06-06-14

Facebook geeft onmiddellijke start aan vriendschappen

Het toevoegen van een individu aan een vriendenlijst op het sociale netwerk Facebook zorgt ook voor een positievere perceptie over de betrokken persoon. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University. De onderzoekers merken daarbij op dat vriendschappen op sociale netwerken heel anders evolueren dan persoonlijke relaties in het reële leven. In het reële leven groeit een relatie volgens de onderzoekers immers stap voor stap tot een vriendschap ontstaat, maar op sociale netwerken wordt diezelfde relatie volgens de wetenschappers onmiddellijk met een gebaar van toenadering gestart.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, vriendschap |  Facebook |

16-12-13

Keuzevakken vormen belangrijke basis voor vriendschappen

Studiekeuzes hebben een belangrijke impact op vriendschapbanden die jongeren aanknopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University in samenwerking met de Amerikaanse National Science Foundation en de Amerikaanse National Institutes of Health bij meer dan drieduizend studenten uit het middelbaar onderwijs. De onderzoekers stelden daarbij vast dat jongeren vooral vriendschapsbanden lijken te vormen in kleine cursusgroepen die hen onderscheiden van de rest van de schoolpopulatie. Daarbij werd onder meer vastgesteld dat vaker vriendschappen ontstonden in keuzecursussen zoals Latijn of houtbewerking dan bij verplichte vakken zoals natuurkunde, die door iedereen gevolgd dienen worden.

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, vriendschap |  Facebook |

06-12-13

Vriendschappen tussen vrouwen hebben verschillende functies

Vriendschappen tussen vrouwen hebben een belangrijke functie, maar die wordt met het ouder worden anders georiënteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida bij een tachtigtal Amerikaanse vrouwen uit verschillende leeftijdsgroepen en diverse etnische en sociale achtergronden en familiale status die aan een exclusieve vrouwen-vakantie hadden deelgenomen. De onderzoekers stelden vast dat de vriendschapsbanden tijdens de verschillende levensfases heel specifieke motieven kennen, zoals het ontsnappen aan stress en de dagelijkse sleur of de omgang met ingrijpende veranderingen in het leven.

De onderzoekers stelden vast dat de vier grote leeftijdsfases van de vrouw heel specifieke karakteristieken laten optekenen. Adolescenten bleken deze vakanties vooral te gebruiken om elkaars persoonlijkheid te leren kennen en hun rebelsheid tegenover gevestigde regels te manifesteren. Jonge volwassen vrouwen, die vaak op de drempel van cruciale kruispunten in het leven staan, zijn daarentegen vooral gemotiveerd door avontuur en experimenten. Voor mature vrouwen waren de vakanties onder meer een mogelijkheid om zich opnieuw jong te voelen en tijdelijk aan de familiale verplichtingen te ontsnappen. Bij senioren is er duidelijk sprake van een demonstratie van herwonnen onafhankelijkheid en zelfvertrouwen.

“De functie van vriendschappen tussen vrouwen kent een duidelijke evolutie,” merken de onderzoekers Heather Gibson, Liza Berdychevsky en Heather Bell op. “Deze vrouwen worden in hun opeenvolgende levensfases ook met verschillende problemen geconfronteerd. Adolescenten willen zich verzetten tegen de volwassen maatschappij, terwijl jonge volwassenen vaak woor een toetreding tot de arbeidsmarkt en het gezinsleven staan. Mature vrouwen dienen vaak af te rekenen met negatieve gebeurtenissen, zoals een echtscheiding of de dood van een naast familielid. Bij senioren gaat het vaak om weduwen die voor de eerste keer onafhankelijk op reis gaan na het wegvallen van de echtgenoot.”

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, vriendschap |  Facebook |

05-09-13

Menselijk brein werkt op empathie en vriendschap

Het menselijk brein is gericht op empathie en vriendschap. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Virginia. De onderzoekers merken op dat het fenomeen kan verklaard worden door de nauwe band die gevoel worden met mensen uit de directe kring bekenden, zoals een partner, familie en vrienden. Door die vertrouwdheid worden die nauwe bekenden volgens de onderzoekers een deel van de eigen identiteit. De wetenschappers voegen er aan toe dat de zelfidentiteit in belangrijke mate is gebaseerd op mensen waarmee men zich identificeert. Op die manier wordt een gevaar voor een naaste ook een bedreiging voor de eigen persoon.

Lees Verder

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: empathie, vriendschap |  Facebook |

19-04-13

Grote groep maakt vriendschap tussen rassen moeilijker

Naarmate groepen in omvang toenemen, wordt de kans op vriendschappen tussen verschillen rassen minder waarschijnlijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij bijna vijfduizend Amerikaanse universiteitsstudenten. Opgemerkt wordt dat de omvang van de onderwijsinstelling een grote impact heeft op de waarschijnlijkheid dat over de raciale grenzen vriendschapsbanden kunnen worden gecreëerd. Grote instellingen promoten volgens de onderzoekers een segregatie en ontraden vriendschappen tussen verschillende rassen.

"Mensen vertonen een voorkeur voor een vriendschapsband met iemand van het eigen ras," merken de onderzoekers Siwei Cheng en Yu Xie op. "In een kleine sociale groep heeft men echter minder kans om iemand van het eigen ras te vinden die beantwoordt aan zijn persoonlijke voorkeuren. Bij een ander ras kan misschien wel iemand gevonden worden die wel aan die voorkeuren beantwoordt. Wanneer de groep echter groter wordt, neemt ook de kans toe dat binnen het eigen ras een geschikte vriend kan worden gevonden."

"De resultaten hebben echter ook implicaties voor andere sociale relaties, zoals dating, huwelijk, politieke coalities en zakelijke samenwerkingsverbanden," voeren Cheng en Xie aan. "Het fenomeen heeft echter ook een negatieve sociale impact op het internet als een medium van sociale interactie. Door de grote omvang van de online populaties, leidt het internet tot een grotere sociale isolatie en sociale segmentatie."

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vriendschap, rassen |  Facebook |