01-05-14

Digitale platformen beïnvloeden snel de helft van alle winkelverkopen

Digitale technologieën beïnvloeden op dit ogenblik 36 procent van de winkelverkopen, maar dat cijfer zal tegen het einde van dit jaar wellicht opgelopen zijn tot 50 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Deloitte bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat mobiele technologieën op dit ogenblik al 19 procent van de winkelverkopen vertegenwoordigen, tegenover 5 procent twee jaar geleden. Daarmee worden de oorspronkelijke vooruitzichten volgens Deloitte gevoelig overtroffen. Er wordt dan ook opgemerkt dat retailers een grotere aandacht moeten besteden aan de rol van digitale platformen in het aankoopproces.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, verkoop |  Facebook |

Luxemerken kunnen profiteren van snobistisch gedrag personeel

Bij luxemerken kan het arrogante optreden van verkooppersoneel tot een betere verkoop aanleiding geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia. De Canadese onderzoekers stelden vast dat consumenten door het arrogante gedrag van de verkoper een grotere aankoopbereid vertonen. Het fenomeen laat uitschijnen dat een snobistisch imago een voordeel kan betekenen voor luxemerken. Het effect kan volgens de wetenschappers worden vergeleken met elitaire kringen op school, waar vele studenten tot grote inspanningen bereid blijken om in de selecte groep opgenomen te worden.

“Het onderzoek, waarbij proefpersonen werden geconfronteerd met minzame of arrogante verkopers, toonde aan dat consumenten die streven naar een associatie met producten uit de hogere marktsegmenten, een verhoogd verlangen naar de luxegoederen bleken te getuigen nadat ze met brutale verkopers waren geconfronteerd,” benadrukt onderzoeksleider Darren Dahl, professor marketing aan de University of British Columbia. Achter dit opmerkelijke fenomeen gaat volgens de onderzoekers echter een duidelijke logica schuil. Luxemerken streven immers naar een exclusief imago om de waarde van hun producten te bevestigen. Verkopers die deze onbereikbare exclusiviteit weerspiegelen, kunnen die strategie nog versterken.

Wel wordt opgemerkt dat het effect alleen kan worden opgetekend indien de arrogante verkoper daadwerkelijk als een authentieke vertegenwoordiger van het merk wordt erkend. Indien die band niet wordt geregistreerd, blijkt de consument zich volgens Dahl daarentegen van het product af te keren. Het fenomeen gaat evenmin op wanneer er naar merken uit de massamarkt wordt geshopt. Professor Dahl geeft echter ook aan dat het stimulerende effect van brutaal personeel op de verkoop van luxegoederen na verloop van tijd vervaagt en verdwijnt. “De initiële toegenomen behoefte aan luxeproducten bleek na twee weken grotendeels verdwenen te zijn,” merkt de onderzoeker op.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxemerk, verkoop |  Facebook |

21-12-13

Snelle reactie verkoper creëert concurrentieel voordeel

De eerste onderneming die reageert op een online vraag naar informatie over een product of een service, geniet van een belangrijk concurrentieel voordeel tegenover zijn collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Velocify, PossibleNow en Zogby Analytics bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 6 procent van de consumenten bij de zoektocht naar een product of een service slechts bij één enkele verkoper informatie inwint. Een belangrijke meerderheid neemt contact op minstens drie verkopers. Daarbij zegt 72 procent ervan overtuigd te zijn dat de eerste reactie een belangrijk concurrentieel voordeel krijgt.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkoop, marketing |  Facebook |

14-09-13

Consument houdt niet van vleierige verkopers

Consumenten reageren negatief op de vleierij van verkopers, ook al heeft men de overtuiging dat de lofbetuigingen oprecht zijn gemeend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg en de Hongkong University bij vrouwelijke bezoekers van een modewinkel. Er wordt echter aan toegevoegd dat de negatieve reactie op de verkoper de consument niet automatisch zal aanzetten om van de transactie af te zien. De onderzoekers stelden ook vast dat de intuïtieve reactie van de consument op vleierij van de verkoper weliswaar negatief is gekleurd, maar in een positievere richting evolueert naarmate de consument meer gelegenheid krijgen om zich een doordachte mening te vormen.

“Het onderzoek toonde aan dat oprechte vleierij bij observanten zowel positieve als negatieve gevoelens oproept,” merken de onderzoekers Elaine Chan en Jaideep Sungupta op. “Wanneer de respondenten, die in modewinkels hoorden hoe de verkopers aan andere consumenten positieve commentaren gaven over hun stijlkeuzes, van de onderzoekers de mogelijkheid kregen om overwogen antwoorden te formuleren, bleek dat overwegend positief werd geoordeeld over de vleierij. De intuïtieve reacties op de vleierij waren echter veel negatiever gekleurd. Die negatieve reacties bleken even erg te zijn dan wanneer de consument geconfronteerd werd met overduidelijk onoprechte lofbetuigingen.”

“Door getuige te zijn van de vleierij, worden de respondenten aangezet om zich te vereenzelvigen met het voorwerp van de lofbetuigingen,” zeggen Chan en Sungupta. “Dat leidt tot gevoelens van jaloersheid. Ook kon nog meer naijver worden vastgesteld wanneer de observant en het voorwerp van de vleierij tot dezelfde groep, zoals studenten van dezelfde universiteit, behoorden. Bovendien bleek dat getuigen door hun naijver ten opzichte van de vleierij werden aangezet om zelf duurdere en modieuzere kleding te kopen in plaats van te kiezen een standaard model. Op termijn evolueert de negatieve reactie op de verkoper tot een wens om de naijver weg te werken door te proberen om zelf stijlvol te lijken.”

“Oprechte vleierij is niet alleen aanvaardbaar, maar biedt ook de mogelijkheid om betere verkopen te realiseren indien de lofbetuigingen kunnen worden opgevangen door andere consumenten in de winkel,” besluiten Chan en Sungupta. “Oneerlijke vleierij daarentegen zal nagenoeg altijd een negatieve uitkomst hebben.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkoop |  Facebook |

13-08-12

Consument kiest vaak voor meest centrale product

Consumenten zijn meer geneigd om producten te selecteren die in het horizontale centrum van een display worden gepresenteerd en worden er daardoor mogelijk van weerhouden om de beste keuzes te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de HEC Paris, de Concordia University en de Aston Business School. De onderzoekers stelden vast dat consumenten een tendens vertonen om gedurende de laatste vijf seconden voor een definitieve aankoopbeslissing zich visueel te focussen op de centrale optie. Dit fenomeen beïnvloedt volgens de wetenschappers in belangrijke mate de uiteindelijke keuzes. Er wordt aan toegevoegd dat de consument zich nadien weinig kan herinneren van het keuze-proces en zich helemaal niet bewust is van een mogelijke visuele focus. De onderzoekers stelden ook vast dat deze centrale positie voor een product geldt tegenover alternatieven binnen dezelfde categorie, maar niet noodzakelijk binnen het winkelrek zelf.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, verkoop |  Facebook |

06-07-11

Aziaten hechten groter belang aan merken

Consumenten in India en China zijn bij het aankopen van producten zoals kleding en cosmetica meer geïnteresseerd in merken dan het Amerikaanse en Europese publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. De onderzoekers merkten op dat 74 procent van de Chinese consumenten aangeeft belang te hechten aan merken, tegenover 72 procent in India. In Singapore bedraagt dat nog 36 procent, gevolgd door Spanje (29 procent), Italië (28 procent), Frankrijk en de Verenigde Staten (26 procent), Groot-Brittannië (24 procent) en Duitsland (22 procent).

Ook blijkt dat 92 procent van de Chinese consumenten ervan overtuigd is dat beroemde merken door hun superieure kwaliteit een grotere waarde opleveren. In India ligt dat cijfer op 89 procent, gevolgd door Singapore (75 procent), de Verenigde Staten (65 procent), Italië (63 procent) en Frankrijk (53 procent). Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje blijven onder de grens van 50 procent. Bovendien zeggen meer dan 60 procent van de Indiase en Chinese consumenten de eerste willen zijn die de jongste collecties aankopen. In geen enkel ander land stijgt dat boven de grens van 30 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan 70 procent van de Amerikaanse, Chinese en Indiase consumenten de voorkeur geven aan klassieke goederen boven opkomende trends. Ook in andere landen wordt daar een score gehaald van meer dan 50 procent. Met een niveau van 40 procent is Spanje daarop de enige uitzondering. In India zegt 77 procent van de consumenten merkkledij te eisen, tegenover 67 procent in China. Op de derde plaats volgt Singapore met 30 procent.

 

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, verkoop |  Facebook |

04-09-08

E-commerce ndervindt weinig hinder economische crisis

Merken die weinig inspanningen doen om met de consument een online dialoog aan te gaan, lopen het risico om door de economische achteruitgang het zwaarst getroffen te worden. Dat blijkt uit een Britse studie van het onderzoeksbureau E-consultancy. Daarbij wordt opgemerkt dat 64 procent van de Britse consumenten toegeven hun uitgaven door de economische achteruitgang terug te schroeven, maar 56 procent zegt dat hun online uitgaven hetzelfde zullen blijven of zelfs zullen stijgen. Uit het onderzoek bleek verder dat 69 procent van de ondervraagden bij een online aankoopbeslissing zoeken op een productnaam, gevolgd door merknamen (43 procent).

Consumenten gaan volgens de onderzoekers online om zowel de beste prijzen te vinden als advies te vinden. "De prijs blijft de belangrijkste invloedsfactor," wordt er aangevoerd. "Die wordt door 64 procent van de consumenten aangestipt als de meest belangrijke factor bij het nemen van een online aankoopbeslissing. Daarnaast zegt 62 procent van de respondenten dat ze nu sneller geneigd zullen zijn om productbespreking van andere online consumenten te zullen lezen vooraleer een aankoopbeslissing te nemen."

Volgens de onderzoekers zijn vrouwen het meest geneigd om in tijdens een periode van economische achteruitgang hun algemene uitgaven terug te schroeven. "Maar 64 procent is van plan om online productbesprekingen te lezen," wordt er opgemerkt. "Dat is 6 procent meer dan bij mannen." Verder blijkt dat 55-plussers, waarvan er velen hun hypotheek hebben afbetaald en een hogere bestedingskracht hebben, zich het minst zorgen maken over de economische toestand. In deze groep zegt 43 procent zijn bestedingspatroon niet te zullen veranderen, gevolgd door de groep tussen 16 en 24 jaar (37 procent).

15:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, e-commerce, verkoop |  Facebook |