24-01-14

Aftellen maakt het uitvoeren vervelende taken gemakkelijker

Aftellen tijdens het uitvoeren van een taak verkort de perceptie over de tijd die de opdracht in beslag neemt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University en het Technion Israel Institute of Technology. De onderzoekers merken op dat de conclusies van het onderzoek belangrijke consequenties kunnen hebben voor het beleid rond publieke gezondheid, zoals obesitas of tandhygiëne. Aangezien het aftellen een impact kan hebben op de tijdsperceptie van monotone, maar belangrijke opdrachten, kunnen de resultaten van de studie volgens de wetenschappers onder meer aanleiding geven tot het stimuleren van gezond gedrag, zoals lichaamsbeweging of het poetsen van de tanden.

“Het aftellen verkort de tijd die aan een taak besteed lijkt te worden,” zegt onderzoeksleider Vicky Morwitz, professor zakelijk leiderschap aan de New York University. “Dat geldt echter niet voor het optellen.” De onderzoekers vroegen aan proefpersonen af te tellen of op te tellen terwijl ze een product gebruikten. Daarbij bleek bij het aftellen een positievere houding tegenover het product en een grotere aankoopintentie geregistreerd te kunnen worden dan bij het optellen. Het fenomeen kan volgens Morwitz tot een aantal praktische toepassingen leiden. Onder meer wordt opgemerkt dat het individu door het aftellen mogelijk sneller aangezet zal kunnen worden om een aantal fysieke oefeningen af te werken. Het aftellen zou die opdracht mogelijk minder belastend laten lijken.

“Ook zouden kinderen het poetsen van de tanden minder vervelend kunnen vinden en zelfs aangezet kunnen worden om de tandhygiëne de volle twee minuten vol te houden, indien hun tandarts hen de opdracht zou geven om tijdens het poetsen af te tellen,” zegt professor Moritz. “Omgekeerd zou het mogelijk moeten zijn om gestresseerde of geagiteerde mensen te stimuleren om op te tellen, vergelijkbaar met het traditionele tellen van schapen voor individuen die de slaap niet kunnen vatten. Het optellen zou een perceptie van ontspanning creëren. Het aftellen zorgt daarentegen voor opwinding omdat men steeds dichter bij het voleindigen van een taak komt.”

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taken, verveling |  Facebook |

10-10-11

Oorzaak verveling moet vaak bij individu worden gezocht

Bij een gevoel van verveeldheid moet het individu de oorzaak bij zichzelf voelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Alberta bij een groep studenten. Daarbij moet volgens de Canadese onderzoekers worden bekeken waar de oorzaak van de verveling is gelegen. Pas wanneer er een groter inzicht is in de onderliggende redenen van verveling, kunnen er volgens de hen immers maatregelen worden doorgevoerd om het probleem aan te pakken.

"Vaak wordt de verantwoordelijkheid voor verveling gelegd bij de leerkrachten, die volgens de critici hun lessen interessanter zouden moeten maken," voert onderzoeker Lia Daniels, professor opvoedkunde aan de University of Alberta, aan. "Er zullen echter altijd studenten zijn die de lessen vervelend zullen vinden, ongeacht de inspanningen die worden gedaan om de content op een boeiende manier te presenteren. Deze groep ziet geen enkele waarde in de materie die hen wordt aangeboden. Bij anderen zou met een andere aanpak echter wel interesse kunnen worden opgewekt."

"Het achterhalen van de oorzaak van de verveling is dan ook zonder meer cruciaal," merkt Daniels op. "Mogelijk wordt er een onvoldoende uitdaging ervaren, maar mogelijk is ook het aangereikte materiaal te zwaar of is er een onvoldoende kennis over de concepten die noodzakelijk zijn om de gegeven opdrachten af te werken. Wanneer het probleem wordt opgemerkt, moet dan ook onderzocht worden af de oorzaak moet gezocht worden in het werk dan wel in het feit dat de klager in wezen door een algemeen gevoel van verveling wordt geplaagd."

19:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, verveling |  Facebook |