12-12-12

Internationale verzekeraars kijken naar groei op Chinese markt

Internationale verzekeraars verwachten dat hun omzet in China de volgende drie jaar met 20 procent tot 30 procent zal toenemen. Dat blijkt uit een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC). Daarbij wordt verwacht dat de penetratie van verzekeringen in de Chinese maatschappij de volgende jaren gevoelig zal toenemen. Op dit ogenblik zouden slechts 2 procent van de Chinese bevolking een verzekering hebben lopen. China wordt voor de grote verzekeraars volgens de consulent dat ook een grote groeimarkt. Toch verwachten de internationale schadeverzekeraars in China slechts een marktaandeel van 1,2 procent te zullen bereiken. Daarmee zou het aandeel in een weliswaar groeiende markt status-quo blijven. De internationale levensverzekeraars verwachten hun Chinees marktaandeel van 4,3 procent tot 5 procent te kunnen uitbreiden. Wervingscampagnes zouden vooral gebeuren door direct marketing en telemarketing.

Lees Verder

19:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, verzekering |  Facebook |

19-09-12

Schade aan iPhone heeft Amerikaanse consument al 6 miljard dollar gekost

Sinds de lancering van de iPhone vijf jaar geleden hebben kapotte apparaten de Amerikaanse consumenten al 5,9 miljard dollar gekost. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf SquareTrade, gespecialiseerd in verzekeringen voor consumentenelektronica. De onderzoekers stelden onder meer vast dat 30 procent van de bezitters het toestel binnen het jaar na de aankoop beschadigen. Ook wordt opgemerkt dat het risico op accidentele schade tien keer vaker wordt geregistreerd dan door verlies of diefstal. Het grootste aantal schadegevallen wordt gemeld nadat de eigenaar het toestel heeft laten vallen. Ook blijken de bezitters het toestel vaak in toiletten, zwembaden en meren kwijt te raken. Ty Share, chief marketing officer van SquareTrade, merkt op dat de nieuwe iPhone mogelijk beter bestand zal blijken te zijn tegen ongevallen, aangezien het apparaat is gemaakt uit licht aluminium, dat beter tegen schokken is bestand. Bovendien is ook nog slechts één kant van de telefoon van glas voorzien. Maar aangezien het toestel steeds frequenter wordt gebruikt, zal het aantal incidenten volgens Share wellicht toch nog toenemen.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iphone, verzekering |  Facebook |

21-12-11

Amerikanen hebben meer vertrouwen in financiële coöperaties

Het verschil tussen het vertrouwen in coöperatieve financiële initiatieven en de banken is bij de Amerikaanse bevolking dit jaar gevoelig toegenomen. Dat is de conclusie van een rapport van de American Customer Satisfaction Index (ACSI). Daarbij wordt opgemerkt dat het vertrouwen in de coöperatieven op dit ogenblik een score haalt van 87 punten op een totaal van honderd. Dat betekent een stijging met bijna 9 procent tegenover hetzelfde tijdstip. Daarentegen daalde het vertrouwen in de banken met 1,3 procent tot 75 punten.

Bij de vier grote Amerikaanse banken bleef het vertrouwen in Wells Fargo voor het derde jaar op rij status-quo op 73 punten. Citigroep liet echter een stijging met 6 procent optekenen en komt nu ook op 73 punten. JP Morgan Chase liet een stijging met 4,5 procent tot 70 punten optekenen. Bank of America bleef status-quo op 68 punten. Bij de kleine banken werd weliswaar een terugval met 1 procent opgetekend, maar met een score van 79 punten scoren zij op het gebied van vertrouwen gevoelig beter dan de grote banken.

De tevredenheid met aanbieders van levensverzekeringen bleef status-quo op 80 punten, waarbij de kleine aanbieders hun score van 81 punten naar 82 punten opdreven. Daarna volgt Northwestern Mutual met een stijging van 80 punten naar 81 punten, gevolgd door New York Life en Prudential, die elk een stijging met 3 procent tot respectievelijk 80 punten en 79 punten. MetLife daalde daarentegen van 78 punten naar 77 punten. Bij schadeverzekeraars werd een stijging met 3,8 procent opgetekend tot een historisch record van 83 procent, vooral te danken aan de kleinere aanbieders.

Bij de ziekteverzekeraars werd daarentegen een daling met 1 punt tot 72 punten.

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verzekering, bank, financiën |  Facebook |

28-08-11

Amerikaanse natuurrampen laten nieuw schaderecord optekenen

Natuurrampen in de Verenigde Staten laten dit jaar een nieuw record optekenen. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse National Weather Service. Nog nooit eerder werden in de Verenigde Staten volgens het rapport immers meer natuurrampen met een miljardenschade genoteerd. Tot voor de orkaan Irene werden dit jaar in de Verenigde Staten al negen natuurrampen met meer dan 1 miljard dollar schade opgetekend. Daarmee werd nu al het record van drie jaar geleden geëvenaard.

"Jack Hayes, directeur van de Amerikaanse National Weather Service, merkt op dat de Verenigde Staten de voorbije drie decennia gemiddeld drie miljarden-rampen per jaar moet optekenen," aldus het persbureau Associated Press. "Dit jaar ging het echter al om twee overstromingen, vijf tornado's en een sneeuwstorm. Hayes voegt er aan toe dat zware onweders dit jaar eveneens al voor 20 miljard dollar schade hebben aangericht. Dat is het dubbele van het normale niveau."

Aangezien bij het publiceren van de cijfers het echte orkaanseizoen in de Verenigde Staten nog definitief op gang moest komen, zullen de recordcijfers van drie jaar geleden volgens Associated Press dan ook wellicht worden verpulverd. "De National Weather Service zegt dat er werk van gemaakt moet worden om de Amerikaanse bevolking beter voor te bereiden op klimaatgebonden natuurrampen," voert het persbureau nog aan.

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuurramp, verzekering |  Facebook |

04-11-10

Eén op zes Amerikanen heeft geen ziekteverzekering

In de Verenigde Staten heeft 16,3 procent van de volwassen bevolking geen ziekteverzekering. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Daarbij wordt opgemerkt dat het aantal onverzekerde Amerikanen tijdens de economische crisis van twee jaar geleden tot 15,8 procent steeg en begin vorig jaar verder opklom tot 16 procent. Sindsdien bleef dat niveau ongeveer status-quo. Voor het uitbreken van de economische crisis had 14,8 procent van de Amerikanen geen ziekteverzekering. Er wordt aan toegevoegd dat het voorbije jaar ook meer Amerikanen werden aangesloten bij een verzekeringsaanbod van de overheid, terwijl het aantal verzekeringen via de werkgever is gedaald.

Twee jaar geleden had 49,2 procent van de Amerikaanse volwassenen een ziekteverzekering bij de werkgever afgesloten. Dat viel vorig jaar terug tot 46,8 procent en zakte dit jaar verder terug tot 46 procent. Daartegenover had 23,4 procent van de Amerikanen twee jaar geleden een ziekteverzekering afgesloten bij de overheid, maar dat steeg vorig jaar tot 24,6 procent en is dit jaar verder toegenomen tot 25,2 procent. Een aantal belangrijke veranderingen in de Amerikaanse gezondheidszorg, die een belangrijke impact zou kunnen hebben op het verzekeringsniveau, werden pas na de voorbije zomer ingevoerd.

Onder meer is daarin voorzien dat jongeren tot zesentwintig jaar op het verzekeringsplan van hun ouders kunnen blijven. Bovendien zouden verzekeraars niet langer de mogelijkheid krijgen om het contract op te zeggen wanneer de klant ziek werd. Volgens Gallup zijn die wijzigingen echter te recent doorgevoerd om een belangrijke impact te kunnen hebben op het verzekeringsniveau van de gemiddelde Amerikaan. Bovendien wordt er opgemerkt dat de meer belangrijke veranderingen pas over vier jaar van kracht zouden worden. Daarin waren onder meer maatregelen voorzien die de ziekteverzekering voor de meeste Amerikanen verplicht zou maken.

10-08-10

Autobestuurder meer gevoelig voor premie verzekering

Hogere premies doen de algemene tevredenheid over autoverzekeraars gevoelig dalen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau JD Power. Daarbij wordt opgemerkt dat de tevredenheid van de Amerikaanse consument over de autoverzekering dit jaar nog 77,7 procent bedraagt. Dat is een daling met 1 procent tegenover vorig jaar, toen een recordscore van 78,7 procent werd bereikt. Die achteruitgang is volgens JD Power in belangrijke mate te wijten aan de grotere ontevredenheid over de prijzen van de autoverzekering, waar een daling met 30 indexpunten werd opgetekend tegenover vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat de prijs van de verzekering ook belangrijker is geworden in de algemene tevredenheid van de autobestuurder.

Uit het onderzoek blijkt dat 22 procent van de Amerikaanse autobestuurders de prijs van zijn verzekering het voorbije jaar heeft zien stijgen. Het jaar voordien maakte 17 procent gewag van een prijsstijging. De onderzoekers voegen er aan toe dat 60 procent van de ondervraagden aangeeft vooraf niet te zijn verwittigd van de premieverhoging. Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge autobestuurders zich kritisch opstellen tegenover hun verzekeraars. In die leeftijdscategorie wordt vooral geklaagd over het gebrek aan mogelijkheden om een vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij te contacteren en onduidelijkheden in hun verzekeringscontracten.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de Babyboomers het meeste waarde hechten aan de traditionele communicatie met hun verzekeringsmaatschappij, zoals welkomstpakketten voor nieuwe klanten, nieuwsbrieven en magazines. Anderzijds willen jonge autobestuurders vooral een gemakkelijke online toegang tot informatie over hun verzekeringspolis. Er wordt wel aan toegevoegd dat het internet-gebruik bij Babyboomers aan het toenemen is. Inmiddels maakt 40 procent van de Babyboomers gebruik van de website van de verzekeraar om hun polis te herzien of te veranderen. Bij de jonge autobestuurders is dat echter 60 procent. Er wordt aan toegevoegd dat jonge autobestuurders ook sneller geneigd zijn om mobiele applicaties van de autoverzekeraars te gebruiken.

19:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, verzekering |  Facebook |

09-08-10

Branden hebben weinig impact op Russische verzekeringsmaatschappijen

De talloze bosbranden hebben in Rusland duizenden woningen vernield en diverse gebieden zijn door de Russische president Dmitry Medvedev uitgeroepen tot een rampgebied, maar de verzekeringssector lijkt weinig gevolgen te ondervinden van de tragedie. In Rusland zijn immers weinig woningen verzekerd en er worden nog minder claims ingediend voor beschadigde eigendommen. De Russische regering heeft ieder slachtoffer van de branden een schadevergoeding van 3 miljoen roebel beloofd. Dat komt overeen met een bedrag van 100.700 dollar. Een bedrag van 2 miljoen roebel moet besteed worden aan de heropbouw van de woning. Het resterende gedrag is voorzien voor herstellingen aan andere infrastructuur.

"Inmiddels hebben al meer dan drieduizend Russische gezinnen hun woningen en eigendom verloren," aldus de Russische krant The Moscow Times. "In totaal heeft de Russische regering een budget van 5 miljoen roebel voorzien voor het noodfonds. Indien de slachtoffers op die tegemoetkomingen beroep kunnen doen, zullen er minder claims worden ingediend bij de verzekeraars. Uitbetalingen van de verzekeraars liggen trouwens toch gevoelig lager. Vorig jaar werd bij schade gemiddeld een bedrag van 500.000 roebel uitgekeerd." De krant voegt er aan toe dat slechts 7 procent van de Russen hun woningen verzekeren. Bij de zogenaamde dacha's is dat slechts 2 procent.

Rusland telt ongeveer zestig miljoen woningen en appartement. Volgens het studiebureau Rosgosstrakh zijn slechts 8 miljoen panden verzekerd. Dat percentage verschilt echter grondig van regio tot regio. Daarbij wordt opgemerkt dat in de Moskou-regio 26 procent van de panden is verzekerd. Ook in Tatarstan is 24 procent van de woningen verzekerd, maar elders ligt dat gevoelig lager, met onder meer 12 procent in Nizhny Novgorod en 9 procent in Volgograd en Rostov-on-Don. De Russische verzekeringsmaatschappijen hebben naar eigen zeggen tot nu toe slechts een beperkt aantal claims ontvangen te hebben. Volgens specialisten zullen de claims op het gebied van landbouw hoger liggen dan bij vastgoed.

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brand, rusland, verzekering |  Facebook |

11-03-10

Steeds meer interesse in online verzekeringssector

Steeds meer Amerikanen zoeken online naar levensverzekeringen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau ComScore. Daarbij wordt opgemerkt dat het voorbije jaar 16,6 miljoen zoekopdrachten rond levensverzekeringen werden opgetekend. Dat is een stijging met 15 procent tegenover het jaar voordien. ComScore maakt daarbij gewag van een nieuwe recordhoogte. Dat heeft volgens de onderzoekers onder meer te wijten aan het feit dat de consument steeds meer op het internet onderzoek uitvoert naar informatie over producten en diensten. Het rapport voegt er aan toe dat het voor aanbieders van verzekeraars dan ook steeds crucialer wordt om op het internet een sterke merkaanwezigheid te ontplooien. Daarnaast blijkt één op tien Amerikaanse internetgebruikers de websites van ziekteverzekeraars te bezoeken.

"Het internet speelt een steeds belangrijker rol in de complexe financiële beslissingen die de consument moet nemen," merken de onderzoekers op. "De consument voelt zich ook steeds meer comfortabeler met het online opzoeken van financiële informatie. Maar niet alle verzekeraars ontwikkelen even succesvolle online strategieën om die consumenten te bereiken." Amerikaans marktleider is MetLife.com, dat 5,8 procent van alle zoekopdrachten naar zich toe trok. Op de tweede plaats volgt NewYorkLife.com met een aandeel van 2,8 procent, gevolgd door StateFarm.com met een aandeel van 2,5 procent. Verder volgen SelectQuote.com (1,7 procent), Accuquotelife.com (1.6 procent), GerberLife.com (1.5 procent), RelianceLife.com (1.4 procent), GlobeontheWeb.com (1.2 procent), Prudential.com (1.2 procent) en HSBC.com (1.1 procent).

Het internet biedt volgens ComScore aan verzekeraars de mogelijkheid om op verschillende niveau's in contact te komen met de consument. Dat kan variëren van informatie over de opties van de verzekeringspolis tot de invulling van een aanvraagformulier. "Het internet vertegenwoordigt vaak een cruciale beslissingsfase in het aankoopproces van een levensverzekering," wordt er opgemerkt. Uit een afzonderlijk onderzoek van ComScore blijkt verder dat tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar bijna 24 miljoen Amerikanen een website rond ziekteverzekering hebben gezocht. Dat is nagenoeg 10 procent van de totale Amerikaanse online populatie. Met 4,8 miljoen bezoekers was Aetna daarbij de meest populaire bestemming. Daarmee heeft Aetna een marktaandeel van 20 procent), gevolgd door Blue Cross Blue Shield met 4,1 miljoen bezoekers (17,4 procent) en USInsuranceOnline.com met 4,1 miljoen bezoekers (16.8 procent).

15:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, verzekering |  Facebook |

24-12-09

Amerikaanse verzekeraars plooien zich terug op thuismarkt

De Amerikaanse hypotheekverzekeraar American International Group (AIG) verkoopt zijn Israëlische acviteiten aan Harel Insurance Investments. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 35,5 miljoen dollar. Met die verkoop volgt AIG de strategie van andere Amerikaanse hypotheekverstrekkers, die zich grotendeels terugplooien op hun thuismarkt om de nodige financiële reserves op te bouwen. Op die manier willen ze de nodige reserves creëren om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Vorig jaar al verkocht PMI Group aan aantal Australische activiteiten aan QBE Insurance Group voor een bedrag van 920 miljoen dollar, terwijl Genworth Financial eerder dit jaar zijn belang in een Canadese verzekeringsgroep van de hand deed. American International Group had 182,3 miljard overheidskapitaal nodig om de kredietcrisis te overleven.

American International Group (AIG) was ooit de grootste verzekeringsgroep ter wereld, maar wordt op dit ogenblik door Aziatische en Europese investeerders in belangrijke mate ontmanteld. Die worden immers aangetrokken door de lage dollarkoers en de zwakke positie van Amerikaanse overname-kandidaten, waardoor die niet in staat zijn te bieden op de activa van de hypotheekverzekeraars. "Sinds American International Group vorig jaar door de Amerikaanse regering van de ondergang werd gered, heeft de verzekeringsgroep al 12 miljard dollar activa afgestoten," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Driekwart van die activa gingen naar buitenlandse overnemers." American International Group heeft tijdens de eerste negen maanden van dit jaar een operationeel verlies van 1,43 miljard dollar geleden op hypotheken. Dat is te wijten aan een recordaantal wanbetalers.

Stanley Fischer, gouverneur van de Bank of Israel, merkt op dat striktere leningvoorwaarden de Israëlische economie toegelaten heeft om zich sneller dan andere landen te herstellen van de wereldwijde kredietcrisis. "Een schaarste aan terreinen voor projectontwikkeling en belastingsvoordelen voor investeerders heeft het land volgens hem geholpen om de ergste effecten van de wereldwijde immobiliëncrisis te vermijden," merkt Bloomberg nog op. American International Group maakte verder bekend zijn Aziatische dochter tegen het tweede kwartaal van dit jaar naar de beurs van Hong Kong te brengen. Die verkoop zou de Amerikaanse hypotheekverzekeraar een bedrag van ongeveer 20 miljard dollar moeten opbrengen. Dat zou een van de grootste beursoperaties ter wereld kunnen betekenen.

20:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verzekering, aig |  Facebook |

23-12-09

Woningverzekeraar weinig geliefd bij consument

De agent van de autoverzekering is bij de klant meer geliefd dan de vertegenwoordiger van de woningverzekering. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het adviesbureau J.D. Power & Associates. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de woningverzekering bij de consument een tevredenheidsscore van 82,8 procent haalt, terwijl de autoverzekering een score van 84,2 procent meekrijgt. Dat verschil is volgens de onderzoekers wellicht vooral te wijten aan het feit dat woningverzekeringen veel complexer zijn en de consument ook minder kennis heeft over de dekking van de polis dan bij een wagen. Ondanks die logische verklaring, is het voor woningverzekeraars volgens J.D. Power van cruciaal belang om aan de verwachtingen van de consument tegemoet te komen. De tevredenheid heeft immers een belangrijke impact op lange termijn, aangezien het onderzoek uitwijst dat ontgoochelde consumenten snel geneigd zijn om over te stappen naar een concurrent.

19:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verzekering, vastgoed |  Facebook |

05-11-09

Klimaatverandering zal eigendomsverzekering gevoelig verhogen

Er moet rekening mee gehouden worden dat eigendomsverzekeringen onder invloed van de klimaatverandering gevoelig duurder zullen worden. Dat heeft de Association of British Insurers (ABI) gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat de opwarming van de aarde zal leiden tot meer overstromingen en stormen. Daardoor zal er ook meer schade aangericht worden aan eigendommen en zullen er volgens de Britse organisatie ook meer schadedossiers worden ingediend bij de verzekeraars. Die zullen zich dan ook verplicht zien om hogere verzekeringspremies aan te rekenen en de schadedekking te beperken. Uit een rapport van de Association of British Insurers blijkt dat bij een temperatuursverhoging van vier graden de schade uit overstromingen en dijkbreuken in Groot-Brittannië over een periode van een halve eeuw met 14 procent zou stijgen tot 633 miljoen Britse pond per jaar. De schadeclaims vanwege stormen zouden met 25 procent kunnen stijgen tot 827 miljoen pond per jaar.

"De klimaatverandering zal verzekeringen duurder maken en zal het ook moeilijker maken om verzekeringscontracten af te sluiten," aldus de Association of British Insurers. "De voorziene temperatuurstijgingen zullen de kosten voor de verzekeraars voor schade door overstromingen en stormen gevoelig doen stijgen. Het is onvermijdelijk dat deze meerkost aan de consument zal doorgerekend worden. Maar dat betekent bovendien dat verzekeraars een grotere financiële buffer zullen moeten aanleggen om potentiële verliezen op te vangen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat een aantal schadegevallen niet langer gedekt zal worden." Er wordt opgemerkt dat de kosten voor verzekeraars voor extreme overstromingen, die gemiddeld één keer om de honderd jaar Groot-Brittannië treffen, met 30 procent zouden kunnen stijgen tot 5,4 miljard Britse pond. De onkosten van extreme windstormen zouden met 14 procent kunnen stijgen tot 7,3 miljard Britse pond.

Indien de temperatuur met zes graden celcius zou oplopen, zouden die kosten volgens de Association of British Insurers nog verder kunnen oplopen. Daarbij wordt gewag gemaakt van een stijging met 56 procent. Wales en het zuidwesten van Engeland zouden volgens de verzekeringsorganisatie het ergste worden getroffen. Bij een temperatuurverhoging van vier graden zouden de kosten voor overstromingen daar met 29 procent kunnen stijgen, terwijl voor stormen een stijging met 24 procent in het vooruitzicht wordt gesteld. Een woordvoerder van de Association of British Insurers stelt dat de resultaten van het onderzoek ernstige implicaties hebben voor de verzekeraars, maar ook voor de consument, het bedrijfsleven en de overheid. "Indien men in de toekomst nog altijd een eigendomsverzekering wil gegarandeerd zien, zullen er nu maatregelen moeten genomen worden om de dreiging van de klimaatverandering te beheren," wordt er daarbij opgemerkt. "Een temperatuurstijging met twee graden is wellicht onvermijdbaar, maar er moet gezorgd worden dat verdere stijgingen vermeden worden."

13:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, verzekering, vastgoed |  Facebook |

22-10-08

Orkanen Gustav en Ike kostten ruim 20 miljard dollar

De schadeclaims die bij herverzekeraar Lloyd's of London werden ingediend voor de orkanen Gustav en Ike lopen op tot 2,3 miljard dollar. De herverzekeraar raamt de totale schade die de twee orkanen vorige maand in het Caraïbische gebied en de Verengde Staten hebben veroorzaakt, zal volgens Lloyd's wellicht geraamd moeten worden op een bedrag tussen 20 miljard dollar en 25 miljard dollar. De herverzekeraar stelde echter dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer een definitieve balans kan gemaakt worden over de totale schade die werd aangericht.

"De schadekosten zullen wellicht hoger oplopen dan oorspronkelijk werd voorzien," aldus Lloyd's of London tegenover het persbureau Associated Press. "Maar de uiteindelijke claims zullen binnen beheersbare grenzen blijven." De herverzekeraar benadrukte daarbij dat de claims geen grote impact zullen hebben op het kapitaal van Lloyd's of London en dat er geen gebruik zal moeten gemaakt worden van het Central Fund, een reservefonds dat voor dekking moet zorgen wanneer verzekeraars onvoldoende middelen hebben om de schadeclaims uit te betalen.

Lloyd's of London zegt dat de orkanen grote gevolgen hebben gehad voor gemeenschappen in het zuiden van de Verenigde Staten. De herverzekeraar voegt er aan toe prioriteit te zullen geven aan de financiering van de heropbouw van de regio. Op dit ogenblik realiseert Lloyd's of London ruim 40 procent van zijn omzet in de Verenigde Staten. De herverzekeraar heeft echter aangekondigd zijn activiteiten te zullen diversifiëren en daarbij vooral te zullen mikken op Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, die door Lloyd's worden bestempeld als toekomstmarkten.

15:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, verzekering, orkaan, ike, gustav, lloyd |  Facebook |

12-03-08

Rampen kostten 45 miljard euro

Rampen hebben vorig jaar wereldwijd een schade veroorzaakt van ruim 45 miljard euro. Bij de catastrofes kwamen meer dan 20.000 personen om het leven. Dat blijkt uit een rapport van Swiss Re, de grootste herverzekeraar ter wereld. Swiss Re telde vorig jaar wereldwijd 142 natuurrampen en zeker 192 calamiteiten die door mensen werden veroorzaakt. Europa werd volgens Swiss Re vorig jaar ongebruikelijk zwaar getroffen.

De meeste doden vielen volgens de herverzekeraar in Bangladesh, India, China en Pakistan, die door ernstige overstromingen en cyclonen werden getroffen. Niet-natuurrampen, zoals industriebranden, explosies en vliegtuigongelukken, eisten 6.900 mensenlevens. Swiss Re stelt dat de jongste cijfers de stijgende trend bevestigen in het aantal rampen en de kosten daarvan voor de wereldeconomie.

Europa werd volgens het rapport vorig jaar ongebruikelijk zwaar getroffen. De schade voor verzekeraars liep er op tot ongeveer 11 miljard euro. Dat was volgens Swiss Re vooral te wijten aan de winterstorm Kyrill die in januari over Duitsland, Groot-Brittannië, België en Nederland raasde en 6,1 miljard euro schade veroorzaakte. De overstromingen in de zomer in delen van Groot-Brittannië leidden tot een schade van in totaal 4,8 miljard euro.

Meer over natuur en milieu

11:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: swiss re, rampen, verzekering |  Facebook |

03-07-07

Hartford herstelt historische banden

De Amerikaanse stad Hartford, die beschouwd wordt als de onofficiële verzekeringshoofdstad van de wereld, heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een rechtstreekse vliegtuigverbinding met Europa. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM en zijn Amerikaanse partner Northwest Airlines hebben een verbinding opgezet tussen Amsterdam en Hartford, gelegen in de staat Connecticut, halverwege tussen New York en Boston.

In de achttiende eeuw groeide Hartford uit tot een belangrijke rivierhaven, met een bloeiende handel met Engeland, het Caraïbisch gebied en zelfs het Verre Oosten. De eigenaars van de schepen maakten afspraken om de risico’s van die lange reizen te delen. Dat wordt beschouwd als het begin van de verzekeringsbedrijvigheid in Hartford. De sector breidde zich echter al vlug uit tot andere bedrijfstakken.

In 1810 werd de Hartford Fire Insurance Company, de eerste verzekeringsmaatschappij gesticht. Enkele jaren later volgde de Aetna Fire Insurance Company. Na de zware branden in New York van 1835 en 1845 konden vele verzekeringsmaatschappijen hun betalingsbeloftes niet nakomen, maar de verzekeraars uit Hartford kwamen wel over de brug. Daarmee zou de faam van Hartford als verzekeringshoofdstad definitief gevestigd zijn.

Connecticut zou op dit ogenblik meer dan honderd verzekeringsmaatschappijen herbergen. De meesten daarvan bevinden zich in de buurt van Hartford. Hoewel reorganisaties en overnames het belang van Hartford hebben doen slinken, is de stad nog altijd een financieel centrum van formaat. Hartford herbergt de hoofdkantoren van vijf verzekeraars, waaronder Aetna en Travelers. Ook het hoofdkwartier van United Technologies is er gevestigd.

De nieuwe route betekent ook het herstel van de historische banden tussen Hartford en Nederland. “De stad dankt zijn bestaan aan de ontdekkingsreizen van Adriaen Block, die in 1614 de rivier de Connecticut ontdekte,” aldus het Financieele Dagblad. “Tien jaar later stichtten Nederlandse handelaren aan de rivier een handelspost, die uitgroeide tot Hartford.” De Amerikaanse stad hoopt door de verbinding Europese bedrijven aan te trekken.

14:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hartford, klm, northwest, verzekering, luchtvaart |  Facebook |

08-03-07

Klimaatverandering ramp voor verzekeraars

De klimaatverandering is niet alleen een ramp voor het milieu en de natuur, maar zal ook de verzekeringssector zwaar in de kosten jagen. Dat zegt Swiss Re, de grootste herverzekeraar van de wereld. Volgens Swiss Re zullen verzekeraars door de opwarming van de aarde in de toekomst geconfronteerd worden met steeds hogere schadeclaims als gevolg van natuurrampen.

Voor de verzekeringssector bleek 2006 een relatief rustig jaar te zijn. “De meeste rampen vonden plaats in ontwikkelingslanden en daar zijn de bezittingen vaak meestal weinig waard,” merkt het persbureau ANP op. “Vaak zijn die zelfs helemaal niet verzekerd.” Het totale schadebedrag door natuurrampen en door de mens veroorzaakte calamiteiten bedroeg vorig jaar wereldwijd 48 miljard dollar.

Bijna een derde van dat bedrag moest door de verzekeraars gedekt worden. Daarmee was 2006 voor de sector één van de goedkoopste jaren van de voorbije twee decennia. Alleen 1988 en 1997 waren nog goedkoper. Met de orkanen Katrina, Rita en Wilma in de Verenigde Staten was 2005 het duurste jaar uit de geschiedenis. De wereldwijde schade bedroeg 230 miljard dollar, waarvan 65 miljard dollar door de verzekeraars moest gedekt worden.

16:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: klimaatverandering, swiss re, verzekering |  Facebook |