18-02-18

Zweedse bedrijfsleiders hekelen uitwijzing geschoolde vluchtelingen

De uitwijzing van geschoolde vluchtelingen werkt contraproductief. Dat staat in een open brief die een dertigtal Zweedse bedrijfsleiders in de zakenkrant Dagens Industri hebben geplaatst. In de brief wordt opgemerkt dat de Zweedse technologische sector met een sterk tekort aan geschoolde werknemers wordt geconfronteerd. Die kloof zou volgens hen gedeeltelijk kunnen worden opgevuld door hoogopgeleide vluchtelingen die gehoopt hadden in Zweden een nieuw leven op te bouwen, maar dreigen uitgewezen te worden. Bovendien wordt opgemerkt dat Zweedse bedrijven wereldwijd moeten rekruteren.

De open brief is onder meer ondertekend door internationaal gekende bedrijfsleiders zoals Stefan Persson (Hennes & Mauritz) en Borje Ekholm (Ericsson). “We kunnen niet verwachten dat ingenieurs, informatici en andere specialisten bereid zullen zijn hun land te verlaten indien ze vrezen door Zweden om onvoorspelbare redenen te zullen worden uitgewezen,” aldus het schrijven. De bedrijfsleiders viseren daarmee het Zweedse migratiebureau, dat geweigerd heeft om werkvergunningen voor buitenlanders te verlengen. Van allerlei administratieve regels zou gebruik gemaakt zijn om buitenlandse werknemers uit te wijzen.

Het migratiebureau zegt de Zweedse wet toe te passen, maar critici noemen de uitwijzingen een absurde soap die de Zweedse concurrentiekracht verzwakt. Borje Ekholm liet bovendien duidelijk blijken dat Ericsson onmogelijk zijn onderzoeksactiviteiten in Zweden zou kunnen houden indien de economische immigratie niet op een transparante manier kan worden georganiseerd. Johan Attby, oprichter van het sociale netwerk Fishbrain, wijst erop dat Stockholm tegen het einde van dit decennium zestigduizend informatici moet vinden indien de stad zijn status als centrum voor startups wil bewaren. Ook bij ingenieurs en verplegend personeel wordt een tekort gemeld.

Zweden heeft de voorbije vijf jaar 400.000 asielzoekers ontvangen. In geen enkel ander Europees land werden per hoofd van de bevolking evenveel asielzoekers ontvangen. Er wordt wel opgemerkt dat de meesten geen onmiddellijke bijdrage tot de nationale arbeidsmarkt kunnen leveren. Een grote groep gaat immers nog naar school, terwijl de anderen vaak de vereiste vaardigheden en kwalificaties missen. Om op langere tijd vooruitzichten op de arbeidsmarkt te hebben, is minstens een diploma middelbaar onderwijs noodzakelijk. Zweden kende tijdens de maand januari een werkloosheid van 6,5 procent. Bij migranten loopt dat cijfer echter op tot meer dan 20 procent.

Lees Verder

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen |  Facebook |

21-06-16

Immigranten creëren belangrijke economische meerwaarde

Immigranten brengen hun gastlanden een belangrijke economische meerwaarde op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en het United Nations World Food Program, gebaseerd op de economische impact van drie kampen in Rwanda, waar vluchtelingen uit Congo werden opgevangen. In twee kampen ontvingen de vluchtelingen cash financiële hulp van het United Nations World Food Program, terwijl in het derde kamp voor dezelfde waarde aan voedselhulp werd geboden. Daarbij werd vastgesteld dat de financiële ondersteuning een grotere economische meerwaarde betekende voor de lokale economie dan de voedselhulp.

“Vluchtelingen worden vaak beschouwd als een economische last voor hun gastlanden,” benadrukt onderzoeksleider Edward Taylor, professor landbouweconomie aan de University of California. “Onze studie toont echter dat deze vluchtelingen voor de lokale economie een belangrijke injectie kunnen betekenen. Hun economische meerwaarde bleek een significant hoger niveau te bereiken dan de omvang van de hulp die de vluchtelingen ontvangen. De resultaten van de studie staan dan ook loodrecht op de populaire perceptie dat vluchtelingen hulpeloos zijn en afhankelijk zijn van voedselhulp.”

“Vluchtelingen hebben wel een gedwongen migratie ondergaan en leven vaak in erbarmelijke omstandigheden, maar zijn nog altijd productief en kunnen op een positieve manier handelen met de economie van het gastland,” verduidelijkt professor Taylor. “De economische meerwaarde bleek nog groter wanneer de vluchteling financiële ondersteuning genoot in plaats van voedselhulp te ontvangen. In twee kampen ontvingen de vluchtelingen een jaarlijkse toelage van respectievelijk 120 dollar en 126 dollar. Handel met partijen in de omgeving van de kampen, deed het jaarinkomen in de lokale economie met respectievelijk 204 dollar en 253 dollar stijgen.”

“De aanwezigheid van de vluchtelingenkampen deed het gemiddeld jaarinkomen van de huishoudens uit de omgeving met respectievelijk 63 procent en 96 procent toenemen,” zeggen de onderzoekers. “Die meerwaarde werd vooral gecreëerd door de aankoop van goederen en diensten bij lokale handelaars. Gezinnen in de opvangkampen vertegenwoordigen 5,5 procent van het totale inkomen binnen een straal van tien kilometer rond de kampen. Ook kon worden vastgesteld dat 17,3 procent van de lokale handelaars toegaf dat hun belangrijkste klantengroep uitbewoners van de opvangparken bestond.”

De impact van de vluchtelingen ging volgens professor Taylor echter verder dan de lokale economie. De aanwezigheid van de kampen stimuleerde de jaarlijkse handel tussen de lokale economie en de rest van Rwanda met respectievelijk 49 dollar en 55 dollar. Wanneer de ondersteuning in de kampen uit voedselhulp bestaat, is het meerwaarde-effect echter gevoelig kleiner. “De meeste bewoners van het kamp bleken grote delen van hun voedselpakketten aan omwonenden te verkopen. Ongeveer 20 procent van de verstrekte voorraden werd verkocht, maar vaak onder de prijs van de lokale retail.”

“Die praktijk diversifieerde het dieet van de vluchtelingen, aangezien ze in staat waren andere producten te kopen,” zeggen de onderzoekers. “Omdat die voorraden echter het aanbod voedingsproducten in de regio verhoogde, bleek een neerwaartse druk op de lokale retailprijzen. Daardoor bleek financiële hulp slechts een meerwaarde van 145 dollar voor de lokale economie op te leveren. Ook de jaarlijkse handel met de rest van Rwanda kende slechts een stijging met 25 dollar.”

Lees Verder

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen, hulp |  Facebook |

22-06-14

Vluchtelingen kunnen de economie een positieve bijdrage leveren

Vluchtelingen kunnen een meerwaarde vormen voor de economie van de landen waar ze een toevlucht zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Oxford op basis van cijfers over de vluchtelingenproblematiek in Oeganda. Opgemerkt wordt dat vluchtelingen vaak worden afgeschilderd als passieve individuen die alleen op hulp rekenen, maar in werkelijkheid een positieve bijdrage leveren.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen, economie |  Facebook |

12-12-11

Israël stemt budget voor strijd tegen illegale immigratie

De Israëlische regering heeft een budget van 160 miljoen euro goedgekeurd om de illegale immigratie vanuit Afrika te bestrijden. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bekend gemaakt. Dat budget zal gebruikt worden om de grenzen van het land te versterken. Een groot gedeelte van de investeringen zullen worden toegewezen aan het optrekken van een veiligheidshek langs de Israëlische grens met Egypte, waarlangs elke maand ongeveer tweeduizend Afrikanen zouden worden binnengesmokkeld.

Volgens de Israëlische autoriteiten hebben de voorbije jaar ongeveer 50.000 Afrikanen, vooral afkomstig uit Soedan en Ertitrea, illegaal Israël binnen gekomen langs de poreuze grenzen met Egypte. Het grootste gedeelte van die migranten waren volgens de autoriteiten geen vluchtelingen die vervolging probeerden te ontlopen, maar naar Israël kwamen om betere economische opportuniteiten te kunnen grijpen. Netanyahu had het daarbij over een toenemende nationale plaag.

"Indien er niet wordt ingegrepen, dreigt Israël jaarlijks met bijna 100.000 illegale immigranten per jaar geconfronteerd te worden," merkt Netanyahu op tegenover de Amerikaanse krant The Washington Post. Reut Michaeli, juridisch adviseur van de belangenorganisatie Hotline for Migrant Workers, spreekt de woorden van de Israëlische premier echter tegen. Michaeli wijst erop dat wereldwijd 88 procent van de migranten uit Eritrea als politiek vluchteling wordt erkend. Er is volgens Michaeli geen enkele reden waarom dat in Israël anders zou zijn.

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, vluchtelingen |  Facebook |

13-08-11

Meer aandacht nodig voor mentale gezondheid jonge vluchtelingen

Wereldwijd zijn naar schatting achttien miljoen kinderen op de vlucht voor conflict en vervolging, maar er moeten in de ontwikkelde wereld belangrijke investeringen worden gedaan in het garanderen van de mentale gezondheid van deze groep. Dat is de conclusie van een rapport van de universiteiten van Harvard, Yale en Oxford. De rijkere landen moeten er volgens de onderzoekers voor zorgen dat deze groep in de hele wereld de nodige mentale gezondheidszorg krijgt aangeboden.

"Jonge vluchtelingen blijven meestal in hun land van origine of in de directe omgeving," merkt onderzoeker Catherine Panter-Brick, professor aan de Yale University, op. "Elk jaar zoekt slechts een half miljoen van deze kinderen asiel in westerse landen. Hoewel landen met lagere inkomens het grootste aantal van deze groep vluchtelingen opvangt, wordt er vooral gefocust op hun generatiegenoten die zich in de rijkere landen hebben gevestigd."

De onderzoekers voegen er aan toe dat de armere landen door de strengere asielwetten in de rijkere naties worden verplicht om nog meer jonge vluchtelingen op te nemen, zonder dat er voldoende middelen ter beschikking zijn om de mentale gezondheid van deze jongeren te garanderen. Er wordt aan toegevoegd dat ook de strengere asielprocedures een nefaste impact hebben op de mentale gezondheid van de jongere vluchtelingen.

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen, jongeren, gezondheid, mentaal |  Facebook |

10-03-10

Sport heeft cruciale rol in Haïtiaanse vluchtelingenkampen

Het onafhankelijke project Peace & Sport heeft een campagne gelanceerd om Haïtiaanse jongeren te ondersteunen. Dat gebeurt op vraag van het Haitian Olympic Committee, dat daarvoor gecontacteerd was door het United Nations Population Fund (Unfpa) en United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef). Daarbij was aan het Haitiaanse Olympische Comité gevraagd om een gestructureerde leefomgeving te creëren in de vluchtelingenkampen, met de hulp van de sport. Op dit ogenblik leven in de Haïtiaanse vluchtelingenkampen ongeveer honderdduizend kinderen en jongeren tussen acht en twintig jaar, na de zware aardbeving die het eiland tijdens de eerste helft van de maand januari heeft getroffen. Het Haïtiaanse Olympisch Comité heeft daarvoor twee projecten uitgebouwd.

In eerste instantie zijn er de Camps for the Future, waarbij ongeveer 50.000 jongeren worden opgevangen door dagelijkse socio-educatieve sportactiviteiten. Peace & Sport neemt daarbij de coaching op zich, maar mikt daarbij ook op sociale reïntegratie. In totaal worden meer dan tweehonderd sportinstructeurs en opvoeders uit tien sportfederaties gemobiliseerd. Elke dag worden meer dan achthonderd gesuperviseerde sessies van negentig minuten georganiseerd. Daarnaast werd ook het programma Dignity for Women and Girls in Displaced Persons Camps, een project dat het geweld en discriminatie tegenover jonge vrouwen moet bestrijden door sport en educatieve activiteiten. Daarbij worden meer dan honderd jonge vrouwen getraind om seksuele voorlichting te geven, psychologische hulp te bieden en de welzijnszorg te ondersteunen.

Onder meer wil Peace & Sport daarbij honderdduizend jonge vrouwen informatie bezorgen over de preventie van seksueel overdraagbare ziektes. Ook worden sociale en culturele activiteiten voorzien voor vrouwen en meisjes in de vluchtelingenkampen in Port-au-Prince en Jacmel. Onder meer de International Chess Federation en de International Table Tennis Federation - beide partners van Peace & Sport - hebben hun deelname al toegezegd. Peace & Sport heeft zijn basis in Monaco en staat onder de bescherming van Prince Albert van Monaco. De organisatie wil sport en zijn structurende waarden een centrale rol bieden in ontwikkelingsprojecten voor gemeenschappen die wereldwijd met crisissen worden geconfronteerd. Duizenden Haïtiaanse kinderen en jongeren hebben bij de aardbeving ouders en familie verloren en moeten op zichzelf proberen te overleven in de kampen.

14:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen, haiti, peace sport |  Facebook |