16-05-11

Koraaleilanden Poomarichan en Villanguchalli onder zeespiegel verdwenen

Illegale koraaloogst heeft de eilanden Poomarichan en Villanguchalli in de Golf van Mannar, tussen India en Sri Lanka, in de zee doen wegzinken. Poomarichan en Villanguchalli vormen een onderdeel van het beschermde Gulf of Mannar Marine National Park, dat een gebied van nagenoeg 560 vierkante kilometer met eenentwintig eilanden omvat. Woordvoerders van de Gulf of Mannar Biosphere Reserve Trust merken op dat vissers gedurende decennium waardevol koraal hebben geroofd uit het gebied.

"Tot negen jaar geleden was er geen degelijke wettelijke bescherming tegenover de koraalroof," aldus de natuurbeschermers tegenover BBC News. "Door de invoering van de strengere wetgeving is daarna wel een einde gemaakt aan de praktijken." Er wordt aan toegevoegd dat ook de opwarming van de aarde heeft bijgedragen tot het verdwijnen van de eilanden, maar dat wordt door het Proudman Oceanographic Laboratory in Liverpool tegengesproken. Daar wordt opgemerkt dat het zeeniveau in de Golf van Mannar trager is gestegen dan het wereldwijde gemiddelde.

Hoewel Poomarichan en Villanguchalli zich slechts drie tot vijf meter boven de zeespiegel bevonden, heeft hun verdwijnen volgens de Gulf of Mannar Biosphere Reserve Trust een alarmsignaal over het lot dat vele kleine eilanden op langere termijn te wachten staat. De meeste eilanden van de Golf van Mannar zijn onbewoond en het koraal werd vooral geoogst als bindmiddel in de bouwsector. De Golf van Mannar is echter ook het actieterrein van meer dan 300.000 vissers. Het gebied wordt ook al meer dan tweeduizend jaar gebruikt door parelvissers.

Volgens sommigen beschermen de koraafriffen van de Golf van Mannar de omliggende regio voor de ergste gevolgen van tsunami's. Volgens het Indian National Oceanographic Institute hebben de verzameling van koraal voor studiedoeleinden gedurende vele decennia en industriƫle vervuiling van bedrijven op het vasteland echter voor onherstelbare schade aan de riffen aangericht.