18-03-17

Auto geniet bij tieners nog altijd grote populariteit

Auto’s kunnen bij de huidige generatie tieners op een bijzonder gunstig imago rekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Zwitserland bij nagenoeg achtduizend jongeren tussen veertien en zeventien jaar in Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië. Vooral de positieve reactie bij meisjes is opmerkelijk. De onderzoekers zeggen dat wagens in alle betrokken landen door de jongeren bijzonder worden gewaardeerd. Weliswaar stelde driekwart dat het gebruik van de auto met milieuproblemen gepaard gaat, maar toch bleek tussen 84 procent en 92 procent van plan te zijn een rijbewijs aan te vragen.

“De resultaten van de studie lijken in tegenspraak met de vaststelling dat met het behalen van het rijbewijs steeds langere wordt gewacht,” benadrukken de onderzoekers Emmanuel Ravalet en Guillaume Drevon. “De situatie is veel complexer dan uit die leeftijd zou kunnen worden afgeleid. Jongeren vinden auto’s snel, praktisch, comfortabel en veilig. Het rijbewijs vormt voor de jongeren een onderdeel van hun curriculum vitae, net zoals hun schooldiploma. Het rijbewijs toont aan dat onafhankelijkheid, autonomie en vrijheid benadrukken. Bij meisjes zorgt de wagen voor een gevoel van veiligheid die men als voetganger of gebruiker van het openbaar vervoer niet heeft.”

Ravalet en Drevon stelden anderzijds vast dat het openbaar vervoer weinig populariteit geniet. “Dat transport wordt immers vaak geassocieerd met de schoolomgeving, waar verplaatsingen vaak weinig comfort bieden,” benadrukken de wetenschappers. Ook motorfietsen bleken jongeren weinig aan te spreken, op uitzondering van Italië en in mindere mate Spanje. Dit vervoer wordt vooral snel, maar ook gevaarlijk genoemd. Fietsen krijgt vooral positieve reacties in Frankrijk (46 procent) en Groot-Brittannië (33 procent). De fiets wordt enerzijds gezond, maar ook vermoeiend genoemd. Er wordt wel opgemerkt dat jongeren geen absolute autofans zijn, want aan de universiteit kan vaak een veranderde houding worden opgemerkt.

“Aan de universiteit worden jongeren vaak meer milieubewust, maar hebben ze vaak ook toegang tot een beter openbaar transport, terwijl ze anderzijds meestal minder financiële middelen ter beschikking hebben,” zeggen Ravalet en Drevon. “Daardoor wordt het rijbewijs vaak naar een latere datum verschoven.” De onderzoekers merken op dat visies over mobiliteit grotendeels tijdens de adolescentie worden gevormd en in grote mate worden bepaald door het dagelijkse leven.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vervoer |  Facebook |

01-01-14

Werknemer geeft persoonlijke auto slechts schoorvoetend op

Het is bijzonder moeilijk om de forens aan te zetten de persoonlijke auto in te ruilen voor een andere vorm van vervoer. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse mobiliteitsorganisatie RAC Foundation. De onderzoekers wijzen erop dat zelfs in Londen, waar de vaste rijtijden van de metro en de dure congestietaks het gebruik van het openbare vervoer zouden moeten stimuleren, nog altijd 29,8 procent van de werkende residenten voor hun professionele verplaatsing gebruik maken van de persoonlijke auto. De metro komt met een score van 22,6 procent op een tweede plaats. Het busvervoer (14 procent) en treinen (13,3 procent) genieten duidelijk minder populariteit.

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, vervoer |  Facebook |

16-01-13

Europees geld voor Afrikaans wegennet dreigt grotendeels verloren te gaan

De Europese Unie heeft miljarden euro geïnvesteerd in de bouw van een wegennetwerk in Afrika, maar die inspanningen dreigen door een gebrek aan onderhoud grotendeels verloren te gaan. Dat is de conclusie van een evaluatie van het European Development Fund (EDF) door het European Court of Auditors. Er wordt opgemerkt dat de Europese Unie tussen het midden van de jaren negentig en het begin van dit decennium in totaal 7,4 miljard euro heeft geïnvesteerd in het Afrikaanse snelwegennet, maar die projecten hebben volgens het rapport niet het gewenste resultaat gehad omdat de landen van bestemming er niet in slagen om de trajecten degelijk te onderhouden. Er degelijk netwerk is nochtans noodzakelijk in de regio, want meer dan 80 procent van de cargovervoer in de Sub-Sahara gebeurt langs het wegvervoer.

Lees Verder

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wegverkeer, vervoer |  Facebook |

14-10-12

Qatar gestart met constructie van metro Doha

In Qatar is gestart met de aanleg van metro van Doha. Het Qatar Integrated Railway Project bestaat uit vier metrolijnen, tramroutes, een hogesnelheidslijn en een cargoverbinding. In augustus tekende vervoersmaatschappij Qatar Rail vijf contracten voor een totaal van 1,48 miljard riyal voor de eerste fase van de metro. In totaal moet Qatar een metronet van 129 kilometer krijgen. Volgens Saad Ahmed al-Muhannadi, chief executive van Qatar Rail, moet de metro over zeven jaar grotendeels operationeel zijn.

De metro moet volledig in dienst zijn tegen het wereldkampioenschap voetbal dat over tien jaar in Qatar wordt georganiseerd. Het project is gestart met de bouw van het metrostation Msheireb, dat de draaischijf van het metronet in Doha moet worden. Het metrostation bevindt zich vijftien meter onder de grond en krijgt een rechtstreekse verbinding met de retailwijk van de stad. De diverse metrolijnen komen in het station aan op respectievelijke dieptes van tweeëntwintig en drieëndertig meter.

Qatar Rail kondigde aan dat nog voor het einde van dit jaar aanbestedingen worden uitgeschreven voor verdere werken aan het metronet. Een toewijzing van de contracten zou tijdens het derde kwartaal van volgend jaar kunnen gebeuren. De toewijzing voor het rollend materieel zou over drie jaar gebeuren. De vervoersmaatschappij merkte nog op dat duurzaamheid en innovatie een belangrijk element vormen in de toewijzing van de contracten voor het metrosysteem.

Lees Verder

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: qatar, vervoer, metro |  Facebook |

21-09-12

Gratis busabonnement stimuleert activiteit senioren

Gratis busabonnementen voor zestigplussers kunnen oudere mensen stimuleren om fysiek actiever te blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College London op basis van cijfers van de Britse National Travel Survey. De onderzoekers stelden vast dat senioren met een busabonnement sneller geneigd zijn om een wandeling te maken en een grotere interesse te hebben in actieve reizen. Er wordt aan toegevoegd dat deze vaststelling constant blijft in de verschillende socio-economische groepen, waarbij aangegeven wordt dat zowel kapitaalkrachtige als minder gefortuneerde burgers van deze stimulansen zouden kunnen profiteren. In het kader van besparingen gaan in Groot-Brittannië stemmen op om de gratis abonnementen te beperken, maar de onderzoekers wijzen erop dat fysiek actieve burgers ook mentaal in betere gezondheid verkeren, mobieler blijven en minder risico lopen op cardiovasculaire aandoeningen, valpartijen en breuken.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vervoer, gezondheid, senioren |  Facebook |

11-06-12

Londense buschauffeurs dreigen met een Olympische Staking

De Londense buschauffeurs dreigen tijdens de Olympische Spelen te zullen staken. De vakbond Unite kondigde aan dat 90 procent van de werknemers gestemd heeft om tijdens het evenement actie te voeren. De chauffeurs eisen een Olympische bonus van 500 pond. De vakbond beschuldigt het bedrijf Transport for London van hypocrisie. Zeven toplui van het vervoerbedrijf zouden een bonus van 560.000 pond kunnen delen indien een aantal doelstellingen, waaronder een vlekkeloos openbaar vervoer tijdens de Olympische Spelen, worden gehaald.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, vervoer, olympische spelen |  Facebook |

29-10-11

Geschiedenis elektrische wagen in Amerikaans museum

In het National Museum of American History van het Smithsonian Institute is een tentoonstelling opgezet rond elektrische wagens. Daarbij wordt opgemerkt dat al meer dan honderd jaar gedacht wordt aan elektriciteit als een krachtbron voor wagens. Er wordt aan toegevoegd dat de Amerikaanse bevolking bij het begin van de twintigste eeuw de keuze had tussen elektriciteit, stoom of benzine. Dat uiteindelijk de fossiele brandstof de grootste populariteit verwierf, had te maken met de actieradius en de relatief gemakkelijke inplanting van benzinestations.

"De populariteit van een massaproductie van elektrische of hybride wagens is weliswaar recent, maar het idee achter elektriciteit als energiebron voor de autosector is al meer dan honderd jaar oud," merken de organisatoren op. De tentoonstelling is opgebouwd rond twee wagens. In de eerste plaats is er een Columbia Electric uit 1904, die rond de eeuwwisseling de meestverkochte wagen op de Amerikaanse markt was. Daarnaast is er een exemplaar van het T-Model van Ford uit 1914, uitgerust met een elektrische starter en elektrische lichten.

"Elektriciteit is altijd populair geweest in de autosector," aldus Roger White, curator van Road Transportation. "In de jaren twintig van de vorige eeuw werd elektriciteit niet gebruikt om auto's aan te drijven, maar wel om het gebruiksgemak van elektrische wagens toe te passen op exemplaren met een brandstofmotor." In het begin van de vorige eeuw waren elektrische wagens populairder bij rijke stadsbewoners - vooral bij vrouwen - omdat die auto's gemakkelijker waren in het gebruik.

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: benzine, elektriciteit, museum, vervoer |  Facebook |

27-08-11

Krantenpapier kan nieuwe autobrandstof worden

Onderzoekers aan de Tulane University in de Amerikaanse staat Louisiana menen een methode ontwikkeld te hebben om met papier als grondstof butanol, een biobrandstof die als een alternatief voor benzine kan worden aangewend, te produceren. De onderzoekers ontdekten een manier om een nieuwe bacterie om butanol te winnen uit cellulose. Op dit ogenblik wordt het systeem uitgetest met oude edities van de Times Picayune, een dagblad uit New Orleans.

Als brandstof is butanol volgens de onderzoekers superieur tegenover ethanol, aangezien het product getankt kan worden zonder dat de automotoren moeten worden aangepast. Bovendien kan butanol door de bestaande pijpleidingen worden getransporteerd en veroorzaakt het product ook minder corrosie-problemen. Tenslotte omvat butanol meer energie dan ethanol, waardoor de actieradius van de wagen gevoelig zou kunnen worden opgedreven.

"De ontdekking zou de kosten van de productie van bio-butanol gevoelig kunnen terugschroeven," merkt onderzoeksleider David Mullin, hoofd van het Department of Cell and Molecular Biology aan de Tulane University, op. "Naast een lagere verkoopprijs per liter, zou het gebruik van butanol uit cellulose ook de uitstoot van koolstofdioxide drastisch kunnen terugdrijven in vergelijking met de klassieke benzine. Bovendien zou de technologie ook een positieve impact hebben op de afvalberg."

De onderzoekers merken op dat cellulose in alle planten aanwezig is en het meest omvangrijke organische materiaal op de wereld vertegenwoordigt. "Alleen al in de Verenigde Staten wordt jaarlijks 323 miljoen ton cellulose-materiaal weggeworpen dat zou kunnen worden gebruikt om butanol te produceren," merken ze op.

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: butanol, vervoer, milieu, afval |  Facebook |

20-05-11

Hogere benzineprijzen wijzigen Amerikaans dagelijks leven

De hogere benzineprijzen hebben 53 procent van de Amerikanen aangezet om belangrijke veranderingen aan te brengen in hun dagelijks leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup en de Amerikaanse krant USA Today. Er wordt aan toegevoegd dat de hogere benzineprijzen op alle inkomenscategorieën een impact hebben. Bij de lagere inkomens zegt 68 procent zijn gedrag veranderd te hebben, maar dat geldt ook voor 54 procent van de middenklasse en 44 procent van de hogere inkomens.

"Bij de Amerikaanse werklozen zegt 58 procent zijn gedrag veranderd te hebben door de hogere benzineprijzen," voeren de onderzoekers aan. "Bij de werkende bevolking bedraagt dat aandeel 49 procent." Er wordt aan toegevoegd dat ook jongeren sneller hun gedrag veranderen. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar heeft 57 procent zijn gedrag veranderd, gevolgd door vijfenvijftigplussers (54 procent) en de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar (51 procent).

Er wordt aan toegevoegd dat 67 procent van de Amerikanen toegeeft dat de hogere benzineprijzen hen financiële problemen hebben bezorgd, waarbij 21 procent gewag maakt van zware kopzorgen. Gallup voegt er aan toe dat op de hogere benzineprijzen in de eerste plaats wordt gereageerd door minder gebruik te maken van de wagen (32 procent), gevolgd door besparingen op vakantie-verplaatsingen (16 procent), het zorgvuldiger plannen van winkeluitstappen (15 procent) en de aankoop van een energie-efficiënter voertuig (15 procent).

09:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof, vervoer |  Facebook |

16-04-11

Londens transport wordt grootste knelpunt Olympische Spelen

De transportproblemen blijven de grootste risicofactor van de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. Dat is de conclusie van een rapport in opdracht van de London Assembly. Daarbij wordt opgemerkt dat het transportnetwerk van de Britse hoofdstad al bijna zijn volledige capaciteit heeft bereikt. Tijdens de negen piekdagen van de Olympische Spelen wordt er voor het openbaar vervoer meer dan één miljoen extra verplaatsingen verwacht.

In het rapport wordt opgemerkt dat op tweeëntwintig zogenaamde hotspots een extreme groei in de vraag zal worden opgetekend. Het gaat onder meer om King's Cross, Victoria Station, Embankment en de Blackwall-tunnel. Er wordt aan toegevoegd dat het druk op het netwerk in normale omstandigheden tot een aantal punten beperkt zou blijven, maar een bijzonder grote impact zou kunnen hebben indien men met een treindefect of een veiligheidsincident zou worden geconfronteerd.

In het rapport wordt erop gewezen dat ook op andere locaties een verhoogde druk zou kunnen worden opgemerkt, aangezien reizigers mogelijk met alternatieve routes zouden kunnen beginnen te experimenteren. Tijdens de Olympische Spelen worden in Londen ongeveer 5,3 miljoen bezoekers verwacht. Een woordvoerder van Transport of London merkt echter op dat de verbeteringen aan het openbaar vervoer op de voorziene koers zitten en klaar zullen zijn tegen het begin van het evenement.

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, olympische spelen, vervoer |  Facebook |

15-04-11

Rusland wil gedeelte spoorwegmaatschappij verkopen

De Russische regering overweegt om 12 procent van het staatsmonopolie Russian Railways te koop aan te bieden. De opbrengst daarvan moet het budget van de Russische regering in evenwicht helpen brengen en de spoorweginfrastructuur te verbeteren. Een verkoop van een belang van 10 procent tot 12 procent is volgens Igor Levitin, Russische minister van transport, haalbaar. Een belang van 25 procent zou volgens Levitin voor kandidaat-investeerders te zwaar zijn om op te vangen.

De waarde van Russian Railways wordt geraamd op 1,5 triljoen roebel. Dat komt overeen met een bedrag van 53 miljard dollar. Vladimir Yakunin, chief executive van Russian Railways, stelde vorig jaar echter dat de reële waarde van de Russische spoorwegmaatschappij gevoelig hoger moet worden ingeschat. De Russische overheid wil de volgende vijf jaar activa voor een bedrag van 1,8 triljoen roebel verkopen om zijn budgettekoren aan te zuiveren.

Tegen het midden van het decennium zou 25 procent min één aandeel van Russian Railways te koop kunnen worden gesteld, nadat het bedrijf eerder al eigen divisies zou verkopen om investeringsfondsen te verzamelen. Het bedrijf zou de volgende drie jaar meer dan 1 triljoen roebel investeren in moderniseringsprojecten. Daarbij zou 350 miljard roebel worden verkocht aan trajecten en treinstellen. Daarvan zou 132 miljard roebel worden opgehaald door de verkoop van aandelen.

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, russian railways, trein, vervoer |  Facebook |

14-04-11

Jekaterinaburg wil voetbalfans lokken met hogesnelheidstrein

Rusland overweegt tijdens het wereldkampioenschap voetbal over zeven jaar aan supporters gratis verplaatsingen met hogesnelheidstreinen aan te bieden naar Jekaterinaburg, de meest afgelegen gaststad van het evenement. Bovendien zou volgens jetlag volgens een aantal waarnemers mogelijk een probleem kunnen vormen voor de voetballers die de verplaatsing moeten maken naar Jekatarinaburg, dat aan de voet van het Oeral-gebergte is gelegen, ongeveer 1.800 kilometer verwijderd van Moskou.

"Toen Rusland de organisatie van het wereldkampioenschap kreeg toegewezen, merkten een aantal critici op dat de lange afstanden tot vermoeidheidsproblemen bij de spelers zouden kunnen leiden, terwijl de supporters met zware verplaatsingsonkosten zouden kunnen worden geconfronteerd," aldus de Russische krant The Moscow Times. "Een aantal supporters dreigt tijdens het tornooi verplaatsingen van ruim 3.000 kilometer te moeten maken van Kaliningrad in de Baltische regio naar Jekaterinaburg."

Alexander Misharin, gouverneur van de regio Sverdlovsk, merkte echter op dat er bijzondere voorzieningen zullen worden getroffen. "Voor supporters met een geldig ticket wordt er immers gratis treinvervoer aangeboden," voerde hij aan. Een treinreis tussen Moskou en Jekaterinaburg duurt op dit ogenblik zesentwintig uur, maar door de aanleg van hogesnelheids-verbindingen zou dat tot maximaal acht uur kunnen worden teruggebracht.

18-02-11

Faillissement dreigt voor Nederlandse hogesnelheidstrein

De Nederlandse Spoorwegen (NS) dreigen de hogesnelheidstrein kwijt te raken. High Speed Alliance (HSA), het bedrijf dat de supersnelle trein exploiteert, is immers zwaar verlieslatend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Spoorwegen. Er zou rekening mee moeten gehouden worden dat High Speed Alliance volgend jaar failliet zou kunnen zijn. De aandeelhouders zouden dan samen 298 miljoen euro kwijt zijn. High Speed Alliance is voor 95 procent in handen van de Nederlandse Spoorwegen. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft het resterend pakket van 5 procent.

"Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn de financiële problemen te wijten aan een vergoeding van 166 miljoen euro die jaarlijks moet betaald worden," aldus de Nederlandse krant De Telegraaf. Reizigers zouden daarentegen weinig merken van de problemen. Na en faillissement blijft de trein immers nog een jaar rijden op kosten van de Nederlandse overheid, waarna een nieuw vervoersbedrijf in het project zou stappen.

Het Nederlandse ministerie van infrastructuur rekende erop dat de Nederlandse Spoorwegen op vijftien jaar tijd een bedrag van 2,5 miljard euro zouden betalen voor het gebruik van de hogesnelheidslijn. "Een nieuwe vervoerder zal dat bedrag vermoedelijk niet uittrekken," merkt De Telegraaf nog op. Melanie Schultz van Haegen, Nederlands minister van infrastructuur, meldde eerder dat getracht zou worden om tegen de zomer een oplossing te vinden voor de exploitatie van de hogesnelheidslijn.

De problemen zouden onder meer te wijten zijn aan een gebrek aan reizigers op de verbinding tussen Amsterdam en Antwerpen. Vooral het traject tussen Amsterdam en Rotterdam zou weinig populair zijn. Het duurdere ticket zou de beperkte tijdwinst niet verantwoorden. De prijzen voor de verbinding werden onlangs daarom al eens verlaagd.

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hogesnelheidstrein, nederland, trein, vervoer |  Facebook |

Verenigde Staten moeten meer fietspaden aanleggen

Het gebruik van afzonderlijke fietsbanen, met een fysieke afscheiding ten opzichte van het autoverkeer, zorgen duidelijk voor een afname van het aantal ongevallen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de Harvard School of Public Health uit Boston. Volgens onderzoeksleider Anne Lusk daalt het aantal gewonde fietsers door de afzonderlijke fietsbanen met 28 procent. Er wordt aan toegevoegd dat vele Amerikanen angst hebben om zich met de fiets tussen het andere verkeer te mengen. De onderzoekers zeggen dan ook aan te sturen op de bouw van gescheiden fietspaden.

Uit cijfers van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration raakten twee jaar geleden 51.000 Amerikaanse fietsers gewond bij ongevallen met motorvoertuigen. Die ongevallen vertegenwoordigden 2 procent van alle fatale verkeersincidenten. In de Verenigde Staten zijn afzonderlijke fietsbanen een zeldzaam fenomeen. In het beste geval worden de fietspaden met geschilderde lijnen van het autoverkeer afgescheiden.

De onderzoekers wijzen erop dat Nederland ongeveer 18.000 mijl gescheiden fietsbanen telt. Over de hele Verenigde Staten zouden in totaal amper 20 mijl gelijkaardige fietstrajecten te vinden zijn, vooral in New York, Portland en Seattle. Er wordt aan toegevoegd dat slechts 0,5 procent van alle Amerikanen met de fiets naar het werk rijdt. Slechts één kwart van die fietsende beroepspopulatie bestaat uit vrouwen. Lusk wijst erop dat fietsers in de Verenigde Staten ook zesentwintig keer meer kans hebben om gewond te raken dan in Nederland.

10:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iets, verenigde staten, vervoer |  Facebook |

30-01-11

Moskou wil afrekenen met illegale taxi-vloot

Het stadsbestuur van Moskou heeft plannen om paal en perk te stellen aan de vloot officieuze taxi's in de Russische hoofdstad. Daarbij wil Sergei Sobyanin, burgemeester van Moskou, werken met speciale vergunningen en quota's, maar ook met zware boetes voor illegale taxibestuurders. Moskou telt op dit ogenblik ongeveer negenduizend legale taxichauffeurs, in dienst van officiële vervoerbedrijven of op zelfstandige basis, maar daar tegenover staat een leger van naar schatting veertigduizend illegalen.

In eerste instantie wil Sobyanin kartels van illegale taxichauffeurs wegdrijven uit de belangrijkste locaties, zoals luchthavens en spoorwegstations. Bovendien wil de burgemeester opnieuw met vergunningen werken en de legale operatoren voldoende voordelen te bieden, zodat de officieuze taxi's definitief verbannen zouden kunnen worden. Voor een aantal ingrijpende maatregelen is er echter een federale wetgeving nodig. Het is niet de eerste keer dat er pogingen worden ondernomen om de illegale taxichauffeurs te verbannen.

Gewezen burgemeester Yury Luzhkov probeerde drie jaar geleden de legale ondernemingen samen te brengen onder het kwaliteitsmerk Moscow City Taxi, die zouden kunnen profiteren van belastingvermindering en parkeervoordelen in ruil voor garanties dat de chauffeurs voldoende kennis hadden van de Russische taal, het stadsplan van Moskou en de verkeerswetgeving. Het plan van Luzhkov werd echter nooit gerealiseerd. Onlangs werden in Moskou een groep Oezbeekse taxichauffeurs gearresteerd voor de moord op vier jonge vrouwen.

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moskou, rusland, taxi, vervoer |  Facebook |

17-01-11

Rusland zoekt investeerder voor beheer hogesnelheidstreinen

Rusland wil privé-investeerders aantrekken om het spoorwegtransport efficiënter, veiliger en betaalbaar te maken. Dat heeft de Russische eerste minister Vladimir Poetin aangekondigd. Volgens Poetin moeten er een hogesnelheids-net worden aangelegd. Dat moet onder meer een verbinding vormen tussen de Russische steden die over zeven jaar wedstrijden van het Wereldkampioenschap voetbal zullen organiseren. Het gaat om Moscow, Sint-Petersburg, Kaliningrad, Rostov-on-Don, Krasnodar, Sochi, Nizhny Novgorod, Yaroslavl, Kazan, Saransk, Samara, Volgograd en Yekaterinburg.

De Russische transportminister Igor Levitin benadrukte dat er mogelijk gebruik gemaakt zou kunnen worden van de Sapsan-treinen van Siemens, maar ook van andere producenten. "Alles hangt af van de investeerders," benadrukte Levitin. Er zal volgens hem wellicht een privébedrijf worden opgericht om het beheer van het netwerk voor zich te nemen. Het nieuwe bedrijf zou een dochteronderneming zijn van Russian Railways, maar zou gedeeltelijk kunnen verkocht worden aan private investeerders.

Levitin benadrukte dat hogesnelheidstreinen winstgevend zijn en dat passagiers bereid zijn om te betalen voor snelheid en comfort. Op dit ogenblik zijn er in Rusland al hogesnelheidslijnen gerealiseerd tussen Moskou en Sint-Petersburg, tussen Moskou en Nizhny Novgorod en tussen Sint-Petersburg en Helsinki. De inkomsten uit de verkoop van een belang in het beheersbedrijf zouden volgens Levitin kunnen gebruikt worden om meer treinen aan te kopen en infrastructuur aan te leggen.

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hogesnelheidstrein, rusland, sapsan, vervoer |  Facebook |

28-12-10

Lhasa vervangt verouderd openbaar vervoer

Lhasa, de hoofdstad van Tibet, krijgt een moderner openbaar vervoer. De overheid van Tibet, een autonome Chinese regio, besliste om de oude minibussen uit circulatie te nemen en te vervangen door modernere exemplaren. Daarmee wil de regionale overheid naar eigen zeggen de uitstoot van uitlaatgassen gevoelig terugschroeven. In totaal werden al ruim tweehonderd nieuwe bussen aangekocht, die nog voor het einde van het jaar operationeel zouden moeten zijn. Op dit ogenblik zouden al een honderdtal exemplaren in het verkeer zijn gebracht. Op termijn moeten bijna zeshonderd oude bussen, die door privébedrijven worden uitgebaat, worden vervangen.

Zhang Ming, verantwoordelijke voor het openbaar vervoer in Lhasa, benadrukt dat de minibussen het belangrijkste publieke transportmiddel vormden in de Tibetaanse hoofdstad. "De nieuwe vloot zou vierentwintig routes doorheen de stad volgen over een totale afstand van 437 kilometer," aldus de krant China Daily. "Hij voegde er aan toe dat er inmiddels achthonderd autobusbestuurders en assistenten werden aangeworven. Het stadsbestuur zou ook aan de privébedrijven voorgesteld hebben de oude bussen over te kopen en subsidies te voorzien zodat de betrokkenen nieuwe commerciële activiteiten zouden kunnen opstarten."

Volgens Zhang Ming is de bestaande vloot minibussen, die elk plaats bieden aan twintig passagiers, meer dan tien jaar oud is en in bijzonder slechte toestand verkeert. "De voertuigen zijn niet uitgerust met moderne apparatuur om de uitstoot te beperken en produceren bijzonder veel uitlaatgassen," benadrukt hij. "Dat is bijzonder verontrustend op het Tibetaanse plateau." Er werd ook bekend gemaakt dat ook de busdienst tussen Lhasa en Kathmandhu, de hoofdstad van buurland Nepal, snel zou worden heropgestart. De dienst werd meer dan drie jaar geleden onderbroken wegens schade aan de verbindingsweg tussen beide steden. Gehoopt wordt dat in januari volgend jaar opnieuw toeristen zouden kunnen worden vervoerd. Een ticket zou ongeveer 70 dollar kosten.

19:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, lhasa, tibet, vervoer |  Facebook |

22-10-10

Klimaatverandering desastreus voor treinverkeer

De klimaatverandering kan een potentiële bedreiging vormen voor het spoorwegnet. Dat hebben Britse spoorwegspecialisten gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat extremere weersomstandigheden - met nattere winters en hetere zomers - de volgende vijftig jaar door de opwarming van de aarde couranter zullen worden. Dat zal leiden tot een groter aantal overstromingen en landverschuivingen, wat volgens de treinspecialisten tot schade zou kunnen leiden die het treinverkeer in grote mate zouden kunnen verstoren. Er wordt aan toegevoegd dat de helft van de Britse spoorbeddingen in een slechte of zelfs marginale toestand verkeren, waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden.

Onderzoekers van de University of Southampton en Network Rail bestudeerden het aantal aardverschuivingen en overstromingen die bij het Britse spoorverkeer tot vertragingen van meer dan acht uur hadden geleid. Daarbij werd opgemerkt dat tijdens de natte winter van negen jaar geleden opvallend meer incidenten werden geteld en de reizigers met zware verstoringen van het treinverkeer werden geconfronteerd. Wetenschappers voorspellen dat dergelijke natte winters in de toekomst veel couranter zullen worden, waardoor volgens de onderzoekers moet worden gevreesd dat de klimaatverandering tot een complete spoorweg-chaos zou kunnen leiden.

Onderzoeksleider Fleur Loveridge benadrukte tegenover BBC News dat dit probleem dringend moet worden aangepakt. Loveridge voert daarbij aan dat de Britse spoorwegen werden aangelegd voor er een grote wetenschappelijke kennis werd ontwikkeld rond bodemgesteldheid. "Daardoor zijn de spoorlijnen bijzonder gevoelig voor klimaatverandering," merkt ze op. Een gedeelte van de Britse spoorweginfrastructuur dateert uit de negentiende eeuw en werd aangelegd zonder dat er aan de ondergrond werd gewerkt. Ook werden verhogingen en uitgegraven passages aangelegd die bijzonder gevoelig zijn voor weersomstandigheden. Loveridge noemt vooral het zuid-oosten van Engeland een risicogebied, met vooral de kleilagen waarop het Londense spoorwegnet is gebouwd.

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, trein, vervoer |  Facebook |

04-09-10

Aeroflot dagvaardt stadsbestuur Moskou voor gemiste aansluitingen

 

De Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot heeft een klacht ingediend tegen het stadsbestuur van Moskou. De luchtvaartmaatschappij eist een schadeloosstelling voor een gigantische verkeersopstopping op de autostrade naar de luchthaven Sheremetyevo Airport. De feiten dateren van eind juni, toen het stadsbestuur van Moskou besliste om vier van de zes rijstroken op de drukke Leningradskoye Shosse af te sluiten. Het stadsbestuur voerde aan dat er dringende herstellingswerkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Pas vijf dagen later werden twee rijstroken opnieuw open gesteld na een reprimande van de Russische eerste minister Vladimir Poetin.

Aeroflot eist van het stadsbestuur van Moskou een schadevergoeding van 113 miljoen roebel. Dat komt overeen met een bedrag van 3,67 miljoen dollar. De luchtvaartmaatschappij voert aan dat op de eerste dag van de verkeersproblemen een verlies van 700.000 euro werd geleden. De volgende vier dagen zou telkens een verlies van 400.000 euro zijn opgetekend. "Andrei Kalmykov, onderdirecteur van Aeroflot, merkte op dat de eerste dag van de verkeersproblemen een complete ramp is geworden voor de luchtvaartmaatschappij," aldus de Russische krant The Moscow Times. "Aan 1.300 passagiers die door de problemen te laat waren voor hun vlucht, moest 75 procent van de ticketkosten worden terugbetaald."

Het stadsbestuur van Moskou wijst echter elke verantwoordelijkheid voor de problemen af. "Tot nu toe hebben we nog geen dagvaarding ontvangen, maar indien er daadwerkelijk een klacht is ingediend, kan die alleen maar afkomstig zijn van een zieke geest," merkte een woordvoerder van Yury Luzhkov, burgemeester van Moskou, op tegenover de krant. "De indieners van de klacht zouden er beter aan doen om de echte oorzaak van de problemen te achterhalen." De woordvoerder wenste daarover niet verder in detail te treden, maar de openbare aanklager heeft inmiddels al met een beschuldigende vinger gewezen naar het stadsbestuur en het Federal Road Agency.

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aeroflot, luchtvaart, moskou, vervoer |  Facebook |

27-08-10

Rusland stopt controversiële aanleg autostrade door Khimki-woud

De Russische president Dmitry Medvedev heeft bevolen om de constructie van een autostrade door het Khimki-woud stop te zetten. Dat wordt als een zeldzaam succes bestempeld van een volksbeweging die nochtans door de overheid hardhandig was tegengewerkt, maar desondanks bleef groeien en uiteindelijk ook rockmuzikant Bono achter zich kreeg. Medvedev, die sinds maart niet meer had gecommuniceerd over de Khimki-problematiek, stopte de gedeeltelijke vernietiging van een oud eikenbos. Het Khimki-woud zou moeten plaats maken voor een autosnelweg tussen Moskou en Sint-Petersburg. De partij United Russia koos onverwacht de zijde van het publiek.

"Het Russische volk, met inbegrip van politici van meerderheidspartij United Russia en oppositie, maar ook experts terzake zeggen dat er een bijkomend onderzoek moet worden uitgevoerd," merkt Medvedev op in een video-toespraak op zijn blog. Medvedev beloofde een openbare discussie te zullen opstarten. Hij voegde daar aan toe de uitkomst van die discussie niet te kunnen voorspellen, maar de problematiek heeft volgens hem alvast de hele bevolking aangesproken. Met de aanleg van de autostrade was een investering gemoeid van 8 miljard dollar. Zakenvrouw Yevgenia Chirikova, de centrale figuur achter de protesacties, had het over een overwinning voor de burgermaatschappij.

"Dit is een grote overwinning," merkte Chirikova op tegenover het persbureau RIA Novosti. "Ik ben ervan overtuigd dat dit voorbeeld zal gevolgd worden door andere overwinningen, aangezien de Russische bevolking begint te geloven in zijn eigen macht." Eerder had Boris Gryzlov, fractieleider van United Russia in het Russische parlement, aan Medvedev gevraagd om de situatie te bekijken. Ook Yury Luzhkov, burgemeester van Moskou, zou voorstander zijn van een alternatieve route die geen ontbossing zou vereisen. Eerder had de Russische overheid nochtans altijd achter de plannen blijven staan, zelfs toen de European Bank of Reconstruction and Development begin dit jaar besliste om zich uit het project terug te trekken.

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, khimki, vervoer, milieu |  Facebook |

03-06-10

Britse spoorweguitbater claimt nieuw stiptheidsrecord

De Britse spoorwegmaatschappij Network Rail heeft een nieuw record gevestigd op het gebied van stiptheid. Volgens de spooruitbater kwamen het voorbije jaar 91 procent van de treinen op tijd aan. De winst van Network Rail kende het voorbije jaar echter een terugval met 75 procent tot 395 miljoen pond sterling. Network Rail, de beheerder van het Britse spoorwegnet, haalt het grootste gedeelte van zijn inkomsten uit dotaties van de Britse overheid. De terugval van de winst is te wijten aan een herziening van de activa en een daling van de betalingen van treinoperatoren. Het Office of Rail Regulation (ORR), dat de winstuitkering van Network Rail vastlegt, heeft het over een gemengd jaar en heeft ervoor gewaarschuwd dat bonusbetalingen een weerspiegeling moeten zijn van de geleverde prestaties. Network Rail is van plan om 1.500 banen te schrappen, wat op groot verzet stuit bij de vakbonden.

Het voorbije jaar betaalde Network Rail in totaal 1,2 miljard pond sterling aan zijn topmanagers, ondanks een aantal tekortkomingen die door het Office of Rail Regulation waren aangestipt. Dat leidde tot grote kritiek, hoewel chief executive Iain Coucher zijn eigen bonus weigerde. De extra betalingen voor dit jaar zullen later worden bekend gemaakt. Het beheerscontract van Network Rail loopt nog vier jaar. De Britse regering wil de openbare bestedingen weliswaar terugschroeven, maar zou daarvoor de onderhandelingen met de spoorwegmaatschappij moeten heropenen. Iain Coucher maakte al bekend bereid te zijn om opnieuw met de regering te willen praten indien dat nodig zou zijn en de prioriteiten van de overheid veranderd zouden zijn. Hij voegde er echter aan toe geen verandering in zijn budget te verwachten.

De terugval in het inkomen was het voorbije jaar te wijten aan de lagere facturen die aan de gebruikers, zoals spoorwegmaatschappijen Virgin en First Great Western, worden aangerekend voor het gebruik van de sporen. Het Office of Rail Regulation heeft bepaald dat deze rekeningen zouden moeten worden teruggeschroefd. Gerry Doherty, hoofd van de vakbond Transport Salaried Staff Association (TSSA), noemde het stiptheidsrecord een fabeltje. Het cijfer van 91 procent is volgens Doherty alleen een record omdat British Rail geen nationale cijfers bekend gemaakt. Er werd aan toegevoegd dat de regionale Southern Railway geregeld stiptheidscijfers van 95 procent haalt. De vakbond zegt dat Network Rail alleen de sporen en signalen onderhoudt. De stiptheid is afhankelijk van de treinoperatoren, zodat stiptheid volgens de vakbond niet zou mogen meespelen in de beslissing over de bonussen.

19:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannie, vervoer, spoorverkeer |  Facebook |

17-03-10

China wil hogesnelheidslijn naar West-Europa

China heeft plannen om zijn netwerk met hogesnelheidstreinen te linken aan de bestaande infrastructuur in West-Europa. Daardoor moet het mogelijk worden om op amper twee dagen met de trein van Londen naar Peking te reizen. De verbinding zou door zeventien landen in Azië en Oost-Europa lopen. China hoopt de dienst over tien jaar in dienst te kunnen nemen. Voor het uitbouwen van het project worden op dit ogenblik gesprekken gevoerd met India en Europa. De uitbouw van het intercontinentaal hogesnelheidsnet zou het grootste infrastructuurproject uit de geschiedenis moeten worden. In totaal hoopt China drie internationale hogesnelheidslijnen te kunnen aanleggen. Treinen zouden er een snelheid moeten kunnen halen van 320 kilometer per uur. China is op dit ogenblik volop bezit met de uitbouw van zijn spoornet, waarbij alle belangrijke Chinese steden met hogesnelheidstreinen zullen worden verbonden.

Een eerste lijn zou Londen verbinden met Peking, waarbij in vogelvlucht een afstand van 8.100 kilometer moet worden overbrugd. Deze lijn zou ook verder worden doorgetrokken tot Singapore. Een tweede verbinding zou opgezet worden met Viëtnam, Thailand, Birma en Maleisië. Een derde spoorlijn zou Duitsland over Rusland en Siberië met China verbinden. De exacte trajecten moeten nog wel worden bepaald. De financiering zou in eerste instantie door China gebeuren, dat in ruil van de deelnemende landen grondstoffen zou ontvangen om de lijnen te bouwen. Onder meer zou Birma lithium, dat gebruikt wordt in batterijen, ter beschikking stellen. De aanleg van de Zuidoost-Aziatische lijn is inmiddels begonnen in de Chinese provincie Yunnan en ook Birma is al gestart met de bouw van zijn verbinding.

"Met de hogesnelheidstreinen zouden de passagiers bijna even snel hun bestemming moeten kunnen bereiken dan met het vliegtuig," aldus Wang Mengshu, een lid van de Chinese Academy of Engineering en een hoofdconsulent van het Chinese hogesnelheidsproject, tegenover de Britse krant Daily Telegraph. Het project moet volgens Mengshu grote gedeelten van Azië kunnen ontsluiten. Bovendien zouden de spoorverbindingen China volgens Mengshu moeten toelaten om waardevolle ladingen grondstoffen efficiënter te vervoeren. Hij voegt er aan toe dat China niet zelf het initiatief heeft genomen, maar gecontacteerd werd door een aantal andere landen, zoals India. Deze landen hebben volgens Mengshu niet de optimale mogelijkheden om zelf een hogesnelheidsproject op te zetten en daarvoor beroep hoopten te doen op de Chinese expertise en technologie.

12:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, vervoer, hogesnelheidstrein |  Facebook |

19-02-10

Hogesnelheidstrein strop voor Nederlandse Spoorwegen

De hogesnelheidstrein wordt meer en meer een financiële strop voor de Nederlandse Spoorwegen (NS). Vorig jaar verloor uitbater NS Hispeed 106 miljoen euro, waardoor de moedermaatschappij genoodzaakt was om 70 miljoen euro extra te injecteren in de hogesnelheids-dochter. Daar moet bovendien rekening mee gehouden worden dat de Nederlandse Spoorwegen tijdens de eerste vier jaar vrijgesteld is van een vergoeding van 170 miljoen euro die telkens moet betaald worden voor het gebruik van het supersnelle spoor. Bert Meerstadt, topman van de Nederlandse Spoorwegen, zegt een gedeelte van de verliezen wel te verhalen op de Italiaanse treinconstructeur AnsaldoBreda. Die heeft immers zware vertragingen opgelopen bij de levering van de treinen.

De Nederlandse Spoorwegen hebben een claim van 60 miljoen euro ingediend tegenover de Italiaanse treinconstructeur. De zware verliezen op de hogesnelheidslijn hebben de nettowinst van de Nederlandse spoorwegen over het voorbije jaar ruim gehalveerd tot 116 miljoen euro. Ook het totale personenvervoer blijft echter achter bij de doelstelling van het Nederlandse kabinet om het aantal reizigers elk jaar met 5 procent te doen stijgen. "Vorig jaar bleef de groei steken op 0,8 procent," aldus de Nederlandse krant De Telegraaf. "Voor dit jaar verwacht topman Ben Meerstadt zelfs een inkrimping." Meerstadt zegt gevoelig te willen blijven investeren in het buitenland, maar het is volgens de krant de vraag of hij zijn monopoliepositie in Nederland mag gebruiken om zijn buitenlandse ambities waar te maken.

Sinds de verzelfstandiging van de maatschappij vijftien jaar geleden, is het bergaf gegaan met de Nederlandse Spoorwegen. "Sindsdien veranderde de organisatie van een soepel lopende intercity in een hortende en stotende boemeltrein," wordt er opgemerkt. "Bovendien ziet de toekomst er voor het spoorbedrijf allesbehalve florissant uit. Volgens Arie van der Zwan, emeritus hoogleraar economie en oud-commissaris bij de Nederlandse spoorwegen, wordt onder meer de reizigersgroei veel te gunstig voorgesteld. De trein trekt volgens hem vooral reizigers aan die geen alternatief hebben. Alleen in de spitsuren wordt volgens hem een groei genoteerd, wat bijzonder duur is omdat er dan veel moet geïnvesteerd worden in rollend materiaal dat de rest van de dag niet gebruikt kan worden.

10:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trein, vervoer, nederlandse spoorwegen |  Facebook |

15-10-09

Eurostar heeft geen schrik van verlies monopolie

Spoorwegmaatschappij Eurostar heeft geen schrik voor de toekomst. Dat heeft Richard Brown, chief executive van het treinbedrijf, gezegd. Eurostar heeft de voorbije vijftien jaar een monopolie gehad op de treinverbindingen tussen Londen, Parijs en Brussel, maar aan dat monopolie komt eind dit jaar een einde. Vanaf begin volgend jaar zullen andere treinoperatoren de kans krijgen om een gelijkaardige service aan te bieden. Richard Brown zegt echter geen angst te hebben van mogelijke bijkomende concurrentie. Hij voert daarbij aan dat Eurostar ook in het verleden altijd heeft moeten opboksen tegen de luchtvaartmaatschappijen. Indien Eurostar geen betere tarieven had kunnen aanbieden dan de luchtvaartmaatschappijen, zou de treinoperator volgens hem de voorbije vijftien jaar geen 100 miljoen passagiers hebben kunnen vervoeren.

Eurostar, de hogesnelheidstrein die Londen met Brussel en Parijs verbindt, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar zijn omzet met 6,8 procent opgedreven tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die stijging is volgens topman Richard Brown in belangrijke mate aan Britse toeristen die op het Europese continent hun zomervakantie wensten door te brengen. Ondanks de dure euro tegenover het pond sterling steeg het aantal passagiers vanuit Groot-Brittannië met 11 procent. In omgekeerde richting werd een groei met 7 procent opgetekend. Volgens Brown hebben Britse reizigers in grote mate gebruik gemaakt van speciale aanbiedingen. Volgens Eurostar maakten meer toeristen van de treinverbinding gebruik dan zakenreizigers, die de voorbije periode een bijzonder moeilijk marktsegment betekenden.

Eurostar vervoerde tijdens het derde kwartaal van dit jaar 2,6 miljoen passagiers. Dat is een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Toen werd de omzet echter wel afgeremd door een brand in de Kanaaltunnel. Eurostar, een joint venture van Franse, Britse en Belgische spoorwegmaatschappijen, organiseert negentien verbindingen per dag tussen Londen en Parijs en tien tussen Londen en Brussel. De route Brussel-Londen zag zijn trafiek in het derde kwartaal stijgen met 31 procent. Dat leverde de maatschappij voor die lijn 20 procent meer inkomsten op. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar vervoerde Eurostar 6,9 miljoen passagiers. Dat is een daling met 0,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg echter met 7 procent.

18:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trein, eurostar, vervoer |  Facebook |

15-06-09

China is gigantische groeimarkt voor e-bikes

evstartIn China zijn het voorbije jaar 21 miljoen elektrische fietsen (e-bikes) gekocht, tegenover 9,4 miljoen auto's. In totaal rijden er in China op dit ogenblik 25 miljoen auto's rond, maar het aantal e-bikes zou vier keer hoger liggen. Frank Jamerson, voormalig technologiespecialist bij General Motors en inmiddls analist op het vlak van elektrische voertuigen, stelt dat de evolutie in China een beeld creëert van het toekomstige transport over de hele wereld. China is inmiddels absoluut wereldleider in het gebruik van e-bikes en helpt met het alternatieve vervoermiddel ook de gigantische milieu-impact van het Chinese transport gedeeltelijk opvangen. Naast de e-bikes beginnen ook de snellere e-scooters aan populariteit te winnen.

"De enorme populariteit van de e-bike is te wijten aan het Chinese overheidsbeleid," aldus Time Magazine. "Al in 1991 besliste de Chinese regering dat de ontwikkeling van e-bikes als een offciële technologiedoelstelling werd gelanceerd. Vele Chinese steden hebben uitgebreide fietsbanen, waardoor fietsers de verkeersopstoppingen van de spitsuren kunnen vermijden. In Shanghai heeft de overheid de voorbije jaren zwaardere taksen ingevoerd op traditionele bromfietsen, waardoor de consumenten zich massaal tot aanbieders van e-bikes hebben gewend. Door de eenvoudige technologie telt China op dit ogenblik bijzonder veel producenten van e-bikes. Drie jaar geleden waren er in China 2.700 officiële producenten van e-bikes, met daarnaast nog talloze officieuze constructeurs."

Marktleider Xinri werd in 1999 opgericht door Zhang Chongshun, een toeleverancier van de autosector. In dat eerste jaar produceerde Xinri minder dan 1.000 e-bikes, maar vorig jaar werden er 1,6 miljoen exemplaren gebouwd. Volgens Time Magazine heeft Xinri vooral een gigantisch gat in de Chinese markt ontdekt. "Naarmate de Chinezen welvarenden worden, willen ze over een comfortabeler transportmiddel beschikken," aldus een woordvoerder van de fabrikant. "Maar niet iedereen kan zich een auto veroorloven, terwijl motorfietsen voor velen veel te gevaarlijk zijn. Het openbaar vervoer is dan weer overbevolkt en fietsen vergen nog altijd een serieuze lichamelijke inspanningen. Daarom kiezen velen voor een e-bike."

De e-bikes zijn vooral populair bij Chinese forenzen en bij de politie. Chinezen vertegenwoordigden vorig jaar ongeveer 90 procent van de 23 miljoen e-bikes die wereldwijd werden verkocht. Volgens experts zullen gebieden in Zuid-Oost Azië en India de volgende groeiregio's worden voor de e-bikes. In Japan worden ongeveer 300.000 e-bikes per jaar jaar verkocht. Ook in Nederland begint de verkoop op kruissnelheid te komen. In de Verenigde Staten verwacht men dit jaar voor het eerst meer dan 200.000 exemplaren te zullen verkopen.

Lees meer over elektrische voertuigen

14:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, vervoer, e-bike |  Facebook |

28-01-09

Minder werkverzuim bij fietsende werknemers

bikenewyorkWerknemers die regelmatig de fiets nemen, zijn minder vaak ziek dan collega's die met een ander vervoermiddel naar hun werk gaan. Fietsers verzuimen gemiddeld een dag per jaar minder dan niet-fietsers. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse bureau TNO. Uit het onderzoek blijkt dat hoe vaker er wordt gefietst en hoe groter de afstand die wordt afgelegd, hoe lager het ziekteverzuim ligt. Daarbij wordt gesteld dat Nederlandse werknemers ongeveer 27 miljoen euro per jaar kunnen besparen als ze één procent meer werknemers ertoe kunnen bewegen om de fiets te nemen. De onderzoekers stellen dat gezondheid voor werknemers ook de belangrijkste reden is om de fiets te nemen.

De grote afstand, de lange reistijd, het slechte weer en het bezweet arriveren op het werk zijn voor werknemers de belangrijkste reden om de fiets op stal te laten staan. De onderzoekers stellen dat de overheid meer stimulerende maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat werkgevers zich inspannen om het fietsen bij hun werknemers populairder te maken. "Werkgevers zijn evenzeer geïnteresseerd in de kosten en baten van fietsende werknemers," aldus de onderzoekers. "Het onderzoek toont aan dat werknemers die regelmatig de fiets nemen om naar het werk te komen, zich minder vaak ziek melden en dus voor de werkgever goedkoper zijn dan hun collega's."

De Nederlandse sectororganisatie Bovag wil dat de fiets tegen 2020 een aandeel van één derde heeft in de totale Nederlandse mobiliteit. Op dit moment fietst een kwart van de Nederlandse werknemers van of naar het werk. Die groep kan volgens Bovag echter gevoelig worden uitgebreid. Eerdere TNO-studies toonden al aan dat regelmatig sporten niet alleen gezondheidsvoordelen oplevert. Van de ondervraagde medewerkers meldde 48 procent dat zijn bedrijf het gebruik van de fiets stimuleert. De Nederlandse regering heeft bekend gemaakt om 50 miljoen euro uit te zullen trekken om het fietsen te stimuleren. Daarbij zal een experiment opgezet worden met bedrijven om het fietsen financieel interessanter te maken voor het personeel.

15:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, fiets, verkeer, vervoer |  Facebook |

03-10-08

Schrappen derde landingsbaan dodelijk voor Heathrow

Willie Walsh, de topman van de Britse luchtvaartmaatschappij, zegt dat verbindingen met hoge snelheidstreinen tussen de belangrijke Britse steden geen oplossing zullen brengen voor de overbezetting van de Londense luchthaven Heathrow. De conservatieve partij wil de plannen voor een derde landingsbaan op Heathrow schrappen en vervangen door een hogesnelheidstrein tussen London St Pancras, Birmingham, Manchester en Leeds. De topman van British Airways noemt die plannen echter onzin en naief.

"De Britse conservatieve partij zegt dat een hogesnelheidtrein de Britse transportverbindingen gevoelig zou kunnen verbeteren, terwijl tegelijkertijd de zware milieu-impact van een derde landingsbaan voor Heathrow zou kunnen vermeden worden," zegt BBC News. Volgens de conservatieven zou een verbinding tussen St Pancras, Birmingham, Manchester en Leeds op Heathrow 66.000 vluchten per jaar zou kunnen doen schrappen. Dat is dertig procent van de geplande capaciteit van de derde landingsbaan op de Londense luchthaven.

Willie Walsh voert echter aan dat de conservatieve plannen nadelig zou zijn voor de Britse economie en decennia lang vertragingen zouden veroorzaken. "Vluchten naar Manchester en Leeds vertegenwoordigen minder dan drie procent van alle verkeer op Heathrow," voerde hij aan. "Indien de conservatieve plannen worden doorgevoerd, zou de vrijgekomen capaciteit nagenoeg onmiddellijk door natuurlijke groei worden opgeslorpt. Bovendien zou dit minimaal en tijdelijk voordeel pas in 2027 kunnen gerealiseerd worden."

14-09-08

Europa verlaagt streefdoel biobrandstoffen

De grootste fracties in het Europees Parlement zijn het eens geworden om het streefcijfer voor biobrandstoffen nog te verlagen. Er werd nu bepaald dat tegen 2020 de brandstof voor auto's voor 6 procent afkomstig moet zijn van biobrandstoffen. Het oorspronkelijke doel van de Europese Commissie was 10 procent biobrandstoffen. Maar dat streefdoel kwam de jongste tijd steeds meer onder vuur te liggen omdat de teelt voor biobrandstoffen belangrijke negatieve neveneffecten met zich mee zou brengen. Europa blijft wel bij zijn standpunt voor 10 procent alternatieve brandstoffen.

Deskundigen vrezen dat de grootschalige teelt van gewassen voor biobrandstoffen zal leiden tot ontbossing in vooral Azië en Brazilië en hogere voedselprijzen. Bovendien zou de teelt in een aantal gevallen de uitstoot van koolstofdioxide zelfs verhogen in plaats van te verlagen. De milieucommissie van het Europees Parlement zakte daarom al naar een streefcijfer van 8 procent tot 10 procent. De industriecommissie gaat nu naar 6 procent. De lidstaten van de Europese Commissie moeten nog wel met het nieuwe plan instemmen.

Europa blijft wel vasthouden aan zijn streefdoel van 10 procent alternatieve brandstoffen. Daarvan moet echter 40 procent afkomstig zijn van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit waterstof. Deze nieuwe afspraak moet volgens een aantal Europese parlementsleden een stimulans betekenen voor de autoconstructeurs om meer te investeren in duurzame alternatieven. Een aantal constructeurs werken ondertussen al aan motoren op waterstof en elektrische batterijen. Het Europees Parlement wil trouwens dat 8 procent van alle auto's tegen 2020 helemaal geen kooldioxide meer uitstoot.

11:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, europese unie, vervoer |  Facebook |

12-09-08

Groene recordpoging mislukt door klimaatverandering

De snelheidsrecordpoging van het Britse Greenbird-project is mislukt door de klimaatverandering. Dat zeggen Dale Vince en Richard Jenkings, de initiatiefnemers van het project. Het duo wou op het zoutmeer van Lake FeFroy in West-Australië het huidige snelheidsrecord voor windaangedreven landvoertuigen - dat op 187 kilometer per uur staat - te breken. Maar door de opvallend zware regens is die poging mislukt. Het duo wijst er daarbij op dat het zoutmeer - met een oppervlakte van bijna 200 vierkante kilometer, tijdens deze periode van het jaar normaal droog staat.

"Het Greenbird-team moest de recordpoging herhaaldelijk uitstellen omdat er zware regens vielen en er geen wind te bespeuren viel," meldt BBC News. "Uiteindelijk moesten ze hun pogingen zelfs helemaal opgeven." Dale Vince en Richard Jenkins willen volgend jaar een nieuwe poging wagen met een ijsyacht. Ze voegen er echter aan toe dat windenergie de volgende twintig jaar één van de belangrijkste energiebronnen van de wereld zal worden en dat auto's op windenergie niet langer een fantasiebeeld zullen blijven.

Dale Vince stelde ontgoocheld te zijn dat ze niet eens de kans hebben gekregen om uit de startblokken te komen. "De Greenbird was ontwikkeld om aan te tonen hoe de wereld de uitputting van fossiele brandstoffen kan opvangen," voerde hij aan. "Het is dan ook ironisch dat de klimaatverandering door deze fossiele brandstoffen ervoor gezorgd heeft dat wij deze poging moesten stopzetten." De Britten hebben hun inspiratie voor de Greenbird gehaald bij de Bluebird, de snelheidswagen van recordhouder David Campbell.

18-08-08

Explosieve verkoopsgroei elektrische tweewielers

ElectricDe verkoop van elektrische tweewielers is tijdens de eerste helft van deze zomer explosief gestegen. Dat is het gevolg van de dure benzineprijzen, waardoor steeds meer weggebruikers op zoek zijn naar een alternatief vervoermiddel. De online veilingssite Amazon stelt dat de verkoop tijdens de maand juli zelfs met meer dan 6.000 procent is gestegen tegenover dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft volgens Amazon wel gedeeltelijk te maken met zijn uitgebreider aanbod, maar toch merken ook andere spelers uit de sector een opmerkelijke stijging op.

"Volgens de Amerikaanse National Bicycle Dealers Association werden in de Verenigde Staten vorig jaar 10.000 elektrische fietsen verkocht, tegenover 6.000 het jaar voordien," aldus het persbureau Associated Press. "Volgens het dealership NYCeWheels in New York is de verkoop dit jaar al met minstens 50 procent gestegen. Frank Jamerson, een voormalig kaderlid van General Motors dat zich omgewerkt heeft tot een goeroe van elektrische voertuigen, wordt de elektrische fiets de volgende grote trend."

In Europa zijn elektrische fietsen nog veel populairder. Volgens sectororganisaties zouden er in Nederland het voorbije jaar 89.000 elektrische fietsen zijn verkocht, terwijl er in Duitsland 60.000 exemplaren aan de man werden gebracht. "Mensen willen niet langer in de files staan," verduidelijkte Sophie Nenner, die in Parijs een winkel met elektrische fietsen uitbaat. "Ze zijn dan ook op zoek naar een alternatief voor korte uitstappen, zonder dat ze daarvoor zich een weg moeten banen door het overvolle openbare vervoer."

Volgens Frank Jamerson, die bij General Motors mee verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de het elektrische EV1-prototype, wijst erop dat er in China op dit ogenblik 70 miljoen elektrische fietsen rondrijden en dat er elkaar 2,6 miljoen exemplaren bijkomen.

00:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, vervoer, elektrische fiets |  Facebook |