14-08-10

Machthebbers oorzaak van gevoel van vervreemding

Het gevoel van vervreemding onder de Amerikaanse bevolking is nagenoeg ongewijzigd gebleven tegenover vorig jaar en ligt iets lager dan het grootste gedeelte van de periode toen George W. Bush president van de Verenigde Staten was. Bovendien ligt het gevoel van vervreemding ook lager dan tijdens de periode onder de presidenten Bill Clinton en George H.W. Bush. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. De Amerikaanse vervreemdings-index staat volgens de onderzoekers op dit ogenblik op 52 punten, tegenover 53 punten vorig jaar. Het jaar voordien, toen George W. Bush nog president was van de Verenigde Staten, liet de index een score van 58 punten optekenen.

Uit het onderzoek blijkt dat 68 procent van de Amerikanen ervan overtuigd is dat de kloof tussen arm en rijk blijft toenemen. Dat is een stijging met 2 procent tegenover vorig jaar. Daarnaast is 50 procent van de bevolking van mening dat de bewindvoerders niet echt begaan is met het lot van de gewone Amerikaan. Dat is een daling met 3 procent tegenover vorig jaar. Ook zegt 53 procent dat machtshebbers misbruik maken van de gewone bevolking. Daar werd een daling met 4 procent opgetekend. Bovendien gelooft 52 procent dat de mening van de gewone man niet veel impact heeft. Ook dat betekent een daling met 4 procent. Tenslotte zegt 37 procent uitgesloten te blijven uit de dingen die rond hem gebeuren. Dat is een stijging met 2 procent tegenover vorig jaar.

Er wordt aan toegevoegd dat 70 procent van de ondervraagden van mening is dat de leidende klasse niet meer in contact staat met de rest van het land. De onderzoekers voegen er aan toe dat Latino-Amerikanen zich het meest vervreemd voelen (55 punten), tegenover Afro-Amerikanen (49 punten) en blanken (52 punten). Ook blijken Amerikanen met een hogere opleiding zich minder vervreemd voelen (44 punten) dan landgenoten met maximaal een diploma middelbaar onderwijs (56 punten). De onderzoekers voegen er aan toe dat het gevoel van vervreemding niet zozeer te maken heeft met de economie, de werkloosheid of de politieke stemming, maar vooral met de percepties over de machthebbers zelf.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, vervreemding |  Facebook |