11-08-13

Aanbieders online games moeten optreden tegen pathologisch gedrag

Aanbieders van online games moeten een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheidszin tonen om het gevaar op verslaving bij een aantal gebruikers tegen te gaan. Indien geen maatregelen worden genomen, dreigt mogelijk een ingrijpen van de overheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University, de University of Derby en de Nottingham Trent University. De onderzoekers stellen dat tussen 7 procent en 11 procent van de gamers een problematisch gedrag vertoont dat op een mogelijke verslaving zou kunnen wijzen. Aangevoerd wordt dat sommige spelers aan één sessie tussen veertig en negentig uur besteden.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online games, verslaving |  Facebook |

04-08-13

Werklozen lopen groter gevaar op internetverslaving

Werklozen lopen een groter gevaar dan de gemiddelde bevolking om met een internet-verslaving geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Northampton bij meer dan vijfhonderd Britse werklozen. De Britse onderzoekers merken op dat het fenomeen kan worden gelinkt aan het feit dat werklozen zich vaak gemarginaliseerd voelen en het idee hebben geen controle meer te hebben over hun leven. Door het veelvuldig gebruik van het internet om de tijd te doden, dreigt volgens de wetenschappers het gevaar op verslaving. De onderzoekers waarschuwen dat de overheid maatregelen dient te nemen om het probleem te bestrijden.

“Ongeveer 60 procent van de Britse volwassenen kan eigenlijk als een internet-verslaafde worden bestempeld,” geeft onderzoekster Nada Kakabadse, experte technologie en sociaal gedrag aan de University of Northampton, aan. “Niet alleen jongeren worden door een internetverslaving bedreigd. Ook werklozen lopen een groter risico om afhankelijk te worden van het online medium. Het fenomeen van het compulsief online gedrag blijkt bij een economische crisis erger te worden. Werkloze vrouwen vormen de grootste groep compulsieve online gebruikers. Vrouwen gebruiken het internet ook vooral om zich emotioneel beter te voelen.”

De isolatie van werklozen evolueert volgens de onderzoek snel tot een probleem dat een reële bedreiging inhoudt voor de sociale en politieke stabiliteit. Volgens Kakabadse vormt vooral sexting, het verzenden van seksueel geladen berichten en beelden, een vroeg signaal van een dreigende online verslaving bij werklozen. Anderzijds blijkt dat bij tewerkgestelden een excessief gebruik van email en bloggen tekenen kunnen zijn van een verhoogde kans op internetverslaving. Ook workaholics zijn volgens de onderzoekster meer geneigd om compulsieve internet-gebruikers te worden. Kakabadse wijst er verder nog op dat internet-verslaafden ook minder geneigd zijn om op persoonlijke ondersteuning van vrienden beroep te doen.

Lees Verder

09:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, internet, verslaving |  Facebook |

09-06-13

Verslaving is een zelfgekozen pathologie

Het verlangen naar drugs zoals nicotine kan worden opgemerkt in specifieke hersenregio's die onder meer te maken hebben met motivatie, het plannen van acties en het bepalen van de waarde van het handelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McGill University. De onderzoekers merken op dat abnormale interacties tussen deze verschillende hersengebieden een belangrijke impact kunnen hebben op verslavingen. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat verslaving een zelf gekozen pathologie is.

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verslaving, gezondheid |  Facebook |

26-01-13

Sociaal isolement leidt tot grotere gevoeligheid voor verslaving

Sociaal isolement leidt tot een grotere gevoeligheid voor verslavingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas bij ratten. De onderzoekers stelden vast dat sociaal geïsoleerde ratten tijdens een cruciale periode van de adolescentie gevoeliger blijken te zijn voor een verslaving aan amfetamines en alcohol. Een amfetamine-verslaving blijkt bij sociaal geïsoleerde ratten ook minder gemakkelijk te behandelen. Er wordt aan toegevoegd dat de problemen ook blijven bestaan wanneer de ratten opnieuw in de gemeenschap worden geïntroduceerd.

"Geïsoleerde ratten blijken gemakkelijker te manipuleren," merkt onderzoeksleider Hitoshi Morikawa, professor neurobiologie aan het College of Natural Sciences van de University of Texas. "De dieren blijken gevoeliger voor beloningen en het duurt ook langer om een conditionering weer weg te werken." De onderzoekers stelden vast dat geïsoleerde ratten sneller een voorkeur vertoonden voor specifieke dozen met amfetamines en alcohol dan hun soortgenoten. Ook wordt opgemerkt dat die voorkeur al na één contact met de drugs kon worden vastgesteld.

Bij andere ratten dienden de drugs herhaaldelijk te worden toegediend vooraleer een conditionering optrad. De onderzoekers wijzen erop dat de studie laat uitschijnen dat bij een verslaving een bredere dynamiek actief is dan louter de invloed van het product. Er wordt aan toegevoegd dat niet alleen isolatie, maar ook andere negatieve omgevingen het individu gevoeliger kunnen maken voor verslavende middelen. Bovendien achten de onderzoekers het waarschijnlijk dat dit fenomeen ook opgaat voor andere problemen, zoals obesitas.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verslaving, gezondheid |  Facebook |

23-12-12

Videogames kunnen even verslavend werken als gokken of alcohol

Videogames kunnen even verslavend werken als gokken of alcohol. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University. De onderzoekers stellen dat verslaafde videogamers, net zoals bij alcoholisten of zware gokkers, geen kracht hebben te stoppen met denken aan games. Onderzoeksleider Olivia Metcalf stelde vast dat verslaafde spelers prioriteit bleken te geven aan informatie die gerelateerd is aan videogames. Verslaafde spelers slagen er volgens haar niet in om hun gedachten op andere dingen, ook al willen ze niet aan videogames denken, te concentreren. Metcalf merkt op een gelijkaardig fenomeen wordt opgemerkt bij gebruikers van heroïne, nicotine, alcohol en ook bij overdreven gokkers. Die selectieve aandacht is volgens haar een significante factor in de ontwikkeling van een verslaving. De slachtoffers worden ook geconfronteerd met negatieve ontwikkelingen in de eetgewoonten, slaap, relaties en werk.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames, gezondheid, verslaving |  Facebook |

19-02-12

Eén op tien Amerikaanse kinderen heeft ouder met alcohol-probleem

Eén op de tien kinderen in de Verenigde Staten heeft een vader of moeder die aan alcohol verslaafd is. Bij een groot aantal kinderen kampen beide ouders met een alcoholprobleem. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Samhsa), die zich onder meer met verslavingszorg bezighoudt. Volgens het rapport wonen 7,5 miljoen kinderen in de Verenigde Staten samen met een aan alcohol verslaafde vader of moeder.

Ongeveer 1,4 miljoen kinderen leven samen met slechts één ouder. Bij 1,1 miljoen kinderen gaat het om een gezin dat door een alleenstaande moeder wordt geleid. De onderzoekers merken op dat kinderen die met alcoholisten moeten samenleven een groter risico lopen om met mentale problemen, zoals depressie of angsten, geconfronteerd te worden. Ook zou er volgens Samshsa vaker sprake zijn van misbruik of verwaarlozing.

De onderzoekers merken op dat de betrokken kinderen vaak ook met cognitieve problemen en taalmoeilijkheden te maken krijgen. Ook blijken ze vier keer meer het risico te lopen om zelf een alcohol-probleem te ontwikkelen. "De cijfers tonen nogmaals aan dat alcoholisme een belangrijk probleem voor de openbare gezondheid oplevert," merkt Pamela Hyde, directeur van het Samhsa, op. "Er moeten dan ook inspanningen worden geleverd om alcohol-misbruik aan te pakken."

21:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, verslaving |  Facebook |

04-02-12

Mannen hebben andere verslaving dan vrouwen

De hersenen van mannen en vrouwen gaan anders om met verslaving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale School of Medicine bij dertig cocaïneverslaafden. Uit een hersenscan bleek dat bij vrouwen het verlangen naar cocaïne vooral werd geactiveerd door stress, terwijl bij mannen de drug zelf het verlangen stimuleerde. De vaststelling van de Amerikaanse wetenschappers zou naar eigen zeggen kunnen betekenen dat verslaafde mannen gebaat zijn bij een andere therapie dan vrouwen.

"Zoals verwacht vertoonden de cocaïne-verslaafden een grotere activering in bredere regionen van het brein die gelinkt zijn met afhankelijkheid en motivatie dan de controlegroep, die slechts occasioneel alcohol consumeerden," voeren de onderzoekers aan. "De patronen van de activering kenden echter bij mannen en vrouwen opmerkelijke en significante verschillen wanneer ze geconfronteerd werden met enerzijds stress-situaties en anderzijds druggerelateerde onderwerpen."

"De behandeling van de verslaving is heel anders bij verslaafden die bij stress verlangens ervaren dan wanneer de hunkering ontstaat uit drugstekenen," benadrukt onderzoeksleider Marc Potenza. "Het is belangrijk om de onderliggende biologische mechanismen van deze verlangens te begrijpen." Volgens Potenza hebben verslaafde vrouwen meer baat bij behandeling gericht op stressvermindering. Voor mannen zou volgens hem daarentegen een cognitieve gedragstherapie meer geschikt zijn.

08:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cocaïne, verslaving |  Facebook |

10-10-11

Extreme sporters en gokkers hebben veel gemeen

Extreme sporters hebben veel gemeen met gokkers. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Universiteit Bergen. De Noorse onderzoekers stellen dat extreme sporters, zoals autopiloten of parachutespringers, even verslaafd lijken aan de opwinding dan gokkers. Bovendien zouden ook de reacties van deze sporters even impulsief zijn als verslaafde gokkers. Wel wordt opgemerkt dat verslaafde gokkers uiteindelijk vaak geconfronteerd worden met grote financiële verliezen en economisch problemen, terwijl extreme sporters daarentegen een relatief gezonde levensstijl nastreven.

Uit de resultaten van het onderzoek zou volgens de onderzoekers kunnen blijken dat ook gokkers aan hun drang zouden kunnen voldoen zonder hun gezondheid of economische veiligheid in gevaar te brengen. "Beide groepen vertonen een sterke drang naar intense stimulansen," merken ze op. "Bij valschermspringers is die stimulans afkomstig van het uiterst gecompresseerde karakter van hun sport, terwijl het bij gokkers draait om de grote sommen geld die worden ingezet."

De Noorse onderzoekers merken echter op dat er één belangrijk verschil kan worden opgemerkt tussen beide groepen. "Valschermspringers zijn op zoek naar een nieuwe ervaring, terwijl gokkers in een routine zijn vastgeraakt," merken ze op. "Valschermspringers eindigen niet met uren onafgebroken te springen, terwijl bij verslaafde gokkers wel een drang aanwezig is om onafgebroken te spelen. Omdat valschermspringers minder vaak en meer intens actief zijn, is de opwinding van het nieuwe bij hun ook veel groter."

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gokker, sport, verslaving |  Facebook |

27-09-11

Meer dan half miljoen internet-verslaafden in Duitsland

Duitsland telt meer dan een half miljoen internet-verslaafden. Dat zegt Mechthild Dyckmans, specialist verslavingen bij de Duitse regering. Opgemerkt wordt dat 560.000 Duitsers het gebruik van het internet niet onder controle kunnen houden. Bij tienermeisjes zou 5 procent aan een internet-verslaving lijden. Bovendien wordt er aan toegevoegd dat nog eens ongeveer 2,5 miljoen Duitsers moet worden bestempeld als een problematisch internetgebruiker.

"Internetverslaafden blijken vaak in het werkelijke leven niet veel erkenning gevonden te hebben en blijken het ook moeilijk te hebben om vrienden te maken," voert Mechthild Dyckmans tegenover het persbureau AFP aan. "Deze groep voelt zich comfortabeler om online naar vrienden te zoeken." Dyckmans voegt er aan toe dat vooral de jongere internet-gebruikers gevoelig zijn voor een mogelijke internet-verslaving.

Dyckmans merkt op dat 5 procent van de jonge vrouwelijke internet-gebruikers met een problematisch online gedrag wordt geconfronteerd. "Daarmee vormt deze groep de meest kwetsbare populatie van alle internetgebruikers," voert ze aan. De oorzaak van het fenomeen moet volgens haar vooral gezocht worden in de grote populariteit van sociale netwerken bij deze bevolkingsgroep. Met 3 procent zijn jongens van dezelfde generatie volgens Dyckmans iets minder bedreigd. In die bevolkingsgroep komt volgens het gevaar vooral van online games.

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internet, verslaving |  Facebook |

20-09-11

Fanatieke sportliefhebbers brengen levenskwaliteit in gevaar

Fanatieke sportliefhebbers dreigen hun relatie in gevaar te brengen. Dat zegt Josh Klapow, klinisch psycholoog aan de School of Public Health van de University of Alabama, naar aanleiding van de start van het nieuwe football-seizoen in de Verenigde Staten. Volgens Klapow raken sommige supporters zo gefixeerd op hun sport dat hun relatie en levenskwaliteit in het gedrang dreigen te komen. Er moet volgens Klapow een duidelijk verschil worden gemaakt tussen een geëngageerde fan en een football-verslaafde.

"Football behoort tot de Amerikaanse cultuur en vele Amerikanen houden van de sport," voert Klapow aan. "Voor sommige mensen wordt de sport echter een obsessie. Die verslaving heeft niets te maken met het aantal uren dat het football wordt gevolgd, maar wel met het feit dat die interesse zo ver gaat dat ze leidt tot negatieve gedragingen. Cruciaal is het effect dat de sport heeft op de verplichtingen in het dagelijkse leven."

"Er zijn een aantal duidelijke signalen die wijzen op een risicogedrag," merkt hij op. Supporters die tijdens andere activiteiten aan de sport denken of geïrriteerd raken wanneer het spel wordt onderbroken, behoren volgens hem zeker tot de risicogroepen, net zoals het missen van belangrijke familiesamenkomsten of andere evenementen om een wedstrijd te kunnen volgen. Ook een depressieve, boze of gewelddadige stemming wanneer een bepaald team heeft verloren is volgens hem een alarmsignaal dat het zoeken van hulp noodzakelijk zou kunnen maken.

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, verslaving, gezondheid |  Facebook |

27-06-11

Zuid-Korea heeft gespecialiseerde kliniek voor internetverslaafden

In Zuid-Korea is een gespecialiseerd ziekenhuis opgericht om internet-verslaafden te helpen. De Save Brain Clinic van het Gongju National Hospital biedt gespecialiseerde behandelingen aan de honderdduizenden Zuid-Koreanen bij wie officieel een internetverslaving is vastgesteld. Zuid-Korea kent de grootste internet-penetratie van de wereld. De Save Brain Clinic, die in mei van dit jaar zijn deuren opende, biedt naar eigen zeggen de eerste gespecialiseerd behandelingen voor internet-verslavingen.

"In het Gongju National Hospital, een psychiatrisch ziekenhuis op ongeveer 120 kilometer ten zuiden van Seoul, wordt een vijfweekse behandeling aangeboden, met inbegrip van groepsessies, kunsttherapieën, geneesmiddelen en processen zoals neurofeedbank en magnetische stimulatie van de hersenen," voert het persbureau AFP aan. "Lee Jaewon, hoofd van de Save Brain Clinic, merkt op dat internet-verslaving weliswaar niet wordt erkend als een mentale afwijking, maar inmiddels al diep is doorgedrongen in de Zuid-Koreaanse maatschappij.

"Internet-verslaving is geen voorbijgaande jeugdzonde," voert Lee Jaewon aan. "Het gaat om een ernstige aandoening en ouders moeten zich niet beschaamd voelen om hun kinderen voor een behandeling naar het ziekenhuis te brengen vooraleer het te laat is." Hij merkt daarbij op dat internet-verslavingen al fatale gevolgen hebben gehad. Jaewon voegt er aan toe dat de kliniek zich in eerste instantie richt op jongeren, maar ook openstaat voor volwassenen met een problematisch internet-gebruik.

08-08-06

Internetverslaving grijpt verder om zich heen

De internetverslaving grijpt steeds verder om zich heen. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van de online prijsvergelijker Kelkoo. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf daarbij toe langer te internetten dan ze vooraf hadden gepland en bijna negentig procent bekende het internet te zouden missen indien ze geen toegang zouden hebben.

"Ruim 54 procent van de Nederlanders geeft aan dat ze vaak langer internetten dan ze zich van tevoren hadden voorgenomen," aldus het Algemeen Dagblad. "Van de 65 procent die een partner heeft, vindt bijna 10 procent dat deze te lang met internet bezig is. Van de 32 procent van de respondenten die kinderen hebben, vindt ruim 12 procent dat deze te lang internetten."

Maar 88 procent van de ondervraagden gaf ook toe het internet te zouden missen als ze er geen toegang toe zouden hebben. Eén op zes bekende ook dat zijn internetgedrag als een verslaving aanvoelt. Daarnaast doet ruim 43 procent vaak wat anders op internet dan hij of zij in eerste instantie van plan was. Ruim de helft van de ondervraagden internet langer dan ze eigenlijk zouden willen.

Verder bleek dat ruim 40 procent van de ondervraagden later naar bed ging omdat ze nog aan het internetten waren. Bijna 10 procent brengt door zijn internetgedrag minder tijd door met zijn partner, kinderen of vrienden.

13:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, verslaving |  Facebook |