26-01-12

Aziatische luxeconsumenten bedreigen visbestand

De groeiende groep van welgestelde Aziatische consumenten en hun steeds toenemende voorkeur voor luxeproducten vormt een bedreiging voor een aantal vissoorten. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Environment Programme (Unep). De onderzoekers stellen dat de grotere bestedingskracht van de Aziatische consumenten de vraag naar duurdere vissoorten, zoals tonijn en grouper, gevoelig doet stijgen, waardoor de vissers gedwongen zijn om grotere vangsten na te streven.

Volgens het Unep moet worden gevreesd dat bij het najagen van grotere vangsten ecologisch schadelijke en zelfs illegale methodes zullen worden gebruikt. "De rijkere Aziatische consumenten willen exclusievere visproducten en zijn niet langer tevreden met ansjovis," merkt een woordvoerder van het Unep op. Er wordt op gewezen dat de visproductie zich in de jaren tachtig op ongeveer 80 miljoen ton stabiliseerde en wetenschappers ervan uitgaan dat er geen toename meer zal worden opgetekend.

"Het lijdt geen twijfel dat de veranderde levensstijl en eetgewoonten een impact hebben op de grondstoffen," merkt de milieu-organisatie nog op. Onder meer wordt erop gewezen dat er in Azië zoveel vraag is naar levende groupers dat vissers cyanide gebruiken om de dieren te verlammen en hen levend te kunnen vangen, zelfs wanneer dat andere soorten doodt en koraalriffen beschadigt. Desondanks sterft een groot gedeelte van die gevangen groupers tijdens het transport. Een overbevissing van die soorten verstoort volgens het Unep ook het biologisch evenwicht van de koraalriffen.

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, milieu, vis |  Facebook |

03-10-11

Olieplatformen en windturbines belangrijk voor vispopulaties

Olieplatformen in de Noordzee trekken meer kabeljauw en schelvis aan dan eerder werd verondersteld. Bovendien zouden windturbineparken kunnen worden uitgerust met kunstmatige riffen om vissen te helpen aantrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van Toyonobu Fujii, wetenschapper aan de Aberdeen University in Schotland. Aangezien de Noordzee steeds meer een locatie voor windenergie lijkt te worden, moet de relatie tussen turbineparken en de visbestanden volgens de onderzoeker verder worden onderzocht.

"Wetenschappers zijn zich al langer bewust van het zogenaamde rif-effect, waarbij kunstmatige structuren in de zee een biotoop worden voor vissen, maar uit de studie van Toyonobu Fujii blijkt dat deze sites een grotere aantrekkingskracht uitoefenen dan eerder was gedacht," aldus het persbureau Reuters. De wetenschapper wijst erop dat eerder was gedacht dat die impact heel lokaal tot individuele platformen beperkt zou blijven, maar het effect blijkt zich volgens hem veel breder uit te strekken.

Dat fenomeen heeft volgens Fujii te maken met pijpleidingen en andere structuren die eveneens als een kunstmatig rif optreden. Het is volgens de onderzoeker niet duidelijk waarom vissen zich rond deze structuren verzamelen. Hij stelt dan ook dat er verder onderzoek moet worden uitgevoerd naar het fenomeen. Hij wijst er daarbij op dat offshore windparken een belangrijk onderdeel zullen vormen van de uitbouw van de hernieuwbare energiecapaciteit.

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, noordzee, olieplatform, vis, windturbine |  Facebook |

02-02-11

Wereldwijde visconsumptie bereikt nieuw record

De wereldwijde visconsumptie heeft een recordhoogte bereikt. Gemiddeld wordt er jaarlijks per persoon 17 kilogram vis geconsumeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Food and Agriculture Organization (FAO). Er wordt daarbij opgemerkt dat de visserij en aquacultuur twee jaar geleden 145 miljoen ton vis op de markt hebben gebracht. Dat vertegenwoordigt ongeveer 16 procent van de wereldwijde consumptie van dierlijke proteïnes.

Er wordt echter aan toegevoegd dat het wereldwijde visbestand daarentegen niet is verbeterd. Volgens het rapport wordt 32 procent van de soorten overbevist of uitgestorven. Onderzoeker Richard Grainger heeft het daarbij over een bijzonder zorgwekkende situatie. De cijfers van de overbevissing moeten volgens hem dringend worden teruggedrongen, al lijkt er volgens hem wel een plafond te zijn bereikt. Het niveau van overbevissing is volgens de onderzoekers sinds vijf jaar licht toegenomen, maar bij 15 procent lijkt opnieuw een herstel opgetreden te zijn.

China blijft met een totaal van 47,5 miljoen ton de belangrijkste visproducent van de wereld. Daarvan is 32,7 miljoen ton afkomstig van aquacultuur, terwijl de Chinese visserij 14,8 miljoen ton op de markt bracht. De visserij komt wereldwijd aan een productie van ongeveer 90 miljoen ton, waarvan 80 miljoen ton uit de zeevisserij en 10 miljoen ton uit binnenwateren. Er wordt aan toegevoegd dat aquacultuur de snelstgroeiende sector van de visserij blijft, al valt er volgens het rapport wel een vertraging op te merken.

18-12-07

Koolstofdioxide bedreigt visbestand

Ook het visbestand dreigt de gevolgen te ondervinden van de klimaatverandering. Dat zegt Ian Joint, wetenschapper aan het Britse Plymouth Marine Laboratory. Volgens Joint zal de koolstofdioxide in de atmosfeer immers een impact hebben op de kwaliteit van het microbiologisch leven in de oceanen en op die manier ook op de kwaliteit van het visbestand en uiteindelijk de mens, voor wie vis een belangrijke bron van proteïnen vormt.

“Dit jaar zou wel eens de geschiedenis kunnen ingaan als het tijdstip waarop het collectieve geweten rekening is beginnen houden met de klimaatverandering,” aldus het magazine Food Production Daily. “De Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties waarschuwt er al enkele jaren voor dat de klimaatverandering een groot effect zal hebben op de landbouw en vooral in de armere landen voor zware problemen zal zorgen.”

Tegelijkertijd werd ook gewaarschuwd voor het uitdunnen van het wereldwijde visbestand, vooral door overbevissing. Maar nu waarschuwt de Britse wetenschapper Ian Joint dat de klimaatverandering ook rechtstreeks een impact zal hebben op het visbestand. “De koolstofdioxide dreigt een invloed te hebben op het microbiologisch leven in de zee, waardoor ook de kwaliteit van microscopische planten, de voeding voor vis, bedreigd wordt.”

Ian Joint wijst er ook op dat deze bacteriën ook een belangrijke rol spelen in de cyclus van zuurstof, koolstof, stikstof en zwavel in het zeewater. “De oceanen dreigen te verzuren,” voert hij aan. “De zuurtegraad van het zeewater is de voorbije 20 miljoen jaren niet zo hoog geweest als nu het geval is.”

Meer over voeding en drank

14:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vis, koolstofdioxide, voeding, milieu |  Facebook |