24-12-16

Televisiekoks moeten meer aandacht hebben voor voedselveiligheid

Televisiekoks besteden vaak te weinig aandacht voor de voedselveiligheid in hun keukens. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University en de Tennessee State University, gespecialiseerd in voedselveiligheid, op basis van honderd televisie-uitzendingen met vierentwintig celebrity chefs. Daarbij dienden volgens de onderzoekers verscheidene inbreuken tegen een veilige voedselbereiding worden vastgesteld. De wetenschappers merken op dat televisiekoks niet alleen de taak hebben om het publiek te entertainen, maar ook informatie te verstrekken over kwalitatieve en veilige voeding en bereidingswijzen.

“Er moest vastgesteld worden dat 23 procent van de televisiekoks geregeld hun vingers likten,” zeggen de onderzoekers Edgar Chambers, Curtis Maughan en Sandria Godwin. “Bovendien bleek 22 procent zijn haar of kleding aan te raken om vervolgens verder te gaan met de manipulatie van de ingrediënten van hun maaltijd.” In het algemeen diende volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de celebrity chefs nalaten hun handen te wassen en ook vaak hetzelfde materiaal gebruiken voor de behandeling van rauw vlees en groenten die niet zullen worden gekookt. Tevens zou de weinig gebruik worden gemaakt van een vleesthermometer.

“Het is niet voldoende om de handen te wassen vooraleer met de bereiding van de maaltijd te beginnen,” benadrukken Chambers, Maughan en Godwin. “Die handeling moet geregeld worden herhaald. De televisiekoks vergeten te vaak dat ze het publiek het goede voorbeeld moeten geven. Een celebrity chef is een entertainer, maar moet ook voorlichting geven over bereidingstechnieken en handige keukentips, waarin ook aandacht zou moeten worden besteed aan veiligheidspraktijken. Die praktijken moeten altijd expliciet op televisie worden getoond, maar wel dienen de chefs het publiek geregeld aan de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in de keuken te herinneren.”

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: keuken, voedselveiligheid |  Facebook |

18-09-13

Informatie retailers over voedselveiligheid wordt weinig vertrouwd

Retailers en verwerkende sectoren genieten bij de consument het laagste vertrouwen van de hele voedselketen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de London School of Economics en de Eurpean Food Safety Authority (EFSA) bij duizend consumenten uit elke lidstad van de Europese Unie. Slechts 35 procent van de Europese consumenten zei de informatie van supermarkten over voedselveiligheid te vertrouwen. Ook bleek slechts 38 procent van de consumenten voor de informatie vertrouwen te stellen in de verwerkende industrie. Verder bleek dat de voedingssector in Duitsland het minst wordt vertrouwd. Anderzijds bleek 73 procent van de ondervraagden vertrouwen te hebben in informatie van organisaties zoals de European Food Safety Authority of het Britse Foods Standards Agency (FSA).

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retailer, voedselveiligheid |  Facebook |

26-12-12

Conflict tussen voedselveiligheid en milieu in Europese landbouw

Landbouw blijft een belangrijke bedreiging voor de Europese waterkwaliteit. Dat blijkt uit een rapport van het European Environment Agency (EEA). Daarbij wordt opgemerkt dat 48 procent van de rivieren en meren in de Europese Unie er niet zullen in slagen om tegen het midden van het decennium te beantwoorden aan de ecologische normen die in het begin van de eeuw door de Water Framework Directive naar voor werden geschoven. Het grootste probleem voor de waterkwaliteit moet volgens het rapport nog altijd worden gezocht in de meststoffen die in de landbouw worden gebruikt. Het doorsijpelen van die producten in de waterlopen stimuleert volgens het European Environment Agency de groei van algen, die de zuurstof voor vissen en planten in het water wegnemen. Er wordt dan ook aangestuurd op een striktere controle op het gebruik van meststoffen. Probleem daarbij is echter de nood aan voldoende voedselvoorziening, die een intensievere landbouw met het gebruik van meststoffen noodzakelijk maakt. Op die manier komt voedelsveiligheid in conflict met milieubescherming.

Lees Verder

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, voedselveiligheid |  Facebook |

05-12-12

Industrie heeft grote opdracht voor wereldwijde voedselveiligheid

De privésector heeft een belangrijke rol in de promotie van duurzame landbouw en de strijd tegen armoede en honger. Dat heeft José Graziano da Silva, directeur-generaal van de Food and Agriculture Organization (FAO), gezegd tijdens een ontmoeting met de sector. Da Silva merkte op dat vele privébedrijven al belangrijke financiële bijdragen hebben aangebracht voor de internationale voedselorganisatie, maar het zou volgens hem verkeerd zijn om de sector alleen te beschouwen als een bron van fondsen. Er zijn volgens de directeur-generaal veel andere manieren waarop de privésector kan bijdragen tot het verzekeren van de voedselveiligheid. De industrie kan volgens hem onder meer logistieke ondersteuning verstrekken, capaciteit opbouwen in landelijke gemeenschappen en kennis en expertise ter beschikking gestellen.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voedselveiligheid, fao |  Facebook |

26-01-11

Voedselveiligheid Afrika moet worden opgedreven

De Global Alliance for Improved Nutrition (Gain) en de New Partnership for Africa's Development (Nepad) hebben een vijfjaren-project opgestart om de ondervoeding in Afrika aan te pakken. Daarbij wil men vooral op jongeren mikken. Bedoeling is om de voedselveiligheid helemaal te integreren in de Afrikaanse programma's voor landbouwontwikkeling. Een woordvoerder van Gain merkte op dat er nog geen details voor het programma kunnen worden verstrekt, maar er zou vooral worden gewerkt met eenvoudige, doelgerichte en kostenefficiënte interventies.

"Cruciaal daarbij is het venster van de eerste duizend levensdagen," merkt de woordvoerder op. "De promotie van borstvoeding, voedingssupplementen en complementaire voeding na zes maanden vormen een aantal maatregelen die de cyclus van ondervoeding kunnen doorbreken." Hij voegde er aan toe dat er in eerste instantie een evaluatie gemaakt zal worden van het bestaande beleid, praktijken en capaciteit op het gebied van landbouw, voeding en voedselveiligheid. Zonder die inventaris kan er volgens Gain immers geen strategie worden uitgebouwd.

Gehoopt wordt dat er tegen de lente een actieplan zou kunnen worden uitgewerkt. Jain Naidoo, voorzitter van Gain, merkt op dat één op vier personen het slachtoffer is van verkeerde voeding. "Een kwart van de kinderen is ondervoed," voegt hij daar aan toe. "Bovendien blijkt dat 53 procent van de zwangere vrouwen in Afrika onvoldoende lichaamsgewicht heeft. Voedingsproblemen eisen miljoenen levens, vooral bij vrouwen en kinderen. Bovendien verliezen die landen door voedingsproblemen tot 3 procent van hun bruto binnenlandse product."

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, voedselveiligheid |  Facebook |

20-01-11

Voedselveiligheid opnieuw in alarmfase

De voedselveiligheid zit opnieuw in een alarmfase. Dat heeft Paul Polman, topman van het voedingsconcern Unilever, gezegd tijdens de City Food Lecture in Londen. Hij merkte daarbij op dat de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties in november al aankondigde dat de index van de voedingsprijzen een recordhoogte heeft bereikt. Bovendien is uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van landbouw gebleken dat de wereldwijde voedselvoorraden tegenover de vraag tot het laagste niveau zijn teruggevallen sinds de jaren zeventig.

"Er ligt volgens Polman opnieuw een grote druk op de wereldwijde voedselketen, waarbij hij de vergelijking maakte met drie jaar geleden, toen voedselproblemen in veertig landen tot sociale oproer heeft gezorgd," merkt het webmagazine Foodnavigator.com op. Polman voegde er aan toe dat de voedselveiligheid ook wordt bedreigd door een aantal staatstussenkomsten, die weliswaar goed zijn bedoeld, maar uiteindelijk een negatieve impact blijken te hebben. Hij verwees daarbij vooral naar de steun van de overheid voor biobrandstoffen.

"Biobrandstoffen hebben grote mogelijkheden en de tweede generatie van die producten zal in de toekomst een belangrijke rol hebben in de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, maar de subsidies voor de eerste generatie, die voedingsgewassen als basis gebruiken, hebben een marktverstorend effect gehad," merkte Polman op. Hij wees er daarbij op dat het wereldwijde landbouwareaal voor biobrandstoffen de voorbije acht jaar meer dan verdubbeld is tot 25 miljoen hectaren, terwijl veel biobrandstoffen van de eerste generatie volgens hem ook een zware ecologische voetafdruk hebben.

17-11-10

Voedselonveiligheid voor 17 miljoen Amerikanen

Ongeveer 15 procent van de Amerikaanse gezinnen kon vorig jaar niet terugvallen op een gegarandeerde voedselveiligheid. Dat blijkt uit cijfers van de Economic Research Service van het Amerikaanse ministerie van landbouw. Voedselveiligheid betekent een constante toegang tot een voldoende voedselvoorraad om een actief en gezonde levensstijl te garanderen voor alle gezinsleden. Het Amerikaanse ministerie van landbouw merkt op dat vorig jaar in de Verenigde Staten 50,2 miljoen mensen met voedselonveiligheid werden geconfronteerd, waaronder 17,2 miljoen kinderen. Daarvan werden 12,2 miljoen volwassenen en 5,4 miljoen kinderen geconfronteerd met een extreem lage voedselveiligheid.

De onderzoekers merken op dat 10,6 miljoen Amerikanen (9 procent) geconfronteerd werden met een lage voedselveiligheid, wat betekent dat een aantal strategieën moesten worden aangewend - zoals een minder gevariëerd dieet of afhankelijkheid van voedselbanken of gemeenschapsprojecten - om te beletten dat de normale voedingspatronen moesten worden afgebroken of gereduceerd. Daarnaast waren er echter ook 6,8 miljoen Amerikanen (6 procent) die met een bijzonder laag niveau van voedselveiligheid worden geconfronteerd, wat betekent dat door een gebrek aan financiële middelen of andere bronnen de normale voedingspatronen in de loop van het jaar moesten worden afgebroken of gereduceerd.

Er wordt wel opgemerkt dat kinderen meestal relatief worden afgeschermd tegen voedselonveiligheid. In totaal werden volgens het onderzoek vorig jaar 980.000 kinderen - dat is 1,3 procent van alle Amerikaanse kinderen - persoonlijk onder een extreem lage voedselveiligheid te lijden hadden. Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral huishoudens onder de armoedegrens, met een inkomen van minder dan 21.756 dollar voor een gezin met vier leden - getroffen worden. In die categorie wordt 43 procent van de gezinnen met voedselonveiligheid geconfronteerd. Daarnaast worden ook huishoudens met alleen een moeder als gezinshoofd bovengemiddeld getroffen (37 procent), net zoals Latino-Amerikanen (27 procent) en Afro-Amerikanen (25 procent).

20:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, voedselveiligheid |  Facebook |