10-05-14

Roofvogels kunnen Europese vervuiling opvolgen

Roofvogels zoals buizerds, arenden en kerkuilen kunnen een belangrijk instrument vormen om de vervuiling in Europa op te volgen. Dat is de boodschap van een onderzoek van wetenschappers aan het Centre for Ecology & Hydrology van de Britse Natural Environment Research Council (NERC). De onderzoekers benadrukken dat een netwerk van regelmatige controles de efficiëntie van de Europese regelgeving op het gebied van pesticides en andere chemische producten kan toetsen en bovendien de mogelijkheid kan bieden om in een vroeg stadium een waarschuwingssignaal uit te sturen over potentiële pollutie-problemen op het Europese continent.

“De voorbije jaren hebben al een aantal studies gebruik gemaakt van een analyse van de veren, eieren en lichaamsweefsels van roofvogels om de verontreiniging van het leefmilieu te onderzoeken,” benadrukt onderzoeker Richard Shore, professor natuurconservering aan het Centre for Ecology & Hydrology. “Daarbij werden onder meer sporen van lood, te wijten aan de jacht op wild, aangetroffen. Maar ook werden vervuilende chemische producten, die een impact hebben op het immuunsysteem en de reproductie, teruggevonden. De concentraties chemische stoffen worden groter naarmate men hoger in de voedselketen gaat kijken.”

“Roofvogels, die in de voedselketen heel hoog gerangschikt staan, vormen dan ook uitstekende getuigen van de verontreiniging en de vervuiling van het ecocysteem in zijn geheel,” stipt professor Shore aan. “De meeste wetten en reglementen op het gebied van pollutie worden op het Europese niveau gemaakt en het is dan ook aanwezen dat de contaminatie op diezelfde schaal worden gemeten.” Studies met roofdieren vormen volgens Shore vooral een belangrijk element in gebieden waar wild een substantieel onderdeel van het menselijk dieet vertegenwoordigt. Onderzoek bij zeearenden in Zweden en Duitsland heeft al de gezondheidsrisico’s van loodvergiftiging voor zowel roofvogels als mensen aangetoond.

Tests bij populaties waterspreeuwen in Zuid-Wales toonden op hun beurt een zware vervuiling van de rivieren in de regio door chloorwaterstoffen en chemische brandvertragers. Soorten die in grotere groepen over een brede regio zijn vertegenwoordigd - zoals buizerds, torenvalken, adelaars, slechtvalken, kerkuilen en bosuilen - vormen volgens Richard Shore de beste instrumenten om de vervuiling te controleren. “Op dit ogenblik lopen er programma’s in vijftien Europese landen, maar de meeste projecten situeren zich in West-Europa,” zegt de wetenschapper. “Om de hele Europese regio te controleren, zal dan ook vooral in oostelijke richting verder moeten worden gewerkt.”

Professor Shore merkt nog op dat het meeste onderzoek zich toespitst op insecticides, chloorwaterstoffen en zware metalen, naast herbicides, brandvertragers en producten voor het verdelgen van ongedierte.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roofvogel, vervuiling |  Facebook |

06-12-13

Ontwikkelingslanden blijven belangrijkste toneel toxische vervuiling

Wereldwijd worden tweehonderd miljoen mensen blootgesteld aan toxische vervuiling. Dat is de conclusie van een rapport van het Blacksmith Institute en het Green Cross Switzerland over grote milieuproblemen in negenenveertig landen. Een groot gedeelte van meest vervuilde sites bevinden zich volgens het rapport in ontwikkelingslanden zoals Ghana, Indonesië, Bangladesh, Zambia, Indonesië en Nigeria, maar de omgeving van de kerncentrale van Tchernobyl in Oekraïne en een site van Norilsk in Rusland blijven tot de belangrijkste probleempunten op het gebied van toxische vervuiling behoren. Er wordt wel opgemerkt dat een aantal landen inmiddels inspanningen doet om de vervuiling aan te pakken.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingslanden, vervuiling |  Facebook |

16-11-13

Goldrush Californië heeft historisch vervuilingsprobleem gecreëerd

De goldrush tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw in Californië heeft de staat met een historisch vervuilingsprobleem opgezadeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers merken op dat de Californische ondergrond nog steeds wordt geconfronteerd met een kwik-contaminatie, te wijten aan de activiteiten van de gouddelvers die uit alle uithoeken van de wereld in de regio rijkdom kwamen zoeken. De wetenschappers zeggen dat deze contaminatie door de grote rivieren vanuit de Sierra Nevada naar de lagere vlakten van Central Valley werd meegevoerd, met belangrijke risico’s voor de ecosystemen en de menselijke populatie.

Lees Verder

12:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, vervuiling, goldrush |  Facebook |

02-04-13

Peking investeert 100 miljard yuan in bestrijding pollutie

China wil de volgende drie jaar meer dan 100 miljard yuan investeren in maatregelen om de pollutie in de hoofdstad Peking terug te dringen. Dat komt overeen met een bedrag van ongeveer 16,1 miljard dollar. Het stadsbestuur van Peking zou hebben aangegeven dat 84,8 miljard yuan zal worden geïnvesteerd in de behandeling van afvalwater en vuilnis. Daarnaast zou ook 30 miljard yuan worden geïnvesteerd in de aanplanting van bosgebieden. Wang Anshun, burgemeester van Peking, zei dat ook harder zal worden opgetreden tegen illegale bouwprojecten.

Lees Verder

19:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: peking, vervuiling |  Facebook |

26-03-13

Chinese kustwateren bijzonder zwaar vervuild

De Chinese kustwateren worden steeds meer met vervuiling geconfronteerd. De zwaarste vervuiling is het voorbije jaar met meer dan 50 procent toegenomen. Dat is de conclusie van een rapport van de Chinese State Oceanic Administration (SOA). Volgens de gegevens van de instelling diende het voorbije jaar aan 68.000 vierkante kilometer de slechtste vervuilingsscore te worden toegewezen. Aangevoerd wordt dat de vervuiling op één jaar tijd met 24.000 vierkante kilometer is toegenomen. Deze gebieden zijn ongeschikt voor recreatie, visteelt en gedeeltelijk ook niet voor havenactiviteiten of industriële toepassingen.

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, vervuiling |  Facebook |

12-09-12

Bacteriën consumeren 200.000 ton olie van Deepwater Horizon

In de vijf maanden na de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico hebben natuurlijk aanwezige bacteriën minstens 200.000 ton olie en natuurlijk gas van het lek geconsumeerd. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Rochester en de Texas A&M University. De onderzoekers stellen dat de bacteriën een belangrijk gedeelte van de vervuiling op een diepte van meer dan een halve mijl hebben kunnen oplossen. De wetenschappers stellen dat bacteriën bij de consumptie van olie en gas het zuurstof opnemen en koolstofdioxide vrijgeven, zoals ook de mens doet bij het ademen. Ook wordt opgemerkt dat het consumptieniveau van de vervuiling gelinkt kon worden aan de toevoeging van verspreidingsmiddelen aan de vervuiling. Vermoed wordt dat de bacteriën daardoor gemakkelijker toegang kregen tot individuele componenten van de oliepluimen.

Lees Verder

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deepwater horizon, vervuiling |  Facebook |

13-02-12

Ozonvervuiling door wind naar andere continenten geblazen

Ozonvervuiling in de Verenigde Staten kost de Europese landbouw jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen ton tarwe. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de universiteiten van Leeds en York. De Britse wetenschappers ontdekten dat ozonvervuiling schade toebrengt aan tarwe, maïs, soja, katoen, aardappelen en rijst. Die vervuiling blijkt volgens de onderzoekers echter niet alleen een lokale impact te hebben, maar zou met de wind ook over andere continenten worden verspreid.

Uit het onderzoek blijkt dat ozonvervuiling in Europa, Noord-Amerika en Zuidoost-Azië schade toebrengt aan zes belangrijke gewassen. Het gaat daarbij om tarwe, maïs, soja, katoen, aardappel en rijst. Ozon remt volgens de onderzoekers immers de groei af en beschadigt de cellen. Vervuiling in de Verenigde Staten heeft vooral gevolgen voor de oogst van maïs, tarwe en soja. In Azië blijken dan weer vooral negatieve gevolgen te zijn de rijstoogst.

De onderzoekers benadrukken dat die vervuiling niet alleen lokaal gebeurt, maar met de wind ook verspreid wordt over de continenten. Daarbij wordt opgemerkt dat de vervuiling in de Verenigde Staten de tarweproductie in Europa jaarlijks met 1,2 miljoen ton zou doen afnemen. Alleen vervuiling in Europa verspreidt zich door specifieke klimatologische omstandigheden minder minder intensief over de rest van de wereld. De onderzoekers wijzen erop dat luchtvervuiling op wereldschaal moet worden aangepakt, aangezien inspanningen op één continent kunnen worden tenietgedaan door vervuiling in andere regio's.

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, ozon, vervuiling |  Facebook |