08-04-17

Kwaliteit belangrijkste motivatie lokale aankopen

Kwaliteit is de belangrijkste reden om bij lokale verkopers te shoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Aytm Research bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 59 procent van de respondenten minstens de helft van zijn aankopen lokaal doet. Bij 25 procent zouden de aankopen grotendeels of exclusief bij lokale producenten gebeuren. Percepties over een hoge kwaliteit vormen voor 70 procent van de ondervraagden een reden om de voorkeur te geven aan lokale verkopers, gevolgd door het gebruiksgemak (51 procent) en de economische impact (50 procent). Daarbij bleek de economische impact belangrijker geacht te worden dan de ecologische weerslag.

Ook werd vastgesteld dat 60 procent van de consumenten minstens de helft van de tijd de voorkeur zou geven aan voedingsproducten met lokale ingrediënten. Ook hier bleek vooral gewag gemaakt te worden over een superieure kwaliteit (76 procent), gevolgd door een economische weerslag (52 procent) en gebruiksgemak (46 procent). Bij de aankoop van dranken bleek echter het lokale aspect veel minder door te wegen op de aankoopbeslissingen. Er moest immers worden vastgesteld dat 63 procent zelden of nooit dranken met lokale ingrediënten koopt. Ook hier echter is kwaliteit de belangrijkste drijfveer (62 procent), gevolgd door gebruiksgemak (37 procent) en economische weerslag (37 procent).

“Percepties over een superieure kwaliteit zijn de belangrijkste drijfveer voor lokale aankopen,” benadrukken de onderzoekers. “Er kon dan ook worden opgetekend dat 69 procent van de respondenten te kennen geeft dat lokale aankopen hen een toegang tot meer kwaliteitsproducten bieden.” Er werd ook vastgesteld dat 84 procent van de ondervraagden erkent dat lokale aankopen een meerwaarde betekenen voor de economie, maar toch zegt slechts 60 procent voor deze producten een kleine meerprijs te willen betalen.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkoop |  Facebook |

01-05-14

Digitale platformen beïnvloeden snel de helft van alle winkelverkopen

Digitale technologieën beïnvloeden op dit ogenblik 36 procent van de winkelverkopen, maar dat cijfer zal tegen het einde van dit jaar wellicht opgelopen zijn tot 50 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Deloitte bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat mobiele technologieën op dit ogenblik al 19 procent van de winkelverkopen vertegenwoordigen, tegenover 5 procent twee jaar geleden. Daarmee worden de oorspronkelijke vooruitzichten volgens Deloitte gevoelig overtroffen. Er wordt dan ook opgemerkt dat retailers een grotere aandacht moeten besteden aan de rol van digitale platformen in het aankoopproces.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale media, verkoop |  Facebook |

Luxemerken kunnen profiteren van snobistisch gedrag personeel

Bij luxemerken kan het arrogante optreden van verkooppersoneel tot een betere verkoop aanleiding geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia. De Canadese onderzoekers stelden vast dat consumenten door het arrogante gedrag van de verkoper een grotere aankoopbereid vertonen. Het fenomeen laat uitschijnen dat een snobistisch imago een voordeel kan betekenen voor luxemerken. Het effect kan volgens de wetenschappers worden vergeleken met elitaire kringen op school, waar vele studenten tot grote inspanningen bereid blijken om in de selecte groep opgenomen te worden.

“Het onderzoek, waarbij proefpersonen werden geconfronteerd met minzame of arrogante verkopers, toonde aan dat consumenten die streven naar een associatie met producten uit de hogere marktsegmenten, een verhoogd verlangen naar de luxegoederen bleken te getuigen nadat ze met brutale verkopers waren geconfronteerd,” benadrukt onderzoeksleider Darren Dahl, professor marketing aan de University of British Columbia. Achter dit opmerkelijke fenomeen gaat volgens de onderzoekers echter een duidelijke logica schuil. Luxemerken streven immers naar een exclusief imago om de waarde van hun producten te bevestigen. Verkopers die deze onbereikbare exclusiviteit weerspiegelen, kunnen die strategie nog versterken.

Wel wordt opgemerkt dat het effect alleen kan worden opgetekend indien de arrogante verkoper daadwerkelijk als een authentieke vertegenwoordiger van het merk wordt erkend. Indien die band niet wordt geregistreerd, blijkt de consument zich volgens Dahl daarentegen van het product af te keren. Het fenomeen gaat evenmin op wanneer er naar merken uit de massamarkt wordt geshopt. Professor Dahl geeft echter ook aan dat het stimulerende effect van brutaal personeel op de verkoop van luxegoederen na verloop van tijd vervaagt en verdwijnt. “De initiële toegenomen behoefte aan luxeproducten bleek na twee weken grotendeels verdwenen te zijn,” merkt de onderzoeker op.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxemerk, verkoop |  Facebook |

21-12-13

Snelle reactie verkoper creëert concurrentieel voordeel

De eerste onderneming die reageert op een online vraag naar informatie over een product of een service, geniet van een belangrijk concurrentieel voordeel tegenover zijn collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Velocify, PossibleNow en Zogby Analytics bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 6 procent van de consumenten bij de zoektocht naar een product of een service slechts bij één enkele verkoper informatie inwint. Een belangrijke meerderheid neemt contact op minstens drie verkopers. Daarbij zegt 72 procent ervan overtuigd te zijn dat de eerste reactie een belangrijk concurrentieel voordeel krijgt.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkoop, marketing |  Facebook |

14-09-13

Consument houdt niet van vleierige verkopers

Consumenten reageren negatief op de vleierij van verkopers, ook al heeft men de overtuiging dat de lofbetuigingen oprecht zijn gemeend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg en de Hongkong University bij vrouwelijke bezoekers van een modewinkel. Er wordt echter aan toegevoegd dat de negatieve reactie op de verkoper de consument niet automatisch zal aanzetten om van de transactie af te zien. De onderzoekers stelden ook vast dat de intuïtieve reactie van de consument op vleierij van de verkoper weliswaar negatief is gekleurd, maar in een positievere richting evolueert naarmate de consument meer gelegenheid krijgen om zich een doordachte mening te vormen.

“Het onderzoek toonde aan dat oprechte vleierij bij observanten zowel positieve als negatieve gevoelens oproept,” merken de onderzoekers Elaine Chan en Jaideep Sungupta op. “Wanneer de respondenten, die in modewinkels hoorden hoe de verkopers aan andere consumenten positieve commentaren gaven over hun stijlkeuzes, van de onderzoekers de mogelijkheid kregen om overwogen antwoorden te formuleren, bleek dat overwegend positief werd geoordeeld over de vleierij. De intuïtieve reacties op de vleierij waren echter veel negatiever gekleurd. Die negatieve reacties bleken even erg te zijn dan wanneer de consument geconfronteerd werd met overduidelijk onoprechte lofbetuigingen.”

“Door getuige te zijn van de vleierij, worden de respondenten aangezet om zich te vereenzelvigen met het voorwerp van de lofbetuigingen,” zeggen Chan en Sungupta. “Dat leidt tot gevoelens van jaloersheid. Ook kon nog meer naijver worden vastgesteld wanneer de observant en het voorwerp van de vleierij tot dezelfde groep, zoals studenten van dezelfde universiteit, behoorden. Bovendien bleek dat getuigen door hun naijver ten opzichte van de vleierij werden aangezet om zelf duurdere en modieuzere kleding te kopen in plaats van te kiezen een standaard model. Op termijn evolueert de negatieve reactie op de verkoper tot een wens om de naijver weg te werken door te proberen om zelf stijlvol te lijken.”

“Oprechte vleierij is niet alleen aanvaardbaar, maar biedt ook de mogelijkheid om betere verkopen te realiseren indien de lofbetuigingen kunnen worden opgevangen door andere consumenten in de winkel,” besluiten Chan en Sungupta. “Oneerlijke vleierij daarentegen zal nagenoeg altijd een negatieve uitkomst hebben.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkoop |  Facebook |

13-08-12

Consument kiest vaak voor meest centrale product

Consumenten zijn meer geneigd om producten te selecteren die in het horizontale centrum van een display worden gepresenteerd en worden er daardoor mogelijk van weerhouden om de beste keuzes te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de HEC Paris, de Concordia University en de Aston Business School. De onderzoekers stelden vast dat consumenten een tendens vertonen om gedurende de laatste vijf seconden voor een definitieve aankoopbeslissing zich visueel te focussen op de centrale optie. Dit fenomeen beïnvloedt volgens de wetenschappers in belangrijke mate de uiteindelijke keuzes. Er wordt aan toegevoegd dat de consument zich nadien weinig kan herinneren van het keuze-proces en zich helemaal niet bewust is van een mogelijke visuele focus. De onderzoekers stelden ook vast dat deze centrale positie voor een product geldt tegenover alternatieven binnen dezelfde categorie, maar niet noodzakelijk binnen het winkelrek zelf.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, verkoop |  Facebook |

06-07-11

Aziaten hechten groter belang aan merken

Consumenten in India en China zijn bij het aankopen van producten zoals kleding en cosmetica meer geïnteresseerd in merken dan het Amerikaanse en Europese publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. De onderzoekers merkten op dat 74 procent van de Chinese consumenten aangeeft belang te hechten aan merken, tegenover 72 procent in India. In Singapore bedraagt dat nog 36 procent, gevolgd door Spanje (29 procent), Italië (28 procent), Frankrijk en de Verenigde Staten (26 procent), Groot-Brittannië (24 procent) en Duitsland (22 procent).

Ook blijkt dat 92 procent van de Chinese consumenten ervan overtuigd is dat beroemde merken door hun superieure kwaliteit een grotere waarde opleveren. In India ligt dat cijfer op 89 procent, gevolgd door Singapore (75 procent), de Verenigde Staten (65 procent), Italië (63 procent) en Frankrijk (53 procent). Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje blijven onder de grens van 50 procent. Bovendien zeggen meer dan 60 procent van de Indiase en Chinese consumenten de eerste willen zijn die de jongste collecties aankopen. In geen enkel ander land stijgt dat boven de grens van 30 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan 70 procent van de Amerikaanse, Chinese en Indiase consumenten de voorkeur geven aan klassieke goederen boven opkomende trends. Ook in andere landen wordt daar een score gehaald van meer dan 50 procent. Met een niveau van 40 procent is Spanje daarop de enige uitzondering. In India zegt 77 procent van de consumenten merkkledij te eisen, tegenover 67 procent in China. Op de derde plaats volgt Singapore met 30 procent.

 

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, verkoop |  Facebook |