19-11-10

Informatiestroom voorraadketen vaak weinig efficiënt

Een schrijnend gebrek aan informatie in de bevoorradingsketen leidt tot een verlies aan potentiële verkoopkansen en een gereduceerde productiviteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van het informaticabedrijf Oracle en het adviesbureau Dynamic Markets. De onderzoekers merken op dat er bijzonder veel moeite en geld wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van efficiëntere productieprocessen, maar daarentegen zou er weinig inspanningen worden gedaan om de efficiëntie van de informatiestromen te optimaliseren. Er wordt aan toegevoegd dat het informatie-management bij één op de drie bedrijven zoveel te wensen overlaten dat de stroom van de fysieke producten even snel of sneller gaat dan de informatieverwerking door de voorraadketen.

"Dat probleem kan volgens de onderzoekers bijzonder negatieve gevolgen hebben," aldus het magazine Food Production Daily. "Gebrekkige informatiestromen kunnen volgens hen leiden tot gemiste verkoopkansen, een daling van de klanttevredenheid en productiviteit en de onmogelijkheid om een piekvraag op te vangen. Alleen al in Groot-Brittannië zouden inefficiënte informatiestromen elk jaar 1,2 miljard pond sterling kosten aan gemiste verkoopkansen. Andrew Spence, hoofd ontwikkeling van de dienst voorraadketen bij Oracle, merkt op dat de informatieketen vaak niet beantwoordt aan vereisten van de huidige bedrijfsprocessen binnen bedrijven."

"Bedrijven werken nog altijd met systemen die ontwikkeld werden voor een omgeving waarbij de meeste activiteiten binnen één bedrijf zijn gecentraliseerd in plaats van in een omvangrijk netwerk van toeleveranciers, ontwikkelaars en partners, zoals dat in het huidige bedrijfsleven het geval is," voert Andrew Spence aan. "Managers van voorraadketens besteden dan ook bijzonder veel tijd aan het verzamelen van informatie uit verschillende bronnen en langs verschillende kanalen in een poging om de stroom op te kunnen volgen. Nochtans zijn er technologische oplossingen die de snelheid van de informatiestroom gevoelig kunnen versnellen."

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, logistiek, voorraadketen |  Facebook |