verenigde Staten helpen om zijn leidinggevende positie in de steeds competitievere wereldeconomie te beschermen. Dat heeft Alejandor Mayorkas, directeur van de Amerikaanse Citizenship and Immigration Service gezegd. Mayorkas geeft toe dat de Amerikaanse immigratie-diensten tot nu toe niet snel hebben gereageerd op het veranderende economische landschap, maar wil men daar nu verandering in brengen. Onder meer wil men volgens Mayorkas de mogelijkheden voor economische immigratie transparanter aangeven.

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, immigratie, hightech |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende