20-07-16

Steden dragen groot deel wereldwijde economische groei

De groei van het wereldwijde bruto binnenlandse product zal het volgende decennium in belangrijke mate worden gedragen door kleinere steden in opkomende markten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ogilvy & Mather in twaalf opkomende landen, die het voorbije jaar 82 procent van de wereldwijde economische groei vertegenwoordigden. Opgemerkt wordt dat de toenemende verstedelijking de bestedingen van de consument stimuleert. Er wordt aan toegevoegd dat de meeste snelgroeiende markten - vooral in de regio Azië - worden gekenmerkt door een massale migratie naar de stedelijke agglomeraties, waar de nieuwe middenklasse interessante banen hoopt te kunnen vinden.

Volgens het rapport zal de wereldwijde middenklasse tegen het midden van het volgende decennium 4,9 miljard mensen tellen. Op dit ogenblik bestaat die groep uit ongeveer 4 miljard inwoners, terwijl in het begin van de jaren tachtig de middenklasse slechts 1 miljard leden telde. “Kleinere steden, vooral in China, bieden dan ook voor merken meer groeimogelijkheden dan de sterk gesatureerde grote metropolen,” merken de onderzoekers op. “De inwoners van de snelgroeiende steden tonen zich minder merkbewust en laten zich niet gemakkelijk beïndrukken door de concurrende commerciële campagnes.”

“Deze bevolkingsgroep heeft bovendien meer waardering voor de productervaring dan voor de productreputatie,” aldus Ogilvy & Mather. Tevens tonen deze consumenten een grote bezorgheid voor voedselveiligheid en leefmilieu. Deze shoppers zijn ook bereid voor veilige producten, vooral voor kinderen, een extra bedrag te betalen.” In vele opkomende markten voeren lokale producten een sterke concurrentie met internationale merken, maar er moet worden vastgesteld dat consumenten vaak een groter vertrouwen hebben in geïmporteerde producten dan in de binnenlandse alternatieven. Dat geldt echter alleen wanneer het buitenlandse product zijn waarde en merkbeleving kan aantonen.”

“Merken moeten dan ook een inzicht hebben in de culturele en fysieke aspecten van deze kleinere steden, zodat een reële band kan worden opgebouwd met een nieuwe klasse consumenten,” aldus nog het rapport.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstedelijking |  Facebook |

27-03-14

Verstedelijking wordt impuls Chinese consumptiebestedingen

De Chinese consumptiebestedingen zullen een bijkomende impuls krijgen door de verdere verstedelijking van het land. Volgens de Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation (Caitec) zal tegen het einde van dit decennium immers 60 procent van de Chinese bevolking in stedelijke gebieden wonen. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook de bewoners van de landelijke Chinese regio’s bijzonder optimistisch waren over de toekomst, waarbij een toenemend inkomen hen naar eigen zeggen mogelijkheden zal bieden om hun bestedingen op te drijven, waarbij in eerste plaats wordt gedacht aan huisvesting, auto’s en toerisme.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, verstedelijking |  Facebook |

26-09-12

Elke dag worden twintigduizend voetbalterreinen stadsgebied

De snelle uitbreiding van de steden betekent een bedreiging van de biodiversiteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University, de Texas A&M University en de Boston University. De onderzoekers stellen dat de stedelijke gebieden wereldwijd tegen het einde van het volgende decennium met meer dan 1,2 miljoen vierkante kilometer zullen zijn uitgebreid. Er wordt aan toegevoegd dat tijdens de eerste drie decennia van deze eeuw elke dag 20.000 voetbalterreinen tot stedelijk gebied worden omgezet. Dat gaat gepaard met de aanleg van wegen en andere infrastructuur, wat volgens de onderzoekers een grote druk op het leefmilieu zal zetten.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstedelijking |  Facebook |

11-04-12

Wereldwijde stedelijke agglomeratie groeit met 1,2 miljoen vierkante kilometer

Indien de ontwikkelings-patronen van de stedelijke omgeving niet worden bijgestuurd, zal het wereldwijd stadsgebied tegen het middel van de eeuw met 1,2 miljoen vierkante kilometer uitbreiden. Dat komt overeen met het grondgebied van Frankrijk, Duitsland en Spanje samen. Dat is de conclusie van een rapport van de Verenigde Naties. Volgens een aantal experts zullen de keuzes rond urbanisatie een sleutelrol vertegenwoordigen in de duurzaamheid van het leefmilieu.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstedelijking |  Facebook |

11-03-12

Mobiele telefoon en verstedelijking toekomstbepalend in India

Belangrijke trends, zoals de snelle verstedelijking en de groeiende populariteit van de mobiele telefoons, zullen de gewoonten van de Indiase consument gevoelig veranderen. Dat is de conclusie van een enquête van de bureaus Kinetic en Lightspeel Research bij ongeveer drieduizend consumenten in Ahmedabad, Bangalore, Delhi, Hyderabad, Kolkata en Mumbai. Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de Indiase consumenten de vrijheid van keuze en de mogelijkheid om een beter aanbod te vinden, een belangrijk element van het shoppen noemt.

Er wordt aan toegevoegd dat 74 procent van de ondervraagden het shoppen een gebruiksvriendelijke manier vindt om producten te verwerven. Daarnaast zegt 69 procent dat shoppen hen de mogelijkheid biedt om iets te kopen wanneer ze vinden dat te verdienen. Ook bleek dat 55 procent van de jonge consumenten aangeeft graag shoppingcenters te bezoeken met vrienden. Toch geeft 71 procent bereid te zijn om het socialiseren terug te schroeven, zodat ze meer geld beschikbaar zouden hebben om aankopen te doen.

Ook wordt opgemerkt dat 73 procent van de ondervraagden onderweg voeding en drank zegt aan te kopen, terwijl 77 procent graag op restaurant gaat met vrienden. Uit de enquête blijkt verder dat 73 procent van de Indiase consumenten aangeeft een voorkeur te geven aan een mobiele telefoon boven een desktop of laptop, terwijl 71 procent toegeeft zijn mobiele telefoon onmogelijk te kunnen missen. Verwacht wordt dat het mobiele internet in India over vier jaar 200 miljoen gebruikers zal kennen. Dat is vijf keer meer dan het huidige niveau.

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, mobiele telefoon, verstedelijking |  Facebook |

10-03-12

Chinese verstedelijking leidt niet tot groeiende middenklasse

De Chinese verstedelijking biedt geen garantie op een grotere consumptie. Het is dan ook niet zeker dat China in staat zal zijn om de Verenigde Staten als wereldwijde supermacht te vervangen. Dat is de conclusie van een rapport van Kam Wing Chan, professor geografie aan de University of Washington. De onderzoeker wijst er daarbij op dat de verstedelijking in het westen gepaard is gegaan met een groeiende middenklasse, maar in China worden volgens hem vooral grotere concentraties opgetekend van arme arbeiders, die vanuit het platteland in de stad een baan proberen te vinden.

"Deze arbeiders komen meestal terecht in laagbetaalde banen in de industrie of dienstensector," voert Kam Wing Chan aan. "Deze bevolkingsgroep beschikt nagenoeg niet over een bestedingsbudget en heeft weinig vooruitzichten  om tot de middenklasse te kunnen doordringen." De Amerikaanse onderzoeker wijst ook op de maatregelen die meer dan vijftig jaar geleden werden doorgevoerd door toenmalig Chinees leider Mao Tse Tung, die de landelijke bevolking de toegang tot de stad verbood.

"Dat verbod is inmiddels opgeheven, maar inwijkelingen vanuit het platteland hebben nog altijd slechts in beperkte mate toegang tot sociale voorzieningen en onderwijsmogelijkheden," benadrukt Kam Wing Chan. De Amerikaanse onderzoeker wijst erop dat de Chinese steden vorig jaar een totale populatie van 666 miljoen inwoners telden. Daarvan hadden volgens hem echter 206 miljoen mensen de minderwaardige inwijkelingen-status, die volgens Kam Wing Chan nagenoeg een onuitputtelijke bron van misbruik op de arbeidsmarkt vormen en weinig toekomstkansen hebben.

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, verstedelijking |  Facebook |

22-08-11

Verstedelijking heeft gigantische implicaties voor leefmilieu

De wereldwijde explosieve groei van steden gedurende de volgende twee decennia bedreigen de wereldbevolking en het milieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van een groep wetenschappers onder leiding van Karen Seto, professor stadsontwikkeling aan de Yale School of Forestry & Environmental Studies. De onderzoekers merken daarbij op dat de stedelijke gebieden over een periode van twintig jaar met 590.000 vierkante mijl - ongeveer de oppervlakte van Mongolië - zullen toenemen om 1,47 miljard extra stadsbewoners te kunnen opvangen.

"Het is heel waarschijnlijk dat deze steden zullen worden ontwikkeld in gebieden met een grote biodiversiteit," merkt Karen Seto op tegenoveer het webmagazine ScienceDaily. "Voor die verstedelijking zullen bossen, biologische hotspots, savannes en kustgebieden moeten verdwijnen. Dat zijn stuk voor stuk gevoelige en kwetsbare locaties." Opgemerkt wordt dat er vooral langs de kust een grote verstedelijking is opgetreden, waardoor infrastructuur en bewoners volgens Seta een groter gevaar lopen het slachtoffer worden van overstromingen, tsunamis, orkanen en andere milieurampen.

"De verstedelijking heeft een grote impact op het leefmilieu," voert Karen Seto nog aan. "Het fenomeen leidt tot een verlies aan biotopen en landbouwgronden, maar ook tot een verandering in het lokaal en regionaal klimaat." De onderzoekers voegen er aan toe dat de verstedelijking tijdens de laatste dertig jaar van de vorige eeuw minstens 22.400 vierkante mijl - ongeveer de helft van de Amerikaanse staat Ohio - in beslag heeft genomen.

Er wordt opgemerkt dat de helft van de verstedelijking in China wordt gedreven door de groeiende middenklasse, terwijl in India en Afrika vooral sprake is van een toenemende populatie. "Een groter inkomen leidt tot een vraag naar grotere woningen en meer stedelijke ontwikkeling, wat grote implicaties heeft voor het behoud van biodiversiteit, het verlies aan opvang van koolstofdioxide en energieverbruik," waarschuwt Karen Seto.

09:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstedelijking |  Facebook |