09-03-14

Bedrijf moet ook maatschappelijk verantwoord gedrag belonen

Werknemers die blijk geven van maatschappelijk verantwoord gedrag, hebben evenveel recht op beloningen als collega’s die zakelijke doelstellingen halen. Dat zegt Stephen Howard, chief executive van de Britse liefdadigheidsorganisatie Business in the Community. Howard voegt er aan toe dat het concept van verantwoord gedrag ook een centraal element dient te vormen in de training en ontwikkeling van de medewerkers. Indien verantwoord gedrag niet in de genen van het bedrijf wordt geïntegreerd, zal volgens Howard het vertrouwen in de onderneming uiteindelijk afkalven. Hij merkt op dat ondernemingen zich door verantwoord gedrag kunnen ontwikkelen tot een platform voor maatschappelijk verandering en sociale innovatie.

“Het management doet onvoldoende inspanningen om verantwoord gedrag te belonen,” merkt Stephen Howard op. “Indien bedrijven in die benadering een belangrijke doorbraak zouden kunnen doorduwen, zou een belangrijke boodschap worden verstuurd dat verantwoord ondernemen verder gaat dan officiële rapporten en verklaringen. Chief executives en investeerders moeten hun visie op het bedrijfsbeleid verbreden en moeten verder gaan dan louter financiële doelstellingen en resultaten. Door een geïntegreerde aanpak, waarbij de meerwaarde van verantwoord ondernemen wordt benadrukt en beloond, kan het bedrijf duidelijk maken een grote verbondenheid met de samenleving na te streven.”

Uit een onderzoek van Business in the Community bij meer dan tweehonderd bedrijfsleiders bleek dat 90 procent van de chief executives ervan overtuigd is een bredere sociale opdracht meegekregen te hebben en niet louter winstgevendheid na te streven. Er wordt aan toegevoegd dat meer dan 70 procent van de bedrijfsleiders echter van mening is dat teveel aandacht wordt besteed aan doelstellingen op korte termijn. De onderzoekers zeggen echter ook te hebben moeten vaststellen dat de persoonlijke objectieven van de individuele werknemer op het gebied van verantwoord ondernemen vaak niet op dezelfde lijn zitten met de bedrijfsdoelstellingen.

Eerlijkheid en een moreel kompas zijn volgens de ondervraagden verder de meest belangrijke karaktereigenschappen die aan de verantwoordelijk manager worden toegemeten.

Lees Verder

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, verloning |  Facebook |

08-01-14

Onevenwicht tussen prestatie en verloning leidt tot mentale problemen

Werknemers die van mening zijn dat hun verloning niet overeenstemt met de geleverde inspanningen, dreigen op termijn met mentale gezondheidsproblemen te worden geconfronteerd en lopen ook een groter risico op werkverlet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Laval bij meer dan tweeduizend Canadese werknemers die gedurende een periode van negen jaar werden opgevolgd. De onderzoekers stelden vast dat er vooral bij mannen een duidelijk effect van het onevenwicht tussen inspanning en verloning op de mentale gezondheid kan worden vastgesteld. De onderzoekers merken op dat bedrijven inspanningen dienen te doen om deze stressfactoren weg te werken.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prestatie, verloning |  Facebook |

24-10-13

Executives niet erg gelukkig met de huidige verloning

Meer dan één derde van de wereldwijde executives toont zich ontevreden over zijn huidige verloning. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent BlueSteps, een divisie van de Association of Executive Search Consultants (AESC), bij nagenoeg achthonderd hogere kaderleden. Opgemerkt wordt dat 44 procent van de executives hun totale verloning het voorbije jaar weliswaar hebben zien toenemen, maar meestal blijft de loonsverhoging beperkt. Bij 40 procent bleef de verloning status-quo, maar bij 16 procent was er daadwerkelijk sprake van een inlevering. Vele executives merken op dat de vergoedingen niet langer een goede weerspiegeling vormen van de geleverde prestaties.

De onderzoekers stelden vast dat de basisverloning voor de executives tijdens het voorbije jaar gemiddeld met 8,8 procent zijn gedaald, terwijl bij de andere kaders een gemiddelde toename met 4,6 procent werd gemeld. Opgemerkt wordt dat 41,8 procent een salarisverhoging tussen 1 procent en 5 procent kreeg, terwijl 26,6 procent gewag maakte van een toename tussen 6 procent en 10 procent. Slechts 10 procent van de executives ontving een salarisverhoging van meer dan 20 procent. Er wordt aan toegevoegd dat ook het salarisverschil tussen mannelijke en vrouwelijke executives lijkt te verkleinen. Gemiddeld bleek het salaris van een mannelijke executive nog 22.075 dollar hoger te liggen dan het loon van een vrouwelijke collega.

“Het rapport spreekt de algemene percepties over de vergoeding van de executives tegen,” zegt Peter Felix, chief executive van de Association of Executive Search Consultants (AESC). “De resultaten van het onderzoek tonen immers aan dat de salarissen en bonussen van het topmanagement sinds de financiële crisis slechts een bescheiden stijging hebben laten optekenen. De cijfers maken duidelijk dat slechts 2,4 procent van de executives een basissalaris ontvangt van meer dan 500.000 dollar, terwijl 69 procent op maximaal 250.000 dollar recht heeft. Het gemiddelde basissalaris bedraagt 254.276 dollar. Bonussen blijven meestal onder de grens van 150.000 dollar.”

“Bedrijven moeten er echter rekening mee houden dat die terughoudendheid bij de vergoeding van de topkaders tot onvrede bij het management zou kunnen leiden en een rol zou kunnen spelen in het toenemende personeelsverloop op het executive-niveau,” waarschuwt Peter Felix.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive, verloning |  Facebook |

23-04-13

Amerikaanse chief executive ontvangt jaarloon van 12,3 miljoen dollar

Chief executives van de grote Amerikaanse bedrijven hebben het voorbije jaar gemiddeld een vergoeding van 12,3 miljoen dollar ontvangen. Daarmee hebben de toplui van het bedrijfsleven 354 keer meer verdiend dan de gemiddelde Amerikaanse werknemer. Dat blijkt uit een rapport van de American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). Er wordt nog opgemerkt dat de gemiddelde vergoeding van de chief executives met 5 procent is gedaald tegenover het jaar voordien. Dat was echter grotendeels te danken aan het technologiebedrijf Apple.

De best betaalde Amerikaanse chief executive van het voorbije jaar was Larry Ellison van het technologiebedrijf Oracle, dat aan zijn topman een vergoeding van 96,1 miljoen dollar uitbetaalde. Op de tweede plaats staat Brett Roberts van Credit Acceptance met 54,3 miljoen dollar, gevolgd door David Zaslav van Discovery Communications met 50 miljoen dollar. Er wordt nog opgemerkt dat de vergoeding van Timothy Cook, topman van Apple, van 376 miljoen dollar tot 4,2 miljoen dollar is teruggevallen. Het jaar voordien had hij nog kunnen rekenen op een bijzondere bonus.

De gemiddelde Amerikaanse werknemer ontving het voorbije jaar een vergoeding van 34.645 dollar. "De Amerikaanse werknemer moet elke dag vechten om rond te komen," merkt Richard Trumka, president van de vakbondsorganisatie, op. "De meesten wachten al lange tijd vergeefs op een loonsverhoging, terwijl bedrijven ook nog proberen te besparen op ziekteverzekeringen en pensioenen. Slechts weinigen hebben een inzicht in de verloning van de bedrijfstop." De vakbond vraagt dat bedrijven zouden verplicht worden de vergoedingen van de topkaders bekend te maken.

In het begin van de jaren tachtig verdiende een chief executive 42 keer meer dan de gemiddelde werknemer. Bij de eeuwwisseling had die kloof een piek bereikt, waarbij toplui van de ondernemingen vijfhonderd keer meer werden betaald dan de gewone arbeidskracht.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, verloning |  Facebook |

29-01-13

Britse bedrijven bevriezen verloning executives

In Groot-Brittannië wil 38 procent van de grootste bedrijven dit jaar de verloning van zijn executives bevriezen. Dat is het hoogste cijfer sinds de piek van de financiële crisis vier jaar geleden. Dat blijkt uit een bevraging van de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven door consulent PricewaterhouseCoopers. Volgens 48 procent van de ondervraagde bedrijven zullen ook de bonussen van de directeurs dit jaar niet worden verhoogd. Eventuele salarisverhogingen zouden beperkt blijven tussen 3 procent en 4 procent.

Slechts 10 procent van de grote Britse bedrijven zou een salarisverhoging van meer dan 4 procent overwegen. Ook wordt aangegeven dat 17 procent van de directeurs wellicht mogen verwachten dat hun bonus met meer dan een kwart zal worden ingekrompen. Een aantal grote Britse bedrijven is tijdens zijn jongste algemene vergaderingen op zwaar protest gestuit van investeerders. Het onderzoek toonde aan dat de remuneratie-comité"s van de bedrijven een herhaling van dat protest absoluut willen vermijden.

Daarom worden de vergoedingen teruggeschroefd, terwijl de financiële prestaties van de Britse bedrijven in het algemeen zijn verbeterd. "De protesten van de aandeelhouders zijn duidelijk aangekomen," merkt Tom Gosling, hoofd remuneratie bij PricewaterhouseCoopers, op. "De voorbije jaren zijn de gemiddelde bonussen opgeklommen tot bijna 80 procent van het basissalaris, maar verwacht wordt dat dit jaar slechts een niveau van ongeveer 60 procent zal worden gehaald. Daarmee wordt voor het tweede opeenvolgende jaar een afbouw opgetekend."

Lees Verder

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, bonus, verloning |  Facebook |