10-05-14

Roofvogels kunnen Europese vervuiling opvolgen

Roofvogels zoals buizerds, arenden en kerkuilen kunnen een belangrijk instrument vormen om de vervuiling in Europa op te volgen. Dat is de boodschap van een onderzoek van wetenschappers aan het Centre for Ecology & Hydrology van de Britse Natural Environment Research Council (NERC). De onderzoekers benadrukken dat een netwerk van regelmatige controles de efficiëntie van de Europese regelgeving op het gebied van pesticides en andere chemische producten kan toetsen en bovendien de mogelijkheid kan bieden om in een vroeg stadium een waarschuwingssignaal uit te sturen over potentiële pollutie-problemen op het Europese continent.

“De voorbije jaren hebben al een aantal studies gebruik gemaakt van een analyse van de veren, eieren en lichaamsweefsels van roofvogels om de verontreiniging van het leefmilieu te onderzoeken,” benadrukt onderzoeker Richard Shore, professor natuurconservering aan het Centre for Ecology & Hydrology. “Daarbij werden onder meer sporen van lood, te wijten aan de jacht op wild, aangetroffen. Maar ook werden vervuilende chemische producten, die een impact hebben op het immuunsysteem en de reproductie, teruggevonden. De concentraties chemische stoffen worden groter naarmate men hoger in de voedselketen gaat kijken.”

“Roofvogels, die in de voedselketen heel hoog gerangschikt staan, vormen dan ook uitstekende getuigen van de verontreiniging en de vervuiling van het ecocysteem in zijn geheel,” stipt professor Shore aan. “De meeste wetten en reglementen op het gebied van pollutie worden op het Europese niveau gemaakt en het is dan ook aanwezen dat de contaminatie op diezelfde schaal worden gemeten.” Studies met roofdieren vormen volgens Shore vooral een belangrijk element in gebieden waar wild een substantieel onderdeel van het menselijk dieet vertegenwoordigt. Onderzoek bij zeearenden in Zweden en Duitsland heeft al de gezondheidsrisico’s van loodvergiftiging voor zowel roofvogels als mensen aangetoond.

Tests bij populaties waterspreeuwen in Zuid-Wales toonden op hun beurt een zware vervuiling van de rivieren in de regio door chloorwaterstoffen en chemische brandvertragers. Soorten die in grotere groepen over een brede regio zijn vertegenwoordigd - zoals buizerds, torenvalken, adelaars, slechtvalken, kerkuilen en bosuilen - vormen volgens Richard Shore de beste instrumenten om de vervuiling te controleren. “Op dit ogenblik lopen er programma’s in vijftien Europese landen, maar de meeste projecten situeren zich in West-Europa,” zegt de wetenschapper. “Om de hele Europese regio te controleren, zal dan ook vooral in oostelijke richting verder moeten worden gewerkt.”

Professor Shore merkt nog op dat het meeste onderzoek zich toespitst op insecticides, chloorwaterstoffen en zware metalen, naast herbicides, brandvertragers en producten voor het verdelgen van ongedierte.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roofvogel, vervuiling |  Facebook |

06-12-13

Ontwikkelingslanden blijven belangrijkste toneel toxische vervuiling

Wereldwijd worden tweehonderd miljoen mensen blootgesteld aan toxische vervuiling. Dat is de conclusie van een rapport van het Blacksmith Institute en het Green Cross Switzerland over grote milieuproblemen in negenenveertig landen. Een groot gedeelte van meest vervuilde sites bevinden zich volgens het rapport in ontwikkelingslanden zoals Ghana, Indonesië, Bangladesh, Zambia, Indonesië en Nigeria, maar de omgeving van de kerncentrale van Tchernobyl in Oekraïne en een site van Norilsk in Rusland blijven tot de belangrijkste probleempunten op het gebied van toxische vervuiling behoren. Er wordt wel opgemerkt dat een aantal landen inmiddels inspanningen doet om de vervuiling aan te pakken.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingslanden, vervuiling |  Facebook |

16-11-13

Goldrush Californië heeft historisch vervuilingsprobleem gecreëerd

De goldrush tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw in Californië heeft de staat met een historisch vervuilingsprobleem opgezadeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers merken op dat de Californische ondergrond nog steeds wordt geconfronteerd met een kwik-contaminatie, te wijten aan de activiteiten van de gouddelvers die uit alle uithoeken van de wereld in de regio rijkdom kwamen zoeken. De wetenschappers zeggen dat deze contaminatie door de grote rivieren vanuit de Sierra Nevada naar de lagere vlakten van Central Valley werd meegevoerd, met belangrijke risico’s voor de ecosystemen en de menselijke populatie.

Lees Verder

12:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, vervuiling, goldrush |  Facebook |

02-04-13

Peking investeert 100 miljard yuan in bestrijding pollutie

China wil de volgende drie jaar meer dan 100 miljard yuan investeren in maatregelen om de pollutie in de hoofdstad Peking terug te dringen. Dat komt overeen met een bedrag van ongeveer 16,1 miljard dollar. Het stadsbestuur van Peking zou hebben aangegeven dat 84,8 miljard yuan zal worden geïnvesteerd in de behandeling van afvalwater en vuilnis. Daarnaast zou ook 30 miljard yuan worden geïnvesteerd in de aanplanting van bosgebieden. Wang Anshun, burgemeester van Peking, zei dat ook harder zal worden opgetreden tegen illegale bouwprojecten.

Lees Verder

19:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: peking, vervuiling |  Facebook |

26-03-13

Chinese kustwateren bijzonder zwaar vervuild

De Chinese kustwateren worden steeds meer met vervuiling geconfronteerd. De zwaarste vervuiling is het voorbije jaar met meer dan 50 procent toegenomen. Dat is de conclusie van een rapport van de Chinese State Oceanic Administration (SOA). Volgens de gegevens van de instelling diende het voorbije jaar aan 68.000 vierkante kilometer de slechtste vervuilingsscore te worden toegewezen. Aangevoerd wordt dat de vervuiling op één jaar tijd met 24.000 vierkante kilometer is toegenomen. Deze gebieden zijn ongeschikt voor recreatie, visteelt en gedeeltelijk ook niet voor havenactiviteiten of industriële toepassingen.

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, vervuiling |  Facebook |

12-09-12

Bacteriën consumeren 200.000 ton olie van Deepwater Horizon

In de vijf maanden na de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico hebben natuurlijk aanwezige bacteriën minstens 200.000 ton olie en natuurlijk gas van het lek geconsumeerd. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Rochester en de Texas A&M University. De onderzoekers stellen dat de bacteriën een belangrijk gedeelte van de vervuiling op een diepte van meer dan een halve mijl hebben kunnen oplossen. De wetenschappers stellen dat bacteriën bij de consumptie van olie en gas het zuurstof opnemen en koolstofdioxide vrijgeven, zoals ook de mens doet bij het ademen. Ook wordt opgemerkt dat het consumptieniveau van de vervuiling gelinkt kon worden aan de toevoeging van verspreidingsmiddelen aan de vervuiling. Vermoed wordt dat de bacteriën daardoor gemakkelijker toegang kregen tot individuele componenten van de oliepluimen.

Lees Verder

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deepwater horizon, vervuiling |  Facebook |

13-02-12

Ozonvervuiling door wind naar andere continenten geblazen

Ozonvervuiling in de Verenigde Staten kost de Europese landbouw jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen ton tarwe. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de universiteiten van Leeds en York. De Britse wetenschappers ontdekten dat ozonvervuiling schade toebrengt aan tarwe, maïs, soja, katoen, aardappelen en rijst. Die vervuiling blijkt volgens de onderzoekers echter niet alleen een lokale impact te hebben, maar zou met de wind ook over andere continenten worden verspreid.

Uit het onderzoek blijkt dat ozonvervuiling in Europa, Noord-Amerika en Zuidoost-Azië schade toebrengt aan zes belangrijke gewassen. Het gaat daarbij om tarwe, maïs, soja, katoen, aardappel en rijst. Ozon remt volgens de onderzoekers immers de groei af en beschadigt de cellen. Vervuiling in de Verenigde Staten heeft vooral gevolgen voor de oogst van maïs, tarwe en soja. In Azië blijken dan weer vooral negatieve gevolgen te zijn de rijstoogst.

De onderzoekers benadrukken dat die vervuiling niet alleen lokaal gebeurt, maar met de wind ook verspreid wordt over de continenten. Daarbij wordt opgemerkt dat de vervuiling in de Verenigde Staten de tarweproductie in Europa jaarlijks met 1,2 miljoen ton zou doen afnemen. Alleen vervuiling in Europa verspreidt zich door specifieke klimatologische omstandigheden minder minder intensief over de rest van de wereld. De onderzoekers wijzen erop dat luchtvervuiling op wereldschaal moet worden aangepakt, aangezien inspanningen op één continent kunnen worden tenietgedaan door vervuiling in andere regio's.

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, ozon, vervuiling |  Facebook |

24-11-11

Bezoekers belangrijkste bedreiging voor 'Laatste Avondmaal' van Leonardo Da Vinci

De Italiaanse overheid heeft belangrijke resultaten geboekt om het beroemde 'Laatste Avondmaal' van Leonardo Da Vinci in de kerk Santa Maria Della Grazie in Milaan te beschermen van vervuiling door de buitenlucht, maar het interieur van het gebouw zelf blijft een grote bedreiging. Dat zegt specialist Constantinos Sioutas, die door de Italiaanse overheid werd ingeroepen om het schilderij te redden. Die bedreiging is vooral afkomstig van de vetten van de huid van de toeristen, zelfs al is het bezoek strikt gelimiteerd.

"Het beroemde schilderij van Da Vinci heeft eeuwen geschiedenis, politieke beroering en zelfs bombardementen tijdens de tweede wereldoorlog overleefd, maar dreigt blijvende schade op te lopen door de luchtvervuiling van één van de meest vervuilde steden van West-Europa," merkt het persbureau AFP op. "Twee jaar geleden werd in de kerk een gesofisticeerd ventilatiesysteem geplaatst om het kunstwerk te beschermen." Om de efficiëntie van het systeem te controleren werd beroep gedaan op Constantinos Sioutas, professor aan de Amerikaanse Viterbi School of Engineering.

Sioutas merkt op dat de vervuiling door de buitenlucht met ongeveer 90 procent kon worden teruggedreven. De onderzoeker heeft het over indrukwekkende resultaten, maar de vervuiling in het interieur van het kerkgebouw blijft volgens de wetenschappers een dreigend probleem. Daarbij wordt opgemerkt dat het stof in de lucht zich vastkleeft aan de vetafscheiding van de huid van de bezoekers en zich op het oppervlak van het schilderij neerzet. Er worden nochtans slechts enkele bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Bovendien mag een bezoek slechts 15 minuten duren.

 

Opvallende evoluties in vervuiling door tanker Prestige

Vijf jaar na de olieramp met de tanker Prestige voor de Spaanse kust, is langs de kust van Galicië een onverwachte stijging van het niveau van koolwaterstof geregistreerd. Dat zeggen wetenschappers van de University of Santiago de Compostela. In november negen jaar geleden zonk de olietanker Prestige voor de kust van Galicië, waarbij 63.000 ton stookolie in de zee terecht kwam. Dat leidde tot vervuiling van de kusten van het noorden van Portugal tot Frankrijk. Daarna nam de vervuiling geleidelijk af, maar kende vijf jaar nadien een plotselinge heropleving.

De oorzaak van die opstoot moet volgens onderzoeksleider Jesus Dominquez echter wellicht gezocht worden bij bosbranden. Vijf jaar geleden werd de regio van Galicië tijdens de zomerperiode immers getroffen door veelvuldige bosbranden. "De slechtgekozen route die het schip heeft gevolgd van het ongeval tot het zinken, heeft de vervuiling gedurende drie jaar verhoogd, maar de dramatische stijging van vier jaar geleden kan alleen worden verklaar door de impact van de bosbranden," merkt Dominquez op.

De onderzoekers controleerden gedurende vier jaar de aanwezigheid van koolwaterstoffen in de eieren van de bontbekplevier, de enige nestvogel op de stranden van de Atlantische kust van Galicië. Die niveaus kenden tussen zeven en vijf jaar geleden een constante daling, wat overeen kwam met de resultaten van metingen in het water, het sediment en andere maritieme organismen. Het jaar nadien werd echter een plotse opstoot. De onderzoekers merken op dat hun studie echter ook uitwijst dat olievervuiling ook door de lucht een gebied kan bereiken.

 

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, prestige, scheepsramp, vervuiling |  Facebook |

11-07-11

Waterkwaliteit Amerikaanse kusten op dieptepunt

De waterkwaliteit aan de Amerikaanse kusten is het voorbije jaar tot het laagste niveau in twee decennia teruggezakt. Dat is gedeeltelijk te wijten aan de olieramp in de Golf van Mexico en overvloedige regens. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse milieugroep Natural Resources Defense Council (NRDC). Daarin wordt gesteld dat de Amerikaanse stranden het voorbije jaar voor 24.091 dagen moesten worden gesloten. Dat betekent een stijging met 29 procent tegenover het jaar voordien.

"Een strandbezoek behoort vaak tot de rituelen van de zomervakantie, maar kan helaas tot ziektes leiden," voert David Beckham, directeur van het waterprogramma van de milieugroep, aan. Hij stelt dat de Amerikaanse stranden te lijden blijven hebben onder pollutie, met inbegrip van menselijk en dierlijk afval dat met bacteriën is besmet. De pollutie wordt vooral veroorzaakt door de overloop van rioolwaters. De contaminaties kunnen volgens Beckham onder meer leiden tot buikgriep, huiduitslag, oogirritaties, buikloop, hepatitis en problemen met neus, keel en oren.

De resultaten van het voorbije jaar werden vooral beïnvloed door de overloop van rioolwaters, zware regenval in Hawaiï en onbekende bronnen van pollutie in Californië. Maar ook de olieramp in de Golf van Mexico speelde een belangrijke rol. Door de olieramp moesten immers vele stranden worden gesloten. De milieugroep wijst erop dat de olieramp ook nu nog voor problemen blijft zorgen. Eind januari waren nog altijd 83 mijl kustlijn nog altijd gecontamineerd met olie en teerballen.

19:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, stand, vervuiling |  Facebook |

11-03-11

Amerikaanse steenkoolcentrales hebben meest gevaarlijke uitstoot

Steenkoolcentrales leveren de grootste uitstootrisico's op voor de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Lung Association. Daarbij wordt opgemerkt dat krachtcentrales op steenkool veel meer gevaarlijke luchtvervuiling veroorzaken dan elke andere industriële activiteit. De Verenigde Staten tellen meer dan vierhonderd steenkoolcentrales, die samen jaarlijks meer dan 386.000 ton gevaarlijke stoffen zouden uitstoten.

"Er zijn op dit ogenblik in de Verenigde Staten geen wettelijke beperkingen opgelegd aan de uitstoot van vervuilende stoffen zoals arsenicum, lood, kwik, dioxines en waterstofchloride en chemische producten die het risico op kanker zouden verhogen, zoals formaldehyde, benzeen en radio-isotopen," stipt het rapport van de American Lung Association aan. Het Amerikaanse Environment Protection Agency heeft echter een deadline opgesteld voor het opstellen van een plan om de vervuiling van de steenkoolcentrales te beperken.

"Het is hoog tijd dat er een einde komt aan een leemte in de wetgeving die de steenkoolcentrales toelaat om ongestraft allerlei gevaarlijke stoffen uit te stoten," merkt Charles Connor, chief executive van de American Lung Association, op. "De Amerikaanse bevolking heeft meer dan twee decennia moeten wachten op een degelijke regelgeving terzake. De uitstoot van deze sites bedreigen niet alleen de onmiddellijke omgeving, maar kan met de wind op grote afstand de openbare gezondheid beschadigen."

18-01-10

Olievervuiling Exxon Valdez overleeft langer dan voorzien

Olie van de tanker Exxon Valdez, die meer dan twintig jaar geleden schipbreuk leed in de Prince William Sound in Alaska, blijft in de regio nog altijd voor vervuiling zorgen. Dat hebben de wetenschappers Michael Boufadel en Hailong Li van de Temple University in Philadelphia gezegd. De onderzoekers stellen op dit ogenblik geen verklaring te kunnen geven waarom restanten van de elf miljoen gallons olie die meer dan twintig jaar geleden in Alaska ongeveer 1.300 kilometer kustlijn beschadigden, zo lang actief is kunnen blijven. De wetenschappers stellen dat aanvankelijk nochtans leek dat de natuur met de hulp van gespecialiseerde technologie er snel zou in slagen om de grootste gevolgen van het olielek, één van de grootste milieurampen uit de geschiedenis, te kunnen wegwerken.

"De ramp met de Exxon Valdez decimeerde de natuur van de regio en de visindustrie van Alaska," aldus het persbureau AFP. "Maar na tien jaar bleek het duidelijk dat de olievervuiling veel minder snel werd afgebroken dan oorspronkelijk was voorzien. Men had gerekend dat de olie met 70 procent per jaar zou afnemen, maar uiteindelijk bleek dat slechts 4 procent te zijn. Geraamd wordt dat er op dit ogenblik nog ongeveer 20.000 gallons overblijven. Michael Boufadel en Hailong wensten te onderzoeken waarom de olie niet werd afgebroken door biodegradatie en de weersinvloeden, zoals voordien was geopperd. Uiteindelijk kwamen zij tot de vaststelling dat de oorzaak moest gezocht worden in het feit dat de getroffen stranden uit twee verschillende lagen bestonden, elk met een verschillende eigenschap."

Ook de geografisch variabele invloed van het getij heeft volgens de onderzoekers een vertragende rol gespeeld. De onderzoekers stellen dat de olie tijdelijk werd opgeslagen in de poreuze bovenlagen van de stranden, waardoor de vervuiling minder werd bloot gesteld aan de weersinvloeden. De fossiele brandstof werd daardoor beschermd tegen een omgeving die de nodige voedingsstoffen voorziet voor de micro-organismen die de olie zouden verteren. De tweede laag van de stranden was veel minder poreus. Daar stroomde het water duizend keer trager door. Wanneer het waterpeil zakte, kon de olie volgens de onderzoekers naar de onderste laag doorsijpelen, waar ze vastgezet werd. Door het lagere zuurstofgehalte in die onderste lagen, werd de olie bovendien niet afgebroken zoals oorspronkelijk werd verwacht. Ook stellen de onderzoekers dat olie op steenachtige stranden langer overleeft dan op zandstranden.

18:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, vervuiling, exxon valdez |  Facebook |

20-08-09

Zeewater breekt plastiek verbazend snel af

Plastiek blijkt in de oceaan verbazend snel af te breken, waardoor contaminerende elementen vrij kunnen komen in het water en een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de oceaanbiotopen. Dat zegt Katsuhiko Saido, scheikundige aan de Japanse Nihon Univerity. Volgens de onderzoekers zou plastiek onder bepaalde invloeden in het zeewater op één jaar tijd kunnen afgebroken worden. In tegenstelling tot plastiek zelf, kunnen deze contaminerende elementen wel in het lichaam van dieren worden opgenomen. Het is volgens de onderzoekers niet duidelijk of de dieren daarbij aan gevaarlijke concentraties worden blootgesteld, maar de bevindingen moeten volgens hen toch voor bezorgdheid zorgen.

"Jaarlijks komen duizenden tonnen plastiek-afval in de oceanen terecht," aldus Discovery Channel. "Een groot gedeelte daarvan spoelt aan op de kusten, waar een ander gedeelte blijft in de oceanen drijven. De zogenaamde Great Pacific Garbage Patch tussen Californië en Hawaii, die een geschatte omvang heeft die twee keer zo groot is als de oppervlakte van de Amerikaanse staat Texas, is daarvan een typisch voorbeeld. De grote hoeveelheid plastiek-afval in de zeeën en oceanen, werd eerder beschouwd als een vervuiling op lange termijn die niet snel afgebroken wordt. Maar uit het Japanse onderzoek blijkt dat er ook een belangrijke bedreiging is op korte termijn."

"In het dagelijkse leven wordt plastiek beschouwd als een relatief stabiel product," merkt onderzoeker Katsuhiko Saido op. "Maar in het zeewater blijkt plastiek opmerkelijk snel af te breken onder de invloed van de regen, de zon en andere milieu-omstandigheden. Daardoor wordt deze drijvende afvalberg een bijkomende vorm van de wereldwijde vervuiling. Sommige soorten plastiek laten daarbij chemische producten zoals bisphenol en oligomeren vrijkomen. Uit onderzoek bij dieren blijkt dat deze producten in bepaalde dosissen het hormonensysteem van verstoren. Normaal wordt plastiek in het lichaam van dieren niet afgebroken, maar wel kunnen bepaalde substanties van afbrekend plastiek worden geabsorbeerd."

15:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, vervuiling, plastiek, oceaan |  Facebook |

28-07-06

Russen vinden westerse bedrijven onvoldoende transparant

Buitenlandse bedrijven die in Rusland actief zijn, geven geen blijk van transparantie. Dat stelt het Russische Independent Ecological Rating Agency (NERA), dat de negatieve invloed van grote ondernemingen op het Russische leefmilieu in kaart brengt. Daarin wordt gesteld dat de grootste Russische bedrijven ook de grootste vervuilers zijn, terwijl buitenlandse bedrijven wel cleaner lijken te werken, maar een groot gebrek aan transparantie vertonen.

Het NERA stelt dat traditionele vervuilers - zoals energiebedrijven - de meeste vorderingen lijken te maken om de negatieve impact van hun activiteiten op het milieu te beperken. Buitenlandse bedrijven geven volgens het NERA wel de indruk milieuvriendelijker te werken, maar bijzonder gesloten blijven over hun milieupraktijken.

Zo wordt gesteld dat de locale vestiging van de Amerikaanse autoconstructeur Ford op het gebied van milieupolitiek pas op een vijftiende plaats van milieubewuste bedrijven staat omdat het bedrijf geen inzicht geeft over zijn milieubeleid. De Russische autoconstructeur Avtovaz uit Tolyatti werd op de vierde plaats gerangschikt.

Het milieuvriendelijkste bedrijf op de Russische markt is volgens NERA de bandenproducent Nizhnekamskshina, gevolgd door het ruimtevaartbedrijf Energia en vliegtuigconstructeur Sukhoi. Westerse bedrijven zoals Mars, Stinol en Sun Interbrew waren volgens de onderzoekers heel terughoudend bij hun medewerking. "Westerse bedrijven lijken op hun lauweren te rusten," aldus een woordvoerder van de International Socio-Ecological Union.

Bijna de helft van de onderzochte bedrijven gaf volgens de onderzoekers slechts fragmentarische of helemaal geen informatie. Slechts 22 ondernemingen zouden volledig meegewerkt hebben aan het onderzoek. Opvallend is volgens het NERA dat sommige van de meest open bedrijven ook de slechtste scores halen, zoals Yukos (92ste) en Unified Energy Systems (95ste). "Bedrijven die minder medewerking verleenden, bleken dikwijls hoger te eindigen," aldus NERA.

De petroleumsector scoorde gemiddeld genomen het slechtste. Met een 41ste plaats toonde Tatneft zich het milieuvriendelijkste bedrijf uit de sector. Het meest vervuilende energiebedrijf was Bashneft (109de), maar ook Norilsk Nickel, Novatek, TNK-BP en Itera haalden bedroevende scores. "TNK-BP reageerde alvast verbaasd en voegde er aan toe nog nooit van NERA gehoord te hebben," aldus The Moscow Times.

De allerslechtste score ging naar het waterbedrijf Mosvodokanal (110de), maar dat is volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor enorme hoeveelheden waterafval die het moet proberen te verwerken. "Sommige bedrijven worden gehinderd door de aard van hun activiteiten," aldus NERA. Anderzijds werd geconcludeerd dat staatsbedrijven gemiddeld beter scoorden dan bedrijven onder het beheer van plaatselijke overheden.

11:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nera, ecologie, milieu, vervuiling |  Facebook |

22-07-06

Tien procent Chinese landbouwgrond vervuild

De Chinese landbouw verliest jaarlijks meer dan 2,5 miljard euro door industriële pollutie, waarbij landbouwproducten gecontamineerd worden door kwik en andere zware metalen. Dat stelt de Chinese State Environmental Protection Administration (SEPA). Maar er werd niet verduidelijkt of de gecontamineerde producten uiteindelijk ook bij de consument terecht zijn gekomen.

Jaarlijks zou volgens de SEPA ongeveer twaalf miljoen ton Chinees graan gecontamineerd worden met koper, lood, kwik en andere schadelijke metalen. Het zou volgens SEPA-woordvoerder Zhang Shanling gaan om ongeveer tien miljoen hectaren vervuild landbouwgebied. "Dat is tien procent van het Chinese landbouwareaal," benadrukte Shanling tegenover het persbureau Associated Press.

De SEPA zegt tegen 2008 een bedrag van 125 miljoen dollar te zullen investeren in een landelijke studie over de vervuiling van Chinese landbouwgrond. Onder meer de Chinese minster Wen Jiabao heeft al aangedrongen op een betere bescherming van het leefmilieu. "Maar men heeft schrik om de milieuwetgeving af te dwingen waardoor belangrijke locale bedrijven getroffen zouden kunnen worden," aldus nog Associated Press. Volgens officiële cijfers produceerde China vorig jaar 484 miljoen ton graan. Dat is 3,1 procent meer dan het jaar voordien.

14:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, landbouw, vervuiling |  Facebook |