21-08-17

Bijna helft werknemers vindt vergaderingen stresserend

Vergaderingen vormen voor vele werknemers een stresserend agendapunt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Direct Blinds bij ongeveer vijfentwintighonderd werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 48 procent van de ondervraagden erkennen door vergaderingen gestresseerd te raken. Het probleem blijkt voor de millennials het zwaarst, want in die leeftijdsgroep - tussen achttien en vierendertig jaar - loopt het stressniveau op tot 52 procent. Er wordt vooral gevreesd om in het openbaar belachelijk gemaakt te worden, door de prestaties van collega’s overvleugeld te worden of door het management ontslagen te worden.

Uit het onderzoek bleek dat 26 procent van de Britse werknemers gemiddeld veertig minuten tijd moeten besteden aan een vergadering. Deze vergaderingen vergen volgens de onderzoekers aan de bedrijven per werknemer jaarlijks een loonkost van 4.300 pond. Er wordt aan toegevoegd dat 69 procent van de werknemers minstens één vergadering per dag op de agenda hebben staan. Opmerkelijk is dat het design van het moderne kantoor een bijdrage tot de hogere stressniveaus blijkt te hebben. Bij de ondervraagden gaf immers 27 procent toe dat het open kantoorlandschap en de glazen wanden van vergaderruimtes als een bijkomend element van stress werden ervaren.

De onderzoekers wijzen erop dat de stress bij vele werknemers niet alleen wordt geregistreerd in de aanloop naar een vergadering, maar daarentegen de hele werkdag wordt gevoeld. Niet zelden wordt die stress ook na de werkdag mee naar huis genomen. Direct Blinds, fabrikant van rolluiken en andere schermen, wees er nog op dat werknemers vaak bijzonder drastische maatregelen nemen om de vergaderstress op te vangen. Een meerderheid probeert aan de vergaderingen te ontsnappen door ziekteverlof op te nemen, maar anderen blijken een vlucht te zoeken in een grotere consumptie van alcohol en tabak. Nog anderen zorgen ervoor lichtkleurige kleding te dragen, zodat transpiratie ongemerkt blijft.

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vergadering, stress |  Facebook |

13-07-14

Locatie in vergadering bepalend voor steun aan eigen agenda

De plaats aan de vergadertafel kan een belangrijke impact hebben op het realiseren van de eigen doelstellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto, gebaseerd op coalities die voor bepaalde wetten tijdens de laatste twee decennia van de voorbije eeuw in de Amerikaanse senaat tot stand kwamen. Wel wordt opgemerkt dat de locatie geen enkele impact heeft op het succes van leiders, die immers de garantie hebben door anderen benaderd te zullen worden. Dat geldt zelfs voor personen wiens steun de leider eigenlijk nastreeft. De resultaten van het onderzoek geven volgens de onderzoekers aan dat de geografische locatie een cruciaal management-instrument kan zijn.

“De locatie aan een onderhandelingstafel bepaalt de gesprekspartners waarmee een communicatie wordt opgezet en met wie een interactie wordt opgebouwd om steun voor de eigen agenda te verwerven,” stipt onderzoeksleider Christopher Liu, professor strategisch management aan de University of Toronto, aan. De wetenschappers stelden vast dat de co-sponsoring voor een wetsvoorstel meestal afkomstig bleek van een senator wiens zetel zich in de vergadering in de onmiddellijke omgeving van de indiener situeerde. Senatoren die zich geografisch dicht bij elkaar bevonden, bleken ook vaak als co-sponsors voor dezelfde voorstellen op te treden.

“Senatoren die zich echter in de hogere regionen van de hiërarchie bevonden, bleken daarentegen niet afhankelijk te zijn van de locatie van hun zetel om steun te krijgen voor hun wetgevende initiatieven,” voert professor Liu nog aan. De onderzoekers kozen specifiek voor een analyse van de Amerikaanse senaat omdat de gegevens over locaties en stemgedrag consequent en officieel worden geregistreerd, maar toch hebben de resultaten volgens hen ook belang voor andere maatschappelijke sectoren. Onder meer wordt erop gewezen dat het weliswaar niet mogelijk is om mensen tot een samenwerking te dwingen, maar wel kan ervoor gezorgd worden dat de betrokkenen nauwer met elkaar in contact worden gebracht.

Lees Verder

10:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: locatie, vergadering |  Facebook |