09-03-13

Stedelijk design speelt rol in het bevorderen van de volksgezondheid

Het stedelijk design kan een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de volksgezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Melbourne. De Australische onderzoekers stelden vast dat de aanwezigheid van winkels, parken, attracties en openbaar vervoer in de omgeving van een residentieel gebied de bewoners aanzet tot een grotere lichaamsbeweging. Aangezien lichaamsbeweging een belangrijke bijdrage kan leveren tot de gezondheid, kan het stedelijk design volgens de onderzoekers een grote impact hebben op de kosten van de openbare gezondheidszorg.

De onderzoekers stelden vast dat de gemiddelde gezondheid van inwoners van nieuwe residentiële projecten in het westen van Australië bleek toe te nemen naarmate het aantal dagelijkse wandelingen werd opgedreven door een betere toegang tot parken, openbaar transport, shops en services. Volgens onderzoeksleider Billie Giles-Corti, directeur van het McCaughey VicHealth Centre for Community Wellbeing aan de University of Melbourne, geeft de studie aan dat een gerichte aanpak van de lokale infrastructuur de openbare volksgezondheid kan bevorderen.

Uit een onderzoek bij meer dan veertienhonderd inwoners van nieuwe residentiële wijken in de stad Perth bleek dat elke lokale shop de populatie aanzet om wekelijks extra vijf tot zes minuten te wandelen. Elke recreatie-infrastructuur, zoals een park of een strand, vertegenwoordigde een extra activiteit met eenentwintig minuten per week. "Wanneer de geschikte infrastructuur wordt aangeboden, kan de lichaamsbeweging bij de bevolking worden gestimuleerd," zegt professor Giles-Corti nog. "Op dit manier kunnen extra gezondheidskosten door onder meer hartziektes of diabetes, worden gereduceerd." (MH)

Lees Verder

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, volksgezondheid |  Facebook |

12-01-13

Kwikvergiftiging bedreiging voor volksgezondheid ontwikkelingslanden

Kwikvergiftiging vormt een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid in de ontwikkelingslanden. Dat is de conclusie van een rapport van het United Nations Environment Programme (Unep). Het risico is volgens het rapport afkomstig van het verbranden van steenkool voor energie en elektriciteit en het gebruik van het metaal in de kleinschalige goudwinning, die in vele landen ook illegaal is. De onderzoekers merken op dat tien tot vijftien miljoen mensen, waaronder drie miljoen kinderen en vrouwen, rechtstreeks bij de kleinschalige goudwinning zijn betrokken.

Het kwik komt vrij bij het opwarmen van een amalgaam, vaak in privéwoningen, met goud. Daarbij worden volgens alle aanwezigen aan de kwikdampen blootgesteld. Dergelijke kleinschalige goudwinning gebeurt volgens Unep onder meer in Maleisië, Indonesië, Brazilië, Congo, Tanzanië en Mali. Er wordt aan toegevoegd dat de grootste consumptie van kwik wordt opgetekend in het zuiden en zuidoosten van Azië. “Miljoenen mensen over de hele wereld worden dagelijks aan kwik blootgesteld,” aldus Unep. “Strikte maatregelen zijn dan ook absoluut noodzakelijk.”

De Unep merkt op dat de kwikproblematiek teveel wordt benaderd vanuit ecologische invalshoek en wordt er onvoldoende aandacht besteed aan de impact op de volksgezondheid. Een langdurige blootstelling aan hoge doses kwik kan leiden tot onder meer zenuwbeschadiging, haarverlies, nierfalen en geheugenproblemen. In bijzonder hoge doses kan het metaal dodelijk zijn. Geraamd wordt dat elk jaar tussen duizend en vierduizend ton kwik in de natuur vrijkomt. De helft daarvan is te wijten aan Azië, veroorzaakt door de snelle economische groei van de regio.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kwikvergifting, volksgezondheid |  Facebook |