10-03-18

Marihuana en smartphone dodelijk voor voetganger

Het voorbije jaar kwamen in de Verenigde Staten bij verkeersongevallen 5.984 voetgangers om het leven. Dat is nagenoeg een status-quo tegenover het jaar voordien, toen 5.987 slachtoffers moesten worden geregistreerd. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Governors Highway Safety Association (GHSA). Opgemerkt wordt dat daarmee voor het tweede jaar een dodentol moet worden gemeld die in verscheidene decennia niet meer was geregistreerd. Zonder een strikt oorzakelijk verband te willen leggen, wordt er wel opgemerkt dat deze toename gepaard gaat met het stijgend gebruik van smartphones en de legalisering van marihuana.

“Twee opeenvolgende jaren met nagenoeg zesduizend voetgangers die in het verkeer om het leven komen, moeten voor de hele gemeenschap van de verkeersveiligheid als een rode vlag werken,” aldus Jonathan Adkins, executive director van de Governors Highway Safety Association. “Er kan helaas niet meer worden gesproken van een toevallige piek, maar wel moet helaas worden gewezen op een nieuwe trend. Men kan echter niet tolereren dat deze cijfers als een nieuw normale situatie zouden worden beschouwd.” Voetgangers vormen in de Verenigde Staten nu 16 procent van alle dodelijke verkeersslachtoffers, tegenover 11 procent enkele jaren geleden.

Men kan daarbij volgens het onderzoek niet anders dan wijzen op twee fenomenen die mogelijk een impact op de cijfers zouden kunnen gehad. In eerste instantie wordt gewag gemaakt van het toenemend gebruik van de smartphone, maar daarnaast wordt ook rekening gehouden met een mogelijke impact van de legalisering van recreatieve marihuana in verschillende Amerikaanse staten. “Zowel de smartphone als marihuana kunnen de aandacht en het beoordelingsvermogen van de voetganger aantasten,” wordt er aangevoerd. “Men mag geen oorzakelijk verband uitspreken, maar er moet toch gekeken worden of in die toekomst die relatie moet worden bevestigd.”

Er wordt onder meer op gewezen dat het smartphone-gebruik in de Verenigde Staten tijdens de eerste zes jaar van dit decennium met 236 procent is gestegen. Ook de spoedafdelingen van de Amerikaanse ziekenhuizen maken gewag van een toenemend aantal opnames waarbij het gebruik van smartphones ter sprake kwam. In de Amerikaanse staten waar het recreatieve gebruik van marihuana de voorbije jaren is gelegaliseerd, steeg tijdens de eerste helft van vorig jaar het aantal fatale verkeersslachtoffers bij voetgangers met 16,4 procent. Elders werd een achteruitgang met gemiddeld 5,8 procent opgetekend.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetganger |  Facebook |

13-03-16

Economisch herstel eist grotere tol bij voetgangers

In de Verenigde Staten is het aantal doden bij voetgangers in het verkeer het voorbije jaar met 10 procent gestegen tegenover de twaalf maanden voordien. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Governors Highway Safety Association. Volgens de onderzoekers moet de hogere tol worden toegeschreven aan het economisch herstel, de dalende olieprijzen en het recordaantal afstanden dat door autobestuurders werd afgelegd. Er wordt aan toegevoegd dat ook het toenemend gebruik van de mobiele telefoon, die zowel de aandacht van autobestuurder als voetganger afleidt, mogelijk een verklaring voor het groter aantal slachtoffers kan vormen.

Ook de warmere temperaturen en de relatief korte winter, gekoppeld aan een groter bewustzijn van de voordelen van lichaamsbeweging, heeft volgens onderzoeker Richard Retting mogelijk tot een toenemend aantal voetgangers langs de openbare weg geleid. “De cijfers zijn heel ontnuchterend,” benadrukt Retting. “De veiligheid van de voetgangers vormt duidelijk een toenemend probleem in het land.” De resultaten vertegenwoordigen de grootste toename van het aantal doden sinds in het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw met de registratie van de cijfers van start werd gegaan.

In de Verenigde Staten kwamen tijdens de eerste helft van het voorbije jaar 2.368 voetgangers bij verkeersongevallen om het leven. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Uiteindelijk komen de onderzoekers aan een stijging met 10 procent omdat het verleden volgens hen heeft aangetoond dat de resultaten van de eerste zes maanden van het jaar naderhand steeds naar boven dienen te worden bijgesteld. Ook bij het totaal aantal verkeersdoden, dat het voorbije decennium nochtans een dalende trend had getoond, werd vorig jaar een groei met ongeveer 8 procent geregistreerd.

Het aantal fatale ongevallen met voetgangers kent in de Verenigde Staten al sinds het midden van het voorbije decennium een onafgebroken stijging. Voetgangers vertegenwoordigen inmiddels 15 procent van alle verkeersdoden in de Verenigde Staten. Bijna driekwart van de fatale ongevallen gebeurt na het vallen van de duisternis. Eén op drie slachtoffers bleek alcohol te hebben geconsumeerd. Bij automobilisten daalt dat cijfer tot ongeveer 15 procent. Californië, Florida, Texas en New York, vier staten met een grote populatie, vertegenwoordigen 42 procent van alle slachtoffers. Per hoofd van de bevolking wordt het grootste aantal slachtoffers geteld in Florida, gevolgd door Arizona, Delaware, South Carolina en Mississippi.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, ongeval, voetganger |  Facebook |

01-02-14

Voetganger wil door verkeerslichten automatisch gedetecteerd worden

Voetgangers raken gefrustreerd door stoplichten waar ze manueel om een groen signaal moeten vragen. Daarentegen blijkt een grotere tolerantie voor stoplichten die de voetganger automatisch detecteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Portland State University. De onderzoekers stelden ook vast dat de perceptie van een veilige situatie, ondanks de aanwezigheid van verkeerslichten, de voetganger zal aanzetten om de straat over te steken. Ook werd vastgesteld dat de individuele voetganger meer oog heeft voor veiligheid dan wanneer hij zich in een groep bevindt. De onderzoekers benadrukken dat een inzicht in het gedrag en de motieven van de voetganger cruciaal is voor mobiliteitsstrategieën.

“Voetgangers worden aan verkeerslichten vaak met langere wachttijden geconfronteerd dan autobestuurders,” merkt onderzoeksleider Sirisha Kothuri, expert milieu-engineering aan de Portland State University, op. “Om een efficiënt systeem van verkeerslichten te kunnen implementeren, dienen de ontwerpers echter ook een inzicht verwerven in de motivaties van de voetganger. Onder meer moet daarbij worden onderzocht waarom bepaalde verkeersregels, onder meer de gehoorzaamheid aan stopsignalen, al dan niet worden gevolgd. Uit het onderzoek bleek dat de perceptie over veiligheid voor de voetganger belangrijker is dan de gehoorzaamheid aan de verkeersregels."

Het onderzoek toonde aan dat voetgangers zich gemakkelijker konden neerleggen bij een wachttijd indien ze weten dat de verkeerslichten hen automatisch hebben opgemerkt. Indien de voetganger zelf op een knop moet duwen om de lichten te veranderen, is dat geduld volgens Sirisha Kothuri veel meer beperkt. “Soms was er twijfel of de knop al dan niet eerder door een andere voetganger werd ingeduwd,” merkt de onderzoekster op. “Er zou dan ook overwogen moeten worden om een visueel of auditief signaal te geven wanneer de knop wordt geactiveerd.” Kothuri voegt er aan toe dat de resultaten weliswaar per individuele voetganger kunnen variëren, maar in het algemeen zet volgens haar een perceptie van veiligheid de voetganger aan om de straat te kruisen.

Lees Verder

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetganger, verkeerslicht |  Facebook |

25-07-08

San Francisco meest wandelvriendelijke Amerikaanse stad

San Francisco is de meest voetgangers-vriendelijke stad van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een ondezoek van Walkscore.com naar de levensomstandigheden in Amerikaanse steden en buurten zonder auto. San Francisco haalde een score van 86 procent. New York komt op een tweede plaats met een score van 83 procent. Daarna volgt Boston met een score van 79 procent. De toptien wordt rondgemaakt door Chicago, Philadelphia, Seattle, Washington, Long Beach, Los Angeles en Portland.

Een score van 70 procent levert volgens Walkscore.com een buurt op waar het mogelijk is om te leven zonder auto. Een score van meer dan 90 procent betekent een wandelparadijs. Met een score van 100 procent zijn de wijken Tribeca, Little Italy in New York de absolute wandelparadijzen van de Amerikaanse steden. Chinatown in New York en San Francisco halen een score van 99 procent. Van de veertig grote Amerikaanse steden staat Jacksonville op de laatste plaats met een score van 36 procent. Charlotte en Nashville halen een score van 39 procent.

"Volgens Mike Mathieu, de geestelijke vader van Walkscore.com, zou de voetgangersvriendelijkheid van een omgeving ook moet opgenomen worden door de vastgoedsector," aldus het persbureau Reuters. "Mensen willen niet alleen een slaapkamer en een badkamer, maar ook een aangename leefomgeving waar het gemakkelijk is om winkels, café's, bioskopen, scholen en parken te vinden. In weinig voetgangers-vriendelijke steden is het veel moeilijker om zonder een auto ergens te geraken. Dat zorgt voor hogere brandstofkosten, minder lichaamsbeweging en meer luchtvervuiling."

16:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, voetganger, san francisco |  Facebook |