23-06-12

Duurzamere verlichting bespaart wereld meer dan 100 miljard dollar

Duurzamere verlichting zou de wereld ongeveer 110 miljard dollar per jaar kunnen helpen besparen. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Environment Program (Unep) en de Global Environment Facility, in samenwerking met het International Energy Agency (IEA). In het rapport wordt opgemerkt dat de vervanging van oude verlichting door efficiëntere ontwikkelingen zouden leiden tot een daling met 6 procent in de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide. Dat betekent volgens de onderzoekers het equivalent van meer dan 450 steenkoolcentrales of 122 miljoen middenklasse wagens. De maatregel zou volgens het rapport bovendien het wereldwijde elektriciteitsverbruik met 5 procent doen afnemen. In veertien landen loopt een pilootproject om oude lampen buiten gebruik te stellen en te vervangen door duurzamere technologieën.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verlichting, duurzaamheid |  Facebook |

05-05-12

Straatverlichting met algen voedt zich aan koolstofdioxide

Franse wetenschappers hebben een straatverlichting ontworpen die zich voedt met de grote voorraden koolstofdioxide die door zijn omgeving worden uitgestoten. Uitvinder Pierre Calleja ontwierp zijn straatverlichting op basis van algen. De onderzoeker merkt op dat de technologie een belangrijke impact zou kunnen hebben op de luchtvervuiling in stedelijke gebieden, waar bomen vaak bijzonder schaars zijn. Ook ziet de wetenschapper belangrijke toepassingsmogelijkheden in ondergrondse garages, waar de verlichting zich zou kunnen voeden met de uitlaatgassen van de wagens.

"In de correcte omstandigheden kunnen algen bijzonder nuttig zijn voor de mens," merkt de onderzoeker op. "De voorbije jaren heeft onder meer de potentie van algen als brandstofbron heel wat aandacht gekregen. Zoals de meeste planten, kennen vele variëteiten van de algen een fotosynthese, wat betekent dat ze zich voeden met het zonlicht en zuurstof als een bijproduct genereren. Bovendien zijn een aantal algensoorten ook mixotrofisch, wat betekent dat ze hun energie zowel uit fotosynthese als organische koolstof."

De mixotrofe eigenschappen van de algen vormden de basis van de ontwikkeling van Pierre Calleja. De lampen bestaan in wezen uit massieve tanken die gevuld zijn met water en algen. Tijdens de dag worden de algen gevoed met zonlicht en koolstofdioxide, waarbij de geceëerde energie wordt opgeslagen in batterijen die met de tank zijn verbonden. Tijdens de nacht wordt de opgeslagen energie gebruikt om de verlichting te doen branden.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verlichting, koolstofdioxide |  Facebook |

13-06-11

Nachtverlichting goede spiegel voor economische activiteit

Nachtverlichting weerspiegelt de economische ontwikkeling van een regio. Dat is de conclusie van een onderzoek van de de universiteiten van Yale en Quinnipiac. De onderzoekers merken op dat opnames van nachtverlichting vanuit de ruimte grote gelijkenissen vertonen met andere maatstaven van economische activiteit, zoals het bruto binnenlandse product. Er wordt aan toegevoegd dat een verdere kwaliteitsverbetering van de satellietbeelden nog tot betere resultaten zou moeten kunnen leiden.

Wetenschappers William Nordhaus en Xi Chen noemen de toepassingen vooral interessant voor gebieden die door oorlogen zijn getroffen en waar geen betrouwbare bevolkingsstatisieken kunnen worden opgesteld en men slechts heel beperkt toegang heeft tot economische cijfers. "Opvallend is dat het systeem minder geschikt is voor landen die al over veel economische informatie beschikken," merkt het webmagazine ScienceDaily.com op. "Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met de relatief grote foutenmarge in de metingen van de lichtintensiteit."

"In alle gebieden worden belangrijke foutenmarges opgetekend," geven Nordhaus en Xi Chen aan. "In een aantal ontwikkelingslanden is de kwaliteit van de traditionele economische gegevens echter zo laag, dat het meten van de nachtverlichting toch een belangrijke meerwaarde kan bieden." De onderzoekers voegen er aan toe dat de verkregen satellietgegevens gegevens tot op één vierkante kilometer kunnen worden verwerkt. De onderzoekers merken wel op dat Afrika in de beelden één donker gebied blijkt te zijn.

 

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, ruimtevaart, verlichting |  Facebook |