24-01-13

Zweedse landbouwraad vraagt invoering Europese vleesbelasting

De Europese Unie moet overwegen een vleesbelasting in te voeren. Dat moet de vleesconsumptie afremmen, waardoor ook de ecologische voetafdruk van de sector zou kunnen worden teruggedrongen. Dat is de conclusie van een rapport van de Zweedse landbouwraad, waarin benadrukt wordt dat een beperking van de vleesconsumptie een positieve impact zou hebben op de gezondheid en het leefmilieu. Er wordt aan toegevoegd dat vrijwillige acties van consumenten en producenten moeten worden aangevuld door een beleid van de overheid.

"Vrijwillige maatregelen zullen wellicht niet voldoende blijken om de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te bereiken," voert de Zweedse landbouwraad aan. "Daarom moet er overwogen worden om een belasting op de consumptie van vlees in te voeren." Het Zweedse europarlementslid Marit Paulsen, vice-president van de landbouwcommissie in het Europese Parlement, stelt echter dat een belasting niet de optimale oplossing is en moet er vooral de nadruk worden gelegd op informatie, zodat de consument zelf de juiste keuzes kan maken.

Marit Paulsen benadrukte van mening te zijn dat de prijs van vlees zal stijgen. Het voorbije jaar consumeerde de gemiddelde inwoner van Zweden 87 kilogram vlees. Dat komt ongeveer overeen met het Europese gemiddelde. Paulsen stelde echter te willen streven naar een consumptie van vijfenveertig tot vijftig kilogram vlees per jaar, zoals twee decennia geleden het geval was. Volgens milieuverenigingen legt de toenemende vleesconsumptie, vooral in ontwikkelingslanden, een grote druk op water en land en draagt bij tot de uitstoot van broeikasgassen.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlees, milieu |  Facebook |

06-10-12

Vleesetend China heeft grote impact op waterconsumptie

De veranderde eetgewoontes in China hebben een belangrijke impact op de wereldwijde waterconsumptie. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Princeton University in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat China de grootste importeur van water is geworden. Die import startte in het begin van de jaren negentig, maar kende volgens de Amerikaanse wetenschappers vooral na de eeuwwisseling een grote sprong. Onderzoeksleider Carole Dalin, specialist milieutechnologie aan de School of Engineering en Applied Science, legt de oorzaak van die verschuiving bij de toenemende vleesconsumptie van de Chinese consument, wat tot een vraag naar andere landbouwproducten heeft geleid.

Lees Verder

06:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, water, vlees, voeding |  Facebook |

16-04-12

Ontwikkelde wereld moet consumptie rood vlees halveren

De ontwikkelde wereld zou zijn consumptie van rood vlees moeten halveren om de reductie-doelstellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op het gebied van stikstofdioxide te halen. Dat is de conclusie van een rapport van Eric Davison, directeur van het Woods Hole Research Centre in de Amerikaanse staat Massachusetts. Stikstofdioxide, afkomstig van onder meer meststoffen, is de derde grootste producent van broeikasgassen, na koolstofdioxide en methaan.

"Om de emissies te reduceren moet het management van meststoffen gevoelig worden verbeterd, maar ook moet tegen het midden van de eeuw de consumptie van rood vlees in de ontwikkelde wereld met 50 procent worden teruggedrongen," voert Eric Davison aan. "De concentraties van stikstofdioxide zullen blijven toenemen, tenzij er belangrijke vorderingen worden gerealiseerd in de efficiëntie van de landbouw en de eetgewoonten in de ontwikkelde wereld."

Davison geeft toe dat een halvering van de vleesconsumptie op dit ogenblik totaal onrealistisch lijkt. "Maar men is er ook in geslaagd om het rookgedrag terug te schroeven," voert hij aan. "Dat is een bewijs dat er veranderingen kunnen worden doorgevoerd in het menselijk gedrag. Voor vele Amerikanen en West-Europeanen zou een beperking van de consumptie bovendien een voordeel opleveren voor de gezondheid." Davison geeft ook aan dat er al alternatieve technologieën beschikbaar zijn om de productie van stikstofdioxide in de sector van de meststoffen te beperken.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlees, broeikasgas |  Facebook |

22-03-12

Onvoldoende consumptie rood vlees slecht voor mentale gezondheid

Vrouwen die te weinig rood vlees eten, dreigen sneller geconfronteerd te worden met depressies en angstaanvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University. De Australische wetenschappers stelden vast dat vrouwen die niet aan de aanbevolen consumptie van rood vlees kwamen, twee keer zoveel risico liepen om een depressie of angstaanvallen te vertonen. De wetenschappers waarschuwen echter dat een overmatige consumptie tot dezelfde problemen lijkt te leiden.

"In eerste instantie dachten we dat rood vlees mogelijk een negatieve impact zou hebben op de mentale gezondheid, aangezien een aantal studies in andere landen tot de vaststelling kwamen dat de consumptie van rood vlees geassocieerd kon worden met risico's voor de fysieke gezondheid, maar uiteindelijk blijkt rood vlees toch nuttig te zijn," merkt onderzoeksleider Felice Jacka, professor aan de Barwon Psychiatric Research Unit van de Deakin University, op. "Rood vlees blijkt de kans op depressie en angstaanvallen immers gevoelig te verminderen."

"Tussen andere vormen van proteïnes - zoals kip, varken, vis of plantaardige producten - en mentale gezondheid kon geen verband worden vastgesteld," voert Jacka nog aan. "Het lijkt echter ook geen goed idee om de consumptie van rood vlees te overdrijven. Ook het overschrijden van de aanbevolen hoeveel rood vlees bleek immers te leiden tot een verhoogd risico op depressies en angstaanvallen. Ook zou het aangewezen kunnen zijn om vlees te consumeren van dieren die de kans hebben gehad om te grazen, waar ze een aantal gezonde voedingsmiddelen kunnen vinden."

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, vlees, depressie |  Facebook |

21-12-11

Vleesconsumptie tegen midden eeuw met 73 procent gestegen

De wereldwijde vleesconsumptie zal tegen het midden van het decennium met bijna 73 procent stijgen. Bij zuivelproducten zal een toename met 58 procent worden opgetekend. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO). De belangrijkste oorzaak van de toenemende consumptie van dierlijke proteïnen moet volgens de organisatie worden gezocht in de toenemende populaties en het stijgende inkomen in de ontwikkelingslanden.

In het rapport wordt opgemerkt dat een groot gedeelte van de toekomstige vraag afkomstig zal zijn van bloeiende steden over de hele wereld. Daar kent de bevolking de grootste groei. De organisatie voegt er aan toe dat die vraag vooral zal worden bevoorraad door grootschalige en intensieve veeteelt. "Op dit ogenblik bestaan en technisch en economisch geen leefbare alternatieven voor de intensieve veeteelt als hoofdleverancier voor de groeiende steden," merkt de voedselorganisatie van de Verenigde Naties op.

In het rapport wordt echter gewaarschuwd dat de intensieve landbouw tot een vervuiling van het grondwater kan leiden en de uitstoot kan broeikasgassen kan opdrijven. "Bovendien vormt intensieve veeteelt een mogelijke incubator voor allerlei ziektes," wordt in het rapport aangevoerd. "Er moeten dan ook dringend inspanningen worden gedaan om de intensieve landbouwproductie minder bedreigend te maken voor het leefmilieu."

In het rapport wordt opgemerkt dat de wereldwijde productie van pluimvee sinds de tweede helft van de jaren zestig met ongeveer 700 procent is gestegen, gevolgd door eieren (350 procent), varkensvlees (290 procent), schapen en geiten (200 procent), rund en buffel (180 procent) en melk (180 procent).

 

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pluimvee, vlees, zuivel |  Facebook |

23-06-11

Gecultiveerd vlees milieuvriendelijker dan landbouw

Vlees dat door technologie kunstmatig wordt geproduceerd zou 96 procent minder broeikasgassen produceren dan de traditionele veeteelt. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Oxford University en de University of Amsterdam. Der wordt aan toegevoegd dat de productie van gecultiveerd vlees ook 7 procent tot 45 procent minder energie zou vergen dan de traditionele teelt van varkens, schapen of runderen. Ook het landgebruik zou 99 procent lager liggen, terwijl het waterverbruik met 96 procent zou dalen.

"Een gecultiveerde vleesproductie heeft een duidelijk kleinere impact op het leefmilieu dan de conventionele teelt op boerderijen," merkt onderzoeksleider Hanna Tuomisto, wetenschapper aan de Wildlife Conservation Research Unit van de Oxford University, op tegenover het webmagazine Psychorg.com. "Dat betekent niet dat de conventionele landbouw moet worden vervangen door een gecultiveerde productie, maar men kan wel zeggen dat de technologie in de toekomst mogelijk een bijdrage zou kunnen brengen voor de voedselgarantie."

Hanna Tuomisto voert aan dat gecultiveerd vlees een middel zou kunnen zijn om in te spelen op de voedselbehoefte van een groeiende wereldbevolking, terwijl tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen zou kunnen worden teruggeschroefd en het gebruik van energie en water zou kunnen worden beperkt. "Gecultiveerd vlees is potentieel een veel efficiëntere en meer milieuvriendelijke manier om de consument voedsel aan te bieden," merkt Tuomisto op.

08:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, vlees, leefmilieu |  Facebook |

31-01-11

Wetenschappers vragen meer interesse voor laboratorium-vlees

Wetenschappers aan de Medical University of South-Carolina werken aan een kunstmatige productie van vlees. De onderzoekers, die al ruim tien jaar met hun onderzoek naar gecultiveerd vlees bezig zijn, stellen ervan overtuigd te zijn dat deze technologie in de toekomst kan helpen om een oplossing te bieden aan potentiële wereldwijde voedselcrisissen, te wijten aan een daling van de beschikbare landbouwgronden. Indien het publiek het principe van gecultiveerd vlees aanvaard, heeft de sector volgens de onderzoekers dan ook grote toekomstmogelijkheden.

Onderzoeker Vladimir Mironov merkt op dat ook in onder meer Nederland onderzoek wordt verricht naar in-vitro vleesproductie, maar in de Verenigde Staten wordt de research volgens hem geconfronteerd met belangrijke problemen. Onder meer het Amerikaanse National Institute of Food and Agriculture en de National Institutes of Health weigeren ondersteuning te verlenen aan het onderzoek, dat alleen een beperkt budget ontving van de ruimtevaartorganisatie National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Mironov stelt dat de marktintroductie van een nieuwe technologie minstens 1 miljard dollar kost, terwijl het budget van de onderzoekers kleiner is dan 1 miljoen dollar. Er wordt echter aan toegevoegd dat het publiek een afwijzende reactie heeft tegenover vlees dat in laboratoria zou worden geproduceerd. Er is een grote tegenstand om voeding met technologie te associëren. De onderzoekers stellen echter dat gecultiveerde voeding uiteindelijk goedkoper zou kunnen worden dan traditioneel vlees van de boerderij. Bovendien kan gecultiveerde voeding een oplossing betekenen voor de ruimtevaart.

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, vlees, voeding |  Facebook |