24-03-12

Jagers maakten einde aan bestaan Australische reusachtige vertebraten

De eerste Australiërs hebben met hun jachtactiviteiten kort na hun aankomst op het continent meer dan 40.000 jaar geleden ervoor gezorgd dat de voorhistorische reuzendieren werden uitgeroeid. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van Chris Johnson, zoöloog aan de University of Tasmania. Het onderzoek maakt volgens de wetenschappers een einde aan het aanslepende debat over de oorzaak van het plotselinge verdwijnen van de reusachtige vertebraten uit het Australische ecosysteem en de dramatische verandering van het landschap dat daarop volgde.

"Nadat de reuzen-vertebraten waren verdwenen, werd in Australië een snelle verandering van de vegetatie opgetekend," merken de onderzoekers op. "Oorspronkelijk bestond het landschap afwisselend uit regenwoud en open graslanden, maar al vlug verschenen overal eucalyptus-bomen. Dat was het gevolg van een daling in de planten-consumptie door de grote herbivoren, waardoor de wouden zich konden uitbreiden en ook de mogelijkheid voor grote bosbranden werd gecreëerd."

Volgens sommige wetenschappers was het verdwijnen van deze reuzen-vertebraten mogelijk te wijten aan een klimaatverandering, maar dat wordt door Chris Johnson tegengesproken. "Het feit dat de dieren 40.000 jaar geleden plots verdwenen, maakt duidelijk dat het fenomeen geen enkele band heeft met het klimaat," merkt hij op. "Op dat ogenblik was het klimaat immers bijzonder stabiel. Wel blijkt dat de dieren verdwenen kort nadat de mens in Australië was verschenen. Vermoedelijk is de jacht de uiteindelijke oorzaak geweest."

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, jacht, vertebraten |  Facebook |