18-02-13

Verpakking moet verder kijken dan aantrekkingskracht in winkelrekken

Bedrijven moeten bij hun verpakkingen verder denken dan de winkelrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent MeadWestvaco. De onderzoekers merken op dat de verpakking in de winkelrekken bij de consument een tevredenheidsscore van 65 procent haalt, maar eens de aankoop is gebeurd, valt dat cijfer gevoelig terug. Bij de opslag wordt nog een score van 41 procent gehaald, maar bij het gebruik valt dat cijfer verder terug tot 38 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de consument aan een verpakking andere eisen stelt dan de aantrekkelijkheid in de winkelrekken. In de eerste plaats wordt gevraagd dat de verpakking tegen een verspilling of breuk beschermt (74 procent) en de integriteit van het product beschermt (72 procent).

Lees Verder

09:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verpakking, marketing |  Facebook |

06-01-12

Ethische vragen rond whisky in metalen blik

Het Britse bedrijf Scottish Spirits Imports heeft zware kritiek gekregen voor de lancering van een Schotse whisky in een metalen blik. Volgens Alcohol Concern, het Britse instituut tegen alcohol-misbruik, is van mening dat Scottish Spirits Imports met het initiatief een inbreuk pleegt tegen de verantwoorde alcohol-consumptie. Er wordt op gewezen dat de metalen blikken van 354 milliliter na het openen niet meer opnieuw gesloten kunnen worden en dus de consument stimuleren om de hele inhoud in één keer te consumeren.

"Scottish Spirits Imports wil het product aan een prijs van 5 dollar per blik begin februari op de Amerikaanse markt lanceren," voert het magazine Beverage Daily aan. "Het is volgens Alcohol Concern echter absurd om acht eenheden van een drank te verkopen in een blik dat niet kan worden gesloten, wat volgens het instituut betekent dat de hele inhoud in één keer moet worden geconsumeerd of gedeeltelijk moet worden weggegoten."

Ken Rubenfeld, vice-president van Scottish Spirits Imports, ontkent echter de aantijgingen. "Er is geen enkele reden waarom de consument zich met ons product minder verantwoord zou opstellen dan met andere verpakkingen," liet hij verstaan. Een woordvoerder van de Scotch Whisky Association zegt te erkennen dat de verpakking een aantal vragen zou kunnen oproepen, maar die zouden naar eigen zeggen met het betrokken bedrijf worden besproken wanneer dergelijke producten daadwerkelijk op de markt komen.

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: whisky, alcohol, verpakking |  Facebook |

08-12-11

Duurzaamheid en kwaliteit basis succes glazen verpakking

De vraag naar glazen verpakkingsmateriaal blijft stijgen, gevoed door een groeiende vraag van consumenten en bedrijven, waarbij vooral duurzaamheid en kwaliteitsvoordelen van het materiaal een belangrijke rol spelen. Dat is de conclusie van rapport van de European Container Glass Federation. Daarbij wordt opgemerkt dat de sector in Europa tijdens de eerste helft van dit jaar een productieniveau van 10,6 miljoen ton heeft gerealiseerd. Dat betekent een stijging met 4,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

"De sector heeft een herstel doorgemaakt waardoor de productie opnieuw het niveau evenaart dat voor het uitbreken van de financiële crisis werd behaald," merkt Niall Wall, voorzitter van de European Container Glass Federation, op. "Bovendien is groei altijd een positief teken. In het kader van de huidige crisis kan er gewag gemaakt worden van uitstekende resultaten." Glas zou volgens Wall tijdens de eerste helft van dit jaar ook betere resultaten hebben laten optekenen dan concurrerende technologieën zoals plastic.

Met die resultaten is volgens Wall de basis gelegd voor een verdere groei van de sector gedurende de volgende drie tot vier jaar. Hij verwijst daarbij naar de meerwaarde die glas op het gebied van kwaliteit te bieden heeft en aan de erkende voordelen op het gebied van duurzaamheid. Vooral in de sector van de energiedranken en sportmerken ligt volgens Wall nog een belangrijke groeimarkt. Het gaat volgens hem immers vaak om premium merken waarin het profiel van glas bijzonder goed past. Ook in sauzen, sappen, wijnen en voeding ziet Wall nog belangrijke mogelijkheden.

 

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: glas, verpakking |  Facebook |

30-09-11

China wordt grootste verpakkingsproducent ter wereld

Tegen het einde van volgend jaar zal China de grootste producent van verpakkingen ter wereld zijn geworden. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Catalysts Corporate Finance. Er wordt opgemerkt dat China volgend jaar zijn aandeel in de wereldwijde verpakkingsmarkt agressief wil uitbreiden. Dat streven zal volgens het rapport de concurrentie in de sector verscherpen en de dynamiek van de wereldwijde markt in belangrijke mate veranderen.

Op dit ogenblik heeft China de tweede grootste verpakkingsmarkt van de wereld. Op de eerste plaats staan voorlopig nog altijd de Verenigde Staten. Het voorbije jaar realiseerde de Chinese verpakkingsmarkt een omzet van 183,9 miljard dollar. In het rapport wordt opgemerkt dat ook Turkije, Brazilië, India en Rusland belangrijke investeringen in de verpakkingsmarkt hebben laten optekenen. Die evoluties zouden een belangrijke impact hebben op de Europese verpakkingssector.

"De verpakkingsmarkt is in belangrijke mate gelinkt aan het bruto binnenlandse product," voert onderzoeker Richard Sanders aan. "Economieën die een belangrijke economische groei laten optekenen, worden ook gekenmerkt door een toenemende verpakkingsmarkt. In de Europese regio blijven de consumentenbestedingen relatief beperkt, zodat de verpakkingsmarkt niet langer groeit. De sector investeert dan ook steeds meer in andere regio's."

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, verpakking |  Facebook |

25-06-11

Europa schroeft hoeveelheid verpakkingsafval gevoelig terug

De hoeveelheid verpakkingsafval in de vijftien traditionele lidstaten van de Europese Unie is op amper één decennium met 43 procent gedaald. Dat is in grote mate te danken aan een verbeterde recuperatie en recyclage. Dat is de conclusie van een studie van de European Organization for Packaging and the Environment (Europen). Daarbij wordt opgemerkt dat drie jaar geleden nog slechts 17 miljoen ton verpakkingsafval op vuilnisbelten of verbrandingsovens zonder energierecuperatie terecht kwam. Tien jaar voordien was dat nog ongeveer 30 miljoen ton.

"Uit het rapport is volgens Europen duidelijk dat de verpakkingssector erin geslaagd is om de groei van het bruto binnenlandse product en de afvalproductie los te koppelen," merkt het webmagazine Foodnavigator.com op. "De resultaten zijn volgens de organisatie bovendien een bewijs van het succes van de afvalstrategie die de Europese Unie bijna twintig jaar geleden heeft uitgestippeld. Nochtans hebben een aantal demografische evoluties, zoals de vergrijzing en de stijging van het aantal kleine gezinnen geleid tot een grotere consumptie van verpakte producten."

Er wordt opgemerkt dat de consumptie van verpakking in Groot-Brittannië in de loop van één decennium stabiel is gebleven op 175 kilogram per jaar. In Denemarken werd een stijging van 158 kilogram naar 165 kilogram opgetekend, terwijl Oostenrijk een toename van 140 kilogram tot 142 kilogram liet optekenen. In Nederland was sprake van een stijging van 161 kilogram naar 169 kilogram. In Frankrijk werd een volumegroei van 194 kilogram naar 200 kilogram geregistreerd.

"De ontwikkelende economieën lieten de grootste groei optekenen," merkt Europen op. "In Ierland werd een stijging van 185 kilogram naar 233 kilogram genoteerd. Ook Portugal liet een toename van 101 kilogram naar 168 kilogram optekenen." Er wordt aan toegevoegd dat aan de lidstaten een recyclageniveau van 55 procent werd gevraagd. Alle landen zijn daar volgens Europen ook in geslaagd. België, Nederland en Duitsland lieten recyclagescores van meer dan 70 procent optekenen. Nieuwe lidstaten krijgen tot het midden van het decennium om het gevraagde niveau te halen.

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, verpakking |  Facebook |

28-04-11

Plastiek wordt belangrijker dan glas in verpakkingsindustrie

Plastiek flessen en vaten zullen tegen het midden van het decennium de snelste groei van de hele Europese verpakkingssector kennen en tegen het einde van het decennium een grotere industrie vormen dan glazen containers. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Pira International. Opgemerkt wordt dat het productievolume van plastiek flessen sinds het midden van het voorbije decennium jaarlijks met ongeveer 12 miljard eenheden is gestegen. Tegen het midden van het huidige decennium zou die groei toenemen tot 17 miljard eenheden.

In het rapport wordt opgemerkt dat pet-flessen de voorbije jaar de sterkste groei in de sector van drankenverpakkingen heeft laten optekenen en in vele toepassingen glazen flessen, kartonverpakkingen en drankenblikken hebben vervangen. Vooral voor frisdranken, bronwaters en melk zal plastiek volgens het rapport steeds meer in de plaats komen van glazen flessen, terwijl ook bij voedingsproducten ook een duidelijke overstap van glas naar plastiek zou opgemerkt worden.

Plastiek heeft volgens het rapport verscheidene voordelen. "Plastiek is doorschijnend, onbreekbaar, licht en recycleerbaar," merkt Pira International op. "Bovendien heeft plastiek ook een flexibel design." Er wordt aan toegevoegd dat de productie van plastiek flessen ook goedkoper is dan de andere alternatieven. Volgens Pira International zullen technologische ontwikkelingen een belangrijke rol spelen in de verdere groei van de sector, waarbij mogelijkheden zouden worden gecreëerd voor meer gesofisticeerde en duurdere producten.

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: glas, plastiek, verpakking |  Facebook |

21-01-11

Zilvercoating biedt mogelijkheid in voedselveiligheid

Wetenschappers aan het Institute of Nanotechnology and Advanced Materials aan de Bar-Ilan University in Israel hebben een technologie ontwikkeld om papier te coaten met nanodeeltjes zilver. Die combinatie zou het papier dodelijk maken voor bacteriën zoals E.coli en potentieel een nieuw type verpakkingsmateriaal kunnen vormen. Zilver wordt al vaak gebruikt om bacteriën te bestrijden en wordt al toegepast in textiel, vezels, plastiek en metalen voor biomedische toepassingen.

Onder meer wordt zilver gebruikt in verbandmateriaal voor wonden en katheders die resistent zijn aan microben. Ook wordt het edelmetaal gebruikt in geurbestendige kousen. "Tot nu toe waren de wetenschappers er echter nog niet in geslaagd om zilverdeeltjes aan papier te bevestigen," aldus het webmagazine Foodnavigator.com. "De nieuwe technologie maakt echter gebruikt van geluidsgolven met hoge frequenties om de zilverdeeltjes aan het papier vast te hechten."

De onderzoekers wijzen erop dat de technologie in laboratoriumtesten dodelijk bleek te zijn voor bacteriën zoals E.coli en S.aureus, twee bronnen van voedselvergiftiging. "Dat biedt de mogelijkheid om de technologie te gebruiken als verpakkingsmateriaal om de levensduur van voedingswaar in de winkelrekken te verlengen," merken de onderzoekers op. "Bovendien zou de coating-methode kunnen worden uitgebreid tot andere nanomaterialen, om verpakkingen onder meer waterbestendig of sterker te maken."