31-08-16

Vijftigplusser wil een goed geïnformeerd consument zijn

Europese vijftigplussers zijn voor merken een belangrijke consumentengroep. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Commerz Finanz bij meer dan tienduizend consumenten in dertien Europese landen. De onderzoekers merken op dat deze bevolkingsgroep als consument steeds crucialer worden. Daarbij wordt opgemerkt dat de groep van de Europese vijftigplussers steeds omvangrijker wordt en bovendien bestaat uit consumenten die vaak over een groot bestedingskracht beschikken en tegelijkertijd vaak veel tijd voor ontspanning en shopping kunnen vrijmaken, maar ook een groot digitaal engagement laten blijken.

De onderzoekers merken op dat de Europese Unie op dit ogenblik al honderdvijftig miljoen consumenten tussen vijftig en vijfenzeventig jaar telt. Tegen het midden van de eeuw, wanneer de millennials stilaan de pensioengerechtigde leeftijd naderen, zullen vijfenzestigplussers al meer dan 30 procent van de totale Europese bevolking vertegenwoordigen. “Die evoluties zullen voor alle economische sectoren - gaande van transport tot ontspanning, huisvesting en gezondheid - belangrijke consequenties hebben,” benadrukt Gerd Hornbergs, chief executive van Commerz Finanz. Opgemerkt wordt dat op dit ogenblik in vele productgroepen al bijna de helft van alle consumenten ouder zijn dan vijftig jaar.

Commerz Finanz benadrukt dat vijftigplussers een grote nadruk leggen op kwaliteit. “Bovendien blijken ze nog voor hun kinderen over de meest recente digitale apparaten te beschikken,” benadrukt Hornbergs. “Deze groep besteedt ook meer tijd aan het internet en televisie. Gemiddeld investeren de vijftigplussers zevenentwintig uur per week aan deze media, tegenover een gemiddelde van eenentwintig uur en dertig minuten voor de jongere consumentengroepen. Maar wanneer reclame ter sprake komt, blijken de vijftigpluseers minder geïnteresseerd dan het jongere publiek in emotionele connecties die merken met de consumenten proberen te smeden.”

Vastgesteld werd dat slechts 43 procent van de oudere Europese consumenten zegt geïnteresseerd te zijn in deze communicatie-stijl, tegenover 56 procent bij de jongere leeftijdsgroepen. De laagste interesse werd opgetekend bij oudere consumenten in Groot-Brittannië (30 procent) en Frankrijk (28 procent). Ook wordt opgemerkt dat oudere consumenten geen grote neiging tot spontane aankopen laten optekenen, maar er de voorkeur aan geven om het shoppen te laten voorafgaan door een uitgebreide digitale research. Daarbij verwijst 74 procent naar websites, 61 procent naar productvergelijking, terwijl 55 procent naar de opinie van andere consumenten zoekt.

Vooral in Tsjechië, Polen en Groot-Brittannië lijken de oudere consumenten goed geïnformeerd te zijn.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vijftigplusser |  Facebook |

24-05-14

Oudere werknemers mogen niet als een homogene groep worden bekeken

Werkgevers mogen niet de fout begaan om vijftigplussers als één grote homogene groep te bestempelen. Dat zegt Dianah Worman, beleidsadviseur bij het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). In werkelijkheid kunnen er in de oudere groep werknemers volgens Worman heel uiteenlopende profielen met duidelijk verschillende profielen worden opgetekend.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vijftigplusser |  Facebook |

26-06-11

Marketeers lijken blind voor evoluties consument

De consument veroudert en verstedelijkt, maar toch blijken marketeers zich van die veranderingen weinig bewust te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Boston Consulting Group. Michael Silverstein, partner bij Boston Consulting Group, noemt die vaststelling verbijsteren, zeker wanneer men er rekening mee houdt dat vijftigplussers aan boodschappen even veel uitgeven dan jongere generaties en ook de verstedelijking voor grondige verschuivingen zorgt.

"Oudere consumenten hebben een groter vertrouwen," merkt Michael Silverstein, partner bij Boston Consulting Group, op tegenover het magazine Marketing Daily. "Bij vijfenvijftigplussers zegt 38 procent zich zorgen te maken over de toekomst, terwijl dat niveau bij de gemiddelde bevolking op 52 procent ligt. Er is bij de vijftigplussers echter ook een verschil tussen de welgestelde consumenten en hun minder fortuinlijke landgenoten. Welgestelde consumenten met een uitgebalanceerd budget kijken met vertrouwen naar de volgende dertig of veertig jaar."

Die welgestelde groep omvat tussen 20 procent tot 25 procent van de vijfenvijftigplussers. "Er is echter ook een derde groep die zich tussen de welgestelden en minder fortuinlijken bevindt," voert Silverstein aan. "Deze groep heeft gezien wat er is gebeurd met de beurzen, het vastgoed en de arbeidsmarkt en voelen zich daardoor gedestabiliseerd. "Deze drie verschillende groepen hebben elk hun specifieke behoeftes, maar slechts weinig bedrijven probeert een echte conversatie aan te gaan met deze consumenten."

Silverstein merkt op dat oudere consumenten er vaker voor kiezen om in de stad te blijven wonen in plaats van naar gepensioneerden-gemeenschappen te verhuizen. "Dit zijn andere consumenten," merkt Silverstein op. "Deze groep gaat niet zo vaak op café of naar de bioscoop, maar houdt er wel van om thuis te koken. Deze bevolkingscategorie weet ook bijzonder veel over wijn en heeft steeds meer tijd om nieuw dingen aan te leren. Bovendien is deze groep heel gepassioneerd door zijn hobby en heeft een kijk op de wereld. Die evolutie gebeurt onder de neus van de marketeers."