16-01-18

Consument is tevreden over zijn virtuele assistent

Virtuele assistenten met spraaktechnologie zullen de volgende jaren een toenemend belang verwerven in de interactie tussen consumenten en bedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Capgemini bij vijfduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Vastgesteld dat inmiddels al 24 procent van de consumenten bij de interactie met bedrijven liever van een virtuele assistent met spraaktechnologie gebruik zouden maken dan beroep te doen op de website van de onderneming. Tevens zou 20 procent de virtuele assistent verkiezen boven een fysieke winkel of bankkantoor.

De toenemende populariteit van de virtuele assistent zal volgens het rapport ook blijken uit de budgetten die de consument voor de technologie reserveert. Op dit ogenblik vertegenwoordigen virtuele assistenten ongeveer 3 procent van het totale bestedingsbudget, maar dat zal volgens de onderzoekers de volgende drie jaar tot 18 procent oplopen. Op dat ogenblik zal ook al 40 procent bij de interactie met de bedrijven de assistent verkiezen boven de website van de onderneming. Bovendien zal ook 31 procent liever met een virtuele assistent werken dan een bezoek te brengen aan een fysieke winkel of een bankkantoor.

Muziekinstreams en zoekopdrachten vormen op dit ogenblik nog altijd de belangrijkste activiteit van de virtuele assistent, maar toch gebruikt al 35 procent de technologie ook voor de aanschaf van goederen zoals dagelijkse boodschappen, verzorgingsproducten en kleding. Ook werd vastgesteld dat 28 procent de technologie al gebruikt voor een betaling of een geldtransfer. Tevens blikt 44 procent interesse te hebben om de assistent in te schakelen voor de uitvoering van banktransacties. Er werd bovendien vastgesteld dat 71 procent van de gebruikers aangeeft tevreden te zijn over zijn virtuele assistent, waarbij in eerste instantie gebruiksvriendelijkheid (52 procent) wordt geciteerd.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele assistent |  Facebook |

11-01-18

Virtuele assistent bedreiging voor populariteit smartphone

Virtuele assistenten hebben een negatieve impact op het gebruik van de smartphone. Dat is de conclusie van een onderzoek van Accenture en Harris Interactive bij meer dan twintigduizend consumenten in negentien landen. Vastgesteld dat 66 procent van de respondenten toegaf dat de aankoop van een virtuele assistent tot een verminderd gebruik van de smartphone had geleid. De resultaten van de studie tonen volgens analisten aan dat de volgende golf van consumententechnologie mogelijk door virtuele assistenten kan worden geleid, wat volgens hen ongunstig nieuws zou zijn voor bedrijven zoals Apple en Samsung, die zich onvoldoende op de sector hebben toegespitst.

Meer specifiek bleek dat de door de introductie van de virtuele assistent de smartphone door 64 procent van de betrokkenen minder vaak voor entertainment wordt geactiveerd, terwijl 58 procent gewag gemaakt van een afname van het gebruik voor online aankopen. Daarnaast gaf 56 procent van de respondenten aan ook minder mobiele zoekopdrachten uit te voeren. De studie toont volgens de onderzoekers verder ook aan dat dit jaar een explosieve toename in de verkoop van virtuele assistenten mag worden verwacht. In de Verenigde Staten zou op dit ogenblik 21 procent van de online bevolking over een virtuele assistent beschikken. Tegen eind dit jaar zou dat echter opgelopen zijn tot 37 procent.

In India zou tijdens datzelfde tijdsbestek een groei van 14 procent naar 39 procent kunnen worden opgetekend. Er wordt opgemerkt dat smartphones op dit ogenblik bij de consument weliswaar nog altijd de grootste populariteit genieten, maar hun fabrikanten hebben volgens waarnemers de voorbije jaren te weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van virtuele assistenten. Daarbij wordt erop gewezen dat de Amazon Echo al meer dan tweeënhalf jaar geleden onder grote aandacht werd gelanceerd. Google Home volgde meer dan één jaar geleden. De HomePod van Apple mag ten vroegste tegen eind dit jaar op de markt worden verwacht. Samsung zou de eerste helft van dit jaar een apparaat lanceren.

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele assistent |  Facebook |

09-01-18

Interactie met virtuele assistent al vaak dagelijkse routine

Virtuele assistenten worden door 41 procent van hun bezitters behandeld als een familielid of een goede vriend. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google bij een groep gebruikers van de technologie. Waarnemers merken op dat vooral adverteerders tevreden zullen zijn met de resultaten. Naarmate de consument meer gewend raakt aan de communicatie met de machine, zal hij volgens hen immers ook geneigd zijn om van de technologie gebruik te maken bij onderzoek naar een brede waaier producten, diensten en informatie. De virtuele assistenten blijken ook steeds beter in staat de vragen van hun eigenaars te begrijpen.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 72 procent van de respondenten aangaf dat de interactie met virtuele assistenten inmiddels een onderdeel van hun dagelijkse routines is geworden. Daarbij kon tevens worden vastgesteld dat vele consumenten de technologie ook gebruiken voor de omgang met merken. Er bleek immers dat 52 procent aan de virtuele assistent opdracht geeft informatie over promoties en commerciële acties op te zoeken, terwijl 48 procent laat uitkijken naar gepersonaliseerde tips. Ook gaf 42 procent van de respondenten aan de assistent de opdracht te geven te zoeken naar evenementen en andere activiteiten die op de kalender staan.

Bij 52 procent van de ondervraagden blijkt de virtuele assistent in de leefkamer te zijn geïnstalleerd. Nog eens 25 procent heeft de assistent in zijn slaapkamer geplaatst, terwijl 22 procent een voorkeur geeft voor de keuken. Geraamd wordt dat dit jaar meer dan vijf miljard apparaten met de ondersteuning van een virtuele assistent operationeel zijn. Dat blijkt uit een studie van het bureau IHS Markit. De volgende vier jaar zouden nog eens bijna drie miljard bijkomende apparaten worden geactiveerd. Nog wordt opgemerkt dat de virtuele assistenten inmiddels 99 procent van de gestelde vragen kunnen begrijpen. In augustus vorig jaar werd nog een score van 95 procent opgetekend.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele assistent |  Facebook |

08-06-17

Minder online onderzoek door inzet virtuele assistent

Een virtuele assistent heeft een impact op de manier waarop de consumenten shoppen, maar tussen de geslachten kunnen daarbij opmerkelijke verschillen worden opgetekend. Dat is de conclusie van van een onderzoek van het bureau Toluna bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Er werd immers vastgesteld dat virtuele assistenten op de aankoopbeslissing bij mannen meer impact hebben dan bij vrouwen. Anderzijds wordt opgemerkt dat vrouwen hun virtuele assistent sneller inschakelen voor hun nieuwsgaring en andere mediaconsumptie. Tevens bleek dat 51 procent van de ondervraagden sinds de inschakeling van een virtuele assistent minder online onderzoek te doen in aanloop naar een aankoop.

“De inzet van virtuele assistenten zoals Siri van Apple, Echo van Amazon of Home van Google hebben een belangrijke impact op het gedrag van de consument,” benadrukt Frédéric-Charles Petit, chief executive van Toluna. Vastgesteld werd dat 53 procent van de ondervraagden toegeeft door het optreden van de virtuele assistent minder vaak aankopen in fysieke winkels te doen. Bij millennials loopt dat cijfer op tot 60 procent.” De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat bij de ondervraagden zonder virtuele assistent 40 procent een belangstelling voor de technologie toont. In diezelfde groep zegt 52 procent vooral omwille van de kostprijs voorlopig van een aankoop af te zien.

De onderzoekers stelden verder vast dat 90 procent van de bezitters van een virtuele assistent de technologie aan zijn vrienden zou aanbevelen. “Naarmate de virtuele assistent steeds meer aan populariteit wint, wordt het voor marketeers cruciaal te begrijpen op welke manier deze technologie het consumentengedrag bijstuurt of wijzigt,” benadrukt Frédéric-Charles Petit. “Deze apparaten veranderen de manier waarop informatie wordt verzameld, media worden geconsumeerd en producten worden gekocht, maar creëren voor intelligente merken ook nieuwe methodes om consumenten te benaderen en te engageren.”

Er werd echter ook vastgesteld dat 63 procent van de ondervraagden toegeeft bij het gebruik van de virtuele assistent zich bezorgd te maken over zijn privacy en de bescherming van persoonlijke data.

Lees Verder

10:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele assistent |  Facebook |