20-07-16

Steden dragen groot deel wereldwijde economische groei

De groei van het wereldwijde bruto binnenlandse product zal het volgende decennium in belangrijke mate worden gedragen door kleinere steden in opkomende markten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ogilvy & Mather in twaalf opkomende landen, die het voorbije jaar 82 procent van de wereldwijde economische groei vertegenwoordigden. Opgemerkt wordt dat de toenemende verstedelijking de bestedingen van de consument stimuleert. Er wordt aan toegevoegd dat de meeste snelgroeiende markten - vooral in de regio Azië - worden gekenmerkt door een massale migratie naar de stedelijke agglomeraties, waar de nieuwe middenklasse interessante banen hoopt te kunnen vinden.

Volgens het rapport zal de wereldwijde middenklasse tegen het midden van het volgende decennium 4,9 miljard mensen tellen. Op dit ogenblik bestaat die groep uit ongeveer 4 miljard inwoners, terwijl in het begin van de jaren tachtig de middenklasse slechts 1 miljard leden telde. “Kleinere steden, vooral in China, bieden dan ook voor merken meer groeimogelijkheden dan de sterk gesatureerde grote metropolen,” merken de onderzoekers op. “De inwoners van de snelgroeiende steden tonen zich minder merkbewust en laten zich niet gemakkelijk beïndrukken door de concurrende commerciële campagnes.”

“Deze bevolkingsgroep heeft bovendien meer waardering voor de productervaring dan voor de productreputatie,” aldus Ogilvy & Mather. Tevens tonen deze consumenten een grote bezorgheid voor voedselveiligheid en leefmilieu. Deze shoppers zijn ook bereid voor veilige producten, vooral voor kinderen, een extra bedrag te betalen.” In vele opkomende markten voeren lokale producten een sterke concurrentie met internationale merken, maar er moet worden vastgesteld dat consumenten vaak een groter vertrouwen hebben in geïmporteerde producten dan in de binnenlandse alternatieven. Dat geldt echter alleen wanneer het buitenlandse product zijn waarde en merkbeleving kan aantonen.”

“Merken moeten dan ook een inzicht hebben in de culturele en fysieke aspecten van deze kleinere steden, zodat een reële band kan worden opgebouwd met een nieuwe klasse consumenten,” aldus nog het rapport.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstedelijking |  Facebook |

27-03-14

Verstedelijking wordt impuls Chinese consumptiebestedingen

De Chinese consumptiebestedingen zullen een bijkomende impuls krijgen door de verdere verstedelijking van het land. Volgens de Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation (Caitec) zal tegen het einde van dit decennium immers 60 procent van de Chinese bevolking in stedelijke gebieden wonen. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook de bewoners van de landelijke Chinese regio’s bijzonder optimistisch waren over de toekomst, waarbij een toenemend inkomen hen naar eigen zeggen mogelijkheden zal bieden om hun bestedingen op te drijven, waarbij in eerste plaats wordt gedacht aan huisvesting, auto’s en toerisme.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, verstedelijking |  Facebook |

26-09-12

Elke dag worden twintigduizend voetbalterreinen stadsgebied

De snelle uitbreiding van de steden betekent een bedreiging van de biodiversiteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University, de Texas A&M University en de Boston University. De onderzoekers stellen dat de stedelijke gebieden wereldwijd tegen het einde van het volgende decennium met meer dan 1,2 miljoen vierkante kilometer zullen zijn uitgebreid. Er wordt aan toegevoegd dat tijdens de eerste drie decennia van deze eeuw elke dag 20.000 voetbalterreinen tot stedelijk gebied worden omgezet. Dat gaat gepaard met de aanleg van wegen en andere infrastructuur, wat volgens de onderzoekers een grote druk op het leefmilieu zal zetten.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstedelijking |  Facebook |

11-04-12

Wereldwijde stedelijke agglomeratie groeit met 1,2 miljoen vierkante kilometer

Indien de ontwikkelings-patronen van de stedelijke omgeving niet worden bijgestuurd, zal het wereldwijd stadsgebied tegen het middel van de eeuw met 1,2 miljoen vierkante kilometer uitbreiden. Dat komt overeen met het grondgebied van Frankrijk, Duitsland en Spanje samen. Dat is de conclusie van een rapport van de Verenigde Naties. Volgens een aantal experts zullen de keuzes rond urbanisatie een sleutelrol vertegenwoordigen in de duurzaamheid van het leefmilieu.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstedelijking |  Facebook |

11-03-12

Mobiele telefoon en verstedelijking toekomstbepalend in India

Belangrijke trends, zoals de snelle verstedelijking en de groeiende populariteit van de mobiele telefoons, zullen de gewoonten van de Indiase consument gevoelig veranderen. Dat is de conclusie van een enquête van de bureaus Kinetic en Lightspeel Research bij ongeveer drieduizend consumenten in Ahmedabad, Bangalore, Delhi, Hyderabad, Kolkata en Mumbai. Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de Indiase consumenten de vrijheid van keuze en de mogelijkheid om een beter aanbod te vinden, een belangrijk element van het shoppen noemt.

Er wordt aan toegevoegd dat 74 procent van de ondervraagden het shoppen een gebruiksvriendelijke manier vindt om producten te verwerven. Daarnaast zegt 69 procent dat shoppen hen de mogelijkheid biedt om iets te kopen wanneer ze vinden dat te verdienen. Ook bleek dat 55 procent van de jonge consumenten aangeeft graag shoppingcenters te bezoeken met vrienden. Toch geeft 71 procent bereid te zijn om het socialiseren terug te schroeven, zodat ze meer geld beschikbaar zouden hebben om aankopen te doen.

Ook wordt opgemerkt dat 73 procent van de ondervraagden onderweg voeding en drank zegt aan te kopen, terwijl 77 procent graag op restaurant gaat met vrienden. Uit de enquête blijkt verder dat 73 procent van de Indiase consumenten aangeeft een voorkeur te geven aan een mobiele telefoon boven een desktop of laptop, terwijl 71 procent toegeeft zijn mobiele telefoon onmogelijk te kunnen missen. Verwacht wordt dat het mobiele internet in India over vier jaar 200 miljoen gebruikers zal kennen. Dat is vijf keer meer dan het huidige niveau.

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, mobiele telefoon, verstedelijking |  Facebook |

10-03-12

Chinese verstedelijking leidt niet tot groeiende middenklasse

De Chinese verstedelijking biedt geen garantie op een grotere consumptie. Het is dan ook niet zeker dat China in staat zal zijn om de Verenigde Staten als wereldwijde supermacht te vervangen. Dat is de conclusie van een rapport van Kam Wing Chan, professor geografie aan de University of Washington. De onderzoeker wijst er daarbij op dat de verstedelijking in het westen gepaard is gegaan met een groeiende middenklasse, maar in China worden volgens hem vooral grotere concentraties opgetekend van arme arbeiders, die vanuit het platteland in de stad een baan proberen te vinden.

"Deze arbeiders komen meestal terecht in laagbetaalde banen in de industrie of dienstensector," voert Kam Wing Chan aan. "Deze bevolkingsgroep beschikt nagenoeg niet over een bestedingsbudget en heeft weinig vooruitzichten  om tot de middenklasse te kunnen doordringen." De Amerikaanse onderzoeker wijst ook op de maatregelen die meer dan vijftig jaar geleden werden doorgevoerd door toenmalig Chinees leider Mao Tse Tung, die de landelijke bevolking de toegang tot de stad verbood.

"Dat verbod is inmiddels opgeheven, maar inwijkelingen vanuit het platteland hebben nog altijd slechts in beperkte mate toegang tot sociale voorzieningen en onderwijsmogelijkheden," benadrukt Kam Wing Chan. De Amerikaanse onderzoeker wijst erop dat de Chinese steden vorig jaar een totale populatie van 666 miljoen inwoners telden. Daarvan hadden volgens hem echter 206 miljoen mensen de minderwaardige inwijkelingen-status, die volgens Kam Wing Chan nagenoeg een onuitputtelijke bron van misbruik op de arbeidsmarkt vormen en weinig toekomstkansen hebben.

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, verstedelijking |  Facebook |

22-08-11

Verstedelijking heeft gigantische implicaties voor leefmilieu

De wereldwijde explosieve groei van steden gedurende de volgende twee decennia bedreigen de wereldbevolking en het milieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van een groep wetenschappers onder leiding van Karen Seto, professor stadsontwikkeling aan de Yale School of Forestry & Environmental Studies. De onderzoekers merken daarbij op dat de stedelijke gebieden over een periode van twintig jaar met 590.000 vierkante mijl - ongeveer de oppervlakte van Mongolië - zullen toenemen om 1,47 miljard extra stadsbewoners te kunnen opvangen.

"Het is heel waarschijnlijk dat deze steden zullen worden ontwikkeld in gebieden met een grote biodiversiteit," merkt Karen Seto op tegenoveer het webmagazine ScienceDaily. "Voor die verstedelijking zullen bossen, biologische hotspots, savannes en kustgebieden moeten verdwijnen. Dat zijn stuk voor stuk gevoelige en kwetsbare locaties." Opgemerkt wordt dat er vooral langs de kust een grote verstedelijking is opgetreden, waardoor infrastructuur en bewoners volgens Seta een groter gevaar lopen het slachtoffer worden van overstromingen, tsunamis, orkanen en andere milieurampen.

"De verstedelijking heeft een grote impact op het leefmilieu," voert Karen Seto nog aan. "Het fenomeen leidt tot een verlies aan biotopen en landbouwgronden, maar ook tot een verandering in het lokaal en regionaal klimaat." De onderzoekers voegen er aan toe dat de verstedelijking tijdens de laatste dertig jaar van de vorige eeuw minstens 22.400 vierkante mijl - ongeveer de helft van de Amerikaanse staat Ohio - in beslag heeft genomen.

Er wordt opgemerkt dat de helft van de verstedelijking in China wordt gedreven door de groeiende middenklasse, terwijl in India en Afrika vooral sprake is van een toenemende populatie. "Een groter inkomen leidt tot een vraag naar grotere woningen en meer stedelijke ontwikkeling, wat grote implicaties heeft voor het behoud van biodiversiteit, het verlies aan opvang van koolstofdioxide en energieverbruik," waarschuwt Karen Seto.

09:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstedelijking |  Facebook |

26-06-11

Marketeers lijken blind voor evoluties consument

De consument veroudert en verstedelijkt, maar toch blijken marketeers zich van die veranderingen weinig bewust te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Boston Consulting Group. Michael Silverstein, partner bij Boston Consulting Group, noemt die vaststelling verbijsteren, zeker wanneer men er rekening mee houdt dat vijftigplussers aan boodschappen even veel uitgeven dan jongere generaties en ook de verstedelijking voor grondige verschuivingen zorgt.

"Oudere consumenten hebben een groter vertrouwen," merkt Michael Silverstein, partner bij Boston Consulting Group, op tegenover het magazine Marketing Daily. "Bij vijfenvijftigplussers zegt 38 procent zich zorgen te maken over de toekomst, terwijl dat niveau bij de gemiddelde bevolking op 52 procent ligt. Er is bij de vijftigplussers echter ook een verschil tussen de welgestelde consumenten en hun minder fortuinlijke landgenoten. Welgestelde consumenten met een uitgebalanceerd budget kijken met vertrouwen naar de volgende dertig of veertig jaar."

Die welgestelde groep omvat tussen 20 procent tot 25 procent van de vijfenvijftigplussers. "Er is echter ook een derde groep die zich tussen de welgestelden en minder fortuinlijken bevindt," voert Silverstein aan. "Deze groep heeft gezien wat er is gebeurd met de beurzen, het vastgoed en de arbeidsmarkt en voelen zich daardoor gedestabiliseerd. "Deze drie verschillende groepen hebben elk hun specifieke behoeftes, maar slechts weinig bedrijven probeert een echte conversatie aan te gaan met deze consumenten."

Silverstein merkt op dat oudere consumenten er vaker voor kiezen om in de stad te blijven wonen in plaats van naar gepensioneerden-gemeenschappen te verhuizen. "Dit zijn andere consumenten," merkt Silverstein op. "Deze groep gaat niet zo vaak op café of naar de bioscoop, maar houdt er wel van om thuis te koken. Deze bevolkingscategorie weet ook bijzonder veel over wijn en heeft steeds meer tijd om nieuw dingen aan te leren. Bovendien is deze groep heel gepassioneerd door zijn hobby en heeft een kijk op de wereld. Die evolutie gebeurt onder de neus van de marketeers."

 

 

24-03-11

Wereldbank start online platform rond verstedelijking

Begin juli lanceert de Wereldbank het online Urbanization Knowledge Platform. Dat nieuwe platform moet een aantal belanghebbenden - zoals beleidsmakers, academici, de Wereldbank en andere groepen - samen brengen om ideeën uit te wisselen rond de groeiende omvang en belangrijkheid van steden in de wereld. De Wereldbank werkt voor het nieuwe initiatief samen met het Penn Institute for Urban Research van de University of Pennsylvania.

Het Urbanization Knowledge Platform wil met online communicaties een snelle uitwisseling van informatie over urbanistische thema's mogelijk te maken en elementen aan te brengen om een aantal beleidsvragen te helpen oplossen. Daarbij zullen een aantal centrale thema's worden gehanteerd, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan economische ontwikkeling, sociale inclusie en mobiliteit, duurzaamheid en bestuur. De initiatiefnemers merken immers op dat de verstedelijking in de toekomst een steeds belangrijker thema zal worden.

Tegen het midden van de eeuw zal 70 procent van de wereldbevolking in stedelijke agglomeraties wonen. Edward Glaeser, professor urbanistisch economie aan de Harvard University, wijst er daarbij op dat steden de beste plaatsen zijn om te wonen. "Steden zijn gezond, gelukkig, intelligent, duurzaam en rijk," merkt hij op. "Steden zijn agglomeraties die creativiteit en ondernemingszin stimuleren en het geheel daadwerkelijk beter maakt dan de onderdelen. Steden creëren ook geen arme mensen, maar trekken arme mensen aan op zoek naar betere mogelijkheden."

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstedelijking, wereldbank |  Facebook |

22-02-11

Afrikaanse megasteden ideaal uitvalspunt voor marketeers

Over dertig jaar zal Afrika de grootste arbeidsbevolking van de wereld kennen. Bovendien zullen er op het Afrikaanse continent de volgende twintig jaar een half miljard kinderen worden geboren. Die beide fenomenen bieden marketeers bijzonder veel mogelijkheden en een bijzonder aantrekkelijke doelgroep. Dat blijkt uit een rapport van het adviesbureau McKenzie. Die mogelijkheden worden volgens het rapport nog versterkt door een verdere verstedelijking van de Afrikaanse maatschappij.

"De voorbije tien jaar zijn er in Afrika vijftien nieuwe steden met minstens één miljoen inwoners bijgekomen," merkt McKinsey op. "Tegen het einde van het decennium zullen daar nog eens negentien steden zijn bijgekomen. Dat betekent dat Afrika over tien jaar eenenzeventig miljoenensteden zal tellen. De voorbije tien jaar zijn 117 miljoen Afrikanen naar de grote metropolen getrokken. Die cijfers tonen aan dat de verstedelijkingsgraad van Afrika groter is dan die van India en slechts een kleine achterstand heeft op China."

Er wordt aan toegevoegd dat de tien drukste steden van Afrika - met inbegrip van Alexandrië en Kaïro in Egypte, Algiers in Marokko, Johannesburg in Zuid-Afrika en Lagos in Nigeria - tegen het einde van het decennium een gezamenlijk bruto binnenlands product van meer dan 1 triljoen dollar zullen realiseren. McKenzie voegt er aan toe dat het gemiddelde loon in de Ghanese hoofdstad ongeveer 70 procent hoger ligt dan op het platteland. Een cluster van megasteden is volgens het adviesbureau een ideaal ingangspunt voor marketeers.

10:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, marketing, verstedelijking |  Facebook |

19-11-10

China staat voor grote demografische verschuivingen

Er zijn in China een aantal belangrijke verschuivingen op komst. Dat is de conclusie van een rapport van de financiële groep Morgan Stanley. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de Chinese versie van de babyboomers, die geboren is na de jaren zeventig van de vorige eeuw. Tegen het midden van het decennium zal die bevolkingscategorie voor heet eerst meer dan 50 procent van de totale Chinese populatie vertegenwoordigen. Daarnaast moet er volgens Morgan Stanley ook rekening gehouden worden met de verdere verstedelijking van China. Daarbij wordt opgemerkt dat de steden over zestig jaar 63 procent van de totale stedelijke bevolking zullen vertegenwoordigen. Op dit ogenblik is dat 47 procent.

Morgan Stanley merkt op dat de Chinese babyboomers een groter niveau van economisch optimisme te kennen geven dan de oudere generaties. De babyboomers zijn immers groot geworden in een periode van opmerkelijke economische groei. Er wordt aan toegevoegd dat deze generatie mogelijk ook het geboortecijfer zal verdubbelen. Aangezien de meeste Chinese babyboomers uit een éénkind-gezin komen, hebben zij de toelating om zelf twee kinderen te hebben. Daarnaast wordt ook gewezen op de vergrijzing van de Chinese populatie, waarbij tijdens de tweede helft van het nieuwe decennium de groep gepensioneerden sneller zal groeien dan de arbeidspopulatie.

Al die tendenzen zullen volgens Morgan Stanley leiden tot een grotere digitalisering en mechanisering, terwijl ook de vraag naar gezondheidszorg, levensverzekeringen en medische apparatuur zou stijgen. Maar er wordt ook gewezen op de verdere verstedelijking van de Chinese maatschappij. Daardoor zal de koopkracht van 300 miljoen mensen volgens Morgan Stanley gevoelig worden opgedreven. Ook wordt opgemerkt dat op dit ogenblik ongeveer 150 miljoen Chinezen over een kredietkaart beschikken. Dat aantal zal echter snel toenemen, wat volgens het rapport ook een bijkomende stimulans zal zijn voor de verdere uitbreiding van de Chinese e-commerce.

01-12-09

Chinese verstedelijking blijft dramatisch toenemen

Shanghai, Peking en Tianjin zijn de drie snelstgroeiende steden van China. Dat is de conclusie van een onderzoek van de China International Urbanization Development Strategy Research Committee. Uit het onderzoek blijkt dat de Chinese steden inmiddels samen 606,6 miljoen inwoners tellen. Dat is 45,7 procent van de totale Chinese bevolking. Inmiddels zijn er 23 Chinese steden met meer dan twee miljoen inwoners, terwijl 35 steden tussen één miljoen en twee miljoen inwoners tellen. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat binnen een periode van tien jaar meer dan de helft van de totale Chinese bevolking in de steden zal wonen. Inmiddels telt China naast de grote metropolen ook 82 steden met een bevolking tussen een half miljoen en één miljoen inwoners, terwijl er 233 steden zijn met een bevolking van tweehonderdduizend tot vijfhonderdduizend inwoners en 282 steden met minder dan tweehonderdduizend inwoners.

De voorbije dertig jaar hebben de Chinese steden een dramatische groei gekend. Eind vorig jaar steeg de Chinese bevolking voor het eerst uit boven de 600 miljoen mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van China Association of Mayors. De snelst groeiende stad van China is Shanghai, met een totale bevolking van 18,8 miljoen inwoners en een oppervlakte van 6.340 vierkante kilometer. Het gemiddelde bruto binnenlandse product per inwoner van de stad bedraagt 10.529 dollar. Op de tweede plaats volgt Peking met een totale bevolking van 16,95 miljoen inwoners en een oppervlakte van 16.410 vierkante kilometer. Daar bedraagt het bruto binnenlandse product 9.229 dollar. Tianjin staat op de derde plaats met 11,15 miljoen inwoners en een oppervlakte van 11.760 vierkante kilometer. Het bruto binnenlands product bedraagt 8.122 dollar. Daarna volgt Guangzhou met een bevolking van 10 miljoen inwoners en een oppervlakte van 7.434 vierkante kilometer. Het bruto binnenlands product bedraagt er nog 3.077 dollar.

De top vijf wordt afgerond door Hangzhou met 7,97 miljoen inwoners en een oppervlakte van 16.600 vierkante kilometer. Het bruto binnenlands product bedraagt er 10.370 dollar. Daarna volgen Chengdu (11,25 miljoen), Hangzhou (7,97 miljoen), Nanjing (6,25 miljoen), Fuzhou (2,9 miljoen), Changsha (6,47 miljoen) en Jinan (6,58 miljoen). In de toptien ligt het hoogste bruto gemiddelde product het hoogste in Changsha (69.040 dollar), gevolgd door Jinan (30.895 dollar). Op regionaal vlak zijn de snelst groeiende Chinese steden Shenzhen, Suzhou, Qingdao, Ningbo, Dalian, Tangshan, Yantai, Shantou, Xuzhou en Wuxi. De snelst groeiende lokale steden zijn Kunshan, Yiwu, Zhangjiagang, Shishi, Dali, Jinjiang, Yuyao, Wuyishan, Haimen en Rongcheng. Bij de meest actieve steden staat Hong Kong op de eerste plaats. Daarna worden Suzhou, Shenzhen, Taipei (Taiwan), Guangzhou en Shanghai genoemd. De meest rustige steden zijn Lijiang, Lhasa, Chengdu, Harbin, Xiamen en Peking.

18:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, verstedelijking |  Facebook |

24-11-08

Sterke drank toost op wereldwijd verstedelijking

ballantines-2Producenten van sterke dranken zullen zich in de toekomst meer richten op groeimarkten. Daarmee zullen ze de saturatie op de westerse markten willen opvangen. In Oost-Europa en Asia-Pacific mag in de toekomst dan ook een agressieve verkoopsuitbreiding van de producent van sterke dranken verwacht worden. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Global Industry Analysts (GIA). Volgens de onderzoekers zal de sector van de sterke dranken tegen 2015 een verkoopsvolume halen van 25,3 miljard liter.

"De internationale uitbreiding moet volgens het rapport echter wel rekening houden met een regionale reflex," aldus het magazine FoodNavigator. "De voorkeur voor merken en producten varieert meestal van regio tot regio. De onderzoekers wijzen erop dat de loyaliteit aan traditionele regionale producenten in bepaalde markten bijzonder hoog ligt, ondanks de invloed van de globalisering en multinationale drankenproducenten. Er is immers nog altijd een lokale traditie, terwijl ook rekening gehouden moet worden met een patriottische protectie van lokale merken."

Maar de verdere urbanisatie van vele ontwikkelingsmarkten zal internationale merken volgens de onderzoekers de kans geven zich in nieuwe landen te ontplooien. "In een stedelijke omgeving krijgt de consument een grotere kans om in contact te komen met internationale merken," wordt er opgemerkt. "Door een stijgend inkomen, heeft de stedelijke bevolking ook meer budgetmogelijkheden. Op dit ogenblik vertegenwoordigt Europa 34 procent van de wereldwijde omzet aan sterke dranken. Daarmee is Europa de belangrijkste omzetmarkt.

Op het vlak van omgezette volumes staat Asia Pacific echter aan de leiding met een aandeel van 47 procent. "Deze regio wordt ook in de toekomst de snelste groeier, zowel op het vlak van volumes als op het gebied van inkomsten," aldus nog Global Industry Analysts. Donkere dranken, zoals whisky, bruine rum en brandy, zullen tegen 2010 wereldwijd een omzet van 100 miljard dollar vertegenwoordigen. Witte variëten, zoals wodka, gin en witte rum, zullen aan 80 miljard dollar komen. De grootste groei zal volgens de onderzoekers opgetekend worden door de verkoop in de horeca-sector.

11:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drank, horeca, verstedelijking |  Facebook |

21-05-07

Verstedelijking bereikt mijlpaal

De wereldwijde verstedelijking voltrekt zich in hoog tempo en zal voor grote problemen zorgen. De komende maanden zal verstedelijking wereldwijd het punt bereikt hebben dat meer dan de helft van de wereldbevolking in steden leeft. Dat blijkt uit een prognose van de Verenigde Naties. Deze ontwikkelingen zullen een zware wissel trekken op zaken als veiligheid, milieu, transport, welvaartsverdeling en energie.

Volgens de Verenigde Naties zal de stedelijke bevolking van 3,2 miljard mensen in 2030 gestegen zijn naar bijna 5 miljard. De stijging zal het meest dramatisch zijn in de minst ontwikkelde landen en in de landen waar de verstedelijking nog in de kinderschoenen staat. Deze landen zijn immers niet goed in staat deze demografische en planologische overdruk op te vangen.

Nu al leeft 90 procent van de stedelijke bevolking van de drie meest landelijke landen ter wereld, Malawi, Ethiopië en Oeganda, in sloppenwijken. Binnen tien jaar zullen er vijfhonderd steden zijn met meer dan één miljoen inwoners. Op het einde van het volgende decennium zouden Delhi, Djakarta, Lagos, Dhaka, Mexico Stad, Mumbai, New York, Sao Paulo en Tokio meer dan 20 miljoen inwoners hebben.

Overigens telt Groot-Tokio, met de agglomeraties inbegrepen, op dit moment al bijna 35 miljoen inwoners.

15:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstedelijking |  Facebook |