29-04-14

Hollywood wil dat zwarte politiemannen vooral grappig zijn

Afro-Amerikaanse personages in politiefilms moeten vooral humoristisch zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Sam Houston State University en de Indiana State University. De onderzoekers stelden vast dat in de politiefilms die de voorbije veertig jaar op de markt werden gebracht aan Afro-Amerikaanse personages bijna nooit een hoofdrol wordt toegewezen. Indien deze personages toch een promimente functie krijgen, betreft het volgens de wetenschappers bovendien meestal een humoristische rol. Op die manier dreigt de geloofwaardigheid van Afro-Amerikaanse politiemensen volgens de onderzoekers in het gedrang te komen.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, vooringenomenheid |  Facebook |

22-10-13

Vooringenomenheid kan belangrijke economische kost hebben

Vooringenomenheid kan een belangrijke economische kost hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University. Algemeen wordt aangenomen dat vooringenomenheid opzij zou worden geschoven bij economische beslissingen die tot een financieel voordeel zouden kunnen leiden, maar uit de nieuwe studie blijkt volgens de onderzoekers dat men wel degelijk bereid is om een persoonlijk financieel voordeel aan zich voorbij te laten gaan indien er een perceptie bestaat dat de voordelen niet evenredig over de verschillende groepen worden verdeeld, ook al is er objectief wel sprake van een rechtvaardige opsplitsing van de winsten.

“Algemeen wordt opgemerkt dat vooringenomenheid uit economische beslissingen zou verdwijnen wanneer discriminatie op de markt een belangrijke kost zou betekenen,” merken de onderzoekers Jennifer Kubota en Elizabeth Phelps, psychologen aan de New York University, op. “Uit het onderzoek blijkt echter dat raciale vooroordelen in onderhandelingen kunnen leiden tot een verschillende perceptie over de rechtvaarheid van een bod, ook al is er objectief sprake van een rechtvaardige regeling. Vastgesteld werd immers dat blanke respondenten een financiële verdeling van winsten van potentiële Afro-Amerikaanse partner sneller afwezen, ook al bleef daardoor iedereen met lege handen achter, dan een voorstel van een rasgenoot.”

Er wordt wel gewaarschuwd dat in het onderzoek slechts gebruik werd gemaakt van beperkte opbrengsten en de wetenschappers geven toe dat deze vooroordelen mogelijk toch opzij zouden kunnen worden geschoven wanneer in de voorstellen grotere financiële winsten in het vooruitzicht worden gesteld. “Toch kunnen de resultaten belangrijke consequenties hebben voor elke context waarin het individu anderen straft wegens percepties over een onrechtvaardige verdeling van voordelen,” merken Kubota en Phelps op. “Dat kan bijzonder grote implicaties hebben voor onder meer legale en economische beslissingen.”

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vooringenomenheid |  Facebook |

25-09-11

Objectiviteit rapport adviseurs heel uiteenlopend

Adviseurs brengen vaker een vooringenomen stelling wanneer ze voor een brede groep geïnteresseerden werken dan wanneer ze slechts één klanten. Bovendien blijkt er ook een grotere vooringenomenheid wanneer een unieke klant anoniem in plaats van gekend is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University en de Duke University. Opgemerkt wordt dat adviseurs door de relatie met een unieke en gekende cliënt hun rapporten zo objectief mogelijk proberen op te stellen.

"Adviseurs hebben vaak vele anonieme klanten," voeren de onderzoekers aan. "Onder meer financiële analisten geven publieke aanbevelingen om aandelen te kopen, houden of verkopen. Maar ook medische experts formuleren adviezen die implicaties kunnen hebben voor veel patiënten. Uit het onderzoek is gebleken dat adviseurs die met een belangenconflict worden geconfronteerd, een meer subjectief advies geven wanneer er meerdere ontvangers zijn. Bovendien is dat advies subjectiever bij een anonieme klant dan bij een bekende relatie."

"Men zou kunnen verwachten dat adviseurs zouden trachten om voor grotere groepen objectiever raadgevingen te formuleren, aangezien er een impact op een grotere groep kan zijn," stippen de onderzoekers aan. "In realiteit blijken adviseurs een grotere empathie te hebben tegenover een unieke en bekende bestemmeling. Er wordt dan ook meer zorg besteed aan een individueel advies, terwijl men ook minder zelfzuchtig staat tegenover één bestemmeling dan tegenover een grote groep."

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: advies, consulent, vooringenomenheid |  Facebook |