30-10-11

Strijd tegen verwoestijning Afrika heeft regionale samenwerking nodig

Er is een regionale samenwerking nodig om de strijd tegen de verwoestijning van het Afrikaanse continent tegen te gaan. Dat werd benadrukt tijdens een congres van Global Mechanism, een organisatie van de Verenigde Naties die zich richt op duurzaam landbeheer. Daarbij wordt opgemerkt dat een regionaal programma echter onmogelijk met kans op succes kan worden opgezet indien de individuele landen zelf geen toereikend nationaal programma op het getouw hebben gezet.

"De meeste Afrikaanse landen hebben sinds het einde van de jaren negentig de details van hun programma's uitgewerkt, maar de aangekondigde financiële ondersteuning van diverse regionale en internationale instellingen is helaas niet gevolgd," merken woordvoerders van Global Mechanism op. Volgens hen wordt minstens 43 procent van de potentiële landbouwgrond door woestijnvorming bedreigd, wat zou betekenen dat 70 procent van de Afrikaanse economische activiteit in het gedrang zou komen.

Er wordt aan toegevoegd dat verwoestijning en de daarop volgende hongersnood, voedselonzekerheid en migraties ongeveer 400 miljoen Afrikanen bedreigen. Dat betekent 40 procent van de totale Afrikaanse bevolking. De Europese Commissie heeft een bedrag van 3,2 miljoen euro vrijgemaakt voor het project. Global Mechanism voert aan dat Afrika wereldwijd het zwaarst bedreigd wordt door verwoestijning, maar dat biedt naar eigen zeggen ook de beste kansen op spectaculaire resultaten.