15-09-13

Minder oorlogsactiviteit geen teken van grotere vrede

Hoewel een aantal experts aangeeft dat de oorlogsactiviteit tussen verschillende naties een daling kent, mag men zich niet al te optimistisch opstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. De onderzoekers merken op dat er geen enkele aanwijzing kan worden gevonden dat landen minder bereid zijn tot agressie dan in het verleden. Er worden weliswaar minder gewapende conflicten opgetekend, maar dat is volgens de wetenschappers vooral te danken aan een onmogelijkheid om naar de wapens te grijpen. De opsplitsing van een aantal grote naties heeft volgens hen immers geleid tot de vorming van kleinere landen, die minder mogelijkheden hebben om een oorlog te lanceren.

“Het verdwijnen van een aantal grote nationale entiteiten heeft geleid tot het ontstaan van een reeks kleinere landen, die echter ook zwakker zijn en geografisch verder van potentiële vijanden zijn gelegen,” voert onderzoeker Bear Braumoeller, professor politieke wetenschappen aan de Ohio State University, aan. “Daardoor worden de mogelijkheden om oorlog te voeren, gevoelig beperkt. Wanneer men echter rekening houdt met de impact van die factoren, blijkt dat de oorlogszucht de voorbije twee eeuwen niet echt is veranderd.” Andere onderzoekers hebben, onder meer aan de hand van het dalend aantal slachtoffers, aangevoerd dat de oorlogsdreiging in de wereld afneemt, maar dat moet volgens Braumoeller worden gerelativeerd.

“Die onderzoeken zijn gebaseerd op het gemiddelde risico dat een burger loopt om bij een gewapend conflict om het leven te komen, maar oorlogsvoering is complexer dan het aantal slachtoffers,” meent Braumoeller. “Daarom moet ook gekeken worden naar het aantal daden van agressie, zoals het lanceren van een raket of grensschermutselingen, die mogelijk in de toekomst tot een oorlog zouden kunnen leiden.” Het onderzoek toont aan dat agressie tot de eerste wereldoorlog relatief status-quo is gebleven, maar daarna een gevoelige toename heeft laten optekenen. Die trend komt volgens de onderzoeker overeen met de toename van het aantal landen tijdens de jongste twee eeuwen.

“Er mag echter ook niet alleen rekening gehouden worden met het aantal conflicten, want landen zullen niet tot een oorlog overgaan wanneer ze voor elkaar politiek niet relevant zijn,” zegt Braumoeller nog. De onderzoeker stelt dat militaire macht en geografie daarin een belangrijke rol spelen, zodat het weinig waarschijnlijk is dat een klein Zuid-Amerikaans land een oorlog zal opstarten tegen een zwakke Afrikaanse natie. Wanneer er met al die factoren rekening wordt gehouden, blijkt volgens de onderzoeker dat er de jongste tweehonderd jaar geen echte verandering kan worden opgetekend in de bereidheid om een gewapend conflict te starten.

“De mensheid mag niet de eer opeisen minder oorlogszuchtig te zijn geworden omdat er in de praktijk minder mogelijkheden zijn om gewapende conflicten op te starten,” besluit Braumoeller. “Er is geen enkele aanwijzing dat het menselijk ras minder bereid is geworden om een oorlog te voeren.”

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlog, vrede |  Facebook |

30-05-13

Ontwikkeling gaat gepaard met vrede en veiligheid

Armoede wordt versterkt door de afwezigheid van vrede en veiligheid. De Europese Unie moet in zijn steun aan ontwikkelingslanden dan ook niet alleen materiële hulp verstrekken, maar dient ook actief op te treden om oplossingen voor conflicten te helpen vinden. Dat heeft Alexander Rondos, speciaal afgevaardigde van de Europese Unie voor de Hoorn van Afrika, gezegd. Aangezien de Europese Unie financiële hulp verstrekt aan de regio, is de Europese gemeenschap volgens Rondos ook belanghebbende partij en hij merkt op dat een dergelijke positie dan ook recht geeft op een stem in het probleem.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkeling, vrede, veiligheid |  Facebook |