23-03-18

Visserij wereldwijd vier keer groter dan landbouw

De commerciële visserij dekt minstens 55 procent van de oceanen op de planeet. Dat is vier keer het landoppervlak dat door de landbouw wordt ingenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, de Dalhousie University en de Stanford University in samenwerking met de National Geographic Society, Global Fishing Watch, SkyTruth en Google. Uit de studie bleek dat twee jaar geleden een wereldwijde vissersvloot van zeventigduizend schepen in totaal een afstand van 460 miljoen kilometer heeft afgelegd. Dat komt overeen met zes reizen heen en weer naar de maan. In totaal werd meer dan 40 miljoen uur aan visserij-activiteit waargenomen.

"Door de klassieke scheepvaartinformatie te combineren met satellietbeelden en machine learning werd het mogelijk om in realtime een gedetailleerd verslag te maken over de omvang van de wereldwijde visserij,” benadrukt onderzoeksleider Christopher Costello, professor milieutechnologie aan de University of California. “Deze nieuwe informatie kan cruciale elementen aanbrengen om het beheer van de oceanen te verbeteren.” Er wordt wel opgemerkt dat de werkelijke activiteit van de wereldwijde visserij nog hoger zal liggen dan in het rapport is vermeld, aangezien een aantal kleinere operaties niet door de technologie konden worden opgenomen.

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voor dat de meeste landen vooral vissen binnen hun eigen exclusieve economische zones. In internationale wateren blijken echter China, Spanje, Taiwan, Japan en Zuid-Korea 85 procent van de totale visserij voor hun rekening te nemen. De onderzoekers merken op dat de technologie zelfs een aantal culturele patronen, zoals officiële vakantieperiodes, naar voor brengt. “De visserij blijkt zelfs meer van culturele en politieke elementen af te hangen dan van natuurlijke factoren zoals de vismigraties of de maritieme voedselproducten,” zeggen de onderzoekers. “Politiek, cultuur en economie zijn cruciale elementen in de visserij.”

“Tevens kon worden vastgesteld dat de activiteit van de visserij weinig verband houdt met de variaties in de brandstofprijzen,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij |  Facebook |

19-08-17

Wereldwijde industriële visserij verspilt jaarlijks bijna tien miljoen ton

De industriële visserij gooit wereldwijd elk jaar bijna tien miljoen ton aan bruikbare vangsten opnieuw in de oceaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het initiatief Sea Around Us, een samenwerkingsverband van het Institute for the Oceans and Fisheries van de University of British Columbia en de University of Western Australia. Opgemerkt wordt dat het voorbije decennium bijna 10 procent van de wereldwijde vangsten werd verspild door slechte vispraktijken en een gebrekkig management. Er wordt op gewezen dat dit volume overeenkomt met ongeveer 4.500 Olympische zwembaden per jaar.

“In het kader van de toenemende problemen rond voedselzekerheid en voedingsgezondheid hebben deze resultaten een belangrijke waarde,” benadrukt onderzoeksleider Dirk Zeller, professor maritiem beheer aan de University of Western Australia. “De verspilde vis had op een nuttiger manier gebruikt kunnen worden.” De praktijken hebben volgens de onderzoekers verschillende oorzaken. Onder meer wordt erop gewezen dat de vissen door de vangsttechnieken beschadigd en onverkoopbaar kunnen worden, maar sommige exemplaren blijken ook te klein of niet in het gepaste seizoen gevangen te worden. Soms kan ook slechts een deel van de vis worden gebruikt of is er sprake van bijvangst.

“Ook moet vaak worden vastgesteld dat de bemanning verder ook verder blijft vissen wanneer de koelruimtes al volledig zijn ingenomen,” betoogt Zeller. “Daarbij wordt erop gegokt dat er nog grotere vissen zullen kunnen worden vervangen, waarna de kleinere exemplaren opnieuw in zee worden gegooid.” Uit het onderzoek bleek nog dat het fenomeen van de visverspelling een hele evolutie heeft gekend. In het midden van de voorbije eeuw was er sprake van ongeveer vijf miljoen ton per jaar, maar in de jaren tachtig liep dat op tot gemiddeld achttien miljoen ton. Het voorbije decennium was er sprake van bijna tien miljoen ton per jaar.

Die achteruitgang de voorbije jaren kon volgens Zeller gedeeltelijk worden toegeschreven aan een verbeterd visserij-management en nieuwe technologieën, maar ook wijzen de onderzoekers op signalen van een daling van het visbestand. Sinds het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw zou er bij de vangsten sprake zijn van een gemiddelde daling met 1,2 miljoen ton per jaar. “Sommige soorten zijn al zozeer uitgeput dat de vangsten steeds kleiner worden,” benadrukt Zeller. “Daardoor wordt ook minder vis weggegooid.” Anderzijds wordt gewezen op een geografische verschuiving wanneer bepaalde gebieden tekenen van uitputting beginnen te vertonen.

“De verschuiving van de weggegooide vangsten van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan toont een gevaarlijke trend, waarbij de visserij en zijn problemen naar nieuwe gebieden worden geëxporteerd,” betogen de onderzoekers.

Lees Verder

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij |  Facebook |

05-03-13

Commerciële visserij kost honderd miljoen haaienlevens per jaar

De commerciële visserij kost elk jaar aan honderd miljoen haaien het leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institute for Ocean Conservation van de Stony Brook University. De onderzoekers waarschuwen dat de huidige vangst van haaien, die een trage groei vertonen en pas op latere leeftijd reproductief worden, de soort onvoldoende ruimte laat om zich te herstellen. De commerciële haaienvangst moet volgens de onderzoekers dan ook drastisch worden teruggeschroefd om het uitgedunde bestand terug op te bouwen en de maritieme ecosystemen met functionele toppredatoren te herstellen. Haaien worden vooral gevangen voor hun vinnen, die in een aantal Aziatische keukens als een delicatesse worden beschouwd.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij, haai, leefmilieu |  Facebook |

16-09-12

Overbevissing leidt tot genetisch passiever visbestand

Indien de intensiteit van de wereldwijde visvangst op het huidige niveau verder gaat, dreigt het visbestand van de toekomst vooral te zullen bestaan uit traaggroeiende en onproductieve populaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University. De Australische onderzoekers wijzen erop dat sneller groeiende vissen, ongeacht hun omvang, twee keer zo vaak het risico lopen om in visnetten terecht te komen dan traaggroeidende exemplaren. Dat fenomeen dreigt volgens onderzoeksleider Peter Biro uiteindelijk te leiden tot een verdere daling in het wereldwijde visbestand. Biro merkt op dat de actievere vissen agressiever en vranker zijn en dus meer rondzwemmen en vaker op zoek gaan naar voeding, waardoor ze een grotere kans lopen om gevangen te worden. Daardoor dreigen volgens Biro vooral passievere vissen over te blijven. Die passievere exemplaren zijn echter ook minder reproductief, waardoor de visbestanden volgens Biro nog verder dreigen af te kalven.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij, overbevissing |  Facebook |

25-07-12

Fundamente herschikking zou waarde visserijsector vervijfvoudigen

Een complete heropbouw van de wereldwijde visserijsector zou de industrie vijf keer meer waarde bezorgen en bovendien de ecologische prestaties gevoelig bevorderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia (UBC). Door het reduceren van de wereldwijde visserijvloot, het elimineren van overheidssubsidies en de implementering van efficiënte managementsystemen zou de wereldwijde visserijsector volgens het rapport een waarde van 54 miljard dollar per jaar kunnen creëren. Op dit ogenblik lijdt de sector jaarlijks een verlies van 13 miljard dollar per jaar. Onderzoeksleider Rashid Sumaila, docent visserij-economie en directeur van het UBC Fisheries Center, merkt op dat de wereldwijde visserijsector de mogelijkheden van het economisch potentieel niet tenvolle benut, onder meer omdat regeringen ertoe beslissen de vloot operationeel te houden door verlieslatende activiteiten te subsidiëren.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij |  Facebook |

22-07-12

Bijna één derde wereldwijd visbestand wordt overmatig geëxploiteerd

Bijna 30 procent van de wereldwijde vispopulaties worden overmatig geëxploiteerd. Dat vormt de bedreiging van de cruciale rol die duurzame visserij inneemt in de voedselvoorziening en tewerkstelling van miljoenen mensen. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO). Opgemerkt wordt dat een overdreven exploitatie van het visbestand niet alleen negatieve ecologische consequenties heeft, maar ook de visproductie doet inkrimpen, wat tot ongewenste sociale en economische gevolgen aanleiding zou geven. De jaarproductie voor menselijke consumptie is volgens het rapport inmiddels opgelopen tot 128 miljoen ton. De visserij zou voor 55 miljoen mensen een bron van inkomen zijn. Het levensonderhoud van 12 procent van de wereldbevolking hangt rechtstreeks of onrechtstreeks af van de visserij. Het rapport roept regeringen over de hele wereld op om een duurzame visserij uit te bouwen en het visbestand te herstellen.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, fao, visserij |  Facebook |

06-03-12

Dammen op zijrivieren Mekong bedreigen voeding tientallen miljoenen

Plannen om op zijrivieren van de Mekong, de grootste rivier van Zuidoost-Azië, waterkrachtcentrales te bouwen, zou een desastreuze impact kunnen hebben op miljoenen mensen die afhankelijkheid van de grootste continentenale visserijsector van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de universiteiten van Stanford en Princeton. In totaal worden elf grote dammen gepland op de Mekong, maar vooral de realisatie van 78 dammen op de zijtakken zou volgens de onderzoekers een bijzonder negatief effect kunnen hebben.

De Mekong is 4.600 kilometer lang en stroomt door China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam. In december werd de realisatie van de grote Xayaburi-dam op de Mekong uitgesteld omdat Cambodja, Thailand, Vietnam en Laos meer informatie wensten over de milieu-impact die het project zou hebben. In hun rapport merken de Amerikaanse wetenschappers echter op dat de talloze kleinere dammen op de zijrivieren een grote bedreiging vormen voor de visproductie en biodiversiteit.

De dammen zouden volgens de onderzoekers meer dan honderd vissoorten beletten op stroomopwaarts te zwemmen, waardoor een groot verlies aan diversiteit en visvoorraden zou worden veroorzaakt. Er wordt aan toegevoegd dat tientallen miljoenen arme bewoners van het platteland die vis nochtans moeten gebruiken als hun belangrijkste bron van proteïnes. Vooral Cambodja en in mindere mate Vietnam zouden worden getroffen, terwijl Laos door elektriciteitsproductie de meeste voordelen uit de dammen zou halen.

 

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mekong, visserij, voeding |  Facebook |