01-08-09

Vrijhandel zorgt voor voedselproblemen

De vrijhandel in Centraal-Amerika heeft in de regio het probleem van obesitas en andere voedingsproblemen verscherpt. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Sydney en de Univeristy of Sao Paulo. Door de vrijhandel is immers de invoer van verwerkte voedingsproducten opgevoerd. Daardoor worden op de Centraal-Amerikaanse markt meer producten aangeboden met hoge niveau's aan vet, zout en suiker. De onderzoekers stellen dat er argumenten pro en contra kunnen aangevoerd worden tegen vrijhandel, maar dat er terdege rekening moet gehouden worden met de impact op de armere bevolking. Factoren zoals inkomen en distributie hebben volgens hen een belangrijke impact op het dieet en de gezondheid, waarbij vooral de armere bevolking naar een onevenwichtig dieet wordt geduwd.

"Centraal-Amerika heeft de voorbije twee decennia een grote liberalisering van de handel gekend en heeft onlangs een Free Trade Agreement getekend met de Verenigde Staten," aldus de onderzoekers tegenover het magazine Science Daily. "Dat beleid heeft in de regio echter zware gevolgen gekend voor de gezondheid. De vrijhandel heeft tot een gevoelige wijziging geleid in de voedingspatronen en wordt gelinkt met een stijging van obesitas en andere chronische ziektes, zoals hartaandoeningen en kanker." Daarbij wordt opgemerkt dat de vrijhandel een rechtstreekse impact heeft gehad op de beschikbaarheid en de prijs van vlees en verwerkte voedingsproducten, waarvan vele ingerediënten bevatten die een impact kunnen hebben op de gezondheid.

"Twintig jaar geleden bedroegen de invoertarieven nog ongeveer 45 procent, maar in het begin van dit decennium was dat al teruggebracht tot 6 procent," merken de onderzoekers op. "Als gevolg daarvan is de import van voedingsproducten van het begin van de jaren negentig tot het midden van het huidige decennium meer dan verdubbeld. Tijdens die periode zijn de Verenigde Staten de belangrijkste exporteur van kaasproducten in de regio geworden. De import van kaasproducten is met 3.215 procent gestegen. Op het gebied van groenten en fruit is de gestegen import van frieten de belangrijkste trend. Frieten vertegenwoordigden in het midden van dit decennium 23 procent van alle import van groenten en fruit."

29-06-09

Vrijhandel is goed voor ecologische voetafdruk van de wereld

Een nieuw wereldwijd vrijhandelsakkoord kan een middel worden in de strijd tegen de klimaatverandering. Dat blijkt uit een rapport van de World Trade Organization (WTO) en het United Nations Environment Program (UNEP) gezegd. Beide organisaties voeren daarbij aan dat een vrijhandelsakkoord milieuvriendelijke energietechnologie immers meer beschikbaar zou maken. In een wereldwijd vrijhandelsakkoord zou volgens het rapport manoeuvreerruimte zou kunnen zijn om landen de mogelijkheid te bieden om voor bepaalde producten heffingen op te leggen om het leefmilieu te beschermen. Ook zouden daardoor een taks kunnen worden gelegd op goederen die afkomstig zijn uit regio's met een minder strikte klimaatwetgeving.

"Ministers van handel hebben onlangs gepleit om extra inspanningen te leveren om de Doha-onderhandelingen af te ronden," aldus het persbureau Reuters. "De onderhandelingen gingen in 2001 van start, maar liggen sinds vorig jaar nagenoeg stil. Een overeenkomst over de beperking van overheidssubsidies, invoertarieven en andere commerciële barrières, zouden een nieuwe stimulans moeten kunnen vormen voor de handelsstromen, die door de wereldwijde economische crisis gevoelig zijn afgenomen. Het rapport van de World Trade Organization en het United Nations Environment Program geeft weliswaar toe dat deze handel de uitstoot van de transportsector zou verhogen, maar voegt er aan toe dat een vrijhandel groene technologie ook toegankelijk zou maken voor een grotere groep consumenten."

Op die manier kan de vrijhandel volgens het rapport de ecologische voetafdruk van de wereld verlagen. Het rapport voegt er aan toe dat de arme landen hulp nodig zullen hebben om hun economie te beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering. "Dat kan gaan van het bouwen van dijken, havens en spoorwegen tot het planten van droogte-bestendige planten," wordt er aan toegevoegd. "De opwarming van de aarde kan enorme gevolgen hebben voor de landbouw, de bosbouw, de visserij en het toerisme, vooral in ontwikkelingslanden." De wereldhandel ligt op dit ogenblik bijna tweeëndertig keer hoger dan in het begin van de jaren vijftig en vertegenwoordigt gemiddeld 21 procent van het bruto binnenlands product, tegenover 5,5 procent in het begin van de jaren vijftig.

15:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, verenigde naties, vrijhandel |  Facebook |

14-09-07

Protectionisten zijn politieke analfabeten

De toplui van grote bedrijven moeten zich duidelijker uitspreken tegen protectionisme. Dat zegt Neville Isdell, de topman van het frisdrankenconcern Coca-Cola. Indien zij het grote publiek en de politici niet van het nut van vrijhandel kunnen overtuigen, zullen volgens Isdell zowel de wereldwijde economische groei als de winstmarges van de bedrijven getroffen worden.

In de Verenigde Staten gaan er stemmen om op zich protectionistischer op te stellen, uit angst dat lage loonlanden zoals China en India de Amerikaanse economie zouden kunnen schaden. Volgens Isdell zijn de tegenstanders van vrijhandel economische analfabeten. “Er moeten meer inspanningen gedaan worden om de vrijhandel te stimuleren, want anders zal de wereldwijde economie daar onder te lijden hebben,” vertelde hij aan The Financial Times.

De industriekapiteins moeten volgens Isdell zich duidelijker uitspreken tegen protectionisme. “We hebben ons teveel de jongste tijd teveel op de achtergrond gehouden,” aldus nog Isdell. “Na de grote schandalen zoals met Enron hebben we teveel teruggetrokken, maar we moeten weer opnieuw op de voorgrond treden. Anders slagen we er niet in om de politiek duidelijk te maken dat protectionisme geen goede oplossing is.”