12-01-18

Video slorpt één vijfde menselijk leven op

Wereldwijd besteedt de mediagebruiker vijf uur per dag aan de consumptie van video. Dat komt overeen met 20 procent van het menselijk leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van platform Tivo Corporation bij 8.500 consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Mexico en Colombia. Opgemerkt wordt dat gemiddeld 4,4 uur per dag naar video wordt gekeken. Nog eens achtentwintig minuten zou worden geïnvesteerd in de zoektocht naar materiaal dat het dagelijkse videoprogramma van de consument moet vormen. Opgemerkt wordt dat de sector de voorbije is gekenmerkt door een toename aan content en schermen.

“Nog nooit voordien heeft de consument zoveel schermen ter beschikking gehad om videocontent te consumeren,” stippen de onderzoekers aan. “Dat geldt zeker in Latijns-Amerika, waar het aandeel van de traditionele televisie tot minder dan 50 procent is teruggevallen en digitale alternatieven steeds meer op de voorgrond komen. In de Verenigde Staten blijkt de consument daarentegen nog altijd voor meer dan 75 procent op het traditionele televisietoestel beroep te doen. Er kan echter niet meer verwacht worden dat één enkele bron van content de woonkamer monopoliseert. Aanbieders moeten dan ook een aanbod op de markt brengen dat met geïntegreerde services en personalisering op de behoefte van de klant inspeelt.”

De grootste videoconsumptie werd opgetekend in de Verenigde Staten, waar een gemiddelde van 5,1 uur werd gemeld. Op de tweede plaats staat Brazilië met een gemiddelde van 4,7 uur, gevolgd door Groot-Brittannië (4,2 uur), Mexico en Colombia (4,1 uur), Frankrijk (3,7 uur) en Duitsland (3,3 uur). De onderzoekers stelden nog dat 90 procent van de ondervraagde gezinnen een abonnement de op traditionele betaaltelevisie hebben, terwijl 60 procent op diensten met video-on-demand - zoals Netflix, Amazon Prime of Hulu - is ingeschreven. Die ranglijst wordt aangevoerd door Netflix (82 procent), gevolgd door Amazon (47 procent) en Hulu (32 procent).

Lees Verder

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video |  Facebook |

25-12-17

Millennials zijn superconsumenten van video

Millennials zijn superconsumenten van video. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Altman Vilandrie bij meer dan vijfduizend consumenten die een lijst met meer dan tweehonderd televisiereeksen kregen voorgelegd. Daarbij moest worden vastgesteld dat millennials bijna twee keer zoveel programma’s onmisbaar acht dan oudere generaties kijkers. Respondenten uit de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar selecteerden uit de gepresenteerde lijst immers gemiddeld drieëndertig programma’s. Bij vijfenvijftigplussers bleek die portfolio daarentegen tot vijftien titels terug te vallen. Ook in de herkomst van de titels kan een belangrijk verschil worden opgetekend.

Vastgesteld moest worden dat millennials voor de samenstelling van hun portfolio vooral teruggrijpen naar kabeltelevisie en online bronnen. Onder de leeftijdsgrens van vijfentwintig jaar bleek dat in de top vijf van de gekozen programma’s alleen ‘The Simpsons’ de traditionele televisiezenders vertegenwoordigden. Bovendien de grens van vijfendertig jaar bestond daarentegen de volledige top vijf uit programma’s van de grote omroepen. Verder bleek dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar 75 procent van de consumenten minstens wekelijks gebruik maakt van online abonnementen zoals Netflix, Hulu of Amazon Prime. Bij 40 procent worden dat online aanbod dagelijks gebruikt.

Daarbij bleek tevens dat in deze leeftijdsgroep 78 procent minstens één betaald online abonnement heeft. Een groep van 55 procent heeft meer dan één aanbieder en 5 procent kan uit vijf of meer abonnementen kiezen. Bovendien werd duidelijk dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar 77 procent bij een spontane programmakeuze in eerste instantie het online aanbod zou raadplegen. Bij de vijfenvijftigplussers zou in een dergelijk geval 65 procent voor traditionele televisiezenders kiezen. Tegelijkertijd bleken jongere kijkers bij hun keuzes gevoeliger te zijn voor aanbevelingen van hun vrienden dan voor advies van andere partijen.

Nog bleek dat onder de leeftijdsgrens van vijfentwintig jaar 80 procent minstens wekelijks online naar televisieprogramma’s of speelfilms kijkt. Het gebruik van tablets is in alle leeftijdscategorieën afgenomen. In de leeftijdsgroep van achttien tot vijfentwintig jaar maakt 58 procent minstens wekelijks gebruik van een laptop, tegenover nog slechts 47 procent verwijst naar een tablet. Wel bleek dat in de leeftijdsgroep tot vijfendertig jaar 75 procent toegeeft soms pauzes in te lassen en het vervolg van een programma op een ander apparaat te bekijken. Bij vijfenvijftigplussers zegt 72 procent een dergelijk gedrag nooit te vertonen. Onder de grens van vijfenvijftig jaar doet 75 procent ook aan multitasking.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video |  Facebook |

05-09-17

Eén op vier consumenten bekijkt live videostreams

Ongeveer één kwart van de consumenten kijkt naar live streaming van videocontent. Bij tieners loopt dat cijfer zelfs op tot 45 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Nielsen bij nagenoeg tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden bovendien vast dat de grootste interesse wordt opgetekend bij uitzendingen van reguliere sportcompetities (57 procent), gevolgd door televisieshows (48 procent) en sportieve kampioenschappen (47 procent). Tevens wordt gewag gemaakt van awardshows (42 procent) en nieuwsgebeurtenissen (33 procent). Tieners en millennials worden vooral door mond-aan-mond reclame van nieuwe videocontent op de hoogte gebracht.

Uit het onderzoek bleek nog dat 60 procent van de totale bevolking dankzij mond-aan-mond reclame online videocontent op het spoor komt. In de leeftijdsgroep tussen dertien en vierendertig jaar loopt dat cijfer echter op tot 67 procent. Bij de tieners en millennials komen sociale media en applicaties op de tweede plaats met een score van (45 procent), gevolgd door commercials op televisie en het internet (39 procent) en commercials in de bioscoop (38 procent). In de totale populatie staat de televisie-reclame daarentegen op de tweede plaats met een score van (46 procent), gevolgd door de bioscoopreclame (33 procent), online reclame (32 procent) en sociale media en applicaties (29 procent).

Verder wordt opgemerkt dat ook bij tieners inmiddels een grotere bereidheid kan worden gemeld om voor digitale content te betalen. Er werd immers vastgesteld dat 63 procent van de ondervraagde tieners aangaf het voorbije jaar digitale videocontent aangekocht te hebben, tegenover 45 procent het jaar voordien. Anderzijds bleken de millennials het voorbije jaar ook meer fysieke video gekocht te hebben dan het jaar voordien. Die aankopen worden meestal gemotiveerd door een streven naar de uitbouw van een eigen videocollectie, terwijl ook gewezen wordt op allerlei bonus-fragmenten. Tevens wordt opgemerkt dat de fysieke collectie toelaat video te kijken wanneer het internet niet beschikbaar is.

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video |  Facebook |

30-08-17

Codes betalende videostreams worden graag gedeeld

Paswoorden voor betalende platformen voor videostreams worden door consumenten geregeld met elkaar uitgewisseld. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Morning Consulent bij een groep internetgebruikers in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 37 procent van de respondenten toegaf voor minstens één streamingdienst hun paswoord met andere gebruikers te delen. Meestal gaat het om toegangscodes voor Netflix, dat 85 procent van de uitgewisselde paswoorden zou vertegenwoordigen. De dominantie van Netflix moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de populariteit van het platform.

“Uit ramingen is gebleken dat Netflix over vier jaar in de Verenigde Staten bijna 142 miljoen gebruikers zal hebben,” stippen de onderzoekers aan. “Daarmee zal het bedrijf een marktaandeel van 67,5 procent laten optekenen. Netflix heeft met dergelijke cijfers zowel op het gebied van gebruikersaantallen als marktaandeel een bijzonder grote voorsprong op de concurrentie.” Er wordt nog opgemerkt dat de intentie tot het delen van paswoorden het hoogst ligt bij de millennials, waar 56 procent zou hebben aangegeven zijn persoonlijke toegangscode aan een andere persoon te hebben doorgegeven.

“Op die manier willen millennials, die vaak met budgettekorten worden geconfronteerd, wellicht geld op hun televisie-abonnementen besparen,” betogen de onderzoekers nog. “Het lenen van een paswoord is dan een gemakkelijke en goedkope manier om online videocontent te kunnen consumeren.” Er zijn volgens Morning Consulent echter aanwijzingen dat een groot gedeelte van deze groep gratis gebruikers zou kunnen worden aangemoedigd een betalend abonnement te nemen. Ongeveer 60 procent van de ondervraagden zou immers hebben aangegeven een betalend abonnement te zullen nemen indien ze niet in staat zouden zijn een account met een andere gebruiker te delen.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video |  Facebook |

25-05-14

Merkvideo’s moeten snel een impact genereren

Merkvideo’s hebben de grootste impact in de eerste dagen na de lancering. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Unruly, gespecialiseerd in de ontwikkeling van marketing-technologie. Aangevoerd wordt daarbij dat 42 procent van de sharing-activiteit rond een merkvideo tijdens de eerste drie dagen na de lancering wordt geregistreerd. Lees Verder

09:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, video, marketing |  Facebook |

13-05-14

Grote tevredenheid over commerciële video’s

Commerciële online video’s krijgen van de consumenten hoge waarderingscijfers. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Invodo. De onderzoekers stelden vast dat 77 procent van de online shoppers aan het nut van online commerciële video’s een score van vier of vijf sterren geven. Er wordt aan toegevoegd dat die positieve ratings de voorbije jaren consistent zijn gebleven. Indovo merkt verder op dat de gebruikers van online video ook bijna twee keer zoveel geneigd zijn om tot een aankoop over te gaan dan andere consumenten. Verder blijkt dat bijna twee derde van de ondervraagden tot 80 procent van de volledige video’s uitkijkt.

Lees Verder

 

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video |  Facebook |

09-05-14

Online video wekt het vertrouwen van de consument

Consumenten houden van video en zijn van mening dat bedrijven die van het medium gebruik maken, een groter vertrouwen wekken en een signaal geven met hun klanten betrokken te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het online videobedrijf Animoto. De onderzoekers stelden vast dat 96 procent van de consumenten toegeeft dat een video hen heeft geholpen bij een aankoop, terwijl 93 procent van het medium gebruik heeft gemaakt om tijdens het winkelen verschillende producten of aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Ook blijkt dat 58 procent van de consumenten van mening is dat video-content hen heeft aangezet om in het bedrijf een groter vertrouwen te koesteren.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video, marketing |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende