13-10-13

Oordeel over vrienden is bijna nooit objectief

Het is bijzonder moeilijk om objectief te oordelen over vrienden of andere bekenden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Technische Universität Dresden. De Duitse onderzoekers stelden onder meer vast dat respondenten bij evaluaties aan vrienden consequent betere scores toekenden dan aan vreemden, ongeacht de formele resultaten die uit een aantal tests naar voor kwamen. De resultaten tonen volgens de Duitse wetenschappers aan dat men heel goed moet overwegen of het opportuun is om bekenden elkaar te laten beoordelen, onder meer bij sollicitaties, onderwijs of juridische geschillen.

“Bij het evalueren van personen die door de beoordelaar al langer zijn gekend, wordt het bijzonder moeilijk om eerder gevormde percepties opzij te schuiven,” merkt onderzoeksleider Daniel Leising, professor psychologie aan de Technische Universität Dresden, op. “Uit vooraf opgetekende meningen van de respondenten over een aantal kennissen, kon perfect wordt voorspeld welke evaluaties zouden worden gemaakt over tests die deze bekenden hadden afgelegd. Het onderzoek toonde dan ook aan dat er bij de beoordeling van vrienden en bekenden duidelijk sprake is van een systematische vooringenomenheid.”

“Het individu wil dat zijn percepties over andere personen consistent blijven,” benadrukt professor Leising. “Afwijkend gedrag zal dan ook vaak worden bestempeld als een uitzondering die geen impact kan hebben op het algemene beeld dat eerder is gevormd. Bovendien heeft het individu de neiging om zijn vrienden te idealiseren. Dat werkt als een sociaal bindmiddel dat de cohesie binnen de groep stimuleert. Dat streven heeft wellicht een evolutionaire grondslag, waarbij de cohesie de overlevingskansen bevorderde. Deze neiging heeft echter ook een keerzijde, aangezien men niet in staat blijkt om kennissen objectief te evalueren, wat in een aantal omstandigheden tot problematische situaties kan leiden.”

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evaluatie, vrienden |  Facebook |