03-02-14

Levensgenieter gaat gemakkelijker om met ouderdom

Personen die van hun leven genieten, blijken op oudere leeftijd in het dagelijkse bestaan fysiek beter te kunnen functioneren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University College London bij meer dan drieduizend Britse zestigplussers. Respondenten die getuigden van het leven te genieten, bleken volgens de onderzoekers minder problemen te hebben bij het ontwaken, het aankleden en het baden. Ook bleek deze groep een snellere wandelpas te hebben dan leeftijdsgenoten die toegaven slechts matig van het leven te genieten. Maatregelen om het welzijn bij senioren te bevorderen, kunnen volgens de onderzoekers dan ook belangrijke voordelen opleveren voor de maatschappij en gezondheidszorg.

“Genieten van het leven blijkt een belangrijk wapen te zijn om de aftakeling van de fysieke mogelijkheden bij het ouder worden af te remmen,” zegt onderzoeksleider Andrew Steptoe, professor epidemiologie aan het University College London. “Mensen die met tevredenheid op hun leven terugkijken, blijken minder problemen te ondervinden om bij het ouder worden hun dagelijkse activiteit op peil te houden.” De onderzoekers stelden vast dat zestigers sneller geneigd waren een positieve houding te tonen dan de oudere leeftijdscategorieën. Ook bleek dat een hogere socio-economische status en een hogere opleiding met een groter welzijn gekoppeld kon worden, net zoals gehuwde en werkende respondenten.

De onderzoekers stelden vast dat mensen met een lager welzijn meer dan drie keer meer geneigd waren om problemen in hun dagelijkse activiteiten te ondervinden dan hun positievere generatiegenoten. “Die vaststelling heeft niets te maken met lichamelijke gezondheid, leeftijd, rijkdom of een gezonde levensstijl, want de gegevens ook blijven gelden wanneer die factoren worden ingecalculeerd,” zegt professor Steptoe nog. “Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat een grotere levensvreugde bij ouderen ook de overlevingskansen gedurende de volgende acht jaar verhoogt. De nieuwe studie toont aan dat die periode bovendien door een beter fysiek functioneren zal worden gekenmerkt. Levenstevredenheid blijkt een belangrijke factor te zijn in het risico op toekomstige handicaps en mobiliteit.”

Lees Verder

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leeftijd, vergrijzing |  Facebook |

01-10-13

Wereld is niet voorbereid op vergrijzing bevolking

De wereld is niet klaar voor de vergrijzing van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie HelpAge International en het United Nations Population Fund in eenennegentig landen. De onderzoekers stelden vast dat Zweden het best voorbereid is op de vergrijzing van zijn bevolking. Aan het andere uiterste van het spectrum bevindt zich Afghanistan. In het rapport wordt opgemerkt dat de meeste landen onvoldoende inspanningen doen om zich in te stellen op een bevolking die de snelste vergrijzing uit de geschiedenis kent. Tegen het midden van de eeuw zal de wereld voor de eerste keer in de geschiedenis meer zestigplussers tellen dan jongeren onder de leeftijd van vijftien jaar.

“Vele regeringen negeren de vergrijzing omdat het probleem bijzonder complex is en zware financiële gevolgen zal hebben,” zegt Silvia Stefanoni, chief executive van HelpAge International. “Nochtans hoeft dat niet het geval te zijn. In Japan en Duitsland vormen ouderen een belangrijk deel van de populatie, maar toch hebben die landen bijzonder stabiele economieën. Er is geen enkel bewijs om te veronderstellen dat ouderen een economisch beschadigde generatie vertegenwoordigen. Welvaart betekent anderzijds geen automatische bescherming voor de oudere bevolking. Groeilanden zoals Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika staan in de rangschikking lager dan een aantal armere landen zoals Uruguay of Panama.”

“Wel moet worden vastgesteld dat de rijkere economieën in het algemeen beter voorbereid zijn op de vergrijzing dan armere landen,” merken de onderzoekers op. “Zweden, waar het pensioenstelsel al honderd jaar oud is, dankt zijn eerste plaats aan een doorgedreven sociale ondersteuning, onderwijs en gezondheidszorg.” Zweden wordt in de rangschikking gevolgd door Noorwegen, Duitsland, Nederland en Canada. De snelste vergrijzing wordt volgens het rapport opgetekend in opkomende markten zoals Jordanië, Laos, Mongolië, Nicaragua en Vietnam, waar de populatie ouderen tegen het midden van de eeuw een verdrievoudiging zal kennen.

“Het rapport toont duidelijk aan dat de vergrijzing een bijzonder complexe problematiek vormt,” wordt er nog opgemerkt. “Enerzijds leven mensen dankzij de vooruitgang in gezondheidszorg en voeding steeds langer. Ook wordt benadrukt dat de oudere generatie geen last, maar als een bijkomende economische moet worden bestempeld. Anderzijds blijkt dat in veel landen nog geen enkele voorziening is getroffen voor de constructie van een maatschappelijke basis die aan de oudere bevolking inkomen, gezondheidszorg en huisvesting garandeert.” De wereldwijde levensverwachting voor mannen bedraagt achtenzestig jaar. Bij vrouwen loopt dat op tot tweeënzeventig jaar.

België staat in de rangschikking op een vierentwintigste plaats. Vooral op het gebied van inkomenszekerheid haalt het land relatief lage scores. Aangevoerd wordt dat België 2,6 miljoen zestigplussers telt. Die groep vertegenwoordigt ongeveer een kwart van de bevolking. Er wordt echter aangevoerd dat 12,8 procent van de Belgische zestigplussers een inkomen heeft dat meer dan de helft lager ligt dan het nationaal gemiddelde. Anderzijds haalt België wel goede scores op het gebied van gezondheidszorg en levensverwachting. Op zestigjarige leeftijd heeft men in België immers nog een gemiddelde levensverwachting van vierentwintig jaar. Ook is er een goede omkadering door familie en vrienden.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vergrijzing |  Facebook |

11-11-12

Vergrijzing babyboomers uitdaging voor het transport

De vergrijzing van de babyboomers kan een belangrijke impact hebben op het transport. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Association of Retired Persons (AARP). Er wordt op gewezen dat de babyboomers de eerste generatie vormden die al op jonge leeftijd een auto bestuurde en sindsdien steeds meer mobiel is geworden. Naarmate deze generatie echter met pensioen gaat, zal volgens het rapport ook hun mobiel gedrag verschuiven. De keuzes die daarbij gemaakt worden, kunnen volgens de organisatie een grote invloed hebben op het transport.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomers, vergrijzing, transport |  Facebook |

03-01-12

Vergrijzing maakt grotere aandacht voor osteoporose noodzakelijk

In het midden van het volgende decennium zullen de gezondheidskosten van osteoporose in Europa opgelopen zijn tot 38,5 miljard euro per jaar. Bij de start van het huidige decennium bedroegen die kosten 30,7 miljard euro. Dat jaar werden er in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Italië in totaal 34.000 overlijdens gemeld die het gevolg waren van botbreuken. In de helft van de gevallen ging het om heupfracturen. Er wordt aan toegevoegd dat de aandoening bovendien ongeveer 850.000 jaar aan levenskwaliteit heeft gekost.

"Osteoporose veroorzaakt meer kosten voor de gezondheidszorg dan migraine, beroertes, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson en benaderen de prijs voor reumatoïde artritis," merken de onderzoekers op. Er wordt aan toegevoegd dat in de betrokken landen in het midden van het volgende decennium 3,2 triljoen botbreuken moeten worden verwacht. Dat betekent een stijging met 29 procent tegenover het begin van het huidige decennium.

De onderzoekers merken op dat de voorlichting over osteoporose op dit ogenblik relatief beperkt blijven. "Er is eigenlijk alleen preventief advies over voedingsstoffen zoals calcium en vitamines door de European Food Safety Authority (EFSA)," wordt er aangevoerd. "Het probleem van osteoporose zal door de steeds verder vergrijzende bevolking van Europa de volgende jaren nog veel crucialer worden. Er moeten dan ook inspanningen geleverd worden om met de best mogelijke oplossingen te komen."

18:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: osteoporose, gezondheid, vergrijzing |  Facebook |

16-12-10

Japanse gevangeniswezen worstelt met probleem van vergrijzing

 

Het Japanse gevangeniswezen wordt geconfronteerd met een groot probleem van vergrijzing. Inmiddels tellen de Japanse gevangenissen meer dan tienduizend gevangenen van de boven de zestig jaar. Dat is een verdubbeling op één decennium tijd, terwijl de totale populatie van de Japanse zestigplussers tijdens dezelfde periode slechts met 30 procent is toegenomen. Zestigplussers vertegenwoordigen op dit ogenblik 16 procent van de totale Japanse gevangenisbevolking. Het fenomeen heeft echter een grote impact op de de financiering van het gevangeniswezen, dat door de vergrijzing immers is verplicht steeds grotere voorzieningen te treffen voor de gezondheidszorg.

"De vergrijzing van de bevolking tekent zich scherper af in Japan dan in andere landen," meldt Japan Today. "In de Japanse gevangenissen is het probleem echter nog acuter. Hoewel de Japanse criminaliteitscijfers relatief laag blijven, vormt de piek aan oudere gedetineerden een duidelijk bewijs van de groeiende sociale en economische druk op Japan, dat ooit zo vol zelfvertrouwen zat. De meeste gevangenen werden veroordeeld wegens diefstallen, wat een signaal is van de financiële druk en gebrek aan steun van de familiale omgeving, waarmee vele Japanse ouderen worden geconfronteerd door de aanhoudende economische dalperiode en de uitgeholde sociale samenhang."

In Onomichi Prison in de omgeving van Hiroshima werd een hele vleugel omgebouwd tot een afdeling voor geriatrische gevangenissen. Daarnaast heeft de Japanse regering ook 100 miljoen dollar geïnvesteerd om grotere afdelingen te bouwen in drie andere gevangenissen. "Nog een aantal andere gelijkaardige projecten is gepland," voert Japan Today aan. Er wordt aan toegevoegd dat ongeveer de helft van de oudere gevangenen recidivist is, waaronder een gedeelte bewust misdrijven heeft gepleegd om opnieuw gearresteerd te worden, zodat ze in de gevangenis zouden kunnen profiteren van de zekerheid van onderdak, maaltijd en hygiënische verzorging. Daarnaast zijn er ook de langere straffen die worden uitgesproken en weigering van voorlopige vrijheid voor wie geen familie heeft.

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, gevangenis, japan, vergrijzing |  Facebook |

13-09-10

Kosten vergrijzing moeten worden herzien

De kosten van de vergrijzing moeten worden herzien. Bij de berekening van de financiële lasten van die vergrijzing moet immers rekening worden gehouden dat mensen op hun vijfenzestig jaar niet langer meer oud zijn. Dat is de conclusie van een rapport van het International Institute for Applied Systems Analysis in Oostenrijk, de Stony Brook University in de Verenigde Staten en het Vienne Institute of Demography in Oostenrijk. Daarbij wordt opgemerkt dat de langere levensverwachting en de verbeterde gezondheid ervoor zorgen dat de bevolking minder snel verouderd. Dat betekent dat de sociale lasten van de vergrijzing volgens het rapport wellicht niet zo zwaar zijn als eerder werd ingeschat.

19:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vergrijzing |  Facebook |

20-04-09

Internet blijft steeds verder vergrijzen

In de beginjaren van het internet werd de online groei vooral gedragen door jongeren, maar die tijd is lang voorbij. Dat heeft Vicki Hanson, professor van de School of Computing aan de University of Dundee in Schotland, gezegd op de opening van de World Wide Web Conference in Madrid. Volgens Hanson wordt de groei van het internetgebruik in de geïndustrialiseerde wereld op dit ogenblik gedragen door zeventigplussers. In 2005 vormde deze bevolkingsgroep 26 procent van alle Amerikaanse internetgebruikers. Het voorbije jaar was dat al gestegen tot 45 procent. Op dit ogenblik is 27 procent van alle Amerikaanse zeventigplussers online, tegenover 17 procent drie jaar voordien.

"Deze groep doet nagenoeg hetzelfde als alle andere internetgebruikers," aldus Andrew Arch van het World Wide Web Consortium. "In het begin gebruiken ze het internet voor communicatie, maar schakelen vervolgens snel over naar andere activiteiten, zoals het zoeken naar informatie, online banking en shopping." Bij vijfenzestigplussers is het versturen en ontvangen van e-mail de belangrijkste activiteit, maar oudere gebruikers zijn minder geïnteresseerd in online banking en shopping. Het minst populair in deze bevolkingscategorie zijn sociale netwerksites. Maar aangezien tegen 2050 ongeveer 20 procent van de bevolking zestigplusser zal zijn, zal het aandeel van oudere internetgebruikers alleen nog maar blijven groeien.

Er wordt daarbij opgemerkt dat in veel landen de pensioenleeftijd wordt opgetrokken. "Het beheersen van het internet zal voor een groot gedeelte van de oudere werknemers een vereiste worden," aldus nog Andrew Arch. "Maar de fysieke problemen die met het ouder worden zijn verbonden, vormen nog altijd een barrière om online te gaan. Slechtziendheid kan het lezen van een tekst op een scherm bemoeilijken, terwijl artritis en problemen met de motorische controle het minder gemakkelijk maken om de computermuis te bewegen. Websites kunnen het voor oudere gebruikers gemakkelijker maken door grotere letterkarakters te gebruiken, hogere contrasten te leggen en aan het einde van de zinnen extra spaties te laten, maar de traditionele webontwikkelaar houdt niet echt rekening met de vergrijzing van de wereld."

18:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, vergrijzing |  Facebook |