05-03-13

Commerciële visserij kost honderd miljoen haaienlevens per jaar

De commerciële visserij kost elk jaar aan honderd miljoen haaien het leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institute for Ocean Conservation van de Stony Brook University. De onderzoekers waarschuwen dat de huidige vangst van haaien, die een trage groei vertonen en pas op latere leeftijd reproductief worden, de soort onvoldoende ruimte laat om zich te herstellen. De commerciële haaienvangst moet volgens de onderzoekers dan ook drastisch worden teruggeschroefd om het uitgedunde bestand terug op te bouwen en de maritieme ecosystemen met functionele toppredatoren te herstellen. Haaien worden vooral gevangen voor hun vinnen, die in een aantal Aziatische keukens als een delicatesse worden beschouwd.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij, haai, leefmilieu |  Facebook |

16-09-12

Overbevissing leidt tot genetisch passiever visbestand

Indien de intensiteit van de wereldwijde visvangst op het huidige niveau verder gaat, dreigt het visbestand van de toekomst vooral te zullen bestaan uit traaggroeiende en onproductieve populaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University. De Australische onderzoekers wijzen erop dat sneller groeiende vissen, ongeacht hun omvang, twee keer zo vaak het risico lopen om in visnetten terecht te komen dan traaggroeidende exemplaren. Dat fenomeen dreigt volgens onderzoeksleider Peter Biro uiteindelijk te leiden tot een verdere daling in het wereldwijde visbestand. Biro merkt op dat de actievere vissen agressiever en vranker zijn en dus meer rondzwemmen en vaker op zoek gaan naar voeding, waardoor ze een grotere kans lopen om gevangen te worden. Daardoor dreigen volgens Biro vooral passievere vissen over te blijven. Die passievere exemplaren zijn echter ook minder reproductief, waardoor de visbestanden volgens Biro nog verder dreigen af te kalven.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij, overbevissing |  Facebook |

25-07-12

Fundamente herschikking zou waarde visserijsector vervijfvoudigen

Een complete heropbouw van de wereldwijde visserijsector zou de industrie vijf keer meer waarde bezorgen en bovendien de ecologische prestaties gevoelig bevorderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia (UBC). Door het reduceren van de wereldwijde visserijvloot, het elimineren van overheidssubsidies en de implementering van efficiënte managementsystemen zou de wereldwijde visserijsector volgens het rapport een waarde van 54 miljard dollar per jaar kunnen creëren. Op dit ogenblik lijdt de sector jaarlijks een verlies van 13 miljard dollar per jaar. Onderzoeksleider Rashid Sumaila, docent visserij-economie en directeur van het UBC Fisheries Center, merkt op dat de wereldwijde visserijsector de mogelijkheden van het economisch potentieel niet tenvolle benut, onder meer omdat regeringen ertoe beslissen de vloot operationeel te houden door verlieslatende activiteiten te subsidiëren.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij |  Facebook |

22-07-12

Bijna één derde wereldwijd visbestand wordt overmatig geëxploiteerd

Bijna 30 procent van de wereldwijde vispopulaties worden overmatig geëxploiteerd. Dat vormt de bedreiging van de cruciale rol die duurzame visserij inneemt in de voedselvoorziening en tewerkstelling van miljoenen mensen. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO). Opgemerkt wordt dat een overdreven exploitatie van het visbestand niet alleen negatieve ecologische consequenties heeft, maar ook de visproductie doet inkrimpen, wat tot ongewenste sociale en economische gevolgen aanleiding zou geven. De jaarproductie voor menselijke consumptie is volgens het rapport inmiddels opgelopen tot 128 miljoen ton. De visserij zou voor 55 miljoen mensen een bron van inkomen zijn. Het levensonderhoud van 12 procent van de wereldbevolking hangt rechtstreeks of onrechtstreeks af van de visserij. Het rapport roept regeringen over de hele wereld op om een duurzame visserij uit te bouwen en het visbestand te herstellen.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, fao, visserij |  Facebook |

06-03-12

Dammen op zijrivieren Mekong bedreigen voeding tientallen miljoenen

Plannen om op zijrivieren van de Mekong, de grootste rivier van Zuidoost-Azië, waterkrachtcentrales te bouwen, zou een desastreuze impact kunnen hebben op miljoenen mensen die afhankelijkheid van de grootste continentenale visserijsector van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de universiteiten van Stanford en Princeton. In totaal worden elf grote dammen gepland op de Mekong, maar vooral de realisatie van 78 dammen op de zijtakken zou volgens de onderzoekers een bijzonder negatief effect kunnen hebben.

De Mekong is 4.600 kilometer lang en stroomt door China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam. In december werd de realisatie van de grote Xayaburi-dam op de Mekong uitgesteld omdat Cambodja, Thailand, Vietnam en Laos meer informatie wensten over de milieu-impact die het project zou hebben. In hun rapport merken de Amerikaanse wetenschappers echter op dat de talloze kleinere dammen op de zijrivieren een grote bedreiging vormen voor de visproductie en biodiversiteit.

De dammen zouden volgens de onderzoekers meer dan honderd vissoorten beletten op stroomopwaarts te zwemmen, waardoor een groot verlies aan diversiteit en visvoorraden zou worden veroorzaakt. Er wordt aan toegevoegd dat tientallen miljoenen arme bewoners van het platteland die vis nochtans moeten gebruiken als hun belangrijkste bron van proteïnes. Vooral Cambodja en in mindere mate Vietnam zouden worden getroffen, terwijl Laos door elektriciteitsproductie de meeste voordelen uit de dammen zou halen.

 

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mekong, visserij, voeding |  Facebook |

04-03-12

Europese overbevissing kost jaarlijks verlies van 3,2 miljard euro

Overbevissing van visgronden in de Europese Unie zorgt jaarlijks voor een verlies van 3,2 miljard euro en doet 100.000 banen verdwijnen. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse New Economics Foundation. Er wordt aan toegevoegd het herstellen van de visbestanden op een niveau waarbij de jaarlijkse vangst op lange termijn gehandhaafd zou kunnen blijven, zou voldoende zijn om jaarlijks tegemoet te komen aan de behoefte van 160 miljoen inwoners van de Europese Unie

"Overbevissing is slecht voor de economie," merkt onderzoeksleider Rupert Crilly, verantwoordelijk voor milieu-economie bij de New Economics Foundation, tegenover BBC News op. "Met één pennetrek hebben de Europese visserij-ministers door het toelaten van overbevissing ervoor gezorgd dat elk jaar miljoenen euro worden weggeveegd en duizenden banen verloren gaan. Indien men zou toelaten dat de overblijvende 43 visgebieden zich maximaal tot hun duurzame staat zouden kunnen herstellen, zou er elk jaar 3,5 miljoen ton extra vis de markt bereiken.

"Overbevissing is de meest destructrieve kracht in het maritieme milieu," voeren de onderzoekers nog aan. "In plaats van te werken aan een herstel van het visbestand, is de sector zwaar afhankelijk geworden van een subsidiëring door de belastingbetaler. Dat is een strijd die op termijn nooit kan gewonnen worden. De kost van de overbevissing ligt vijf keer hoger dan de waarde van de Europese subsidies." De voorgestelde hervormingen van de Europese Unie gaat volgens het rapport niet ver genoeg om het probleem aan te pakken.

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij, europese unie, milieu |  Facebook |

27-10-10

Britse vissers voelen zich bedreigd door Olympische Spelen

 

Vissers en charter-uitbaters in het Britse Dorset zijn bezorgd dat de zeilraces van de Olympische Spelen over twee jaar een zware bedreiging zullen vormen voor hun broodwinning. Tijdens de duur van het Olympische evenement komt er immers een verboden zone die bijna de hele Weymouth Bay in beslag zal nemen. Dat betekent dat de vissers gedurende zestien dagen verbannen zullen worden uit hun normale visgebieden. Bijkomend probleem is dat die periode in het belangrijkste visseizoen van het jaar valt. De organisatoren van de Olympische Spelen stellen in een reactie op de klachten dat het nog te vroeg is om al te praten over mogelijke compensaties.

Het London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games (Locog) zegt op de hoogte te zijn van de klachten van de vissers en eigenaars van andere commerciële vaartuigen. Er werd aan toegevoegd dat er aan een aantal oplossingen wordt gewerkt. De eigenaars van charter-boten hadden gevraagd een vaargebied toegewezen te krijgen in de onmiddellijke omgeving van het wedstrijdgebied, zodat een aanbod voor geïnteresseerde toeschouwers zou kunnen worden uitgewerkt. Die vraag werd door de organisatoren van de Olympische spelen echter afgewezen. Het Locog merkt daarbij op dat negentien schippers uit Weymouth en Portland een contract als marshall hebben gekregen voor het evenement, waardoor ze drie weken gegarandeerd werk hebben.

Voor de aanvang van de Olympische Spelen is er ook een periode van twee maand met strikte vaarbeperkingen voorzien. Eén van de getroffen vissers merkt op dat het evenement hem wellicht 2.000 pond sterling inkomsten zal kosten. De visgebieden buiten de verboden zone zijn volgens hem al door andere vissers ingenomen of liggen te ver verwijderd. Hij merkt op dat de Olympische spelen midden in de piekperiode van het krabseizoen liggen, met een grote vraag en hoge prijzen. Die periode is volgens de visser ook gekenmerkt door goede weersomstandigheden, zodat tijdens die periode normaal met weinig werkloosheid rekening gehouden moet worden. Ook de lokale overheid vraagt compensaties voor de sector.