18-09-17

Vrijgevigheid heeft ook beloningen voor schenker

Vrijgevigheid levert zijn eigen beloning op. De menselijke hersenen zijn geprogrammeerd om uit gulheid ook een eigen tevredenheid te halen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich bij een vijftigtal proefpersonen, gebaseerd op scans van hersengebieden die geassocieerd worden met socialisering, besluitvorming en tevredenheid. De onderzoekers konden daarbij naar eigen zeggen vaststellen dat zelfs kleine blijken van generositeit, of louter de belofte van een edelmoedige daad, in de hersenen processen op gang brengen die het geluksgevoel van het individu kunnen versterken.

“De resultaten van de studie laten onder meer uitschijnen dat een alternatieve weg naar geluk zou kunnen worden gevolgd door geld uit te geven aan anderen dan aan zichzelf,” betoogt onderzoeksleider Philippe Tobler, neuro-econoom aan de Universität Zürich. “De verklaring voor het fenomeen moet wellicht worden gezocht in evolutionaire voordelen. Wanneer hulp wordt aangeboden, wordt immers de groepscohesie versterkt en zal men ook meer kans krijgen om op zijn beurt door anderen te worden geholpen. Op die manier zou hulpvaardigheid tegenover anderen uiteindelijk ook voordelen voor het vrijgevige individu kunnen opleveren.”

“Alleen al een belofte om zich vrijgevig op te stellen leidde volgens de hersenscans - van onder meer de temporoparietal junction en het ventral striatum - bij de proefpersonen tot een verhoogd niveau van tevredenheid,” zegt professor Tobler. “Ook wanneer daadwerkelijke acties van vrijgevigheid worden getoond, blijkt het geluksniveau te stijgen. Bovendien kon worden vastgesteld dat vrijgevige personen zich in het algemeen gelukkiger voelen dan zelfzuchtige collega’s.” De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat kleine vormen van vrijgevigheid een even grote impact hebben op het geluksgevoel dan grote donaties.

Onder meer het vooruitzicht dat de eigen vrijgevigheid een positieve impact zal hebben op het leven van de ontvanger, doet volgens de onderzoekers het geluksniveau van de schenker toenemen. “Bovendien zorgt de generositeit ervoor dat het individu op een andere manier naar zichzelf kijkt,” betogen de onderzoekers. “Men krijgt immers een betere impressie over zichzelf als mens. Vrijgevigheid zorgt dan ook voor een beter zelfbeeld.”

Lees Verder

10:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijgevigheid |  Facebook |

27-01-13

Vrijgevigheid bezorgt een rijker en gelukkiger gevoel

Mensen die geld weggeven, ook al hebben ze zelf weinig financiële reserves, voelen zich rijker en gelukkiger. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard Business School. De onderzoekers stellen dat het weggeven van geld een gevoel van subjectieve vrijheid creëert. Bovendien zorgt het wegschenken van geld voor een gevoel van macht, wat de schenker op zijn beurt gelukkiger zou maken omdat beantwoord wordt aan een diepere wens om signalen van rijkdom uit te kunnen zenden.

“Het weggeven van geld is voor veel mensen een signaal van hun rijkdom,” merkt onderzoeksleider Michael Norton, professor marketing aan de Harvard Business School, op. “Het weggeven van 500 dollar geeft een even groot gevoel van subjectieve rijkdom als een extra inkomen van 10.000 euro.” Personen die hun vrije tijd opofferden om kinderen te helpen, bleken volgens Norton ook de indruk te hebben meer tijd op overschot te hebben dan collega’s die zich niet als vrijwilligeren hadden opgegeven.

“Het fenomeen achter deze vaststellingen is de perceptie van rijkdom,” voert James Maddux, professor psychologie aan de George Mason University, aan. “Mensen die zich in staat voelen om geld weg te geven, krijgen het gevoel dat ze het financieel beter stellen dan ze hadden vermoed. Mensen voelen zich meer tevreden met hun leven wanneer ze zich rijker voelen. De hoeveelheid geld speelt daarin geen doorslaggevende rol, maar wel de vergelijking met het bezit van anderen.”

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijgevigheid |  Facebook |

28-08-12

Grotere rijkdom gaat ten koste van relatieve vrijgevigheid

Rijken zijn relatief minder vrijgevig dan de middenklasse. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Chronicle of Philanthropy. De onderzoekers stelden daarbij vast dat Amerikanen met een inkomen van meer dan 200.000 dollar vier jaar geleden slechts 4,2 procent van hun inkomen aan liefdadigheidsorganisaties doneerden. In de middenklasse, met een inkomen tussen 50.000 dollar en 75.000 dollar per jaar, lag dat cijfer echter op gemiddeld 7,6 procent. Er wordt aan toegevoegd dat het niveau van liefdadigheid in wijken met minstens 40 procent residenten met een jaarinkomen van meer dan 200.000 dollar verder terugvalt tot gemiddeld 2,8 procent van het beschikbare inkomen. Het fenomeen moet volgens Paul Piff, docent psychologie aan de University of California, wellicht worden geweten aan de impact van geld op het leven van de mensen. Naarmate de rijkdom toeneemt, raakt het individu volgens Piff meer afgeschermd van de maatschappij, waardoor er minder contact overblijft met anderen en ook de gevoeligheid voor het lijden van derden afzwakt.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, vrijgevigheid |  Facebook |

25-06-12

Motivatie achter vrijgevigheid kan heel uiteenlopend zijn

Zowel moslims als katholieken tonen zich vrijgevig en behulpzaam, maar achter dat gedrag liggen uiteenlopende motivaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University. Daarbij wordt opgemerkt dat moslims het sterke gevoel hebben dat ze een verplichting tegenover de godsfiguur hebben om te delen met mensen die minder fortuinlijk zijn dan zijzelf. Bovendien hebben ze het gevoel dat ze met hun vrijgevigheid tegenover anderen in de voetsporen van de profeet Mohammad treden. Katholieken hebben volgens de onderzoekers daarentegen geen gevoel van verplichting tegenover de godsfiguur, maar zouden zich laten leiden door hun genegenheid voor de persoon van Jezus. Er wordt echter aan toegevoegd dat er ook een groot aantal gelijkenissen kunnen worden opgemerkt.

Lees Verder

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijgevigheid, islam, katholiscisme |  Facebook |

10-12-07

Vrijgevigheid is genetisch bepaald

Vrijgevigheid zit wellicht ingebakken in de genen van het individu. Dat is de conclusie van een onderzoek aan het departement psychologie van de Hebrew University in Jeruzalem. Proefpersonen die een bepaald gen (AVPR1a) meedroegen, bleken 50 procent meer geld uit te delen dan collega’s zonder het gen. Het gen blijkt ook te werken bij het vormen van sociaal gedrag bij veldmuizen.

De onderzoekers gaven de proefpersonen de kans om een bedrag van 12 dollar bij zich te houden of geheel of gedeeltelijk weg te geven aan een andere deelnemer. Daarbij bleek dat proefpersonen met het AVPR1a-gen sneller geneigd waren om hun geld te delen met anderen. “Het is de eerste keer dat er een relatie aangetoond wordt tussen de DNA-structuur van de mens en altruïsme,” aldus onderzoeker Ariel Knafo.

Het betrokken gen speelt volgens de onderzoekers een sleutelrol om het hormoon arginine vasopressin de kans te geven in te werken op de hersencellen. Vasopressin van zijn kant werd eerder al gelinkt met sociaal geïnspireerd gedrag. “Deze resultaten zouden biologen kunnen helpen om de evolutie van het altruïsme te bestuderen,” aldus de onderzoekers. “Een versie van het gen werd ook aangetroffen bij veldmuizen, waar het eveneens sociale gedragingen stimuleert.”

Dit laatste zou er volgens de onderzoekers kunnen op wijzen dat artruïsme een lange genetische geschiedenis heeft en tijdens de menselijke evolutie misschien een nieuwe rol heeft aangenomen.

Meer over gezondheid en geneeskunde

15:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijgevigheid, gezondheid |  Facebook |