25-07-13

Gebrek aan slaap leidt tot vooroordelen en stereotypes

Een gebrek aan slaap zorgt ervoor dat het individu een groter risico loopt zich schuldig te maken aan vooroordelen en stereotypes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hawaii bij bijna vierhonderd studenten. De onderzoekers stellen dat de slaap een zelfregulerende functie heeft en voeren aan dat een verstoord slaappatroon dan ook een negatieve impact kan hebben op de controle van het individu over zijn gedachten, houdingen en gedragingen. Met een voldoende slaap mag volgens de onderzoekers daarentegen van het individu een gedrag worden verwacht dat meer conform is aan de verwachte normen.

Onderzoeksleider Sonia Ghumman, professor management aan de University of Hawai, stelde vast dat de respondenten onder meer bij hun reacties op het tonen van een foto van een moslimvrouw sneller geneigd bleken te zijn stereotypes te hanteren naarmate ze minder uitgerust waren. Ook bleek dat een gebrek aan slaap de respondenten aanzette om een zwarte kandidaat bij sollicitaties minder kwalificaties toe te kennen dan aan een blanke collega. Bij respondenten die van nature al van een grotere vooringenomenheid blijk gaven, bleek een gebrek aan slaap nog tot een scherpere stellingname te leiden.

“De resultaten van het onderzoek geven aan dat een gebrek aan slaap uiteindelijk kan uitmonden in een daadwerkelijke formulering van onbewust aanwezige vooroordelen,” aldus Ghumman. “Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat een gebrek aan slaap een negatieve invloed kan hebben op het gedrag, het gemoed, percepties en cognitieve en motorische prestaties en een nadelige inwerking heeft op het beoordelingsvermogen. De resultaten van deze nieuwe studie bevestigen dat slaapstoornissen een negatieve impact hebben op het normale functioneren en tot een verstoring van de controle over vooroordelen en stereotypes kunnen leiden.”

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vooroordelen, slaap |  Facebook |

21-03-12

Vooroordelen worden op jonge leeftijd door volwassenen aangeleerd

Jonge kinderen leren vooroordelen vooral door directe instructie aan. Pas vanaf tien jaar beginnen ze daarbij eerder op hun eigen ervaringen te steunen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De vooroordelen van kinderen worden volgens de wetenschappers dan ook gevormd door een overtuiging die hen door volwassenen wordt aangereikt. De Canadese onderzoekers stellen dat op jonge leeftijd daarmee de basis wordt gelegd voor stigmatisatie en discriminatie op latere leeftijd.

"Jonge kinderen zijn bijzonder hongerig naar informatie en zoeken naar algemene regels om hun sociale werelden uit te kunnen tekenen," merken de onderzoekers Sonia Kang en Michael Inzlicht op. "Het onderzoek heeft uitgewezen dat een eenmalige boodschap van een relatief onbekende al een belangrijke impact kan hebben op de vooroordelen die worden gevormd. Ouders, familie of leerkachten, die veel dichter bij de kinderen staan, zullen in de praktijk dan ook nog een grotere invloed hebben."

"Leerkrachten en ouders zouden zich dan ook vooral moeten focussen op het doorgeven van positieve elementen rond gelijkheid en diversiteit aan jonge kinderen," waarschuwt Kang op. "Oudere kinderen worden daarentegen meer beïnvloed door de eigen ervaringen. Men mag daarbij niet volstaan met informatie te verstrekken over gelijkheid en diversiteit, maar wel moet een omgeving worden gecreëerd die ruimte biedt voor positieve ervaringen voor kinderen met uiteenlopende achtergronden."

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie, stigma, vooroordelen |  Facebook |