12-12-12

Internationale verzekeraars kijken naar groei op Chinese markt

Internationale verzekeraars verwachten dat hun omzet in China de volgende drie jaar met 20 procent tot 30 procent zal toenemen. Dat blijkt uit een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC). Daarbij wordt verwacht dat de penetratie van verzekeringen in de Chinese maatschappij de volgende jaren gevoelig zal toenemen. Op dit ogenblik zouden slechts 2 procent van de Chinese bevolking een verzekering hebben lopen. China wordt voor de grote verzekeraars volgens de consulent dat ook een grote groeimarkt. Toch verwachten de internationale schadeverzekeraars in China slechts een marktaandeel van 1,2 procent te zullen bereiken. Daarmee zou het aandeel in een weliswaar groeiende markt status-quo blijven. De internationale levensverzekeraars verwachten hun Chinees marktaandeel van 4,3 procent tot 5 procent te kunnen uitbreiden. Wervingscampagnes zouden vooral gebeuren door direct marketing en telemarketing.

Lees Verder

19:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, verzekering |  Facebook |

19-09-12

Schade aan iPhone heeft Amerikaanse consument al 6 miljard dollar gekost

Sinds de lancering van de iPhone vijf jaar geleden hebben kapotte apparaten de Amerikaanse consumenten al 5,9 miljard dollar gekost. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf SquareTrade, gespecialiseerd in verzekeringen voor consumentenelektronica. De onderzoekers stelden onder meer vast dat 30 procent van de bezitters het toestel binnen het jaar na de aankoop beschadigen. Ook wordt opgemerkt dat het risico op accidentele schade tien keer vaker wordt geregistreerd dan door verlies of diefstal. Het grootste aantal schadegevallen wordt gemeld nadat de eigenaar het toestel heeft laten vallen. Ook blijken de bezitters het toestel vaak in toiletten, zwembaden en meren kwijt te raken. Ty Share, chief marketing officer van SquareTrade, merkt op dat de nieuwe iPhone mogelijk beter bestand zal blijken te zijn tegen ongevallen, aangezien het apparaat is gemaakt uit licht aluminium, dat beter tegen schokken is bestand. Bovendien is ook nog slechts één kant van de telefoon van glas voorzien. Maar aangezien het toestel steeds frequenter wordt gebruikt, zal het aantal incidenten volgens Share wellicht toch nog toenemen.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iphone, verzekering |  Facebook |

21-12-11

Amerikanen hebben meer vertrouwen in financiële coöperaties

Het verschil tussen het vertrouwen in coöperatieve financiële initiatieven en de banken is bij de Amerikaanse bevolking dit jaar gevoelig toegenomen. Dat is de conclusie van een rapport van de American Customer Satisfaction Index (ACSI). Daarbij wordt opgemerkt dat het vertrouwen in de coöperatieven op dit ogenblik een score haalt van 87 punten op een totaal van honderd. Dat betekent een stijging met bijna 9 procent tegenover hetzelfde tijdstip. Daarentegen daalde het vertrouwen in de banken met 1,3 procent tot 75 punten.

Bij de vier grote Amerikaanse banken bleef het vertrouwen in Wells Fargo voor het derde jaar op rij status-quo op 73 punten. Citigroep liet echter een stijging met 6 procent optekenen en komt nu ook op 73 punten. JP Morgan Chase liet een stijging met 4,5 procent tot 70 punten optekenen. Bank of America bleef status-quo op 68 punten. Bij de kleine banken werd weliswaar een terugval met 1 procent opgetekend, maar met een score van 79 punten scoren zij op het gebied van vertrouwen gevoelig beter dan de grote banken.

De tevredenheid met aanbieders van levensverzekeringen bleef status-quo op 80 punten, waarbij de kleine aanbieders hun score van 81 punten naar 82 punten opdreven. Daarna volgt Northwestern Mutual met een stijging van 80 punten naar 81 punten, gevolgd door New York Life en Prudential, die elk een stijging met 3 procent tot respectievelijk 80 punten en 79 punten. MetLife daalde daarentegen van 78 punten naar 77 punten. Bij schadeverzekeraars werd een stijging met 3,8 procent opgetekend tot een historisch record van 83 procent, vooral te danken aan de kleinere aanbieders.

Bij de ziekteverzekeraars werd daarentegen een daling met 1 punt tot 72 punten.

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verzekering, bank, financiën |  Facebook |

28-08-11

Amerikaanse natuurrampen laten nieuw schaderecord optekenen

Natuurrampen in de Verenigde Staten laten dit jaar een nieuw record optekenen. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse National Weather Service. Nog nooit eerder werden in de Verenigde Staten volgens het rapport immers meer natuurrampen met een miljardenschade genoteerd. Tot voor de orkaan Irene werden dit jaar in de Verenigde Staten al negen natuurrampen met meer dan 1 miljard dollar schade opgetekend. Daarmee werd nu al het record van drie jaar geleden geëvenaard.

"Jack Hayes, directeur van de Amerikaanse National Weather Service, merkt op dat de Verenigde Staten de voorbije drie decennia gemiddeld drie miljarden-rampen per jaar moet optekenen," aldus het persbureau Associated Press. "Dit jaar ging het echter al om twee overstromingen, vijf tornado's en een sneeuwstorm. Hayes voegt er aan toe dat zware onweders dit jaar eveneens al voor 20 miljard dollar schade hebben aangericht. Dat is het dubbele van het normale niveau."

Aangezien bij het publiceren van de cijfers het echte orkaanseizoen in de Verenigde Staten nog definitief op gang moest komen, zullen de recordcijfers van drie jaar geleden volgens Associated Press dan ook wellicht worden verpulverd. "De National Weather Service zegt dat er werk van gemaakt moet worden om de Amerikaanse bevolking beter voor te bereiden op klimaatgebonden natuurrampen," voert het persbureau nog aan.

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuurramp, verzekering |  Facebook |

04-11-10

Eén op zes Amerikanen heeft geen ziekteverzekering

In de Verenigde Staten heeft 16,3 procent van de volwassen bevolking geen ziekteverzekering. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Daarbij wordt opgemerkt dat het aantal onverzekerde Amerikanen tijdens de economische crisis van twee jaar geleden tot 15,8 procent steeg en begin vorig jaar verder opklom tot 16 procent. Sindsdien bleef dat niveau ongeveer status-quo. Voor het uitbreken van de economische crisis had 14,8 procent van de Amerikanen geen ziekteverzekering. Er wordt aan toegevoegd dat het voorbije jaar ook meer Amerikanen werden aangesloten bij een verzekeringsaanbod van de overheid, terwijl het aantal verzekeringen via de werkgever is gedaald.

Twee jaar geleden had 49,2 procent van de Amerikaanse volwassenen een ziekteverzekering bij de werkgever afgesloten. Dat viel vorig jaar terug tot 46,8 procent en zakte dit jaar verder terug tot 46 procent. Daartegenover had 23,4 procent van de Amerikanen twee jaar geleden een ziekteverzekering afgesloten bij de overheid, maar dat steeg vorig jaar tot 24,6 procent en is dit jaar verder toegenomen tot 25,2 procent. Een aantal belangrijke veranderingen in de Amerikaanse gezondheidszorg, die een belangrijke impact zou kunnen hebben op het verzekeringsniveau, werden pas na de voorbije zomer ingevoerd.

Onder meer is daarin voorzien dat jongeren tot zesentwintig jaar op het verzekeringsplan van hun ouders kunnen blijven. Bovendien zouden verzekeraars niet langer de mogelijkheid krijgen om het contract op te zeggen wanneer de klant ziek werd. Volgens Gallup zijn die wijzigingen echter te recent doorgevoerd om een belangrijke impact te kunnen hebben op het verzekeringsniveau van de gemiddelde Amerikaan. Bovendien wordt er opgemerkt dat de meer belangrijke veranderingen pas over vier jaar van kracht zouden worden. Daarin waren onder meer maatregelen voorzien die de ziekteverzekering voor de meeste Amerikanen verplicht zou maken.

10-08-10

Autobestuurder meer gevoelig voor premie verzekering

Hogere premies doen de algemene tevredenheid over autoverzekeraars gevoelig dalen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau JD Power. Daarbij wordt opgemerkt dat de tevredenheid van de Amerikaanse consument over de autoverzekering dit jaar nog 77,7 procent bedraagt. Dat is een daling met 1 procent tegenover vorig jaar, toen een recordscore van 78,7 procent werd bereikt. Die achteruitgang is volgens JD Power in belangrijke mate te wijten aan de grotere ontevredenheid over de prijzen van de autoverzekering, waar een daling met 30 indexpunten werd opgetekend tegenover vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat de prijs van de verzekering ook belangrijker is geworden in de algemene tevredenheid van de autobestuurder.

Uit het onderzoek blijkt dat 22 procent van de Amerikaanse autobestuurders de prijs van zijn verzekering het voorbije jaar heeft zien stijgen. Het jaar voordien maakte 17 procent gewag van een prijsstijging. De onderzoekers voegen er aan toe dat 60 procent van de ondervraagden aangeeft vooraf niet te zijn verwittigd van de premieverhoging. Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge autobestuurders zich kritisch opstellen tegenover hun verzekeraars. In die leeftijdscategorie wordt vooral geklaagd over het gebrek aan mogelijkheden om een vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij te contacteren en onduidelijkheden in hun verzekeringscontracten.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de Babyboomers het meeste waarde hechten aan de traditionele communicatie met hun verzekeringsmaatschappij, zoals welkomstpakketten voor nieuwe klanten, nieuwsbrieven en magazines. Anderzijds willen jonge autobestuurders vooral een gemakkelijke online toegang tot informatie over hun verzekeringspolis. Er wordt wel aan toegevoegd dat het internet-gebruik bij Babyboomers aan het toenemen is. Inmiddels maakt 40 procent van de Babyboomers gebruik van de website van de verzekeraar om hun polis te herzien of te veranderen. Bij de jonge autobestuurders is dat echter 60 procent. Er wordt aan toegevoegd dat jonge autobestuurders ook sneller geneigd zijn om mobiele applicaties van de autoverzekeraars te gebruiken.

19:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, verzekering |  Facebook |

09-08-10

Branden hebben weinig impact op Russische verzekeringsmaatschappijen

De talloze bosbranden hebben in Rusland duizenden woningen vernield en diverse gebieden zijn door de Russische president Dmitry Medvedev uitgeroepen tot een rampgebied, maar de verzekeringssector lijkt weinig gevolgen te ondervinden van de tragedie. In Rusland zijn immers weinig woningen verzekerd en er worden nog minder claims ingediend voor beschadigde eigendommen. De Russische regering heeft ieder slachtoffer van de branden een schadevergoeding van 3 miljoen roebel beloofd. Dat komt overeen met een bedrag van 100.700 dollar. Een bedrag van 2 miljoen roebel moet besteed worden aan de heropbouw van de woning. Het resterende gedrag is voorzien voor herstellingen aan andere infrastructuur.

"Inmiddels hebben al meer dan drieduizend Russische gezinnen hun woningen en eigendom verloren," aldus de Russische krant The Moscow Times. "In totaal heeft de Russische regering een budget van 5 miljoen roebel voorzien voor het noodfonds. Indien de slachtoffers op die tegemoetkomingen beroep kunnen doen, zullen er minder claims worden ingediend bij de verzekeraars. Uitbetalingen van de verzekeraars liggen trouwens toch gevoelig lager. Vorig jaar werd bij schade gemiddeld een bedrag van 500.000 roebel uitgekeerd." De krant voegt er aan toe dat slechts 7 procent van de Russen hun woningen verzekeren. Bij de zogenaamde dacha's is dat slechts 2 procent.

Rusland telt ongeveer zestig miljoen woningen en appartement. Volgens het studiebureau Rosgosstrakh zijn slechts 8 miljoen panden verzekerd. Dat percentage verschilt echter grondig van regio tot regio. Daarbij wordt opgemerkt dat in de Moskou-regio 26 procent van de panden is verzekerd. Ook in Tatarstan is 24 procent van de woningen verzekerd, maar elders ligt dat gevoelig lager, met onder meer 12 procent in Nizhny Novgorod en 9 procent in Volgograd en Rostov-on-Don. De Russische verzekeringsmaatschappijen hebben naar eigen zeggen tot nu toe slechts een beperkt aantal claims ontvangen te hebben. Volgens specialisten zullen de claims op het gebied van landbouw hoger liggen dan bij vastgoed.

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brand, rusland, verzekering |  Facebook |