15-06-17

Toerisme hoeft virtuele realiteit niet te vrezen

Toerisme hoeft niet te vrezen dat de sector met een grote concurrentie van virtuele realiteit zal worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van het bedrijf Italy4Real bij een duizendtal consumenten. Uit de studie bleek dat 81 procent van de ondervraagden van mening was dat virtuele realiteit nooit een volwaardig alternatief voor reële reizen zou kunnen worden. Anderzijds werd door 52 procent opgemerkt dat reisagenten mogelijk door artificiële intelligentie zouden kunnen worden vervangen, maar er werd aan toegevoegd dat gidsen en hotelpersoneel altijd een persoonlijk aspect zouden moeten behouden.

“Virtuele realiteit zou een grote impact kunnen op de reisindustrie,” betogen de onderzoekers. “Op dit ogenblik laat de technologie de consument al kennismaken met hotelkamers en vakantieverblijven. Naarmate de mogelijkheden van virtuele realiteit verder gaan, zou ook de impact op de sector nog kunnen worden versterkt. Het is dan ook de vraag of de technologie ooit in staat zal zijn zich als een alternatief voor het reizen op te werpen. Wanneer men met een virtuele bril in een nieuwe omgeving kan stappen, zou het mogelijk overbodig worden om nog langer het vliegtuig, de trein of de auto te nemen. Toch blijkt die kans heel klein.”

Weliswaar zou 46 procent geïnteresseerd zijn om in virtuele realiteit te investeren, maar anderzijds betoogt 90 procent dat de technologie afbreuk zou doen aan de typische genoegens van de traditionele vakantiebeleving. Bovendien gaf 92 procent aan dat virtuele realiteit nooit een volwaardig alternatief voor een fysiek bezoek aan een toeristische bestemming zou kunnen zijn. Onder meer wordt opgemerkt dat het onmogelijk zal zijn om de geuren, de geluiden en de sfeer van de vakantiebestemming met virtuele realiteit op te roepen. Ook zou het genoegen van de lokale voeding en dranken niet kunnen worden gedupliceerd. Tevens wordt gewezen op contacten met de lokale bevolking en nieuwe ontmoetingen.

De ondervraagden wezen wel op een aantal voordelen die virtuele realiteit in het toerisme zou kunnen bieden. Onder meer werd door 77 procent opgemerkt dat virtuele realiteit een goede optie zou kunnen zijn wanneer men fysiek niet in staat zou zijn om te reizen. Tevens wordt opgemerkt dat de technologie toelaat om op elk mogelijk ogenblik naar elke mogelijke bestemming te reizen. Bovendien wordt virtuele realiteit op langere termijn goedkoper gedacht dan een opeenvolging van verplaatsingen.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele realiteit |  Facebook |

01-06-17

Verschil tussen interesse en adoptie virtuele realiteit

Het publiek heeft een optimistische visie op de toekomst van virtuele realiteit. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van het bureau Opinium en het betaalbedrijf Worldpay bij zestienduizend consumenten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat op dit ogenblik weliswaar slechts in beperkte mate op virtuele realiteit beroep wordt gedaan, maar toch geeft 55 procent van de respondenten aan te verwachten dat de technologie uiteindelijk even populair zal worden als smartphones. Voorlopig wordt een bredere doorbraak van de technologie volgens de ondervraagden nog door een aantal belemmeringen afgeremd.

De onderzoekers stelden onder meer vast dat 85 procent van de ondervraagden voor virtuele realiteit vooral een toepassing zien in de toeristische sector, gevolgd door musea en galerijen (84 procent), onderwijs en training (84 procent), design (83 procent) en live entertainment (79 procent). De top tien van de potentiële toepassingen bestaat verder uit sport (77 procent), navigatie (75 procent), retail en shopping (74 procent), zakelijke toepassingen (70 procent) en meditatie (69 procent). Gaming, dat op dit ogenblik als een belangrijk toepassingsgebied van virtuele realiteit wordt beschouwd, eindigt pas op een elfde plaats met een score van 63 procent.

Wanneer gevraagd wordt naar redenen die de consument tot nu toe beletten van virtuele realiteit gebruik te maken, blijkt vooral aangevoerd te worden dat men nog geen opportuniteit heeft gehad om op de technologie beroep te doen (43 procent). Ook zegt 34 procent nog geen toepassing van virtuele realiteit nodig te hebben gehad, terwijl 30 procent aangeeft niet in te zien op welke manier de technologie de consument in het dagelijks leven zou kunnen helpen. Daarnaast geeft 24 procent aan dat de kosten van de technologie te loog hebben, terwijl 10 procent getuigt te wachten tot een gratis versie kan worden verkregen. Tevens bleek dat 44 procent zich zorgen maakt over veiligheid.

Anderzijds werd vastsgesteld dat vele consumenten verwachten dat virtuele realiteit hen vooral in staat zal stellen om vanuit de comfortabele thuisomgeving toch producten in de winkel - zoals kleding - te kunnen uitproberen.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele realiteit |  Facebook |

11-01-17

Virtuele realiteit maakt indruk op de consument

Consumenten die één keer met virtuele realiteit in contact zijn gekomen, zijn meestal overtuigd van de waarde van het product. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YuMe bij meer dan achthonderd consumenten in de Verenigde Staten naar de interesse voor immersieve technologie, die de grenzen tussen reële en gesimuleerde werelden doet vervagen. Bij consumenten die virtuele realiteit hebben uitgeprobeerd, blijkt immers 63 procent van mening te zijn dat het concept de volgende grote technologische doorbraak zal worden. Bedrijven die zich als early adopters van virtuele realiteit opwerpen, worden door 51 procent van de consumenten bovendien als een innovator bestempeld.

YuMe stelde vast dat 89 procent al van virtuele realiteit heeft gehoord, terwijl 29 procent de technologie daadwerkelijk zelf heeft uitgeprobeerd. Virtuele realiteit geniet daarbij de grootste bijval, gevolgd door 360 graden-video (13 procent) en augmented reality (9 procent). Bij de respondenten die in werkelijkheid al met virtuele realiteit in contact zijn gekomen, zegt 60 procent dat de toepassingen een positieve perceptie over het merk creëert. Bovendien laat 50 procent zich ontvallen bereid te zijn om op reclame in virtuele realiteit te reageren. Verder bleek dat 60 procent ervan overtuigd te zijn dat virtuele realiteit een engagerende ervaring kan creëren.

“Het lijkt dat bij het publiek een duidelijk toename van de interesse voor reclame in virtuele realiteit kan worden opgetekend,” benadrukt Tripp Boyle, analist bij YuMe. “Intelligente merken en reclamemakers die op een authentieke manier met de consument een interactie willen opstarten en een hoger engagement nastreven, zouden dan ook de inzet van deze nieuwe reclameformaten moeten overwegen. Deze ondernemingen kunnen immers door hun innoverende imago een verhoogde belangstelling van de consument verwachten. De onderzoekers melden tenslotte nog dat ruim 50 procent van de consumenten toegeeft in een omgeving met 360 graden-video wellicht sneller op reclame te zullen inspelen.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele realiteit |  Facebook |

26-06-16

Interesse in virtuele realiteit niet beperkt tot games

De interesse in virtuele realiteit blijft niet louter beperkt tot games, maar richt zich op een veel bredere waaier van activiteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Greenlight bij ruim twaalfhonderd consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden immers vast dat virtuele realiteit voor het publiek ook interessant lijkt voor onder meer toerisme, entertainment, evenementen, binnenhuisinrichting en onderwijs. Uit het onderzoek bleek ook dat na een ervaring met virtuele realiteit 86 procent van de ondervraagden gewag maakt van een positieve beleving en zegt van plan te zijn andere toepassingen van de technologie te willen uitproberen.

Vastgesteld werd dat 73,5 procent van de ondervraagden zegt geïnteresseerd te zijn in toepassingen van virtuele realiteit op het gebied van toerisme, reizen en avontuur, terwijl 67,3 procent verwijst naar film en video, gevolgd door evenementen (67 procent), binnenhuisinrichting (65,9 procent) en onderwijs (63,9 procent). Gaming komt met een score van 61 procent pas op een zesde plaats. Consumenten met omvangrijke budgetten voor hightech tonen zich bijzonder enthousiast over de technologie. Daar loopt de interesse voor toerisme op tot 76,3 procent, gevolgd door film en video (71,4 procent), evenementen (71,2 procent), binnenhuisinrichting (70,3 procent), gaming (68,9 procent) en onderwijs (68,2 procent).

“Virtuele realiteit is altijd al veel meer geweest dan louter een medium voor gaming-ervaringen,” merkt Clifton Dawson, chief executive van Greenlight. “Onder meer door de aandacht van de media, maar vaak wordt echter een overdreven nadruk gelegd op de mogelijkheden van de technologie in een gaming-omgeving, maar in werkelijkheid blijkt dat consumenten een brede waaier van mogelijke toepassingen zien. Het onderzoek toonde een brede en bijzonder positieve interesse in virtuele realiteit. Ontwikkelaars van content en platformen voor virtuele realiteit moeten dan ook met die ruime mogelijkheden rekening houden.”

Lees Verder

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virtuele realiteit |  Facebook |

16-02-12

Virtuele realiteit maakt planning architect gemakkelijker

Virtuele realiteit kan een belangrijk hulpmiddel worden in de architectuur. Dat zegt Moritz Luck, één van de oprichters van het bedrijf Inreal Technologies, een spinoff van het Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Het bedrijf heeft een technologie ontwikkeld die een toekomstig bouwproject in virtuele realiteit naar voor kan brengen. Moritz Luck heeft het over een belangrijke innovatie in de architectuur. Inreal Technologies werd twee jaar geleden opgericht om het project uit te bouwen.

"Zelfs het meest exacte bouwplan kan niet alle details en design-opties weergeven," merkt Moritz Luck op. "De bouwheer heeft verbeelding nodig om zich een idee te kunnen vormen over het gebouw dat uiteindelijk zal worden opgetrokken. De driedimensionale video-brillen van Inreal Technologies bieden echter een waarheidsgetrouwe weerspiegeling in virtuele realiteit, waardoor bouwers nog voor de aanvang van de werken toegang krijgen tot hun toekomstige woning."

De video-bril is geïntegreerd met gevoelige bewegingsensoren, die de positie en beweging van het hoofd controleren en daardoor in realtime een aanpassing van de virtuele omgeving mogelijk maken. "Wijzigingen aan het originele ontwerp - zoals de kleur van de muren, de aard van de vloerbedekking of de layout van de kamer - kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd," voert Luck nog aan. "Naast de voordelen voor de klant, wordt ook de werktijd van de architect tijdens de planningsfase van het bouwproject gevoelig gereduceerd."

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, virtuele realiteit |  Facebook |