18-09-16

Videogames remedie tegen armoedekloof in onderwijs

Videogames hebben de mogelijkheid om de prestaties van studenten op het gebied van wiskunde en taalvaardigheid te versterken. In een aantal gevallen kunnen zelfs betere resultaten worden gemeld dan de impact van een individuele begeleiding door docenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University bij meer dan vijfhonderd leerlingen uit het Amerikaanse lager onderwijs. Vastgesteld werd dat het het digitale trainingprogramma Activate de prestaties van de scholieren gevoelig verbeterde en betere resultaten opleverde dan het klassieke aanbod voor individuele begeleiding.

“Het programma bleek een positieve impact te hebben op de concentratie, de zelfcontrole en het werkgeheugen van de jongeren,” benadrukt onderzoeksleiders Bruce Wexler, professor psychiatrie aan de Yale University. “De geciteerde vaardigheden zijn bovendien bijzonder gevoelig voor de impact van armoede. Digitale trainingsprogramma’s hebben dan ook mogelijk de mogelijkheid om in het onderwijs de armoedekloof te verkleinen.” De onderzoekers zeggen ook vastgesteld te hebben dat programma’s zoals Activate het voordeel bieden om scholieren mentaal voor te bereiden op opdrachten die op het gebied van taalvaardigheid of wiskunde dienen te worden uitgevoerd.

“Bij kinderen uit arme stedelijke gebieden zijn sommige hersenregio’s minder goed ontwikkeld dan bij leeftijdsgenoten uit rijkere wijken,” getuigt professor Wexler. “Net zoals kinderen hun lichaamsconditie in de gymzaal moeten onderhouden, moet ook het brein drie tot vier keer per week gedurende twintig minuten worden geoefend. De mogelijkheden van kinderen in achtergebleven wijken worden gehinderd door armoede en blootstelling aan trauma’s. Daardoor dreigen deze jongeren een achterstand op te lopen, waardoor ze in het onderwijs moeilijker meekunnen en snel dreigen af te haken. Videogames kunnen echter helpen die cognitieve kloof te verkleinen.”

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames |  Facebook |

11-12-13

Nieuwe consoles en internet dragen groei videogames

De wereldwijde markt voor videogames zal over vier jaar een omzet realiseren van 82,1 miljard euro. Dat vertegenwoordigt een gemiddelde groei met 11,1 procent per jaar. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Idate. De onderzoekers voegen er aan toe dat de groei vooral zal worden gestimuleerd door een nieuwe generatie consoles en de toenemende populariteit van online games. Er wordt daarbij echter opgemerkt dat mobiele consoles steeds meer met concurrentie van smartphones en tablets zullen worden geconfronteerd. Daardoor zal het aandeel van de mobiele consoles volgens het rapport over een periode van vier jaar van 22 procent op 13 procent terugvallen.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames |  Facebook |

15-10-13

Ook videogames moeten Conventie van Genève respecteren

Ook in videogames moet de Conventie van Genève worden gerespecteerd. Dat heeft de hulporganisatie Rode Kruis tegenover de producenten van videogames laten blijken. Opgemerkt werd dat ook in de videogames de oorlogswetgeving van toepassing zou moeten zijn en dat spelers dan ook gestraft zouden moeten worden voor het doden van burgers of het hanteren van martelpraktijken om informatie te verzamelen. Door de afwezigheid van een wettelijk kader in de games zouden de spelers volgens het Rode Kruis van mening kunnen zijn dat oorlogsmisdaden tot het aanvaardbaar gedrag horen. De producenten moeten volgens het Rode Kruis in hun games dan ook het principe van de mensenrechten duidelijk maken.

“In videogames geldt geen oorlogswetgeving,” merkt Bernard Barrett, woordvoerder van het International Committee of the Red Cross (ICRC), op. “Spelers kunnen elke regeling van de Conventie van Genève, die het gedrag in oorlogsomstandigheden voorschrijft, zonder enig gevaar op sancties naast zich neerleggen. Een aantal scenario’s in de videogames zou dan ook mogelijk kunnen leiden tot een banalisering van zware inbreuken tegen de voorschriften die rond gewapende conflicten werden uitgewerkt om het individu te beschermen.” Een delegatie van het Rode Kruis heeft de voorbije twee jaar met de producenten van videogames samengewerkt rond de bestrijding van onaanvaardbaar gedrag bij de spelers.

Het Rode Kruis wil zich met zijn actie naar eigen zeggen vooral richten op zware excessen van gewapende conflicten, zoals het doden van burgers, het beschieten van ziekenwagens en martelingen. “Een aantal games hebben al sancties ingevoerd voor onaanvaardbaar gedrag,” voert Barrett aan. “Onder meer werd een systeem uitgewerkt waardoor de daders zelf worden geconfronteerd met een groter risico op aanvallen uit de eigen rangen.” Hij voegt er aan toe dat er ook bij vele gameproducenten een grote interesse is gebleken voor de invoering van sancties voor onaanvaardbare praktijken, al gaven sommige ontwikkelaars aan dat ook deze inbreuken een weerspiegeling vormen van het reële leven.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames, rode kruis, oorlogsmisdaden |  Facebook |

11-08-13

Videogames dreigen impuls-controle te reduceren

Videogames stimuleren de visuele aandacht, maar reduceren de impuls-controle. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Iowa State University. De onderzoekers merken op dat de meeste videogames een snelle reactie verwachten van de hersenen. Dat geldt volgens de Amerikaanse wetenschappers zeker voor gewelddadige games. Door die snelle reactievereisten wordt volgens hen echter de controle op de automatische eerste reactie in het gedrang gebracht. Dat zou volgens de wetenschappers een mogelijke verklaring zijn voor een verband tussen gewelddadige videogames en agressief gedrag, dat impulsief zou worden aangewakkerd en niet met voorbedachtheid in verband zou staan.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames, impulscontrole |  Facebook |

09-05-13

Videogames creëren spontane leiderschapsstructuren

Videogames en kunnen spontaan virtuele teams en leiderschapsstructuren opbouwen zonder dat daarvoor speciale instrumenten ter beschikking worden gesteld of aanwijzingen worden gegeven. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University met vijfentwintighonderd Amerikanen die aan een strategisch videogame deelnamen. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de spontaan gevormde leiderschapsstructuren opvallend veel gelijkenissen vertonen met het militaire model.

"Aangezien het game geen enkele leiderschapsstructuur meegaf, creëerden de deelnemers zelf hun eigen websites en forums op andere online platformen om hun structuur, strategie en tactiek te bespreken," merkt onderzoeker Tamara Peyton, informaticus aan de Pennsylvania State University, op. "Een aantal groepen creëerde daarbij spontaan een structuur met een generaal, luitenanten en soldaten, waarbij zelfs de aantallen in de diverse niveaus gelijkenissen met een echte militaire organisatie vertoonden."

"Het game kende geen rang toe aan de deelnemers, maar die bleken uit eigen beweging zelf functies en taken op te nemen," zegt Peyton nog. "De generaal bepaalde de strategie, terwijl de luitenanten specifieke tactieken uitwerkten om het algemeen plan uit te voeren. De soldaten voerden tenslotte de bevelen van de luitenanten uit. Bovendien bleken de deelnemers in de loop van het game op zoek te gaan naar militaire terminologie en geregeld beroep te doen op het militaire taalgebruik, zoals peloton of compagnie."

De onderzoekster merkt wel op dat het militaire concept wellicht onder meer het gevolg is van de terroristische aanvallen van nine-eleven, waardoor het militarisme volgens Peyton meer in de collectieve verbeelding van de Amerikaanse bevolking verankerd is geraakt.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames, leiderschap |  Facebook |

05-05-13

Videogamers stappen massaal over op online aanbod

Videogamers stappen in grote getallen over naar het online aanbod. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NPD Group bij Amerikaanse gamers. Opgemerkt werd dat 72 procent van de ondervraagden inmiddels van online games gebruik maakt. Dat betekent een stijging met 5 procentpunt tegenover vorig jaar. Bovendien werd vastgesteld dat ook de tijdsbesteding van de gamers is toegenomen. Algemeen werd een toename met 9 procent opgetekend. Bij online games werd een stijging met 6 procent geregistreerd.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames, internet |  Facebook |

25-03-13

Videogames kunnen aantal cognitieve vaardigheden verbeteren

Een frequent gebruik van videogames kan een aantal cognitieve vaardigheden verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Nanyang Technological University in Singapore. Personen die gedurende één uur per dag videogames spelen, blijken betere prestaties te vertonen bij een aantal cognitieve taken die gebruik maken van aanverwante mentale processen. Onder meer wordt erop gewezen dat het spelen van actiegames leidt tot een verbeterd vermogen om verschillende objecten binnen een bepaalde tijdsspanne te identificeren.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames |  Facebook |