18-10-12

Verkiezingscampagnes zeggen vooral veel over Amerikaanse cultuur

De Amerikaanse presidentiële verkiezingscampagnes zeggen evenveel over de cultuur van de Verenigde Staten als over de kandidaten zelf. Dat zegt Michael Lempert, antropoloog aan de University of Michigan. Het zegt volgens hem veel over de Amerikaanse cultuur dat er zoveel aandacht wordt besteed aan de kledij, de gebaren en haarsnit van presidentiële kandidaten en hun prestaties tijdens grote theatrale situaties, zoals televisiedebatten. Er kan volgens Lempert een duidelijke link worden gelegd met het roofdierachtige voyeurisme dat de obsessie van de Amerikaanse cultuur met celebrities typeert.

Lees Verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkiezing, politiek, cultuur |  Facebook |

02-08-12

Impact op stemgedrag grotendeels afhankelijk van timing

Het politieke stemgedrag van de kiezer wordt beïnvloed door een brede waaier van factoren, zoals vrienden, buren en opiniegroepen, maar die impact is afhankelijk van de resterende termijn tot de verkiezingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers stelden vast dat groepen een belangrijke impact hebben op de opinies wanneer de verkiezingen nog relatief ver verwijderd zijn. Naarmate de verkiezingsdatum dichterbij komt, zouden de visies van individuelen daarentegen veel invloedrijker worden. De wetenschappers voegen er aan toe dat ook opiniepolls aan invloed verliezen naarmate de verkiezingen dichterbij komen. De onderzoekers stellen dan ook dat het succes van bepaalde types campagnes afhankelijk zal zijn van het ogenblik waarop ze worden opgezet. Onderzoeksleider Alison Ledgerwood, professor psychologie aan de University of California, merkt op dat de consument gevoelig is voor de opinies van anderen, maar daarbij duidelijk een verschuiving vertoont naargelang de timing van toekomstige evenementen.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, verkiezing |  Facebook |

12-05-12

Sociale netwerken geen belangrijke politieke nieuwsbron

Kabeltelevisie blijft voor de Amerikaanse bevolking de belangrijkste informatiebron voor politiek nieuws. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Daarentegen blijken relatief weinig Amerikanen zich voor hun politiek nieuws te wenden tot sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De onderzoekers merken wel op dat de presidentiële verkiezingscampagnes door minder Amerikanen van dichtbij worden gevolgd dan vier jaar geleden.

De onderzoekers stelden vast dat slechts 20 procent van de ondervraagden soms of geregeld Facebook raadpleegt voor politiek nieuws. Bij Twitter daalt dat zelfs tot amper 5 procent. Daarentegen zegt 36 procent van de ondervraagden geregeld politiek nieuws op te pikken bij kabelzenders. Maar ook dat is een daling met 2 procentpunten tegenover de presidentsverkiezingen van vier jaar geleden. Ook bij de kranten en de televisienetwerken werd er volgens de onderzoekers een belangrijke terugval opgetekend.

Verder werd vastgesteld dat republikeinen voor verkiezingsnieuws vooral afstemmen op Fox News, terwijl de democraten eerder geneigd zijn om op CNN of MSNBC af te stemmen. Bij de democraten, die geen keuze voor een eigen kandidaat moeten maken, zegt 30 procent het verkiezingsnieuws van heel dichtbij te volgen. Vier jaar geleden, toen Barack Obama en Hillary Clinton streden voor de democratische kandidatuur, was dat nog 42 procent. Bij de republikeinen zegt 36 procent het nieuws van dichtbij te volgen. Vier jaar geleden was dat 33 procent.

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, verkiezing, sociale netwerken |  Facebook |

02-05-12

Onbesliste kiezer volgt intuïtieve overtuigingen

Onbesliste kiezers zijn niet onpartijdig, maar hebben een voorkeur voor informatie die hun intuïtieve reacties bevestigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen uit Canada, Italië en Zwitserland. De onderzoekers merken op dat onbesliste kiezers op zijn minst een intuïtieve reactie hebben tegenover de beschikbare opties. Aangezien het niet comfortabel aanvoelt om geconfronteerd te worden met informatie die de eigen gedachten en voorkeuren in vraag stelt, zoeken deze kiezers volgens de onderzoekers naar een bevestiging.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, verkiezing |  Facebook |

05-12-11

Internet alomtegenwoordig in politieke verkiezingscampagnes

Online politieke reclame wordt een essentieel communicatie-instrument in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat zeggen de strategen achter de campagnes van de belangrijkste kandidaten. In het verleden werd het internet hoofdzakelijk gebruikt om jonge kiezers en een technologisch onderlegd publiek te bereiken, maar op dit ogenblik moet het platform worden ingezet voor het hele kiezerspubliek. De strategen zeggen niet te verwachten dat de centrale positie van televisie zal bedreigd worden, maar noemen het internet wel het handigste en efficiëntste om de kiezer te benaderen.

"Televisie is misschien efficiënter om een grote boodschap te lanceren, maar individueel is het internet krachtiger," merkt Zac Moffatt, digital directeur voor de campagne van Mitt Romney. "Wellicht zal iedereen daarvan na de volgende presidentiële cyclus zijn overtuigd." Er wordt aan toegevoegd dat zwaar geïnvesteerd wordt in televisie-campagnes om een massapubliek te bereiken, maar online reclames zijn bijzonder geschikt om kiezers lokaal te bereiken, maar ook op basis van hun demografie en online geschiedenis.

Er wordt wel opgemerkt dat politieke campagnes relatief langzaam op online reclame zijn overgestapt. Bedrijven besteden inmiddels 18 procent tot 28 procent van hun reclamebudgetten aan online campagnes, maar bij politieke campagnes blijft dat traditioneel beperkt tot maximaal 5 procent. Digitaal strateeg Chris Talbot merkt daarbij wel op dat bedrijven tijd, geld en onderzoek kunnen besteden om te bepalen welke acties online aanslaan. Die mogelijkheden hebben politieke campagnes volgens hem niet.

 

19:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, politiek, verkiezing |  Facebook |

22-11-11

Gematigde kiezer grijpt sneller naar proteststem

Gematigde kiezers zijn sneller geneigd om met een proteststem hun ongenoegen over een politieke partij tijdens de verkiezingen naar voor te brengen dan het publiek aan de extremere einden van het politieke spectrum. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University en de Juan March Foundation in de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen dat de kiezers met de proteststem hun partij in een bepaalde richting willen dwingen. Er wordt echter opgemerkt dat een proteststem meestal ook niet definitief verloren is.

Onderzoeksleider Daniel Kselman, wetenschapper aan de Juan March Foundation, stelt dat proteststemmen weinig rechtstreekse gevolgen hebben. Daarvoor zouden immers grote groepen kiezers hun stemgedrag moeten veranderen. "Indien echter een voldoende aantal proteststemmen worden geteld, kunnen partijen er wel toe gedwongen worden om strategische bijsturingen door te voeren of vragen aan bod te laten komen waar eerder geen aandacht aan werd besteed," voert hij aan.

De onderzoekers merken verder op dat ontevreden ideologische kiezers minder snel tot een proteststem zullen overgaan, maar zich eerder van een stemming zullen onthouden. Ook wordt opgemerkt dat proteststemmen vooral worden overwogen wanneer een partij een overtuigende overwinning in het vooruitzicht lijkt te hebben. De onderzoekers merken nog op dat proteststemmen partijen diverser kunnen maken en kleinere partijen kunnen versterken.

 

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: proteststem, verkiezing |  Facebook |

05-11-11

Smartphones toekomst voor politieke verkiezingen

Smartphones bieden een nieuwe mogelijkheid voor politieke verkiezingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Human Factors and Ergonomics Society (HFES). Opgemerkt wordt dat de invoering van smartphones in verkiezingen een aantal potentiële voorbeelden biedt. Onder meer wordt gewezen op een grotere participatie van de bevolking, een besparing op administratieve kosten en de mogelijkheid om de kiezer toe te laten gebruik te maken van een bekende technologie.

 

"In de nabije toekomst moet mobiel stemmen niet als een potentiële optie voor verkiezingen worden beschouwd," voeren de onderzoekers aan. "Op lange termijn kunnen deze procedures, ondersteund door onder meer computerwetenschappen, echter wel hun voordelen bieden en zelfs wenselijk zijn." Er wordt daarbij op gewezen dat smartphones steeds populairder worden bij de bevolking en ook steeds meer technologische mogelijkheden krijgen.

 

"De rampzalige presidentsverkiezingen in Florida elf jaar geleden hebben de vraag naar meer technologisch geavanceerde kiestechnologieën in een stroomversnelling doen geraken," stippen de onderzoekers aan. Er wordt wel opgemerkt dat respondenten met smartphone-expertise de mobiele kiesprocedures op een accurater manier afwerkten dan proefpersonen die geen ervaring hebben met de modernste generatie mobiele telefoons. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook procedures worden ontwikkeld die aangepast zijn aan het mentale model van onervaren gebruikers.

19:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkiezing, politiek, smartphone |  Facebook |

15-09-11

Verkiezingen doen stressniveaus stijgen

Het uitbrengen van een politieke stem veroorzaakt stress bij de kiezer. Bovendien kan er een duidelijke hormonale verandering worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ben-Gurion University of the Negev in Israël. Onderzoeksleider Hagit Cohen merkt op dat het uitbrengen van een stem bij politieke verkiezingen een fysieke en psychologische stress teweeg brengt die het kiesgedrag gemakkelijk zou kunnen beïnvloeden.

Onderzoek tijdens de Israëlische verkiezingen twee jaar geleden bleek dat bij kiezers op weg naar de stembus een verhoogd niveau aan het stresshormoon cortisol kon worden vastgesteld. Het cortisol-niveau lag in de aanloop naar het uitbrengen van de stem drie keer hoger dan bij de controlegroep na de verkiezingen. De onderzoekers stelden ook vast dat de burgers ook emotioneel meer opgewonden raakt net voor het deponeren van het stembiljet.

"Aangezien het individu er niet van houdt om gestresseerd te zijn, kan niet uitgesloten worden dat de druk op de verkiezingsdag de burger het stemgedrag zou beïnvloeden of het individu zou aanzetten om helemaal niet te gaan stemmen," merkt Hagit Cohen op. "Die impact kan niet verwaarloosd worden, rekening houdend met het feit dat de voorkeur voor een partij of een kandidaat die niet populair is in de verkiezingspolls of bij bepaalde groepen van de bevolking het stressniveau verhoogt." De onderzoekers willen verder uitzoeken of die stress daadwerkelijk het kiesgedrag beïnvloedt.

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, verkiezing |  Facebook |

22-01-10

Bedrijven mogen reclamecampagnes Amerikaanse politici blijven sponsoren

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft grote delen van een hervormingsvoorstel rond politieke sponsoring verworpen. Volgens de rechters betekent het voorstel een inbreuk op de vrije meningsuiting van bedrijven die willen deelnemen aan het publieke debat rond politieke onderwerpen. Zeven jaar geleden had het hooggerechtshof nog een aantal restricties opgelegd aan de financiële steun van bedrijven voor politieke verkiezingscampagnes. Rechter Anthony Kennedy stelt nu echter dat de overheid het politieke debat niet mag onderdrukken op basis van de zakelijke identiteit van de deelnemer. Volgens voorstanders van een wetshervorming zal de beslissing van het hooggerechtshof bij volgende verkiezingen leiden tot vloedgolf aan sponsoring door bedrijven en vakbonden en een aantal andere organisaties.

"Dit is volgens Fred Worthheimer, president van de organisatie Democracy 21, de meest radicale en destructieve maatregel die het Amerikaanse hooggerechtshof ooit heeft genomen over politieke sponsoring," aldus de Amerikaanse online krant The Christian Science Monitor. De online krant voegt er aan toe dat de democratische politici ontgoocheld zijn door de beslissing van het hooggerechtshof, maar de republikeinen juichen het vonnis toe. De republikeinse senator John Cornyn stelt dat de beslissing kadert in de basisprincipes van het Amerikaanse beleid en een versterking betekenen van de democratie. Volgens de Amerikaanse president is de uitspraak een grote overwinning voor de oliegiganten, bankconsortia, verzekeringsorganisaties en andere machtige belangengroepen die hun wil wensen door te drijven ten koste van de gewone Amerikaan.

In het wetsvoorstel McCain-Feingold was voorzien dat bedrijven en vakbonden voor belangrijke verkiezingen een sperperiode moesten respecteren voor het sponsoren van de reclamecampagnes van politieke kandidaten. Voorstanders van de hervorming stelden dat een sperperiode absoluut nodig was om een wildgroei aan politieke reclamecampagnes, gefinancierd door grote bedrijven en vakbonden, tegen te gaan. Tegenstanders voerden echter aan dat het wetsvoorstel censuur was en indruiste tegen de Amerikaanse grondwet. Volgens hen hebben bedrijven evenveel recht als particulieren om tijdens een verkiezingscampagne geld te investeren en hun politieke positie duidelijk te maken. Rechtstreekse financiering van politieke kandidaten door bedrijven blijven echter verboden.