29-12-11

Oude geluidsopnames van Alexander Graham Bell ontcijferd

Wetenschappers aan het Amerikaanse Lawrence Berkeley National Laboratory zijn erin geslaagd om met een driedimensionale optische scan-technologie de stemmen uit 125 jaar geluidsopnames van het Volta-laboratorium van Alexander Graham Bell te selecteren. De originele opnames waren door onderzoekers van het Volta-laboratorium op verschillende media gemaakt in een zoektocht naar een betere geluidskwaliteit voor de fonograaf die door Alexander Graham Bell kort voordien was uitgevonden.

Alexander Graham Bell, die beroemd werd voor de uitvinding van de telefoon, had voorbeelden van het onderzoek aan het Volta-laboratorium voor opslag naar het Smithsonian Institute in Washington gestuurd. Daarmee wou Bell beletten dat zijn werk door concurrenten zou worden gestolen. "Het Smithsonian Institute beschikte echter niet over de specifieke apparatuur om die opnames te beluisteren, zodat het materiaal meer dan een eeuw ongebruikt opgeslagen is gebleven," aldus de onderzoekers van het Lawrence Berkeley National Laboratory.

"Dankzij een speciale optische scan-technologie konden die opnames echter nu opnieuw worden beluisterd," merken de restauratie-specialisten Carl Haber en Earl Cornell op. "De techniek laat ook toe om de originele opnames te beluisteren zonder dat de originele media moeten worden aangeraakt. Daarmee wordt een beschadiging van het originele materiaal vermeden." De originele opnames maakten onder meer gebruik van een ondergrond van was en glas, maar door de scan-technologie hoeft niet voor elk systeem een afzonderlijk luister-apparaat worden gebouwd.

De wetenschappers hebben tot nu toe zes muziekdragers kunnen lezen. Het Smithsonian Institute heeft echter ongeveer vierhonderd muziekdragers van het Volta Laboratory en andere uitvinders.